aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Knut Hamsuns veg 35A

Eldre bolig med 2 boenheter - garasje - felles tomt - meget sentrumsnært på Raufoss.

 • 3 200 000
 • BRA 223 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 200 000
 • OMKOSTNINGER96 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 296 142
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 912
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 151 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 017 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  96 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 296 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
VELKOMMEN TIL KNUT HAMSUNS VEG 35 A!
- en eldre bolig med 2 boenheter meget sentralt på Raufoss.

Boligen over 2 plan og kjeller, som inneholder:
1. etasje, seksjon 1:
Bad, stue, entré, gang, kjøkken, soverom, soverom 2 og vindfang.

2. Etasje, seksjon 2:
Bad, soverom, soverom 2, kjøkken, gang og stue.

Kjeller:
Hall m/trapp og boder.

Terrasseplatting ved inngang på ca. 3m² og balkong i 2-etasje mot øst på ca. 7m².
Godt dagsbelyst kjøkken

Knut Hamsuns veg 35A, Innlandet

 • KJØKKEN:
  Kjøkken 1. etasje:
  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum.
  Laminatplater og belysning over benkeplate.
  Integrert oppvaskmaskin, komfyr, koketopp, Kjøkkenventilator er montert over komfyr.

  Kjøkken 2. etasje:
  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum.
  Flislagt og belysning over benkeplate.
  Plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin, og kombiskap kjøl/frys.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Bad 1. etasje:
  Ukjent tettesjikt/membran.
  Membran/ slukmansjett er synlig i sluk.
  Ser ut til å være eldre slukløsning under dusjkabinett.
  Hulltaking er ikke foretatt da det er muligheter for inspeksjon og fuktmåling fra kjelleren.

  Bad 2. etasje:
  Våtrommet: er oppgradert i 2015.
  Ingen dokumentasjon for utført arbeid er fremvist.
  Fliser på gulvet. Baderomsplater på vegger. Himlingsplater.
  Innredet med servant, dusjkabinett, gulvmontert wc, og varme i gulv.
  Ingen avtrekksventilasjon.
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Nye fliser lagt på gammelt gulv, ikke tilfredsstillende fall og slukløsning.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  1. etasje:
  Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
  Gulv: Laminat.
  Vegger: Panelplater.
  Himlinger: Himlingsplater.

  2. etasje:
  Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
  Gulv: Gulvbelegg.
  Vegger: Panelplater og trepanel.
  Himlinger: Himlingsplater.
  Enkelte taklister mangler.

  Etasjeskiller i trekonstruksjoner.
  Det er målt ca. 8 mm høydeforskjell på gulv i 1. etasje.
  Det er målt ca. 20 mm høydeforskjell på gulv i 2. etasje.

  Kjeller:
  Betonggulv. Betong/mur.
  Kjeller virker ikke fuktig alder tatt i betraktning, men det må påregnes fuktvandring og fuktopptrekk via kjellergulv og grunnmur.
  Anses som normalt i eldre kjellere og vurderes derfor ikke som noe stort problem i forhold til dagens bruk, forutsatt god ventilering.

  Trapper av treverk mellom etasjene.
  Lav høyde til etasjeskille, gjelder begge trapper.

  Formpressede innerdører i 1. etasje og 2. etasje.

  DIVERSE UTSTYR:
  Ventilasjon består av naturlig og mekanisk ventilasjon.
  El-anlegg med automatsikringer, åpent og skjult anlegg.
  Det er kun en strømmåler.
  Innvendig hovedstoppekran er plassert i kjeller.
  Varmtvannsbereder på ca. 200 liter. Bereder er plassert i kjeller.
  Varmepumpe montert i 1. etasje.
  Røykvarsler.
  Brannslukkingsapparat mangler.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Seksjonert enebolig, horisontaldelt med to boenheter.

  År: 2015, Bad 1. etasje rehabilitert.
  År: 2015, Behandlet boligen utvendig, Utført av firma.
  År: 2015, Skiftet ut takrenner, nedløp og beslag enkelte steder, Utført av firma.
  År: 2020, Ny kjøkkeninnredning 1. etasje, Utført av firma.

  Boligen er fra rundt 1910/12 og ombygd/modernisert noe i 2015.
  Boligen fremstår med normal standard og vil kunne tilfredsstille de fleste hva gjelder krav til bostandard.

  Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, utskiftninger/oppgraderinger må likevel påregnes.
  Ved kjøp av brukt bolig kan det være vanskelig å vite hva man skal forvente av behov for vedlikehold og oppgradering.
  Alder og tilstand på for eksempel tak, kledning, vinduer og rør vil avgjøre byggets vedlikeholdsbehov fremover.
  Byggeskikk og materialvalg vil også variere ut ifra byggets alder, noe som gjør at energiforbruk,
  komfort og bruk kan variere fra bygning til bygning avhengig av alder og hva som eventuelt er oppgradert.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Utvendig > Andre utvendige forhold:
  Ventilasjonsrister utvendig mangler flere steder.
  Montere ventilasjonsrister.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad:
  Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
  Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens krav.
  Denne forskriften er strengere og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av boligen.
  Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav.
  Det er ikke nødvendigvis behov for utbedring av bygningsdelen.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking:
  Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Utvendig > Nedløp og beslag:
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Gradrennebeslag bør kontrolleres når det er snøfritt.
  Toppbord på vindski har løsnet. Det mangler gessimsbord enkelte steder.
  Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
  Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Vindskier og toppbord må vedlikeholdes.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Takkonstruksjon med mansard tak. Takkonstruksjon mot oppvarmet soner er ikke besiktiget. Manglende lufting i raft.
  Lokal utbedring bør utføres.
  Lufting/ventilering må forbedres samtidig med utskifting av tak.

  Utvendig > Vinduer:
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Dette gjelder hovedsakelig kjellervinduer.
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Utvendig > Dører:
  Løs dørvrider balkongdør 1. etasje.
  Løs vrider bør skiftes.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Verandaer/terrasser som er værutsatt og uten tak, vil alltid ha ekstra vedlikeholdsbehov.
  Anbefalt høyde på rekkverk er 1m, rekkverket er lavere.
  Det opplyses på generelt grunnlag at terrasser/veranda/altan over boligrom er en risikokonstruksjon som erfaring viser kan ha hyppige skadefrekvenser.
  Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg utifra alder på dagens tekking.

  Innvendig > Overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Etter sprøytemaling av himling 2. etasje er det sølt hvitmaling på gulvbelegg.
  Overflater må utbedres eller skiftes.
  Taklister må monteres.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted:
  Pipevanger er ikke synlige.
  Det er hull i pipe, ukjent om dette er lufting eller røykrør.
  Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  Nærmere undersøkelser og kontroll anbefales.

  Innvendig > Rom Under Terreng:
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg verdier utover hva som forventes som normal.

  Innvendig > Innvendige trapper:
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
  Det er montert vinduer eller dører i våtsonen.
  Det er påvist andre avvik:
  Hjørnelist til baderomsplater er ikke tette, plater er ikke lagt tilstrekkelig inn i hørnene.
  Sokkelflis er i i tillegg limt direkte på baderomsplater, dette er ikke en anbefalt løsning, og det finnes ingen dokumentasjon på hvordan membran overgang vegg/ gulv er løst.
  Arbeidet på våtrommet bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  Våtrommet fungerer med dette avviket.
  Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  Det kan generelt ikke gis garanti for flislagte flater, da membran ikke kan kontrolleres.
  Dusjkabinett er en forutsetning for våtrommets sikkerhet, sonen bak vil uansett regnes som en våtsone og skal kunne tåle direkte vannsprut.
  Badet/våtrommet må utbedres for å oppnå tilfredsstillende tettesjikt/membranløsning.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad:
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Det bør etableres tilluft til våtrommet.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  Sokkelflis er i i tillegg limt direkte på baderomsplater, dette er ikke en anbefalt løsning, og det finnes ingen dokumentasjon på hvordan membran overgang vegg/ gulv er løst. Arbeidet på våtrommet bærer preg av
  manglende håndverksmessig utførelse.
  Badet/våtsonen står foran en full oppgradering.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
  i forskrift på byggetidspunktet.
  Våtrommet fungerer med dette avviket.
  Rommet fungerer utfra dagens tilstand, men tilfredsstiller ikke krav til våtrom.
  Det forutsettes at det dusjes i kabinett for våtrommets sikkerhet.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
  Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  Badet/våtrommet må utbedres for å oppnå tilfredsstillende tettesjikt/membranløsning.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad:
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Skapdør under benkeservant mangler.
  Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen.
  Kjøkkenet fungerer slik det er.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
  Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Deler av avløpsrør har overskredet halvparten av sin levetid.
  Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Anlegget bør sjekkes av fagperson.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
  Kontroll utført av sertifisert ELkontrollør/ takstmann anbefales derfor på generelt grunnlag.

  Tomteforhold > Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se "vegger/gulv mot grunnen".
  Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Lokal utbedring må utføres.
  Konstruksjonen funker med dette avviket.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Det er opplyst om at mus kommer inn i vegg og etasjeskille. Også observert innendørs på vinterstid.
  Musesikkring må etableres.

  Tomteforhold > Byggegrunn:
  Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
 • Boligen ligger sentrumsnært på Raufoss, i et barnevennlig etablert boligområde med gangavstand til både barnehage og barneskole.
  Kort vei til idrettsanlegg og badeland.

  I Raufoss finner man kjøpesenteret Amfi med gode shoppingmuligheter.
  Ellers kan Raufoss by på spisesteder, apotek, vinmonopol, bank, frisør og treningssenter.
  Flere bensinstasjoner i sentrum.

  Flotte turområder i umiddelbar nærhet både sommer og vinter.

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.
 • Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen:
  Tomannsbolig, horisontaldelt - Bygningsnr 157198726 - 2 boenheter

  Det er boligbebyggelse i området rundt.
 • Se kart.
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.
 • Boligen:
  Taket er tekket med skifer.
  Taktekkingen er besiktiget fra bakkenivå og innvendig i bolig da det ikke var godkjent sikringsutstyr for arbeid på tak på befaringen.
  Undertak er ikke vurdert da dette ikke var tilgjengelig for inspeksjon på befaringsdagen.
  Taktekking var dekket med snø på befaringsdagen.

  Vindskier og toppbord i treverk.
  Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall.
  Deler av nedløp og renner er byttet ut i senere tid.

  Yttervegger i trekonstruksjoner.
  Utvendig stående trekledning er oppgradert i 2015.

  Mønet skråtak i trekonstruksjoner.
  Plassbygde taksperrer. Undertaksbord. Adkomst til loft fra luke.

  Trevinduer med 3-lags isolerglass.
  Alder på isolerglass er i hovedsak fra 2010.
  Trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2015.
  Kjellervinduer med ukjent alder.
  Lav høyde mellom terreng og vindu, dette øker risikoen for råte i vinduskarm.

  Ytterdør i treverk med 2-lags isolerglass.
  Leilighetsdør til felles gang 1. etasje med 2-lags isolerglass.
  Leilighetsdør til felles gang 2. etasje.
  Balkongdør i treverk med 2-lags isolerglass, 1. etasje fra 2015.
  Balkongdør i treverk med 2-lags isolerglass, 2. etasje.

  Terrasse mot vest ved inngang, fundamentert med blokker direkte på terreng.
  Balkong mot øst med utgang fra stue på ca. 7m2, over rom 1.etasje.
  Under plattingen er det tekket med metallplater.

  Undertak/membran er ukjent.
  Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk.
  Rekkverkshøyde: 0,9m.
  Lav høyde mellom terskel og balkonggulv.

  Ventilasjonsrister utvendig mangler flere steder.

  Garasjen:
  Garasje/uthus oppsatt på støpt plate må mark, murt grunnmur mot veg og bak. Vegger er over bakken utført i trekonstruksjoner, utvendig malt trepanel. Mønet skråtak i trekonstruksjoner (taksperrer) tekket med Metallplater. Vipperort.

  Iht. tilstandsrapport datert xx.xx.xx av xxx
  For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport.

  Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.
 • Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje, seksjon 1: Bad, stue, entré, gang, kjøkken, soverom, soverom 2 og vindfang.
  2. Etasje, seksjon 2: Bad, soverom, soverom 2, kjøkken, gang og stue.
  Kjeller: Hall m/trapp.

  Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming består av vedfyring og strøm.

  Mursteinspipe.

  Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.

  Tilsyn og feiing:
  Snr. 1: Meldt om tilsyn 01.09.2021, meldt om feiing 12.04.2021, ikke utført, ingen hjemme.
  Snr. 2: Meldt om tilsyn 01.09.2021, meldt om feiing 12.04.2021, ikke utført. Det er ikke registrert pipe eller ildsted hos kommunen.
 • Tomten er flat/skrånende og opparbeidet med plen. Gruset gårdsplass.

  Tomtestørrelse er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen, og er felles for 6 seksjoner.
  I tillegg til denne enheten er det en 2-mannsbolig og en enebolig på samme tomt.
  Arealet på 4017 m2 har noe usikre eiendomsgrenser.
 • Garasje med 2 biloppstillingsplasser.
  God stor gårdsplass med flere parkeringsplasser.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Det er vannmåler installert, og avgift vil avhenge v forbruk.

  Eiendommen er tilknyttet kommunal veg, med privat adkomst inn til eiendommen.
  Kjøper må beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av privat stikkveg og gårdsplass.
 • Ingen fungerende sameie.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kreves ikke.
 • Er tillatt.
 • Fullverdiforsikring.
 • Formuesverdi som primærbolig (totalt for begge seksjoner) kr 921 723 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig (totalt for begge seksjoner) kr 3 318 203 per 31.12.20

  SNR. !:
  Som primærbolig: kr 476 939
  Som sekundærbolig: kr 1 716 980

  SNR. 2:
  Som primærbolig: kr 444 784
  Som sekundærbolig: kr 1 601 223
 • Ingen månedlige felleskostnader.
  Brøyting og vedlikehold av gårdsplass/ tomteområde deles.
 • Ingen andel fellesgjeld/ fellesformue.
 • Ingen andel fellesgjeld.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Ca. kr. 26 883,61 pr. år.

  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca beløp, og dekker vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.
  Det er vannmåler installert, og avgift vil derfor avhenge av forbruk.

  Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2021:
  Snr. 1:
  Avløp 5 883,76 kr
  Eiendomsskatt 5 314,00 kr
  Feiing 587,52 kr
  Renovasjon 4 987,81 kr
  Vann 5 163,52 kr

  Snr. 2:
  Eiendomsskatt 4 947,00 kr

  Deler vannmåler med seksjon 1. Kommunen anbefaler å installere egen måler i boenhet 2 for korrekt fordeling av forbruk.
  Det er i dag delt 50/50.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift.
 • - kommunale avgifter og eiendomsskatt
  - strøm
  - tv/ internett
  - forsikring
  - generelle vedlikeholdskostnader
  - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass

  Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.
 • Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke.

  Bygningstegninger foreligger ikke.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Dok.nr 990045 tinglyst 01.11.1990 Elektriske kraftlinjer
  Rettighetshaver: Toten komm. E-verk
  Overført fra: 3443-12/112
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Dok.nr 371480 tinglyst 29.04.2015 Bestemmelse om veg/ vegrett
  Rettighetshaver:Knr:0529 Gnr:12 Bnr:203
  Overført fra: 3443-12/112
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Dok.nr 897211 tinglyst 30.09.2015 Bestemmelse om veg/ vegrett
  Rettighetshaver:Knr:3443 Gnr:12 Bnr:112
  Overført fra: 3443-12/112
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Grunndata:
  Dok.nr 336703 tinglyst 18.01.2018 Seksjonering
  opprettet seksjoner:
  snr: 1
  formål: Bolig
  tillegsdel: Bygning
  sameiebrøk: 17/100

  Tinglyste dokumenter kan fåes ved henvendelse til megler. Megler oppfordrer interessenter til å lese samtlige tinglyste dokumenter før man eventuelt legger inn bud.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Kommuneplaner:
  Id: 0529kplan2012-23
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2012-2023
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 27.11.2014

  Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende

  Bestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info.
 • Gnr. 12 Bnr. 112 Snr. 1 og Gnr. 12 Bnr. 112 Snr. 2 i Vestre toten kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Påpekte punkter i selgers egenerklæring:
  Pkt. 2: Rørlegger innlandet, arbeit våtrom/ bad.
  Pkt. 11: Bravida Raufoss, arbeid el-anlegg.
  Pkt. 12: Elvia og Raufoss Bravida det siste 2 måneder.
  Pkt. 14: I 2015 rett etter vi kjøpte, jobb av firma Arcin Szejda org. 998 375 711
  Pkt. 17: To separat seksjoner.
  Pkt. 17.1: Se seksjoneringsbegjæring.
  Pkt. 24: Tynt etasjeskille, kan være noe støy mellom etasjene.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 -, oppgjørshonorar kr 6.900 ,- og visninger. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 40.000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 40.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mussie Teka Gebremariam
Kenneth Stensrud

Megler

Kenneth Stensrud

90 22 80 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev