aktiv-eiendomsmegling
VELKOMMEN TIL INNLANDSIDYLL PÅ EINASTRANDA 483!

Eina Einastranda 483

Sjarmerende eiendom på Einastranda med flott utsikt! Ledig omgående.

 • 2 290 000
 • BRA 123 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 290 000
 • OMKOSTNINGER73 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 363 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 880
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 97 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 623 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
  --------------------------------------------------------
  73 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 363 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
VELKOMMEN TIL EINASTRANDA 483!
- landlig idyll ved Einafjorden.

Enebolig over 2 plan og kjeller, som inneholder:
Loftsetasje:
2 soverom og gang m/ plassbygd seng (sovealkove), samt bod og kott (med belysning).
Noe lav takhøyde. Skråhimling.

1. etasje:
Kjøkken, stue, bad/ vaskerom og entré.
Veranda mot sørvest.

Lavere takhøyde enn normal standard.

Kjeller:
Boder.
Noe lav takhøyde.

Garasje:
2 biloppstillingsplasser.

Uthus:
4 boder, samt en hel overetasje med lagringsmuligheter.
Belysning i noen av rommene.
Lys og luftig stue med behagelig atmosfære.

Einastranda 483, Innlandet

 • KJØKKEN:
  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter og heltre benkeplate med kjøkkenkum.
  Integrert komfyr, koketopp, oppvaskmaskin. Kjøkkenventilator (Røroshetta) er montert over komfyr. Kombiskap kjøl/frys er frittstående.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Våtrommet er oppgradert i 2008.
  Fliser på gulv og vegger. Panel i himling med dimmbare downlights.
  Servant med underskap. Speil med tilhørende belysning.
  Dusjvegger. Badekar. Vegghengt wc. Mekanisk avtrekk. Varme i gulv.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
  Gulv: Heltre. Fliser.
  Vegger: Panel.
  Himlinger: Panel.

  Etasjeskiller i trekonstruksjoner.
  Støpt gulv på grunn i kjeller.

  Trapper av treverk mellom etasjene.
  Profilerte tredører.

  DIVERSE UTSTYR:
  Ventilasjon består av naturlig og mekanisk ventilasjon.
  El-anlegg med automatsikringer og i hovedsak åpent anlegg.
  Innvendig hovedstoppekran er plassert på pumpe i kjeller.
  Vannpumpe og trykktank i kjeller.
  Utekran. Opplegg og kran for vaskemaskin på bad.
  Varmepumpe fra 2017 er plassert i stue.
  Varmtvannsbereder på 200 liter fra 2016 er plassert i kjeller.
  Røykvarsler.
  Brannslukningsapparat.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Normal standard på bygget utfra alder/konstruksjon.

  2016 Egeninnsats Drenert på nord, sør, vest av huset.
  2016 Egeninnsats Tilbygg veranda mot sør.
  2016 Utført av firma Ny varmtvannsbereder og vannpumpe.
  2016 Egeninnsats Opparbeidet hele uteområdet/grøntareal.
  2017 Egeninnsats Ny steintrapp ved uthuset.
  2017 Egeninnsats Åpnet vegg til kneloft på soverom sør. Etterisolert og kledd.
  2017 Egeninnsats Installert varmepumpe. (Utført av faglært)
  2017 Utført av firma Montert ny trapp mellom etasjer.
  2017 Utført av firma Montert gulvvarme i vindfang.
  2017 Egeninnsats Flislagt vindfang.
  2021 Egeninnsats Malt ytterkledning på bolig.
  2012 Tidligere eiers opplysning. Det er skiftet tak og renner med beslag ca 2012-2013.

  Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men har bygningsdeler som har utlevd eller tilnærmet utlevd sin levetid.
  Boligen er 142 år gammel og det må påregnes ekstra kostnader i forhold til en ny bolig. Jeg anbefaler på generelt grunnlag at kjøper
  setter opp en vedlikeholdsplan for boligen. Det vil si et system for planlegging og gjennomføring av vedlikehold og oppgradering nå
  og fremover i tid. Ved kjøp av brukt bolig kan det være vanskelig å vite hva man skal forvente av behov for vedlikehold og oppgradering.
  Alder og tilstand på for eksempel tak, kledning, vinduer og rør vil avgjøre byggets vedlikeholdsbehov fremover.
  Byggeskikk og materialvalg vil også variere ut ifra byggets alder, noe som gjør at energiforbruk, komfort og bruk kan variere fra bygning til bygning avhengig av alder og hva som eventuelt er oppgradert.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Innvendig > Innvendige trapper - 2:
  Trappen har store skader.
  Gjelder kun trapp til kjeller.
  Trappen må påregnes skiftes ut.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
  Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning iht. Tek 17 krav.
  Dette er ikke et avvik i byggeforskriften for denne boligen, men skal kommenteres da dette er avvik i forskriften " Tryggere bolighandel" til ny Avhendingslov.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt
  vinduer/dører/gjennomføringer. Laftede vegger som er innkledd har normalt råteskader i større eller mindre grad,
  veggen er innkledd og ikke tilgjengelig for inspeksjon.
  Småsprekker nederst på kledning er registrert.
  Råte i grunnmurssvill/bunnstokk er registrert.
  Det er liten lufting i kledning ift. dagens anbefalte løsning, men ikke dårligere enn standarden fra byggeåret.
  Det er ikke registrert vesentlige avvik, men pga. konstruksjonens alder kan det ikke utelukkes at det er påregnelig med tiltak.
  I forbindelse med grunnmurssvill/gulvbjelker over steinmur må det påregnes utskiftinger.
  Det anbefales videre undersøkelser.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
  Ingen inspeksjonsmulighet av møneloft.
  Inspeksjonsluke anbefales etablert. Skrå, isolerte takflater defineres som risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens.
  Ved fuktmåling registrerte jeg ikke unormale verdier.
  Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
  Tilstandsgraden er satt ut fra alder på opprinnelige deler av takkonstruksjonen.

  Innvendig > Overflater:
  Vurdering er basert på alder.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for enkelte overflater er oppnådd.
  Eldre tregulv har slitemerker. Det er sprekk i en gulvflis i vindfang.
  Det er ikke behov for strakstiltak, men om kjøper har andre brukskrav eller krav til estetikk på overflater så kreves det utbedring eller utskifting.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  Anbefaler videre undersøkelser av etasjeskiller over krypekjeller.

  Fuktopptrekk via fundament og gulv må påregnes på eldre kjellere/underetasjer selv om fuktsikring utbedres.
  Mindre riss og sprekker i betonggulv, er ikke unormalt byggeåret tatt i betraktning.
  Registrert skjevheter i gulv, begge etasjer.
  Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur,
  det ble ikke registrert tegn på dette, men det gjøres oppmerksom på risikoen.
  Bjelkelag over krypekjeller/blindkjeller er en typisk risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens.
  Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.

  Innvendig > Pipe og ildsted:
  Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
  Det er anmerking fra feiervesenet at det er treverk for nært pipeløp.
  Større avstand til brennbart materiale må lages.

  Innvendig > Rom Under Terreng:
  Overflaten har fuktskjolder
  Kjeller virker ikke fuktig alder tatt i betraktning, men det må påregnes fuktvandring og fuktopptrekk via kjellergulv og grunnmur.
  Anses som normalt i eldre kjellere og vurderes derfor ikke som noe stort problem i forhold til dagens bruk, forutsatt god ventilering.
  Fuktindikasjoner er registrert i vegg mot grunnen, dette øker risikoen for skjulte skader.
  Sprekker/riss av en slik karakter i bygninger fra denne perioden er ikke uvanlig. Anbefaler å følge med videre utvikling.
  Eldre betong kan ha redusert kvalitet.
  Det må foretas lokal utbedring
  Det anbefales forbedret ventilasjon i kjelleren.

  Innvendig > Krypkjeller:
  Spor av mus registrert, ukjent omfang.
  Lav høyde mellom grunnen og bjelkelag, dette er forhold som kan gi økt risiko for skader.
  Gråsteinsmur er pusset i ettertid, dette kan ha endret ventilasjon av kjelleren.
  Krypekjeller/blindrom har ingen inspeksjonluke, dette anbefales etablert. Krypekjeller/blindrom er ikke inspisert. Adkomst ikke mulig.
  Krypekjeller/blindkjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens.
  Det anbefales inspeksjonsmuligheter og videre undersøkelser.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
  Fall er ikke tilfredsstillende, men badet fungerer med dette avviket.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Tomteforhold > Terrengforhold:
  Terreng faller inn mot bygning. Stedvis fall på terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krav.
  Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra fundamentene.
  (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra fundamentene).

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Tomteforhold > Drenering:
  Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av fuktsikring ikke automatisk gjør at fukt forsvinner da det må påregnes kapillærsug fra
  grunnen. Det er grunn fundamentering på deler av muren, dette vanskeliggjør at man får drenert dypt nok.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Overvåk tilstanden jevnlig. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at det nærmer seg forventet brukstid grunnmur og fundamenter.
  Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Påvist fuktskjolder. Fuktindikasjoner er registrert i vegg mot grunnen, dette øker risikoen for skjulte skader.
  Eldre betong kan ha redusert kvalitet. Sprekker/riss ble registrert på grunnmur.
  Det er ikke behov for umiddelbare utbedringstiltak , men ut ifra alder kan bygningsdelen ha skjulte skader.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget hadde ikke krav til radonsperre.
  Årsgjennomsnittet av radonkonsentrasjon i rom bør ikke overstige 200 Bq/m³ i inneluft.

  Tomteforhold > Byggegrunn:
  Byggegrunn er nedgravd og grunnundersøkelser er ikke foretatt, byggegrunn er derfor ikke kjent.
 • Barnevennlig beliggenhet i landlige omgivelser på vestsiden av Einafjorden, ca 10 km syd for Eina sentrum med bla dagligvare, barnehage, bensinstasjon. Flott utsikt over Einafjorden. 3 km til idrettsanlegg med lysløype. Ca 10 km til Lygna, et kjent vintersportssted.
  Kort veg til Einafjorden med fine bade og fiskemuligheter.

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.
 • Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen:

  Bygningsnr. 157154370 - Enebolig (111) - 1 boenhet
  Bygningsnr. 157154389 - Garasjeuthus anneks til bolig (181)
  Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport.

  Det er boligbebyggelse i området rundt.
 • Se kart.
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.
 • Boligen er fra 1880 og tilbygd i 1970, samt rehabilitert 2008.
  Normal til eldre standard og planløsning.

  Taket er tekket med betongtakstein.
  Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier i treverk.
  Yttervegg i tømmer. Yttervegg i trekonstruksjon.
  Mønet skråtak i trekonstruksjoner. Kaldt loft.
  Kombinert kaldt loft og skråhimling.
  Luftespalte ved raft. Det er ikke adgang til møneloft.
  Trevinduer med 2-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak: 2008.
  Ytterdør i treverk. med 2-lags isolerglass.
  Balkongdør i treverk med 2-lags isolerglass.
  Veranda med utgang fra stue. Tresøyler med betongfundament. Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk.
  Trapper ned fra balkong og inngang utført i treverk.

  Grunnmur i støpt betong.
  Opprinnelig del er sannsynligvis en form for gråsteinsmur, men er forsterket på et senere tidspunkt.
  Tilbygget mur i lettklinker blokker. Utilgjengelig krypekjeller under stue.

  Byggegrunn er nedgravd og grunnundersøkelser er ikke foretatt,
  byggegrunn er derfor ikke kjent.
  Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng.
  Takvann ført ut på terreng.
  Grunnmur i sparesteinsbetong. Murt grunnmur, utført med murte blokker.

  Garasje fra ca. 2009. Normal standard på bygget utfra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig og godt vedlikeholdt.
  Støpt ringmur med plate på mark av støpt betong. Grunnmur i murte blokker. Yttervegg i trekonstruksjon.
  Skråtak i trekonstruksjon. Undertak av duk. Taktekking i betongtakstein. Stående utvendig trekledning.
  Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Trevinduer med 1+1 lags glass.
  Leddport av metall med garasjeportåpner. Innlagt strøm.
  Garasje, uthus o.l. er ikke teknisk vurdert på linje med bolighuset. Garasjen er oppført i 2009 og er i bra forfatning.

  Uthus fra ca. 1940. Bygget har enkel standard. Dette er et eldre bygg og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger.
  Fundamentert direkte på grunn. Oppforet tregulv. Grunnmur i gråstein. Yttervegg i trekonstruksjon. Skråtak i trekonstruksjon.
  Bjelkelag i trekonstruksjoner. Stående utvendig trekledning. Taktekking med metallplater. Vindski i tre. Trevinduer med 1-lag glass. Ytterdør i tre.
  Garasje, uthus o.l. er ikke teknisk vurdert på linje med bolighuset. Generelt stort etterslep på vedlikehold og behov for oppgradering.
  Forenklet byggverk og fundamentering. Lav høyde mellom kledning og terreng. Manglende undertak, risiko for kondens.
  Råteskader enkelte steder. Skjevheter.

  Iht. tilstandsrapport datert 22.08.2022 av Alf Bjørnerud.
  For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport.

  Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.
 • Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Kjøkken, stue, bad og entré.
  Loftsetasje: 2 soverom og gang.

  Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Medfølger i salget:
  Platetopp, ovn og oppvaskmaskin, kjøle- og fryseskap, kjøkkenskap, parabolantenne + 2stk tv bokser, mobilt bredbånd, knagger og fastmonterte hyller i entreen, stang i garderobeløsning soverom, gardinstenger, levegg på terrasse, markise på terrasse, brannstige, huskestativ og sandkasse, noen av utemøblene, noe løsøre/materialoverskudd i uthuset og fastmonterte hyller i garasje.

  Medfølger ikke:
  Elbil-lader, noen av møblene på terrasse og de fleste møbler inne som ikke er nevnt i løsørelisten.
 • Oppvarming består av vedfyring og strøm.
  I hovedsak ved hjelp av: Panelovner. Varme i gulv. Varmepumpe.

  Murt pipe, teglstein. Peisovn. Peis.

  Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.

  Piper og ildsteder:
  Siste tilsyn utført: 28.04.2017.
  Siste feiing utført: 25.05.2021.

  Anmerkninger:
  Røykløp: Utkraging i etasjeskille er tildekket.(1 etg).
  Enhet: Det skal være minst ett typegodkjent slukkemiddel pr. boenhet.
 • Tomten er flat til skrånende og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass.

  Tomtestørrelse er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen.
  Tomten består av to gnr/ bnr. 164/ 15 og 164/ 18.
  Oppgitt tomteareal er totalt for begge gnr/ bnr.

  Eiendommen ble etablert dato 26.10.1972.
  Bruksnavn NYVOLD.

  Løsmassetype:
  Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet: Middels egnet: Begrenset grunnvannspotensial.
  Mulig marin leire: Liten.

  Radon: Aktsomhetsgrad: Særlig høy.

  Støyvarsel: Lavt støynivå.

  Vannkraft: Utbygd og ikke utbygd: Delfelt.
 • I garasje eller på gruset gårdsplass.
 • Eiendommen er tilknyttet fylkesveg, med privat stikkveg inn til eiendommen.
  Kjøper må beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av stikkveg og gårdsplass.

  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, men har privat vann (brønn) og avløp (septik).
  Vannprøve er ikke foretatt, nærmere undersøkelser anbefales.

  Eiendom som ikke er tilknyttet offentlig vann og avløp skal ha godkjent separat avløpsanlegg.
  Det er eiers ansvar at anlegget er riktig dimensjonert og at det fungerer tilfredsstillende.
  Kjøper oppfordres til å kontrollere anlegget.

  Privat vann- og avløpsanlegg er eiers ansvar, og kjøper må beregne kostnader til vedlikehold, reparasjoner og oppgraderinger.

  Selgers opplysning iht. takstrapport:
  Ny slamavskiller med filtreringsanlegg, nye rør fra huset og ut. Filtreringsbasseng. Utført av firma.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 393 423 per 31.12.20.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 416 322 per 31.12.20.

  I tillegg formuesverdi på 164/ 18:
  Formuesverdi for inntektsåret 2020: kr 20 000.
 • Kr. 10 000 pr. år
  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca. beløp, og dekker eiednomsskatt, feeing, renovasjon og slam.

  Eiendomsskatt 4 186,00 kr
  Feiing 587,52 kr
  Renovasjon 3 000,00 kr
  Slam 1 825,00 kr

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift.
 • - kommunale avgifter og eiendomsskatt
  - strøm
  - tv/ internett
  - forsikring
  - generelle vedlikeholdskostnader
  - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass

  Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.
 • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger ikke.
  Det foreligger ikke bygningstegninger i kommunens arkiver.

  Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

  Kommentar fra kommunen vedr byggevedtak:
  Det foreligger ikke byggevedtak i våre arkiver.
  Garasje er ikke matrikkelført da den ikke er omsøkt eller innmeldt.

  Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjeninger/ bruks- eller fasadeendringer foreligger ikke.
  Dette vil evt. bli kjøpers ansvar.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Kjøper må undertegne på egenerklæring om konsesjonsfrihet på ubebygd tomt.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Gnr 164/ bnr 15:
  Rettigheter på 3443-164/6, 3443-164/18/ Rettigheter i eiendomsrett:
  Dok.nr 164 tinglyst 09.01.1973 Bestemmelse om vannrett
  Rettighetshaver:Knr:3443 Gnr:164 Bnr:15
  Bestemmelse om vannledning
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr 164/ bnr 18:
  Dok.nr 164 tinglyst 09.01.1973 Bestemmelse om vannrett/ rett til vann fra brønn på naboeiendom
  Rettighetshaver:Knr:3443 Gnr:164 Bnr:15
  Bestemmelse om vannledning og vedlikehold
  Overført fra: 3443-164/6
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Dok.nr 9469 tinglyst 09.11.1979 Erklæring/avtale
  Bestemmelse om anlegg og drift av skiløype/skianlegg
  Rettighetshaver:EINASTRAND IDRETTSLAG
  Overført fra: 3443-164/6
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Dok.nr 5330 tinglyst 07.07.1992 Føderåd
  Prioritet etter ny obligasjon i forbindelse med kjøp av eiendommen.
  Overført fra: 3443-164/6
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Denne vil bli forsøkt slettet

  Tinglyste dokumenter kan fåes ved henvendelse til megler. Megler oppfordrer interessenter til å lese samtlige tinglyste dokumenter før man eventuelt legger inn bud.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Kommuneplaner:
  Id: 0529kplan2012-23.
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2012-2023.
  Plantype: Kommuneplanens arealdel.
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 27.11.2014.

  Arealbruk:
  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende.

  Bestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info.
 • Gnr. 164 Bnr. 15 og Gnr. 164 Bnr. 18 i Vestre toten kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Påpekte punkter i selgers egenerklæring:
  Pkt. 4: Prosjektert av Løken: Ny slamavskiller med filtreringsanlegg, nye rør fra huset og ut til slamavskilleren, filtreringsbasseng. Graving og rør: Anders Kleiven. Edvard Løken orgnr: 989569244, Anders Kleiven orgnr: 916 459 769.
  Pkt. 5: Det var ikke drenert rundt huset da jeg kjøpte i 2015. Påske 2016 var det frost i bakken og mye nedbør/snøsmelting som gjorde at det kom vann inn i en luke i kjellerveggen, og oversvømte kjelleren. Fagfolk (Polygon) har tørket kjelleren, og vi har drenert vest, sør og nord siden av huset og utbedret/tettet veggen etter dette, og ikke hatt problemer med fukt eller vann siden. Fuktinnsig kjeller: Ikke sett noe Øvrig fukt kjeller: Ikke sett noe Fuktmerker kjeller: På gulv en sjelden gang ved mye nedbør.
  Pkt. 8: Sprekker i mur: En liten stripe i murpuss på stuen. Skjevheter: Dette er et gammelt trehus som har skjevheter i innervegger, gulv og innertak, men går ikke ut over funksjonen.
  Pkt. 9: Mus kan komme inn i boligen, men dette har ikke vært et stort problem. Det er gjort tiltak. Kles- og pelsmøll er registrert.
  Pkt. 11: Moelven: Lagt opp noen nye stikkontakter i 2etg, samt lagt opp stikkontakt for å koblet til varmepumpe Minel: Overspenningsvern, Jording, varmekabler i vindfang, utbedring etter el-tilsyn, el i uthuset. Moelven elektro , Minel Sentrum installasjon.
  Pkt. 12: Tilsyn av elanlegg 8.mars 2022, utbedring gjort juni 2022.
  Pkt. 13: Det er installert elbil lader, men den skal fjernes før salg da kapasiteten på anlegget ikke er optimalt.
  Pkt. 14: Flislegging og støping av gulv i entre - egeninnsats. Drenering nord, vest og sør: Dugnad med faglærte.
  Pkt. 16: Utvidet terrasse ved egeninnsats. Åpnet opp knekott og etterisolert deler av undertaket på soverom mot sør (der det tidligere var knekott), gjort med byggingeniør/arkitekt Rolf Gudding på dugnad. (Ark Ing Rolf Gudding). Utført av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  Pkt. 18: Bygget ut terrasse på sørsiden av huset.
  Pkt. 24: Tinglyst rett til bønn på naboens eiendom.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 -, oppgjørshonorar kr 6.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 60.000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 60.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Cathrine Maria Gudding
Malin Enger

Megler

Malin Enger

46 80 18 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev