aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Søbakken og Bruvegen 26!

ELVERUM Bruvegen 26

Lys og trivelig enebolig med praktisk innhold på én flate, samt inntilbygget carport. Solrik uteplass mot sydvest.

 • kr 2 490 000
 • BRA 96 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 490 000
 • Omkostningerkr 78 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 568 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 971
 • Soverom2
 • ArealP-rom 86 m²
 • Tomt733.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000))

  78 392 (Omkostninger totalt)

  2 568 392 (Totalpris inkl. omkostninger)
En lys og trivelig enebolig med praktisk innhold på én flate, samt inntilbygget carport. Boligen er godt vedlikeholdt og fremstår pen med parkett på gulv og lysmalte overflater. Utenfor boligen har du en solrik uteplass mot sydvest. Eiendommen har en fin beliggenhet på Søbakken, et attraktivt område i Elverum. Boligområdet er familievennlig med kun en kort spasertur til dagligvarebutikk med post, barneskolen, barnehager og til Sagtjernet med friområder og en populær badeplass som yrer av liv på sommerstid. Du har også nærhet til det populære friluftsområdet i Stavåsen, hvor du finner ypperlige tur- og sykkelstier på sommerstid. ?Lys og trivelig enebolig ?Praktisk innhold på én flate ?Pent IKEA-kjøkken fra 2009 ?2 soverom med god oppbevaring ?Inntilbygget carport

Bruvegen 26, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 96 kvm Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad, 2 soverom og omkledningsrom.
  Primærrom
  1. etasje: 86 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 10 kvm Bod og matbod.  Tomt
  733.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Ganske flat tomt delvis innhegnet med gjerde. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 733,1m² og et historisk oppgitt areal på 628m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens historisk oppgitte areal er hentet fra målebrev. Sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en fin beliggenhet på Søbakken, et attraktivt område i Elverum. Boligområdet er familievennlig med kun en kort spasertur til dagligvarebutikk med post, barneskolen, barnehager og til Sagtjernet med friområder og en populær badeplass som yrer av liv på sommerstid. Like ved eiendommen starter et godt utbygd gang- og sykkelstinett som fører deg til Elverum sentrum og øvrige bydeler i byen vår. Sentrum - som ligger kun ca. 2 km fra eiendommen har byfasiliteter og ellers alle øvrige servicetilbud. Det stopper bybuss like ved med forbindelse til skysstasjonen på Vestad. Eiendommen har også nærhet til det populære friluftsområdet i Stavåsen, hvor du finner ypperlige tur- og sykkelstier på sommerstid. Her bringer de flotte stiene deg innover marka hvor du kan nyte egentid med musikk på ørene, eller ha en hyggelig og rolig familietur opp til Stavåsdammen med bademuligheter og fine friområder. Stavåsen har også lysløype, samt skistadion hvor det er stor aktivitet for barn og unge på vinterstid eller du kan være med på Elverumstrimmen på sommerhalvåret. I kort gangavstand fra boligen ligger det også flere fotballbaner/skøytebane og ved barneskolen er det en populær kunstgressbane.

  Byggemåte
  Bolig oppført i 1971. Byggegrunn antatt på sandmasser. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Krypkjeller med støpt ringmur. Gulv med betongelementer. Yttervegger antatt med lettbetongelementer. Deler av bygningen fundamentert på støpte pilarer. Enkelte yttervegger i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Yttervegg med tømmermannpanel og liggende kledningsbord i gavlveggene. Saltakkonstruksjon med bordet undertak og fabrikerte w takstoler. Bod med pulttakkonstruksjon oppført i bindingsverk. Bordet undertak. Fundamentert på støpte pilarer. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Vegard Syversrud. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. Sjenerende merker på yttervegg på østsiden etter nedløpsrør hadde løsnet fra takrenne. Eier har utbedret takrenne. Liten gjenværende brukstid på taknedløp, påvist rust og avskallet lakk. Det er grunn til å overvåke tilstanden på ringmur. Snø gjorde att deler av utvendig grunnmur, områder på terrasse o.l. ikke ble besiktiget, da det ikke var fremkommelig eller synbart ved befaring. Vinduer og ytterdører. Det er sprekk i vindu på terrassedør. Det er påvist avflassing av maling i vinduskarmer. Noe som tyder på kondens og dårlig isolering. Vinduer har behov for vedlikehold eller små reparasjoner. Tiltak må påregnes. På grunn av alder, slitasje og elde er det liten gjenværende brukstid på vinduene. Men de vil kunne vare lenger om de vedlikeholdes godt. Levetiden på de fleste vinduer er forventet til 20-30 år. Det opplyses på generelt grunnlag at punkterte isolerglass kan være vanskelig å oppdage på grunn av temperatur og lysforhold. Bad > Overflate vegger og himling. Det er påvist fuktsvelling på baderomsinnredning. Det er ikke mekanisk avtrekk på badet. Badet er modent for oppussing, liten gjenværende brukstid. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegger og gulv kan redusere overflatenes levetid. Bad > Overflate gulv. Levetiden til baderomsbelegget er oppbrukt. Ut i fra alder på badet blir det satt TG2. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegger og gulv kan redusere overflatenes levetid. Bad > Membran, tettesjiktet og sluk. Bad fra byggeår. Badet er modent for oppgraderinger. Materialenes levetid er oppbrukt. Gammelt støpejernsluk fra byggeår. Badet vil for eksempel ikke tåle påkjenningene. Det er pga. bygningsmessige forhold ikke mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. Tilstøtende vegg er av mur. WC og innvendige vann- og avløpsrør. Eier opplyser om at vanntilførsel til varmtvannsbereder fryser om det ikke fyres tilstrekkelig i boden på vinterstid. Dette tyder på dårlig isolering av rør. Vann og avløpsrør bør undersøkes i krypkjeller når luke er fri for snø og is. Anlegget bør undersøkes av en fagmann. Varmtvannsbereder: Isolasjon på vannrør bør undersøkes når tilgangen til krypkjeller er fri for is og snø. Tiltak: etterisolere rør. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring. Varmtvannsbereder uten fast tilkobling. Vaskemaskin på skjøteledning. En utvidet el kontroll anbefales. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Yttervegger. Liggende kledning i gavelvegg bærer preg av av elde og slitasje. Panelbord med avskallet ende bør skiftes slik at ikke vann trenger inn i konstruksjonen. Øvrige yttervegger har også noe vedlikeholdsbehov. Sprekker i veggelementer bør overvåkes. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet wc og servant i 2008 ifølge tidligere salgsrapport av YC rør Dusjbatteri av nåværende eier som er rørlegger i 2023. Arbeid utført av: Yc rør. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt vanninnlegg og kloakk inn på tomt med ny stoppekran ute i 2010. Arbeid utført av: Hagen rør og varmeservice. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: Det er tettet et hull i vegg øst etter tidligere varmepumpe Et par takrenner har hatt lekkasje. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Sprekker i fuger ute i element. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Svartmaur ifølge tidligere salgsrapport fra 2009 Ingen egen erfaring. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Ny varmepumpe i 2019. Arbeid utført av: Amundrud vvs. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Vært en el kontroll der mens min mor hadde det, men vet ikke dato. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja. Beskrivelse: Dugnad på innvendige overflater og kjøkken. Ytterdør montert av slektning. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt tak i 2004. Arbeid utført av: Elverum takservice. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: Takstrapport fra Syversrud takst i 2023. Tilleggskommentar: Servantinnredning har fuktskade mot dusjsone og spor etter tidligere montert hjelpemiddelutstyr på vegger bad. Lekestue er ikke med i salget men avtale kan gjøres med selger om ønskelig. Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Egenerklæringsskjema er også utfylt/besvart av arvingene (eventuelt fullmektig). Utfyller har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Lys og trivelig enebolig med praktisk innhold på én flate. Inntilbygget carport ved inngangspartiet. Eneboligen inneholder: Vindfang, bod, gang, stue, kjøkken med utgang til terrasse, matbod, 2 soverom, omkledningsrom og bad.

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1971. Takstmann sin overordnet faglig vurdering av eiendommen: Deler av boligen fremstår i normalt god stand og godt vedlikeholdt på befaringsdagen. Det ble likevel avdekket noen behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten. Hjemmelshaver opplyser om følgende vesentlige endringer etter byggeår: Vann og kloakk inn til tomt med bakkekran i 2010. Vindusglass i stue fra 2009. Nytt ikea kjøkken i 2009. Ytterdør med 2-lags energiglass fra 2018. Toalett fra 2008. Nytt blandebatteri i dusj 2023. Baderomsinnredning fra 2008. Innerdører fra 2009. Ny varmepumpe fra 2019. For øvrige beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen hjem ved et overbygget inngangsparti med carport. Ved inngangsdøren har du adkomst til en romslig bod som du også har tilgang til fra innsiden av boligen. Når du entrer boligen kommer du inn i et praktisk vindfang med videre adkomst til en lys og innbydende gang. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et lyst og trivelig rom. God standard med parkett på gulv og lyse panelplater på veggene. Den store vindusflaten slipper inn rikelig med naturlig lys. I stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe fra 2019 på veggen som gir en god og jevn varme. Stuen er romslig med god plass til både sofagruppe med salongbord, mediemøblement og et spisebord ved den store vindusflaten. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i en fin delvis åpen løsning med spisestuen, adskilt og samtidig åpent og sosialt. Pen og tidløs kjøkkeninnredning fra IKEA som var ny i 2009. Du har god skap- og benkeplass i innredningen som har lyse profilerte fronter og benkeplate i tre med nedfelt oppvaskkum. Både fint og praktisk med fliser i benkeryggen og belysning under overskapene. Kjøkkenet er utstyrt med integrert kjøleskap som medfølger i handelen, samt plass til frittstående komfyr og oppvaskmaskin. Frittstående hvitevarer følger i utgangspunktet ikke med i handelen. HOVEDSOVEROM Boligen har et lyst og innbydende hovedsoverom med parkett på gulv og overflater malt i en fin lys blåfarge. På soverommet har du plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord. Rikelig med oppbevaringsplass i stor plassbygget skyvedørsgarderobe langs den ene veggen. SOVEROM 2 Det andre soverommet er også et lyst og fint rom av god størrelse. Soverommet har god standard med parkett på gulv og lysmalte overflater. På soverommet har du plass til dobbeltseng om ønskelig, samt en kontorpult eller kommoder. Fra soverommet har du adkomst til et praktisk omkledningsrom med god oppbevaringsplass. BADEROM Boligen har et eldre baderom med oppgraderingsbehov for og tilfredsstille dagens standard. Baderommet har baderomsbelegg på gulv og vegger. Baderommet er utstyrt med servantskap med speil og belysning over, dusjhjørne med forheng, gulvmontert toalett og stråleovn. VASKEROMS-SONE Vegg-i-vegg med baderommet er det en praktisk vaskeroms-sone med utslagskum og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I carport eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 15.06.1993, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Feiing ble utført siste gang den 17.10.2019. Tilsyn ble sist gang utført den 04.03.2019, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000))

  78 392 (Omkostninger totalt)

  2 568 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, vedfyring og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe fra 2019 montert i stuen. Vedfyring med vedovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og stråleovn på baderom.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  18980

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 18 979,18,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Vann arealberegnet (grunnlag: 94kvm): Kr. 3 120,80,- Kloakk arealberegnet (grunnlag: 94kvm): Kr. 4 541,38,- Eiendomsskatt: Kr. 7 235,- Renovasjon: Kr. 3 432,- Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,- Det er ikke registrert vannmåler og kostnadene for vann og avløp beregnes/avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  666172

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2398218

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/26/189: 24.11.1970 - Dokumentnr: 5548 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:26 Bnr:6
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1410951 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:26 Bnr:189
  24.11.1970 - Dokumentnr: 5548 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:26 Bnr:6
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1410951 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:26 Bnr:189


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest på nybygg boligbygg i 1973. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk, med unntak av terrassen som ikke fremkommer av tegningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplaner for "En del av Søbakken" fra 1970 og 1971. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000))

  78 392 (Omkostninger totalt)

  2 568 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  78392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,96% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 9.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev