aktiv-eiendomsmegling
Fasade mot øst (hele bygget)

Oppdal Ola Setroms veg 30 - 32 - 34

Eksklusiv næringsseksjon i sentrum av Oppdal

 • 16 000 000
 • BRA 480 m²
 • PRISANTYDNING16 000 000
 • OMKOSTNINGER401 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER16 401 342
 • EIENDOMSTYPEForretningseiendom
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 020
 • FELLESKOST./MND2 000
 • TOMT1 672 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 16 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  400 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 16 000 000,-))
  --------------------------------------------------------
  401 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  16 401 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Dette er en eksklusiv forretningsseksjon som ligger midt i sentrum av Oppdal. Seksjonen ligger på bakkenivå i et kombinasjonsbygg med både næring og bolig. Seksjonen er inndelt i tre deler med inngang og eksponering mot gågata. Eiendommen ligger rett over gata for Skifer Hotel og det nye KRUX bygget i sentrum av Oppdal.

Seksjonen er innredet og utleid som følger:

Del 1 (mot sør) er innredet og benyttes som en restaurant. Det er systemhimling og malte plater/skiferstein på vegger. Det er parkett på gulv. Dørpartiet mot Ola Setroms veg har doble dører og det er mekanisk døråpner på hoveddør. Restaurantdelen har en midlertidig romdeler med fremvisning av vin og en del med bar/betaling/admin. Det er tappekraner for øl og kjøleskap osv. I tillegg til dette er det moderne kjøkken. Kjøkkenet har egen inngang for varelevering og et lite preppkjøkken. I kjøkkenet er det fryse og kjøleskap, frityrgryter, stekeovn, pizzaovn, vaskelinje og utslagsvask. Det er store ventilasjonshetter over vaskelinje og stekeplater. Det er trefas i kjøkkenet og eget sikringsskap. Det er egen varmtvannsbereder og stor sluk. Til restaurantdelen hører også en liten gang, toalettrom for damer/HC og toalettrom for herrer. I toalettrommene er det systemhimling og malte plater på vegger. Det er flis på gulv. Det er et egnet område for uteservering sør for bygget. Lokalet er utleid til en lokal restaurant.

Del 2 (midtre del) er innredet med et åpent kontorlokale. Kontorlokalet har systemhimling og malte plater på vegger. Det er parkett på gulv. Mekanisk åpner av dør. Lokalet er utleid til advokatfirma

Del 3 (mot nord) er innredet som et visningslokale/ showroom- lokalet har systemhimling og malte plater på vegger. Det er parkett på gulv. Mekanisk åpner av dør. Lokalet er utleid som visningslokale/showroom for en kjøkken/møbelleverandør.

Fellesarealene som tilhører næringsseksjonen består av følgende:
- Gang: Systemhimling og malte plater på vegger. Flis på gulv. Dør ut til vestsiden av bygget. Det er en brannvarslingssentral plassert i gangen (Elotec) samt brannslange. I gangen er det dør til et lite kott/teknisk rom med vannmåler, varmtvannsbereder, Vannfordelingskap og vannstopp.
- To garderober med omkledningsrom, dusj og toalettrom. Systemhimling og malte plater på vegger. Flis på gulv. Det er garderobeskap. Det er flis på vegger i dusjrom.
- Et HC toalett. Systemhimling og malte plater på vegger. Flis på gulv. Flis på gulv. HC toalett og servant.
- Spiserom/felleskjøkken: Systemhimling og malte plater på vegger. Flis på gulv. Enkel kjøkkeninnredning med servant og kjøleskap. Mikrobølgeovn. Det er ikke stekeovn eller kjøkkenavtrekk.
-Bøttekott/Teknisk rom. Systemhimling og malte plater på vegger. Flis på gulv. Vannfordelingskap. Varmtvannsbereder. Utslagsvask. Opplegg for vaskemaskin. Dataskap. Sluk.
- Teknisk rom.

Det at utstyr og innredning er beskrevet ovenfor eller er i seksjonen ved visning betyr ikke nødvendigvis at dette medfølger i salget. Noe av innredningen og utstyr tilhører leietaker. Se hver enkelt leieavtale eller ta kontakt med megler for avklaring.

Ola Setroms veg 30 - 32 - 34, Trøndelag

 • Marion Bygg AS
 • Gnr. 284 Bnr. 3 Snr. 1 i Oppdal kommune
 • Sentrum av Oppdal har de senere årene gjennomgått en fantastisk utvikling og sentrum i alpinbygda fremstår nå kompakt om med et rikt handels-, kultur- og fritidstilbud.

  Den nye flerbruksgata går i dag langs samme trase som tidligere E6 og binder sammen søndre og nordre del av sentrum. Seksjonen ligger rett ovenfor Skifer Hotel som nå også er i oppstartsfasen av det nye leilighetsbygget Skifer Signatur. Rett ovenfor gata ligger også det nye innovasjonssenteret Krux med treningssenter og Norges største innendørs klatrevegg. Her tilbys fleksible kontorløsninger om en ønsker å flytte kontoret på fjellet.

  Langs flerbruksgata og i sentrumsområdet er det en rekke nisje- og kjedebutikker, vinmonopol, restauranter og kafeer. Bakeriet Sprø og delikatesseforretningen Smak & Behag (Gulating ølutsalg) ligger rett ved seksjonen. Her tilbys utsøkte bakverk, kortreiste delikatesser fra lokale produsenter.

  I umiddelbar nærhet ligger også torget, det nylig oppgraderte kjøpesenteret Domus og torgsenteret.

  Rådhuset og Oppdal kulturhus ligger mot vest og stasjonsområdet (Oppdal Skysstasjon) ligger mot øst. Her er det lett adkomst til både tog, buss og drosje.
 • Eiendommen langs Ola Setroms veg - midt i Oppdal sentrum
 • Felles tomt. Tomtearealet er basert å matrikkelbrev datert 25.09.2019.

  Utomhusområdet er pent opparbeidet med belegningsstein.
 • Bygget har parkeringskjeller. Parkeringskjelleren er etablert som en egen matrikkel gnr.: 284 bnr.: 93. En slik eiendom betegnes som en anleggseiendom. Dette er fast eiendom i f.eks. fjell (tunell) eller underbygning i grunnen som i dette tilfellet. Det er altså eierskap under overflaten.

  Seksjonseierne (boligseksjonene) har rett til parkering i parkeringskjelleren og denne retten er sikret/etablert ved tinglyst realandel i anleggseiendommen. Se punkt 5 i vedtekter for sameiet Skifer Park Oppdal samt også vedtekter for Sameiet Skifer Park Parkeringskjeller. Driften av parkeringskjelleren foregår via realsameiet.

  Det er opparbeidet asfalterte parkeringsplasser i to rekker vest for bygget. Dette parkeringsarealet er en del av området markert som parkering (f_SPA 1). I bestemmelsene for reguleringsplan er det i punkt 7.10 angitt at parkering innenfor f_SPA1 er felles for eiendommer innenfor samme området. På samme måte som eiendommen gnr.: 284 bnr.: 3 kan benytte parkeringsplasser hvor som helst på området, kan alle andre eiendommer gjøre det samme.

  I området rundt eiendommen er det gateparkering etter gjeldende bestemmelser.
 • 2020
 • Arealet av seksjonen er ut i fra tegninger/leieforhold ca. 478 kvm bruksareal
  Eiendommen er i matrikkel oppgitt til 480 kvm bruksareal

  Arealene er kun basert på tegninger. Arealene er ikke kontrollmålt av megler.
 • Eiendommen er utleid. Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget.

  Det gjøres oppmerksom på at det er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.

  Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.  Seksjonens sameiebrøk er 487/1705.

  Det henvises til punkt 8 i vedtektene for sameiet om felleskostnader.
 • Foreligger ikke.
 • Seksjonen har eget ventilasjonsanlegg. Dette anlegget er installert eget teknisk rom i det nordvestlige hjørnet av seksjonen
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen er regulert. Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, godkjent 15.11.2018, sak nr. 18/117 er gjeldende. Eiendommen ligger innenfor et område markert som sentrumsformål BS 9.

  Innenfor området markert med BS skal bebyggelsen som hovedregel ha publikumsrettet virksomhet som forretning/kontor, servering, hotell og tjenesteyting i første etasje.

  Det gjøres oppmerksom på at planen er en områdereguleringsplan, og ikke en detaljreguleringsplan. Kommunen kan dermed gi egne bestemmelser gjennom planendring for de enkelte områdene innenfor planområdet.

  For mer informasjon se vedlagte kart med reguleringsbestemmelser, eller ta kontakt med ansvarlig megler.
 • Offentlig vann og avløp.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 23.10.2020.
 • Kr. 22 726 pr. år
  Kommunale avgifter dekker eiendomsskatt for forretningseiendom, vann og avløp. Leietakerne har egne abonnement på renovasjon.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå salgsoppgaven grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå forslag til kjøpekontrakt som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert forslag til kjøpekontrakt. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Marion Bygg AS
Bjarne Brattbakk

Megler

Bjarne Brattbakk

46 81 93 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev