aktiv-eiendomsmegling
Eggervegen er en tomt på over 25 mål som i kommunedelsplanen er avsatt til fremtidig boligbebyggelse.
Eggervegen er en tomt på over 25 mål som i kommunedelsplanen er avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

EIDSVOLL Eggervegen

Boligtomt på ca 25 mål avsatt i kommuneplanen til boligbebyggelse - utsikt og gangavstand til Eidsvoll stasjon!

 • kr 19 500 000
 • Prisantydningkr 19 500 000
 • Omkostningerkr 504 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 20 004 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt25 192 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 19 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  487 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 19 500 000))

  504 542 (Omkostninger totalt)

  20 004 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Det er flere flotte tur- og rekrasjonsuligheter i kommunen innen kort avstand fra eiendommen.

Eggervegen, Viken

 • Tomt
  25192m²

  Beskrivelse av tomt
  Skrående tomt med dels tidligere dyrket mark og noe vegetasjon i form av løvtrær. Se kart med høydekurver i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt til på Holstangen i Eidsvoll, på vestsiden av elva Vorma. Sundet som er sentrum i Eidsvoll ligger rett over Vorma og er et sjarmerende sted som ligger flott og idyllisk til langs elven, og det tilbys blant annet fasiliteter som treningssenter, legevakt, frisørsalonger, apotek, vinmonopol, butikker og caféer. Eiendommen tilhører Ås barneskole på Hammerstad, og det er for øvrig ungdomsskole, videregående skole og flere barnehager i Eidsvoll. Eidsvoll har mye å by på når det gjelder tur- og friluftsmuligheter både sommer og vinter. I nærområdet er det flere fine turområder i blant annet Finnkollen, Gullverket, Åsleia og til Mistberget. I nærheten finner du bla. Vidttjernnet, Fløyta, Søndre Holsjøen og gullgruvene. Det er lysløype i Finnkollen og for øvrig flotte skogsveier for de som liker å sykle, elver og vann, mye bær og sopp i skogen og muligheter for jakt og fiske. Det er også flotte fiske- og båtmuligheter i Vorma og opp i Mjøsa. Til Råholt er det ca 9 km. Her er det Amfi kjøpesenter med butikker, bank, apotek, legesenter, tannlege, frisør, etc. På Råholt er det også en svømme- og idrettshall og flere treningssenter. Råholt bad har et godt og variert tilbud til både mosjonister og svømmere, så vel som barnefamilier. Reiser du til Jessheim finner du i tillegg Ullensaker kulturhus. Her tilbys det kino, teater og konserter. I tillegg finner man også Jessheim storsenter som for tiden er ett av Norges største med ca 150 butikker og spisesteder. Det er kort gangavstand til Eidsvoll stasjon, ca 10 minutter fra eiendommen. Her er det er ofte avganger til/fra Hamar, Oslo og Oslo lufthavn Gardermoen. Reisetid til Gardermoen er ca 11 minutter. Reisetid til Oslo er ca 35 minutter. Lokaltoget til Eidsvoll Verk tar ca 5 minutter. Fra Eidsvoll er det 4-felts motorveg hele vegen inn til Oslo og Gardermoen. Med bil tar det ca 50 min til Oslo og ca 25 min til Gardermoen og Jessheim. For mer info se www.eidsvoll.kommune.no.

  Adkomst
  Fra E6: Ta av motorvegen ved Boksrudkrysset mot Eidsvoll sentrum. Følg fylkesvei 181 (Eidsvollvegen) i ca 4 km og ta så til venstre inn Eggervegen, også til venstre igjen. Tomten ligger i enden av Eggervegen og kan fritt besiktiges.

  Bebyggelse
  Området består av bolighus, Eidsvoll stasjon, Kornsilo og bussgarasjer.

  Diverse
  Det er 4 objekter på eiendommen som er/har vært SEFRAK registret som kulturminne hos Riksantikvaren. Dette er rester etter potetkjeller, rester etter hus "Egger", bolighus "Egger" og Stabbur. Potetkjeller og eldre hus er ruin eller er fjernet, men kulturminnelovens § 4 freder området der disse har vært som sikringssoner. Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon. SEFRAK ID: 0237-0306-069 Bolighus - Meldepliktig ihht. kulturminnelova §25 0237-0306-071 Stabbur - Meldepliktig ihht. kulturminnelova § 25 0237-0306-072 Rester etter potetkjeller - ruin eller fjernet objekt 0237-0306-070 Rester etter hus - ruin eller fjernet objekt Bolighuset og stabburet på eiendommen er hos kommunen merket som meldepliktig ihht. kulturminnelova §25, da disse trolig var bygd før 1900-tallet. Tidligere eier informerte i brev til kommunen at stabbur og eldre våningshus ikke lenger er eksisterende. Stabburet har gått til grunne, mens den eldre kårbygningen ble flyttet til museet på Bygdetunet. Tidligere eier søkte også om riving av bolighuset med meldeplikt. Rivningssøknaden ble ikke behandlet pga manglende ansvarshaver og avfallsplan. Ny eier må selv søke kommunen om riving av de aktuelle byggene. Sefrak registering innebærer at før man kan gjøre endringer på bygget eller rive de ,må det gjøres en vurdering av verneverdien, samt søkes om dette til kommunen og fylkesmannen. Se også vedlagte kulturminnerapport. Mer info om SEFRAK registeret finnes på www.ra.no En av eierne i det oppdragsgivende foretaket er ansatt i en filial til eiendomsmeglingsforetaket, men eierskapet er ikke omfattet av egenhandelsforbudet i eiendomsmeglingsloven, jf. § 5-3 (7). Ta kontakt med ansvarlig megler ved spørsmål. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  19 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  487 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 19 500 000))

  504 542 (Omkostninger totalt)

  20 004 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Det har ikke vært fakturert noen kommunale avgifter på eiendommen foregående år. Kommunale avgifter vil stipuleres når eiendommen bygges ut og tas i bruk og man må pr i dag påregne ca. mellom 13.000-16.000 per år for en vanlig eneboligeiendom i kommunen. Dette avhenger også med forbruk

  Info om eiendomsskatt
  Det er eiendomsskatt i Eidsvoll kommune pt på 2,9 promille.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Andre utgifter
  Faste løpende kostnader vil på en boligeiendom inkl.: kommunale avgifter, forsikringer og strømforbruk, m.m. Ifm. bygging av bolig må eier påregne blant annet kostnader ifm. søknader til kommunen, tilkoblingskostnader til kommunalt vann og avløpsnett, riving av eksisterende bygg, regulering, m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3035/59/80: 01.06.1935 - Dokumentnr: 900110 - Fredningsvedtak Overført fra: Knr:3035 Gnr:59 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.02.2007 - Dokumentnr: 216952 - Erklæring/avtale Engangsinnløning av årlig erstatningsbeløp, med hjemmel i Vassdragsreguleringsloven § 16 pkt 5,2. ledd Overført fra: Knr:3035 Gnr:59 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.09.2015 - Dokumentnr: 847571 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Elvia AS Org.nr: 980 489 698 Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av lavspennings kabelanlegg og høyspennings kabelanlegg. Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om beplantning 03.11.2009 - Dokumentnr: 833473 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3035 Gnr:59 Bnr:1 01.01.2020 - Dokumentnr: 1493514 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0237 Gnr:59 Bnr:80 28.09.2012 - Dokumentnr: 801699 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3035 Gnr:59 Bnr:7 Rettighet hefter i: Knr:3035 Gnr:59 Bnr:8 Rettighet hefter i: Knr:3035 Gnr:62 Bnr:11 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Gjelder denne registerenheten med flere Heftelsene omhandler bla. erklæring om fredning av fuglelivet langs Vorma, engangsinnløsningsavtale mellom tidligere hjemmelshaver og øvrige naboer (59/1, 59/4, 155/6, 155/10, 163/5) vedrørende vassdragsskjønn, veirett til ca 4 meter bred vei over Gnr 59 Bnr. 7 og 8 og Gnr.62 Bnr. 11 og bestemmelse om rettigheter og plikter ved bygging og drift av lavspenning- og høyspenningsanlegg fra Elvia over eiendommen ihht. kart. Overnevnte heftelser følger eiendommen i salget.

  Vei, vann og avløp
  Eggervegen er en privat vei. Det må etableres ny adkomstvei til eiendommen ved utbygging. Eiendommen er pt. ikke tilknyttet offentlig vann og avløp, men skal tilknyttes ved utbygging.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealplan. Planforslag: Detaljregulering for gbnr. 59/80 m.fl. - Egger Del av eiendommen er også regulert til grønn grense og nåværende adkomstvei (se vedlagte reguleringskart). Eiendommen grenser inntil områder avsatt til LNFR.

  Verneklasse/sefrak
  SEFRAK ID: 0237-0306-069 Bolighus - Meldepliktig ihht. kulturminnelova §25 0237-0306-071 Stabbur - Meldepliktig ihht. kulturminnelova § 25 0237-0306-072 Rester etter potetkjeller - ruin eller fjernet objekt 0237-0306-070 Rester etter hus - ruin eller fjernet objekt Bolighuset og stabburet på eiendommen er hos kommunen merket som meldepliktig ihht. kulturminnelova §25, da disse trolig var bygd før 1900-tallet. Tidligere eier informerte i brev til kommunen at stabbur og eldre våningshus ikke lenger er eksisterende. Stabburet har gått til grunne, mens den eldre kårbygningen ble flyttet til museet på Bygdetunet. Tidligere eier søkte også om riving av bolighuset med meldeplikt. Rivningssøknaden ble ikke behandlet pga manglende ansvarshaver og avfallsplan. Ny eier må selv søke kommunen om riving av de aktuelle byggene. Sefrak registering innebærer at før man kan gjøre endringer på bygget eller rive de ,må det gjøres en vurdering av verneverdien, samt søkes om dette til kommunen og fylkesmannen. Se også vedlagte kulturminnerapport. Mer info om SEFRAK registeret finnes på www.ra.no

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  19 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  487 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 19 500 000))

  504 542 (Omkostninger totalt)

  20 004 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  504542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht. vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,30 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.450 -, oppgjørshonorar kr. 5.950,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 7.585,-. Utleggene omfatter tinglysning av sikring, foto med drone og kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 1.875,- per times arbeid, begrenset oppad til kr. 16.450,-. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev