aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Hammerstadvegen 70!

Eidsvoll Hammerstadvegen 70

Frittliggende enebolig med oppgraderingsbehov - Fin beliggenhet med gangavstand til skole og butikk - Garasje

 • BRA 189 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER79 262
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 579 262
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 954
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 143 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 147 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  63 120,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  79 262,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 579 262,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. Etasje: Gang/entré, hall, stue, kjøkken, soverom og Wc.
2. Etasje: Trappegang, gang, soverom, soverom, stue/soverom, bod og bad.

Kjeller: Gang, bod, bod og bod.
Delvis åpen spisestue og stue, med peis sentralt plassert.

Hammerstadvegen 70, Viken

 • Boligen har etterslep av vedlikehold og generelt oppgraderingsbehov. Boligen bærer også preg av røyking innendørs.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG2:
  1.1 - Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. TG2 vurderes da det er avflasset murpuss på grunnmur og svekkelser ved dreneringen.
  1.3 - Terrengforhold. TG2 vurderes da terrenget har fall inn mot konstruksjon på baksiden av boligen.
  2.1 - Yttervegger. TG2 vurderes da det er noe værslitasje på kledningen og at det ikke er luftespalte i underkant av den liggende kledningen.
  4.2 - Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen). TG2 vurderes da det ikke er snøfanger på tak over inngangsparti.
  5.1 - Loft (konstruksjonsoppbygging). TG2 vurderes da det er synlige fuktmerker i undertak rundt pipe.
  7.1.3 - Bad Membran, tettesjiktet og sluk. TG2 vurderes da vinylgulvet har ukjent alder og at det savnes klemring som tetter vinyl mot sluket.
  9.1.3 - Kjeller Fuktmåling og ventilasjon. TG2 vurderes da det ble avdekket forhøyde fuktverdier på innside av betongvegger.
  10.1 - WC og innvendige vann- og avløpsrør. TG2 vurderes da det er ukjent alder på vann og avløpsrør.
  10.2 Varmtvannsbereder. TG2 vurderes da varmtvannsberederen har ukjent alder.
  10.4 - Varmesentraler. TG2 vurderes da det ikke kan utelukkes at det er en nedgravd oljetank på eiendommen.
  11.1 - Elektrisk anlegg og samsvarserklæring. TG2 vurderes da det er løse ledninger ved bod i 2. etasje og at det ikke er fremlagt samsvarserklæring for montering av stikkontakt til varmepumpe.

  Forhold som har fått TG3:
  3.1 - Vinduer og ytterdører. TG3 vurderes da det er ett knust vindu i kjeller. Øvrige vinduer vurderes til TG2 grunnet alder.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom kr. 10.000,- og 25.000,-.
  6.1 - Balkonger, verandaer og lignende. TG3 vurderes da det er enkelte råteskader ved rekkverk med utgang fra stue.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom kr. 0,- og 10.000,-.
  9.1.1 - Kjeller Veggenes og himlingens overflater. TG3 vurderes da det er saltutslag på enkelte vegger.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom kr. 100.000,- og 300.000,-.
  10.5 - Ventilasjon. TG3 vurderes da det ikke er avtrekk fra Wc.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas kr. 0,- og 10.000,-.

  Viser til vedlagt tilstandsrapport datert. 19.10.2022, for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Hammerstadvegen 70 ligger i et sentralt og attraktivt boligområde på Hammerstad i Eidsvoll kommune. Området har en fin beliggenhet i forhold til skole, barnehager og butikker. Det er gangavstand til Hammerstad hvor det er muligheter for offentlig transport.

  Kollektiv transport:
  Fra boligen er det kort vei til bussholdeplass som har korresponderende busser i henhold til togavganger. Med bil kommer du til nærmeste togstasjon, Eidsvoll stasjon på ca. 6 min. Det er gode pendlermuligheter inn til Oslo og til Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra Eidsvoll stasjon tar det ca. 10 min til Oslo Lufthavn Gardermoen og ca. 35 min med toget inn til Oslo S.

  Shopping:
  I gangavstand ligger dagligvarebutikken Extra Hammerås, og med bil er det ca. 7 min til Sundet hvor du finner et lite handelssentrum med det meste du trenger i hverdagen. Ønsker du ytterligere servicetilbud finner du Amfi senter på Råholt med et godt utvalg butikker og spisesteder. Eiendommen ligger også like i nærheten av Eidsvoll handelspark hvor du finner butikker som Bohus, Jysk, Rusta, Byggmax mm. Her er også Myhrer stadion.

  Avstand med bil:
  Eidsvoll stasjon ca. 6 min.
  Oslo Lufthavn Gardermoen ca. 23 min.
  Jessheim ca. 22 min.
  Råholt: ca. 11 min.

  Gangavstand:
  Extra Hammerås ca. 8 min
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Støpt plate mot grunn, grunnmur oppført av betong.
  Yttervegger oppført som bindingsverk, kledd utvendig med liggende og stående trekledning. Etasjeskille av betong og bjerkelag av tre.
  Saltak av trekonstruksjoner, tekket med takstein og plater.

  Tilbygget er oppført i 1986.

  Takstmann opplyser om følgende i rapporten:
  Det registreres ventiler i grunnmur under tilbygg men det ble ikke funnet noe luke til krypkjeller, så det kan ikke tas stilling til om det er krypkjeller under tilbygget. Ventiler i grunnmur kan også være montert dersom det er støpt plate med tilfarere på gulvet.
 • Kjeller: 52 kvm Bra
  1.et: 82 kvm Bra
  2.et: 55 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: gang.
  1.etg: gang/entrè, hall, stue, kjøkken, soverom og wc.
  2.etg: trappegang, gang, soverom, soverom, stue og bad.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagt tilstandsrapport avholdt 19.10.2022.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  - Hvitevarer på kjøkken medfølger.
 • Lukket vedovn i stue i 1.etg. med brannplate på gulv.
  Lukket vedovn i stue i 2.etg. med brannplate på gulv.
  Varmepumpe i 1.etg.
  Antatt varmekabler på bad, termostat på utsiden av vegg.
  Elektriske panelovner.
 • Lett skrånet tomt, pent opparbeidet med plen og prydbusker. Gruslagt gårdsplass.

  Tomtens grunnareal: 1174,7 kvm. Opplyser om at deler av tomten er oppført som mindre nøyaktig målt.
 • Frittstående garasje 36 kvm med innredet bod. Ellers på gruslagt gårdsplass.
 • Offentlig via private stikkledninger. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
  Eiendommen er tilknyttet privat veg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 968 724 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 487 406 per 31.12.20
 • Kr. 13 386,60 pr. år
  Vann/avløp, renovasjon, feiing, eiendomsskatt. Beløpet gjelder for år 2021. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • I tillegg til de offentlige/kommunale avgiftene vil utgifter til strøm, forsikringer, evt. veglag, TV- og internett tilkomme. Listen er ikke uttømmende.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:

  2011/33461-1/200 Bestemmelse om vannledn.
  14.01.2011
  Rettighetshaver:EIDSVOLL KOMMUNE TEKNISK ETAT
  Org.nr: 974638126
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til frittliggende småhusbebyggelse.
 • Gnr. 60 Bnr. 26 i Eidsvoll kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag kr. 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16 000-, markedspakke kr. 15 000,- oppgjørshonorar kr. 6 500,- og visninger kr. 2 500, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eva Margrethe Wilhelmsen
Frida Thoresen

Megler

Frida Thoresen

91 62 58 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev