aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Gaarderløkka og Andreas Kiønigs veg 7!
Velkommen til Gaarderløkka og Andreas Kiønigs veg 7!

ELVERUM Andreas Kiønigs veg 7

Praktisk enebolig med inntilbygget garasje, 2 stuer, 4 soverom og 2 bad. Solrik terrasse mot syd. Vinduer fra 2007.

 • kr 2 900 000
 • BRA 210 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 900 000
 • Omkostningerkr 89 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 989 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 964
 • Soverom4
 • ArealP-rom 159 m²
 • Tomt885.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 89 542 (Omkostninger totalt) 2 989 542 (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning 1. etasje.
Solrik eiendom bebygd med enebolig med inntilbygget garasje på 38m² og lekestue. Hagen er opparbeidet med plen, noe busker og diverse beplantning som f.eks. solbær og rabarbra. Boligen har et praktisk innhold over to plan med bla. 2 stuer, 4 soverom, 2 baderom og et eget vaskerom. Stor og lys stue i vinkel med utgang til solrik sydvendt terrasse på ca. 30m² som var ny i 2021. Greit vedlikeholdt med bla. nye vinduer i 2007 og et bad fra 2015, men noe modernisering bør påregnes. Boligen har sentral og fin beliggenhet på Gaarderløkka, i et veletablert boligfelt. Her bor du med gangavstand til sentrum med alt av fasiliteter og med nærhet til Glomma, museet og fine turområder. Barnevennlig med flere barnehager og skoler i nærheten. Prestegårdsjordet med fotballbaner ligger like ovenfor veien.
Plantegning kjeller.

Andreas Kiønigs veg 7, Innlandet

 • Tomt
  885.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Hagen er opparbeidet med plen, noe busker og diverse beplantning som f.eks. solbær og rabarbra. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 885,4m² og et historisk oppgitt areal på 851m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens historisk oppgitt areal gjerne er hentet fra målebrev. Sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slik type arealangivels (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen har sentral og fin beliggenhet på Gaarderløkka, i et barnevennlig og veletablert boligfelt. Her bor du med gangavstand til sentrum med alt av byfasiliteter og med nærhet til Glomma og fine turområder. Flere barnehager og skoler i nærheten. Prestegårdsjordet med fotballbaner ligger like ovenfor veien. Turstien langs Glomma som tar deg til både Skogmuseet og Glomdalsmuseet er en kjempefin søndagstur for både store og små. Her går gang- og sykkelveien helt til Heradsbygd hvis du har lyst på en lengre tur. Langs gang- og sykkelstien er det tilrettelagte områder med benker, lekeplasser og friområder. Fra eiendommen er det også kort veg opp til Svartholtet med fine tur- og treningsmuligheter for hele familien. Her er det milevis med stier og grusveier som kan benyttes til fots eller på sykkelsetet. På vinterstid er det et godt utbygd løypenett for deg som er glad i langrenn. Her kan du ta deg til store deler av marka i omkring Elverum og bygdene rundt. Det er bybussforbindelse like ved eiendommen, med videre forbindelse til skysstasjonen og Terningen Arena med høgskole på Vestad.

  Byggemåte
  Enebolig med inntilbygget garasje - Byggeår: 1964. Byggegrunn antatt med elve- og bekkeavsetning. Fuktsikring med grunnmursplast på deler av kjelleryttervegg. Kjelleryttervegg mot sør og vest med drenering ifra byggeåret. Drenering og fuktsikring er ellers ikke synlig da den er nedgravd og ikke tilgjengelig. Eier opplyser: Ny drenering og fuktsikring etablert på kjelleryttervegg mot øst og delvis nord. Utført i ca.1998. Tilbygget del med entré: På denne type konstruksjoner er det normalt at det ikke er etablert drenering. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Kjelleryttervegg av murt betonghullblokk. Parallellblokk. Tilbygget del med entré: Støpt plate på mark og støpt ringmur. Antatt isolert under betonggulv og utførelse med fuktsperre mot grunnen. Del med blindkjeller under stue. Blindkjeller med ringmur, uten besiktigelse mulighet til innvendig konstruksjon.Blind- krypkjellere er på generelt grunnlag en risikokonstruksjon, og en konstruksjon med hyppig skadefrekvens. Takflatene er tekket med betongtakstein. Deler av taktekking ikke besiktiget på grunn av snø på taket. Ny taktekking ble lagt i ca.2000. Helbeslått pipetopp ifra 2021. Beslått luftehatt for avtrekkskanaler. Malte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Takstige. Beslag i gradrenner. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Deler med ny panel på eldre del ved etablering av tilbygget. Kledningen er sist overflatebehandlet i ca.2017. Saltakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med sydde matter av mineralull. Lufting ført igjennom ventiler i gavlvegg. Loft besiktiget fra luke, begrenset besiktigelse muligheter av loft. Loft/takkonstruksjon over entré er ikke besiktiget. Ikke montert loftsluke. Overbygget takkonstruksjon over inngang. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 2007. Kjellervinduer, 1+1 glass. Det opplyses på generelt grunnlag at punkterte isolerglass kan være vanskelig å oppdage på grunn av varierende temperaturer og lysforhold. Malt ytterdør med glassfelt. Terrassedør med 2 lags isolerglass. Adkomst til terrasse fra stue. Fundamentert på lettklinkerblokker. Bygget i 2021. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Utført med impregnert gulv og rekkverk. Areal på ca. 30 m2 ved stue. Utvendig malt tretrapp ved inngang. Utført med malt rekkverk. Ukjent fundamentering. Området under trapp er ikke besiktiget. Adkomst til terrasse via utvendig tretrapp. Inntilbygget garasje og lagerbod: Utvendig: Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Saltakkonsruksjon. Takflatene er tekket med betongtakstein. Taket er ikke besiktiget på grunn av snø. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Malt ytterdør. Innvendig: Støpt gulv. Oppført i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Overflater med sponplater og gipsplater. Himling med gipsplater. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Vindu med ettlags glass. Lys og strøm. Eldre vippeport. Lagretgods gjorde at større deler av garasjerom ikke var disponibel under befaring. Lekestue - Byggeår: 1998. Utvendig: Ukjent fundamentering. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med betongtakstein. Utkast Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Overbygget takkonstruksjon over inngang. Understøttet med tresøyler. Lukket og kledd takkonstruksjon. Terrasse ved inngang med terrassebord. Utført med rekkverk av treverk. Malt ytterdør. Mangler takrenner og nedløp. Påvist råteskader i enkelte sperreender. Må påregne lokal utbedring av sperrer. Skjevheter i gulv. Innvendig: Gulvflater med vinylbelegg. Trebjelkelag, antatt isolert med mineralull. Overflater med panel. Oppført i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Himling med panel. Lukket og kledd takkonstruksjon. Takkonstruksjon er kun besiktiget utvendig. Vinduer med 2 lags isolerglass. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Gjelder del med eldre takrenner og nedløp. Malingsavflassing. * Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Panel er ført helt ned mot vannbrett, fare for fuktopptrekk og forvitringer. * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er synlige fuktskjolder i undertak ved kloakklufting og ventilasjonskanal. Se bilde. Anbefaler ytterligere undersøkelser. Det er synlige fuktskjolder i undertak ved raft. Antatt tidligere fuktproblematikk. * Utvendig > Vinduer: Vindu på ett soverom har behov for justering. * Innvendig > Overflater: Bom i fliser i entré. * Innvendig > Pipe og ildsted: Pipe i 1.etasje er kun synlig på tre sider. * Innvendig > Rom Under Terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over Utkast tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Ved bruk fuktmåler ble det registrert noe fuktighet nederst på kjelleryttervegg. * Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. * Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. * Våtrom > Ventilasjon > Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. * Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Manglende fugemasse i i flisfuger over stekeovn. Avskalinger i flisfuger. Skuffer har noe justeringsbehov. * Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Irr på kobberrør. * Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. * Tomteforhold > Terrengforhold: Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Innvendig > Overflater - 2: Noe gjenstående arbeider ved rørgjennomføring til kjeller. Mangler del med panel. * Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. * Innvendig > Andre innvendige forhold: Påvist enkelte skader i gipsplater. * Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Vindu i våtsonen, glassdører hindrer direkte vannsprut på vindu. * Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. * Tomteforhold > Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Grunnmursplast er stedvis ikke festet i topplist. Se bilde. Påvist skade i grunnmursplast over terreng. Se bilde. Drenering og fuktsikring av kjelleryttervegger har svakheter, påvist med fuktutslag med fuktmåler i kjeller. Drenering ifra byggeåret har passert forventet levetid. Ukjent type/løsning. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Enkelte riss i utvendig murpuss. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tett sokkel rundt dusjsone hindrer avrenning mot Utkast sluk fra baderommets restarealer, skal være et åpent felt. Eventuelt lekkasjevann utenfor sluksonen vil ikke renne fritt til sluk. Bom i fliser. Riss, forvitringer og mugg i flisfuger. Vindu i våtsonen, dusjdører hindrer direkte vannsprut på vindu. Fuktsvelling nedert på baderomsinnredning. Ikke etablert tilluftspalte under innerdør. Bad er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Bad fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. * Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke fuktsikre gulvflater. Rommet er ikke bygget som ett komplett våtrom. Vaskerom er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Vaskerom fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja. Beskrivelse: Nytt bad oppe 2015. 2.1. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: Beskrivelse: Nytt bad oppe, 2015. 2.2. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. 2.3. Hver er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Byggservice Øst AS. 7. Kjenner du til o det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Nei. Beskrivelse: Kan være sprekker i grunnmur. 10.1. Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført. Svar: Ja. Beskrivelse: Nye takrenner, nesten hele huset. Nytt tak 2004. 10.2. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Privat. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Ny sikringsboks 2002. 11.1. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Elverum energiverk. 11.2. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. Beskrivelse: El-kontrollen - Rapport sluttkontroll, 2007.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, stue med utgang til terrasse, kjøkken, gang, 3 soverom og baderom. Kjeller: Kjellerstue, soverom, baderom, vaskerom, bod og lagerbod. Inntilbygget garasje på 38m² med garasje og lagerbod. Eiendommen er også bebygd med en lekestue/lagerbod.

  Standard
  Enebolig med inntilbygget garasje - Byggeår: 1964. Standard fra byggeåret, med enkelte fornyelser av enkelte overflater og komponenter. Vedlikehold er greit ivaretatt. Tilbygg / modernisering: 2006: Tilbygg med entré mot øst. 2015: Modernisering av bad i 1. etasje med overflater, installasjoner og komponenter. Lekestue - Byggeår: 1998. Standard fra byggeåret. Vedlikehold er greit ivaretatt. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig overbygget inngangsparti som ble tilbygget i 2006. ENTRÉ Når du entrer boligen kommer du inn i en romslig og praktisk entré med flislagt gulv og gulvvarme. Plass til sko og yttertøy i garderobeskap, samt ytterligere plass til oppheng, skoskap eller kommoder. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et lyst og hyggelig rom i vinkel. Som et fint midtpunkt i stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Stuen er enkel å møblere med sofagruppe med salongbord og et stort spisebord. God standard med lys enstavs laminat fra 2021 på gulv og lysmalt panel på veggene. Beliggenheten på enden av huset med vindusflater mot tre ulike himmelretninger sørger for rikelig med naturlig lys. Alle vinduene i boligen har isolerglass fra 2007. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en stor og solrik sydvendt terrasse på ca. 30m². Terrassen var ny i 2021, har impregnerte terrassebord på gulv og er utstyrt med paviljong som medfølger i handelen. Den gode størrelsen gir plass til ulike sittegrupper etter eget ønske og behov, og beliggenheten mot syd sørger for gode solforhold. KJØKKEN Boligen har et praktisk kjøkken som ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen. Kjøkkeninnredning av furu med god skap- og benkeplass. Innredningen har profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Praktisk med lyse fliser i benkeryggen. Kjøkkenet er utstyrt med medfølgende hvitevarer som komfyr, kjøkkenventilator, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. SOVEROM Boligen inneholder 3 soverom i 1. etasje, i tillegg til et disponibelt rom i underetasjen som er benyttet som et fjerde soverom. Alle soverommene i 1. etasje har lune tregulv og oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap. Soverommet i underetasjen er også utstyrt med garderobeskap og ble pusset opp i 2007 med nytt gulv og nye overflater. Det gjøres oppmerksom på at rommet ikke er godkjent som soverom. BAD I 1. ETASJE I naturlig tilknytning til soverommene i 1. etasje har du et lyst baderom som ble pusset opp av firma i 2015. Baderommet har våtromsbelgg på gulv med gulvvarme, overflater med vinylbelegg og downlights i himlingen. Baderommet er utstyrt med servantskap, speilskap, dusjhjørne med innfellbare glassdører, vegghengt toalett og elektrisk styrt vifte. KJELLERSTUE Boligen har en stor kjellerstue med teppegulv, lysmalte overflater og åpen peis/parafinbrenner (oljetank er gravd opp og fjernet). Det gjøres oppmerksom på at stuen ikke er godkjent som rom for varig opphold. BAD I KJELLER Boligens andre baderom ligger i underetasjen og er et stort baderom som ble bygget i perioden ca. 1996 til 2000. Baderommet har flislagt gulv med gulvvarme, flislagte vegger og elektrisk styrt vifte. Baderommet er utstyrt med baderomsinnredning med servant, speil med belysning, dusjhjørne og gulvmontert toalett. VASKEROM Fra baderommet har du videre adkomst til et romslig og praktisk vaskerom. Vaskerommet har støpt gulv med sluk, overflater med lysmalt murpuss og et lite vindu som slipper inn naturlig lys. Vaskerommet er utstyrt med utslagskum, opplegg for vaskemaskin og varmtvannsbereder.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber fra Altibox.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang den 28.05.2021. Tilsyn ble sist gang utført den 21.11.2022, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 03.10.2007, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2027.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 89 542 (Omkostninger totalt) 2 989 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med vedovn i stuen og åpen peis/parafinbrenner i kjellerstue (oljetank er gravd opp og fjernet). Elektrisk oppvarming med panelovner og varmekabler i begge baderomsgulv og i entré.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  23074

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 23 074,30,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Vann arealberegnet (grunnlag: 104kvm): Kr. 3 452,80,- * Kloakk arealberegnet (grunnlag: 104kvm): Kr. 5 024,50,- * Eiendomsskatt: Kr. 9 433,- * Renovasjon: Kr. 4 514,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-. Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene for vann/avløp avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  868294

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3125859

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er kjellerstue og soverom i underetasjen definert som bod/disp.rom og brensel (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene har heller ikke godkjente rømningsvinduer og en takhøyde på ca. 1,97 meter. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport og salgsoppgaven. Terrassen utenfor stuen fremkommer heller ikke av tegningene. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattest av eldre reguleringsplan for "Grønlia / Sorenskriverjordet" fra 1999. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen grenser til område for offentlige bygninger/undervisning/institusjon som er benyttet som barnehage. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 89 542 (Omkostninger totalt) 2 989 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  89542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 11.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Line M Strøm

Megler

Line M Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev