aktiv-eiendomsmegling
Eiendommen er hyggelig å komme frem til der den troner høyt i terrenget i et barnevennlig område uten gjennomgangstrafikk.

ELVERUM Damhaugvegen 14

Lys og stor enebolig - Flott utsikt - Solrik hage - 4 sov. - Toalett i hver etasje - Sentralt men skjermet

 • kr 3 390 000
 • BRA 259 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 390 000
 • Omkostningerkr 100 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 490 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 908
 • Soverom4
 • ArealP-rom 189 m²
 • Tomt1 049.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-)) 100 892,- (Omkostninger totalt) 3 490 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en ypperlig og stor familiebolig som ligger sentralt, men likevel skjermet til like ved Frydenlund Barneskole. Eiendommen ligger høyt i terrenget og har flott utsikt mot nær-/byområder, naturområder og Nordhue. Boligen er nyere oppusset/oppgradert og har lyse og trivelige rom. Smarte løsninger gir enkel og praktisk bruk i hjemmet for deg med både små og større barn. Her kan du tilpasse boligen etter ønske og behov. Eiendommen har gode solforhold og en stor flat hage i bakkant. Her er det en stor terrasse og fine lekeområder. I tillegg er det innglasset balkong/inngangsparti ved adkomst med rom for både utemøbler og pynt. Merk deg dette: Rett utenfor bykjernen Stor og solrik tomt Romslig bolig Toalett i begge etasjer Godt med bodplass Stort vaskerom Snekkerbod

Damhaugvegen 14, Innlandet

 • Tomt
  1049.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Eiendommen ligger svært bra til på et høydedrag og har flat hage, samt adkomst og ellers skrånet tomt. Det er gruset innkjøring og parkering både ved carport og ved inngangsparti. Støttemur og trapp mot hage fra adkomst. Trapp til innglasset adkomst med plass for utemøbler som har nydelig utsikt. Hagedel med gressplen og prydbusker. I hagen er det god plass for trampoline, lekeapparat og flere sittegrupper. Lekestue i hage medfølger i salget. Selger har montert gjerne i del av hage og løpestreng til hund. Gjerde og hekk mot adkomstveg. Hagen har fine solforhold og en fantastisk utsikt ved innglasset inngangsparti. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt, men likevel tilbaketrukket til, rett utenfor bykjernen vår og ligger godt plassert som gir gode solforhold og en nydelig utsikt over by og natur. Boligområdet er attraktivt og barnevennlig uten gjennomgangstrafikk. Frydenlund barneskole ligger rett på andre siden av veien som gir mange leke- og aktivitetsmuligheter for barn og unge. Fra boligen er det kun en kort spasertur til barnehager, ungdoms- og videregående skole og alle sentrumsfasiliteter med butikker, kino/kulturhus, ungdommens hus, lege/tannlegekontorer osv. Det er også en kort gangvei til bymarka med lysløyper - her er det også fine turområder på sommerhalvåret. I tillegg ligger den populære gang- og sykkelstien langs Glomma i kort avstand fra hjemmet. Her kan du benytte deg av en av Elverums mest populære turer rundt Skogmuseet, Prestøya og Glomdalsmuseet. På de to museene arrangeres det også en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Langs Kirkevegen stopper bybuss.

  Adkomst
  Eiendommen har felles adkomst med naboer via kommunal veg. Tinglyst veirett over naboeiendom. Utgifter for vedlikehold/strøing/brøyting deles på mellom eiendommene som benytter vei.

  Skolekrets
  Frydenlund barneskole

  Byggemåte
  Eldre del: Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong, paralellblokker og murt naturstein. Tilbygget del: Grunnmur av betong. Trebjelkelag i etasjeskillere, antatt isolert med flis- og/eller mineralull. Eldre del: Yttervegger av laftet tømmer. Innvendig og utvendig påforet. Antatt isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel og liggende panel. Kledningen er jevnlig blitt overflatebehandlet. Tilbygget mot nordøst: Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel og liggende panel i gavlveggene. Kledningen er jevnlig blitt overflatebehandlet. Tilbygget del mot sør: Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med flis -og/eller mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel og liggende panel. Saltakkonstruksjon. Tilbygget del mot nordøst: Saltakkonstruksjon, dels med valmtakkonstruksjon. Takflatene er tekket med pappshingel. Ny taktekking ble lagt i 2011. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: ?Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist andre avvik: Rust på stoppekran. Irr på kobberrør. TG 2 satt ut ifra nevnte forhold og alder på kobberrør. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ?Vaskerom 1. et: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. ?Rom under terreng: Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner. Tiltak - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. ?Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: ?Terrengforhold: Påse at kondensvann fra varmepumpe ledes vekk fra huset. Stedvis fall på terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50 fra grunnmur. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ?Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. ?Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. ?Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. ?WC-rom i 2. etasje: Rust i støpejernsluk. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ?Vaskerom 1. et: Ventilasjon - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør el.l. ?Bad 1. etasje: Dør i våtsonen, dusjkabinett hindrer direkte vannsprut på innerdør. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Dør må fuktbeskyttes for å lukke avviket. ?Radon: Det er tidligere utført radonmåling i huset. Det er fremlagt dokumentasjon på radonmåling. Målt 87, 100 og 180 Bq/m³ i barnerom, stue og kjellerrom mot nord. Statens strålevern anbefalinger at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³. Dokumentasjon av radonmålinger viser høye verdier, men under anbefalte grenseverdier. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Tiltak - Det må foretas tiltak for å redusere radonverdiene. ?Overflater: Det er påvist andre avvik: Noe gjenstående arbeider i lagerbod i 2.etasje. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ?Utvendige trapper: Det er påvist andre avvik: Mangler håndløper på en side. Sprekk i støpt trapp. Utvendig trapp av lettklinkerblokker har større skjevheter og avskalinger. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ?Vinduer: Det er påvist andre avvik: Enkelte punkterte isolerglass. Sprekk i vindusglass i stue. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ?Takkonstruksjon/loft - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Ikke etablert lufting ved raft på loft. Uten lufting over isolasjon. Anbefaler ytterligere undersøkelser. Mineralull ligger helt ut til raftet dette hindrer ventilasjon og gjennomlufting. Eier opplyser: Det er registrert istapper fra taket vinterstid. Tiltak - Lufting/ventilering bør forbedres. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ?Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Panel er ført helt ned mot vannbrett, fare for fuktopptrekk og forvitringer. Tiltak - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Lokal utbedring må utføres. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: ?Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak - Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Påviste skader må utbedres. ?Eldre vaskerom i kjeller: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke bygget som ett komplett våtrom. Mangler fuktsikre gulvflater. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. ?Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm i stue og gang 1.etasje. Målt høydeforskjell på ca. 50 mm i loftstue. Kjeller: Sprekker og avskalinger i støpt gulv. Tilstanden på gulv over blindkjeller er ikke kjent, uten adkomst eller muligheter for besiktigelse. Blindkjeller er en risikokonstruksjon, må påregne at det kan være skader i trekonstruksjon mot blindkjeller. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. ?Inntilbygget carport: Påvist råteskader i takkonstruksjonen og utvendig kledning. Deler av taket er provisorisk understøttet med stolper. Større skjevheter i yttervegg. Mangler del med takrenner og nedløp. Panel ligger stedvis for nærme terreng, råteskader i panelender. Mangler beslag i overgang taktekking/yttervegg. Tiltak - Anbefaler å bygge ny carport. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: ?Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. Nytt bad i 2009 og nytt vaskerom i 2010. Alt utført av Jørstad som totalleverandør. ?Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Totalrehabilitering. ?Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært. Nytt avløp innvendig i kjeller i 2013 av YC rør. Nytt avløp utvendig i 2014 av YC rør. Nytt avløp fra 2 etasje og helt ned til kjeller i 2017 av Hamar kjøkkensenter (totalleverandør av nytt kjøkken mm.). ?Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Har vært noe fuktinnsig i råkjeller. Tiltak er utført ved å lede takvann bort fra husvegg. ?Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Pipen må rehabiliteres med nytt røykrør. Vi har ikke opplevde problemer. ?Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Det er skjevheter. ?Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Nytt el-anlegg, el-billader og diverse oppgraderinger. Alt utført av faglærte. Våler elektro, Minel, Svensgaard Installasjon, og Elisenberg el-installasjon. ?Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Som beskrevet over og vedlagt vedr over. ?Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Ble installert i 2021 av Svensgaard Installasjon. ?Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Nytt tak og takrenner i 2011 av Rena blikkenslagerverksted AS. Ny innglasset veranda i 2011 av Systemtre AS. Ny innvendig trapp og åpning mellom etasjene og diverse forsterkninger i 2014 av Fagtrapp AS. Ny gang i 2014 av Fagtrapp AS. Innbygging av veranda i 2 etasje i 2017 av Rene Weststein AS. ?Er det foretatt radonmåling? Ja. Av Pelias. Verdi: 65 i barnerom, 78 i stue og 130 i kjeller. Pelias ved Bjørn Eide skrev at de ser ingen grunn til å gjøre noe i kjeller. Det må være enkle tiltak som mer frisk luft inn.

  Innhold
  Boligen er på tre plan og inneholder: 1. et: Innglasset balkong/inngangsparti, gang, stue med utgang til terrasse/hage, kjøkken med spisestue/allrom, bad, vaskerom, soveromsgang med utg. terrasse/hage, 2 soverom og bod. 2. et: Loftstue med utgang til innebygd balkong, 2 soverom, gang, bad/wc, treningsrom/bod, bod. Kjelleretasje med utvendig adkomst under deler av huset med div. bodrom. Stor snekkerbod med egen adkomstdør under inngangsparti. Eldre carportdel.

  Standard
  Eiendommen er hyggelig å komme frem til der den troner høyt i terrenget i et barnevennlig boområde uten gjennomgangstrafikk. Den solrike tomten har en skjermet og stor hage i bakkant og en fantastisk utsikt ved inngangsparti. Fra adkomst med parkering er det trapp opp til et romslig og innglasset uterom/adkomst med rom for både utemøbler og å kle av seg yttertøy og sko før man går inn. Glassdørene gir et lun og skjermet inngangsparti, samtidig som de kan skyves til siden. Her ute er det en helt fantastisk utsikt mot byen, natur og Nordhue. Innenfor døren er det en lys og pen entre med vindu som både gir fint innlys og flott utsikt. Entreen har god omkledningsplass og rom for garderobeløsninger. Videre kommer du inn i en stor og lys stue med vinduer på flere sider som gjør at dagslyset og solen bidrar til en hyggelig atmosfære. Stuen har god plass for å innrede etter eget ønske og behov med sofagruppe, godstoler el.l. Stuen har trapp opp til 2. etasjen, samt utgangsdør til terrassen og hage på baksiden av huset. Mellom stue og kjøkken er det dels åpen løsning som gir en god romfølelse i etasjen. Det er montert luft-luft varmepumpe i stue og rommet har mulighet for å installere peisvedovn (opplyst av selger at pipe er plombert og kan ikke benyttes før det installeres røykrør/rehab. pipe). Kjøkkenet er selve hjerterommet i huset og har åpen løsning mellom innredning og et hyggelig spisestuedel. Dette gir et herlig allrom for hele familien. Kjøkkenet ble pusset opp og rommene oppgradert i 2017. Innredningen fra Designa har et moderne preg og gode arbeidsflater på den dype benkeplaten i laminat. Vindu over arbeidsbenk gir en trivelig arbeidsplass og kjøkkenøy med vask og oppvaskmaskin deler naturlig opp kjøkken- og spisestuedel. Innredningen har integrerte hvitevarer i form av stekeovn, koketopp med ventilator over og oppvaskmaskin. over koketopp er det montert komfyrvakt. Det er varme i gulv ved spisestuedel, samt downlights med dimmer i tak på kjøkkendel. Innenfor kjøkkenet er det gang med utgang til terrasse og hage, en romslig og praktisk bod/spiskammers. Her finner du også to av boligens fire soverom - begge med god størrelse. Med adkomst fra spisestue/kjøkken ligger et fint bad med varmekabler under fliselagt gulv og malt strietapet på vegger. Badet har vindu som gir fint innlys. Badet har nyere innredning med servant over underskap og speil med belysning over. I tillegg er det wc og dusjkabinett i rommet. Badet ble pusset opp i 2011. Vegg i vegg med badet er det et nyere oppgradert og stort, praktisk vaskerom med flislagt gulv med varmekabler under, samt malt strietapet på veggene. Vaskerommet har opplegg for vaskemaskin, montert utslagsvask på vegg og gode tørkemuligheter. Rommets størrelse gir også mulighet for innredning for oppbevaring. En etasje opp er det en stor loftstue med utgang til vinterhage. Loftstuen har god plass til både sofagruppe, pulter og lekeområder. Et ypperlig rom som egen tv-stue i hjemmet eller for barn og ungdom som ønsker sitt eget oppholdsrom. I etasjen ligger det også et toalettrom/bad med nyere innredning og wc. Tidligere dusjkabinett er tatt ut. I tillegg er det to gode soverom her oppe - hvorav ett av disse med varme i gulvet. Etasjen har også to store boder - ett benyttet som treningsrom og et med god oppbevaringsplass.

  Innbo og løsøre
  Montert el-bil lader. Lekestue og lekeapparat med husker i hagen medfølger. Kun integrerte hvitevarer medfølger. Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Eldre carportdel. Ellers godt med biloppstillingsplasser på tomten.

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Polisenummer
  12177548

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Feiing ble utført siste gang i 2014. Tilsyn ble sist gang utført i 20. Besøk for feiing i 2017 og tilsyn i 2019 er ikke utført. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Iht. selger må det installeres røykrør eller repareres pipe før den tas i bruk. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1992, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-)) 100 892,- (Omkostninger totalt) 3 490 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med varmepumpe og elektrisitet. Montert varmepumpe i 2011. Varmekabler på vaskerom og baderomsgulv i 1.etasje. Varmefolie i gulv på ett soverom i 2.etasje. Deler av kjøkkengulv med varmefolie (spisestuedel). Selger opplyser om nytt elektrisk anlegg i stort sett hele huset.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  19937

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 19 937,- for 2022. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr (arealberegnet). Renovasjon utgjør ca. kr 4 715,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). I dag har eiendommen restbeholder på 240L, papirbeholder på 240L, samt glass/metallemballasje 140L. Eiendommen har hatt fritak for feie- og tilsynsgebyr da peisvedovn i stuen er tatt bort. Feie- og tilsynsgebyr faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  920837

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  3315011

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Elektrisitet, ved, forsikringer, TV/internett etc. Utgiftene på dette vil variere ut fra hvilke abonnement og avtale man har.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/31/89: 22.04.1908 - Dokumentnr: 900034 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3420 Gnr:30 Bnr:4 OPPRINNELIG UTSKILT FRA BNR 4 06.12.2006 - Dokumentnr: 610455 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 1491848 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:31 Bnr:89 19.02.2021 - Dokumentnr: 210442 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:63

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er soverommene i hovedetasjen definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). I tillegg er påbygg i hovedetasjen med nåværende gang, to soverom og bod noe større enn anvist i byggetegninger. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Siste byggetegning er fra 1975. Mottatte byggetegninger er vanskelige å tyde, og det har vært vanskelig å kontrollere om rommene er godkjent til dagens bruk. Iht. takstrapport er kjeller definert med p-rom på 16 kvm, mens i byggetegninger er rom definerte som boder og derfor ikke godkjent for varig opphold. Rom beskrevet som hobbyrom, mellomgang og vaskerom i takstrapport er likevel tatt med som primærareal. Eneboligen er registrert som tatt i bruk i kommunens register 1909, tilbygg fra 1950, 1976 og 1990. Garasjeuthus er registrert som revet/brent.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har felles adkomst med naboer via kommunal veg. Tinglyst veirett over naboeiendom. Utgifter for vedlikehold/strøing/brøyting deles på mellom eiendommene som benytter vei. Boligen er tilknyttet kommunalt vann- og avløp. Tilknyttet kommunale ledninger via private stikkledninger. Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene avregnes etter areal. Tidligere kum er nå å anse som Inspeksjonskum med stakeluke.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019. Reguleringsformål for eiendommen er boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting. I bakkant grenser eiendommen mot Jotunhaugen sykehjem. På andre siden av veien ligger Frydenlund barneskole.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-)) 100 892,- (Omkostninger totalt) 3 490 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  100892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,25 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Inger Anne Stene

Megler

Inger Anne Stene

92 40 81 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev