aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Villa Myrvang
Velkommen til Villa Myrvang

EIDSVOLL Nesvegen 5

Villa Myrvang: En eldre bolig med sjarm, stabbur, uthus, dobbeltgarasje og stor tomt. Barnevennlig. Oppgraderingsbehov

 • kr 4 100 000
 • BRA-i 171 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 4 100 000
 • Omkostningerkr 121 640
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 221 640
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1890
 • Soverom5
 • Tomt1 686 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 4 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 102 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 100 000,00))   121 640,- (Omkostninger totalt)   4 221 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg
Velkommen til Nesvegen 5. Dette er en eldre, innholdsrik eiendom beliggende i et sentralt og pent boligområde med nærhet til Sundet. Fra boligen er det kort veg til kollektivtilbud, sentrumsfasiliteter, skoler, barnehager, tur- og friluftsområder. Boligen holder variert standard og oppgradering må påregnes i tiden som kommer. Hovedetasjen inneholder gang, kjøkken, bad, kott, spisestue, tv-stue og daglistue. 2.etg. inneholder 4 soverom, gang og toalett. Loftsetasjen inneholder stue, flere bodrom, soverom og bad. Det foreligger ikke byggetegninger som viser rommenes opprinnelig/godkjente formål. Rommene er derfor definert etter bruk. Boligen har krypkjeller. Med boligen følger dobbelgarasje, stabbur, diverse uthus samt en pent oppareidet tomt med gressplen og romslig gårdsplass.
Romslig entrè med gulvvarme

Nesvegen 5, Akershus

 • Tomt
  1686m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat og noe skrånende tomt, opparbeidet med plen, uteareal og gruset gårdsplass. Garasjer.

  Beliggenhet
  Boligen har en sentral beliggenhet med kort vei til Eidsvoll sentrum med kommuneadministrasjon og de fleste service- og kulturtilbud. God offentlig kommunikasjon fra Eidsvoll. Boligen er ideell som pendlerbolig, med pendlerparkering ved Eidsvoll stasjon og tog tre ganger i timen. Om sommeren har man bademuligheter i Mjøsa, Vorma, Hurdalssjøen og Hoelsjøvassdraget. Kort vei til Gullverket som er et av de flotteste friluftsområdene i Eidsvoll og byr på særdeles gode tur- og rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter. Kort vei til gode skiløyper om vinteren, tur- og sykkelstier, bademuligheter på varme sommerdager, samt gode jakt- og fiskemuligheter. Sundet er sentrum av Eidsvoll. Flott og idyllisk beliggenhet langs Vorma. Fin brygge langs Torget - perfekt til å nyte lange sommerkvelder. Avstander med bil: Gardermoen ca. 23 min. Lillestrøm ca. 37 min. Strømmen ca. 40 min. Lørenskog ca. 43 min. Oslo S. ca. 50 min.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Offentlig kommunikasjon
  Kort avstand til buss som kan ta deg videre til f eks. togstasjon

  Byggemåte
  Enebolig over 3 plan, det er loft og to etasjer over kjeller og kryperom. Boligen ble oppført i ca. 1890 med materialvalg typisk for byggetiden. I ca. 1890 ble det bygget et hus i to etasjer, full førsteetasje (dvs. stue, spisestue og kjøkken), mens 2. etasje var med skråtak (slik 3. etasje er nå). I 1918 ble huset utvidet ? i 1. etasje med gang og trapp, 2. etasje ble med full takhøyde, og 3. etasje ble bygget med delvis skråtak. I 1989 ble glassverandaen sør for stua fjernet og nystua med karnapp ble bygget. I 1990 ble det bygget verandaer på bakkeplan og en balkong i 2. etasje Boligen har varierende vedlikehold på overflater, og innredning med gjennomgående normal bruks- og aldringsslitasje, alder tatt i betraktning. Det bør påregnes vedlikehold og utbedringer på boligen. UTVENDIG YTTERTAK: Bølget takblekk og shingel/papp. UNDERTAK: Ru-panel. VINDSKIER: Malt tre. GESIMSER: Malt tre. YTTERVEGGER Tømmerkasse fra byggeår og bindingsverkvegger kledd med stående panel utvendig og plateslått på innsiden. Yttervegger antatt isolert med mineralull/isolasjon etter kravet på oppføringstiden. TAK: Saltak og pulttak av sperrekonstruksjon. LOFT: Adkomst via innvendig luke/dør i knevegg. LUFTING: Luftet med gavlventiler og via gesimser. VINDUER: Boligen har malte trevinduer med 2-lags glass og malte trevinduer med 3-lags glass. Det er varierende alder på vinduer, noen fra 1975, 1983, 2007 og 2008. Innvendig: OVERFLATER: GULV: Fliser, tregulv, belegg, parkett. VEGGER: Fliser på bad og over kjøkkenbenk ellers panel, tapet og malte flater. HIMLINGER: Malte flater, panel og tak-ess ETASJESKILLER: Etasjeskille er av trebjelkelag. Viser til ytterligere beskrivelse i vedlagt tilstandsrapport.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Det er en sprekk i et par av flisene på badegulvet i 3. etasje, men ikke noe lekkasje pga det. Det er ikke godt nok fall mot sluket i badet i 1. etasje. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad 1:varmekabler i gulv. 2:rørleggerarbeidet. Støp, membran, litex-plater, tapetsering og fliselegging har vi gjort selv. 1. Ørn Installasjon; 2. B. & O. Forberg AS, Råholt Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Badet ble renovert fra grunnen i 2007. Det ble ikke funnet noe lekkasje fra forrige renovering fra noen år før vi overtok huset i 1987. Sluket ble lagt av Forberg Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært Eidsvoll Kommune oppgraderte hele vann- og avløpssystemet i dette nabolaget i 1991. De la også vann- og kloakkrørene fra hovedrørene og inn til huset, og koblet disse på. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Det sildrer litt vann i en smal renne over kjellergulvet, som for øvrig delvis ligger på fjell. Dette har trolig vært sånn siden huset ble bygd, og det har vært uten endring i mengde (selv ved mye nedbør) mens vi har bodd her. Så det er ikke og har aldri vært noe problem. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Det var en liten lekkasje ved pipa før vi fikk lagt nytt tak på nordsiden i 1996.Terje Pettersen Tak- og Blikkenslagerverksted la platetaket på nordsiden med takrenner og beslag i 1996. De gjorde tilsvarende på sydsiden i 2014. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Vi hadde branninspeksjon i juni i år, og fikk et par avvik. Dersom det settes inn stålpipe inni murpipa, er det bare én feieluke som står for nær brennbar vegg, slik at det må settes opp brannsikkert materiale der (seks fliser er tilstrekkelig). Dersom dette ikke blir utbedret, kan det bli fyringsforbud. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Dette er et gammelt hus - fra før 1900, påbygd i 1918. Kjøkkengulvet er mer enn 30 mm skjevt fra østveggen til vestveggen. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Det er påvist noe råte i kjeller, men i følge fagperson ikke mer enn er naturlig på et så gammelt hus. Det kom mus opp i kjøkkenbenken om vinteren før vi renoverte kjøkkenet i 2005. Siden har det ikke vært noen. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært Det var kontroll fra Sigvartsen Elektriske etter at mannen min hadde fikset feil og mangler, og samsvarserklæring fra dem ligger i boligmappa. Min mann var heismontør og hadde lov til å gjøre elektrisk arbeid i egen bolig i følge erklæring fra Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Vi dobbeltsjekket at den fortsatt gjaldt da han utbedret feil etter inspeksjon av det elektriske anlegget. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Det var kontroll av det elektriske anlegget i 2019 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad De la platetaket på nordsiden med takrenner og beslag i 1996. De gjorde tilsvarende på sydsiden i 2014. De la også sløyfer og lekter. Eier fjernet de gamle taksteinene og utbedret undertaket og la papp selv. Er det foretatt radonmåling? - Radonmåling foretatt av Gammadata, og nivået lå langt under tiltaksnivå Utført i 2009 verdi: 50 +/- 10 i stue, 40 +/- 10 i soverom Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Naboer (13/77 i sør og 13/15 i vest) har tinglyst vegrett over eiendommen. De er da også med på å vedlikeholde veien. Nabo (13/83 i sør) har også tinglyst vegrett, men den tomta er ikke bebygd. Andre naboer i sør (13/96 og 17/294) har tinglyst tillatelse til å legge og vedlikeholde vann/kloakkrør langs vestgrensen av tomta for å kunne knytte seg til det kommunale vann/kloakknettet. De har imidlertid ikke benyttet seg av dette, og jeg har vært i kontakt med kommunen og Gusterud Bygg for å få fjernet denne heftelsen. Viser til vedlagt egenerklæringsskjema.

  Innhold
  1.etasje: Kjøkken, stue, spisestue, TV-stue samt bad/wc. 2.etasje: Toalett, gang samt 4 soverom. Loft: Stue, soverom, bad samt gang. Krypkjeller.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Taktekking. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er værslitt og oppsprukket tretaktekking Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon Utvendig > Vinduer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Utvendig > Dører. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Innvendig > Overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente Innvendig > Krypkjeller Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale Innvendig > Innvendige trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Innvendig > Innvendige dører. Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Våtrom > Loft > Bad > Overflater vegger og himling. Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Våtrom > Loft > Bad > Overflater Gulv. Vurdering av avvik: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist sprekker i fliser. Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Våtrom > Loft > Bad > Sluk, membran og tettesjikt. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Våtrom > 1. etg. > Bad/wc > Overflater vegger og himling. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Våtrom > 1. etg. > Bad/wc > Overflater Gulv. Vurdering av avvik: Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Våtrom > 1. etg. > Bad/wc > Sluk, membran og tettesjikt. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og det er slitasje som følge av elde Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom, Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Innsiden av grunnmuren har misfarging. Grunnmuren har sprekkdannelser   Forhold som har fått TG3: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Vurdering av avvik: ? Det er registrert symptom på sopp/råte. ? Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. ? Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Pipe og ildsted PIPELØP: Mursteinspipe. ILDSTEDER: Det er vedovn i stuen og i spisestuen. DOKUMENTASJON: Ikke fremlagt. EIER INFORMERER: Ny eier må regne med å sette inn en stålpipe i den eksisterende pipa, samt å sette brannsikkert materiale til venstre for sotluka på spisestua. Ved oppsett av stålpipe, behøver, ifølge brannvesenet, ikke pipevanger å gjøres tilgjengelig. BEGRENSNINGER/ANDRE OPPLYSNINGER: Ildstedene er ikke funksjonstestet. Det er opplyst om noen feil eller og mangler vedrørende ildstedene. Det foreligger en rapport fra feier (dattert 29.06. 2023). For registrerte opplysninger, lovlighet og annen informasjon om anlegget kan det lokale brann- og feiervesen kontaktes. Vurdering av avvik: ? Pipevanger er ikke synlige. ? Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Konsekvens/tiltak ? Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp. ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ? Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Viser til vedlagt tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Følgende medfølger ikke i salget: - Prismekrone i soverom 2 følger ikke salget. - Veggmontert bokhylle i soverom 4, følger ikke salget

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. HVitevarer på kjøkken medfølger (unntak av vaskemaskin), hvitevarer utover dette medfølger ikke. Vaskemaskin kan medfølge om ønskelig. Mikrobølgeovn medfølger ikke.

  Moderninseringer og påkostninger
  Boligen ble bygget i ca 1890, ble ombygd/påbygd i 1918 samt i 1989. I 1990 ble det bygget verandaer på bakkeplan og en balkong i 2.etasje.

  TV/Internett/bredbånd
  Boligen er tilknyttet bredbånd.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasjer.

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Polisenummer
  4937760

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har foretatt radonmåling. Opplysninger hentet fra tilstandsrapporten: Det er fremlagt dokumentasjon på radonmåling og målinger ligger under grenseverdier. Årstall: 2009

  Diverse
  - VENTILASJON: Mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad. Forøvrig naturlig ventilasjon med lufteluker/spalter i boligen. - Varmtvannstank Ca. 200 liters OSO varmtvannstank. Varmtvannstanken er plassert i kjelleren under kjøkkenet. Årstall: 2006 Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 102 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 100 000,00))   121 640,- (Omkostninger totalt)   4 221 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  To varmepumper, vedovn, peisovn, varmekabler i gulv på begge bad samt i entrèen samt panelovner

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  20072

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Her er også tatt med eiendomsskatt som utgjør 7 018,-.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 7.018,. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  900000

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3240000

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, vedlikehold av privat veg, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett. LIsten er ikke uttømmende.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3240/13/14: 20.03.1979 - Dokumentnr: 2560 - Rett til utskilt tomt BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILT TOMT RETTIGHETSHAVER: HUNSBEDT RUTH 13.08.1986 - Dokumentnr: 7878 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3240 Gnr:13 Bnr:83 Uteglemt registrert Rettet etter tingl. §18 09.05.2023 Arkivref. 23/07814-9 13.08.1986 - Dokumentnr: 7878 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3240 Gnr:13 Bnr:83 Uteglemt registrert Rettet etter tingl. §18 09.05.2023 Arkivref. 23/07814-9 17.06.1991 - Dokumentnr: 4251 - Erklæring/avtale Vedtagelse av ansvar for ev. skader for bygning plassert nærmere off.vann-og kloakksledn enn reglene tilsier. 05.12.1991 - Dokumentnr: 8945 - Best. om vann/kloakkledn. 10.07.1992 - Dokumentnr: 5184 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3240 Gnr:13 Bnr:15 i anl gjennomf. av reg.plan for ny Sundbru. 11.06.2020 - Dokumentnr: 2581037 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3240 Gnr:13 Bnr:96 Rettighetshaver: Knr:3240 Gnr:17 Bnr:294 16.11.2023 - Dokumentnr: 1285035 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Romerike Eiendomsmegling AS Org.nr: 926 743 023 Elektronisk innsendt 04.10.1906 - Dokumentnr: 900059 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3240 Gnr:13 Bnr:2 21.03.1979 - Dokumentnr: 910340 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: GNR 13 BNR 27 20.02.1985 - Dokumentnr: 1571 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3240 Gnr:13 Bnr:83 08.11.1993 - Dokumentnr: 8096 - Målebrev 11.05.2001 - Dokumentnr: 5327 - Målebrev 11.05.2001 - Dokumentnr: 5327 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 368680 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0237 Gnr:13 Bnr:14 01.01.2024 - Dokumentnr: 216365 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:3035 Gnr:13 Bnr:14 Ta kontakt med megler for spørsmål rundt tinglyste bestemmelser

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Byggeåret er basert på antagelser, og det er dermed usikkert når bygget er oppført. Oppgitt byggeår er derfor med forbehold. Det er mottatt byggetegninger på utvendig fasade. Det er ikke mottatt byggetegninger som viser boligens innvendige romfordeling. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak.   Ovennevnte medfører at man ikke vet hvorvidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. En konsekvens av lovlighetsmangler kan for eksempel være at kommunen gir pålegg om tilbakeføring av det ulovlige tiltaket. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk.       Vedr. uthus: Selger opplyser at uthuset går på tvers av tomtegrensene mot nabo og at uthus deles. Det er et innvendig skille som går (ca) i flukt med tomtegrensene. Det foreligger tillatelse til rehabilitering av fasade og balkong i 2.etg datert 02.01.89. Det foreliggervedtak på oppføring av garasje 02.05.91

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Ligger til privat veg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 102 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 100 000,00))   121 640,- (Omkostninger totalt)   4 221 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  121640

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16 000,- oppgjørshonorar kr. 6500,- og visninger kr. 2500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 50 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr. 2500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr. 25000 ,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Kristina Birkeland

Megler

Kristina Birkeland

91 10 27 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev