aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Ormliavegen 12!
Velkommen til Ormliavegen 12!

EIDSVOLL VERK Ormliavegen 12

Godt vedlikeholdt enebolig med stor tomt, 3 soverom, garasje.

 • kr 3 200 000
 • BRA 181 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 200 000
 • Omkostningerkr 97 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 297 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1959
 • Soverom3
 • ArealP-rom 105 m²
 • Tomt1 905 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,00))   97 042,- (Omkostninger totalt)   3 297 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning 1.etg
Velkommen til Ormliavegen 12. Dette er en eldre enebolig med en koselig og skjermet beligenhet. Boligen har en stor hage med tilhørende garasje og egen innkjørsel. Det har blitt foretatt en nyere oppusning av tak og drenering. Boligen har en egen bod som ligger adskilt for huset. Eiendommen ligger godt plassert i et mindre boligfelt bestående for det meste av eneboliger. Eiendommen har stor tomt med god boltreplass.

Ormliavegen 12, Viken

 • Tomt
  1905m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat stor tomt på over et mål, opparbeidet med plen, uteareal og gruset gårdsplass. Eidsvoll kommune opplyser at eiendommens grenser er mindre nøyaktige. Oppgitt areal er derfor med forbehold.

  Beliggenhet
  Ormliavegen 12 ligger i et koselig og rolig boligfelt ved Eidsvoll verk. Området ligger adskilt fra hovedveien og består av eneboliger og leiligheter. Boligen har tilknyttning til offentlig transport som kan ta deg til Råholt sentrum hvor det er en rekke muligheter. Råholt sentrum byr på handle muligheter ved Amfi og en rekke andre dagligvare butikker. Det er også en rekke forskjellige trening og fritidsmuligheter, med lokale fotball og håndball lag, svømmehall og flere treningsenter. Ormliavegen 12 ligger bare 4 min unna E6 som kan ta deg til gardermoen på 15min, eller retning Oslo og Hamar.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Det er en rekke forskjellige barnehage i nærheten. Steinerbarnehage og Andungen barnehage ligger 1.5km unna og tar 19min og gå, ellers har du Ankertunet barnehage som ligger 2.2km unna og tar 4min med bil.

  Skolekrets
  Området er tilknyttet Eidsvoll verk skole eller bønsmoen skole som ligger 5min unna med bil med dette har også tillgang til skolebuss på morgen og etter skolen. Det samme gjelder Råholt ungdomsskole og Eidsvoll Vgs.

  Offentlig kommunikasjon
  Hovedbusslommen ligger 10min gangavstand fra boligen, men det er også en mindre busslomme rett utenfor som tar deg til stasjonen hver andre time.

  Byggemåte
  Bindingsverkvegger kledd med stående panel utvendig og plateslått på innsiden. Saltak av sperrekonstruksjon.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Drenert rundt boligen, bad samt tak, alt i egen regi

  Innhold
  1.etasje: Trapperom , Gang , Entré , Kjøkken , Spisestue , Stue 2.etasje: Bad , Gang samt 3 soverom.

  Standard
  Utvendig > Vinduer Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har ingen ventilasjon Kostnadsestimat: Under 10 000 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Frittstående bod fra ca. 2012. FUNDAMENT: Bygget er fundamentert rett på grunn/bakken til antatt faste masser. VEGGER: Panelkledd bindingsverk. TAK: Saltak tekket med betongtakstein. YTTERDØR: Enkle inngangsdører

  Parkering
  På gruset gårdsplass og carport.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,00))   97 042,- (Omkostninger totalt)   3 297 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Badet har belegg på gulv og oppvarming av panelovn på vegg.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  17502

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er en årsprognose for året 2023. Disse inneholder feiing, avløp, vann og eiendomsskatt. Listen er ikke utfyllene.

  Formuesverdi primær
  789224

  Formuesverdi primær år
  2023

  Formuesverdi sekundær
  2841206

  Formuesverdi sekundær år
  2023

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett. Listene er ikke utfyllende

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3035/106/15: 08.07.1957 - Dokumentnr: 1843 - Bestemmelse om gjerde 06.05.1957 - Dokumentnr: 1128 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3035 Gnr:106 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 683117 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0237 Gnr:106 Bnr:15
  08.07.1957 - Dokumentnr: 1843 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3035 Gnr:106 Bnr:1


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Boligens område består for det meste av boligbebyggelse og grønnstruktur.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,00))   97 042,- (Omkostninger totalt)   3 297 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  97042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 17 000 ,- oppgjørshonorar kr 18 000 ,- og en visning kr 2 500 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50 000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 5 000,-. Utleggene omfatter kommunal info. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket ca 40.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Carl Fredrik Bergener

Megler

Carl Fredrik Bergener

94 85 17 80

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev