aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Damtjernvegen 214!
Velkommen til Damtjernvegen 214!

ELVERUM Damtjernvegen 214

Eldre enebolig med behov for oppussing. Garasje/uthus på 40m². Landlig og rolig, samtidig sentralt beliggende.

 • kr 1 700 000
 • BRA 109 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 700 000
 • Omkostningerkr 59 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 759 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 937
 • Soverom2
 • ArealP-rom 68 m²
 • Tomt2 314.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning 1. etasje.
Eldre enebolig med behov for oppussing og renovering. Boligen har innhold over to plan i tillegg til kjeller. Boligen har adkomst via en stor terrasse som strekker seg langs den sydvestlige enden av boligen. Eiendommen er også bebygd med garasje/uthus på 40m² med 3 boder, garasje og utedo. Eiendommen ligger i rolige og landlige omgivelser, samtidig som beliggenheten er sentral med ca. 3 km til Elverum sentrum. Her bor du med umiddelbar nærhet til skogen og store områder for tur og trening. Like ved eiendommen finner du Damtjernet som er et fint fiskevann. Eiendommen ligger i nærheten av Løvbergsmoen som er en bydel under stadig utvikling med bla. ny barnehage og skole, idrettsområde og flere store butikker. Ca. 3 km til Elverum sentrum hvor du finner øvrige byfasiliteter og alt av tilbud.
Plantegning 2. etasje.

Damtjernvegen 214, Innlandet

 • Tomt
  2314.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Delvis skrånet terreng hvor huset ligger på det høyeste punktet. Gruset adkomst og oppstillingsplass. Tomt delvis skjermet med trær. Gode solforhold.   Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 2 314,3m² og et oppgitt areal på 2 409m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser, samtidig som beliggenheten er sentral med ca. 3 km til Elverum sentrum. Her bor du med umiddelbar nærhet til skogen og store områder for tur og trening. Milevis med stier og veier som kan benyttes til fots eller med sykkel. På vinterstid finner du et stort løypenett for deg som er glad i langrenn. En avde mest populære familieturene går opp til Svenkerudvollen hvor du finner en betjent hytte med salg av kaffe, kakao og vafler. Like ved eiendommen finner du Damtjernet som er et fint fiskevann. Eiendommen ligger i nærheten av Løvbergsmoen som er en bydel under stadig utvikling med bla. ny barnehage og skole, idrettsområde og flere store butikker. Ca. 3 km til Elverum sentrum hvor du finner øvrige byfasiliteter og alt av servicetilbud. Er du golfentusiast eller ønsker litt mer action så kan Starmoen fritidspark som ligger en kort kjøretur fra hjemmet by på både 18-hulls golfbane, travpark, flyplass, motorcross, bilcross, go-kart m.m.

  Byggemåte
  Grunnmur av sparesteinsbetong og lettklinkerblokker. Støpt såle i kjeller. Yttervegger oppført som bindingsverk isolert med sagflis. Kledd utvendig med stående og liggende panel. Loft isolert med mineralull. Saltak av trekonstruksjoner tekket med takpanner. Helbeslått pipe. Stigetrinn frem til pipe. Snøfangere. Takrenner, beslag og nedløp av stål. Uthus med 3 boder, garasje og utedo på ca 40m2. Oppført i bindingsverk. Støpt ringmur. Utvendig kledning med trebord. Bordet undertak. Pulttak konstruksjon. Teket med takplater. Plassbygde dører. Renner, nedløp og beslag av metall. Lys og strøm. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Vegard Syversrud. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Terrengforhold: Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. Ideelt bør det i en avstand på 3 meter være god helling vekk fra husets grunnmur med fall på (1:50). Taknedløp før føres kontrollert vekk fra grunnmur. Dette kun til orientering og anbefalt på generelt grunnlag. * Yttervegger: Stedvis sprekker i nedkant av kledning. Påvist sprekker i vannbord. Vannbord uten beslag. Kledning ført helt ned til vannbord. * Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak: Det ble ikke registrert fuktskjolder i tak i 2.etasje. Begrenede inpekjonsmuligheter av loft. Anbefaler ytterligere inspeksjon av loft og takkonstruksjon. TG2 på grunn av alder. * Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen): TG2 på bakgrunn av alder på tekkingen. * Loft (konstruksjonsoppbygging): Begrenset tilgang til loftet. Loft inpisert fra luke i trapp. Kunne ikke påvise lufting av loftet. Det ble påvist muselort på isolasjonsplate ved loftluke. anbefaler ytterligere undersøkelser av loft og gjennomføringer. Ingen synlige lekkasjer påvist fra luke. * Balkonger, verandaer og lignende: Skjevheter på fundament. Bjelkelag ligger ikke nedpå fundament. Terasse med skjevheter på øvrige konstruksjoner. Ikke tilfredstillende rekkverkshøyde. Terrasse bærer preg av manglende vedlikehold. Vedlikehold på påregnes. * WC og innvendige vann- og avløpsrør: TG2 på grunn av alder. * Varmtvannsbereder: Bereder plassert i kjøkkenbenk uten sluk. Lekkasjevakt i kjøkkenbenk anbefales. Berederen har passert forventet levetid. * Ventilasjon: Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i strenge krav til ventilasjon som ikke er oppfylt, tiltross for at denne type ventilasjon er helt normalt for boliger bygd i denne tidsperioden. Det kan til fordel etableres flere lufteventiler i yttervegg. Isolosjan som er puttet i ventiler i kjeller må fjernes. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: Det er påvist riss/sprekker på grunnmuren. Det er påvist muggsopp og store saltutslag på grunnmuren og vinduer. Det er gjennom målinger påvist forhøyde fuktverdier i store deler av konstruksjonen i kjeller. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det var ikke uvanlig på byggetidspunktet at hus med sandgrunn ble bygget uten drenering. Det må iverksettes tiltak for å bedre de klimatiske forhold i kjeller. Tiltak i første omgang kan være og sørge for att takvann renner bort fra grunnmur. Etablere tilstrekkelig lufting og avfuktingsanlegg. Dersom dette ikke er tilstrekkelig vil drenering rundt boligen måtte vurderes. * Vinduer og ytterdører: Innerdører med justeringsbehov. Dør til bad kan ikke lukkes. Dørblad butter i terskel. Tetningslister er harde og har mistet sin tiltenkte funksjon på de fleste vinduer. Vindu i kjeller mangler glass. Sprekk i glass på vindu i kjeller. Råteskader på karmer i kjeller. Vindu på bad er plassert i våtsone og har blitt utsatt for fuktighet. * Bad Overflate vegger og himling: Sprekker i skjøter på plater. Fuktskjolder i tak. Vindu er plassert i våtsone og er utsatt for fuktighet. Badet har ikke tilfredsstillende ventilasjon. Forheng mangler i dusjen. Mangler fuge mellom innredning og vegg. Badet har passert forventet levetid. * Bad Overflate gulv: Badet må påregnes fornyet. Sprekker i vinylbelegg. Gulvet fremstår som flatt uten fall. Fuktskjolder rundt avløpsrør. Ved lekkasje på bad må det sikres at vannet har tilkomst til sluk. Det er ikke etablert sluk i gulv. * Bad Membran, tettesjiktet og sluk: Våtrommet må sikres med sluk i gulv og fall mot luk slik at overflatevann ved eventuelle lekkasjer vil renne til sluk. Det ble boret hull i tilstøtende vegg bak våtsonen. Det ble ikke påvist fukt i konstruksjonen. * Kjøkken: Dører med justeringsbehov. Lekkasje på avløpsrør under oppvaskkum. Fukstskjolder pga lekkasje på avløpsrør. Avtrekksvifte med liten gjenværende brukstid. * Kjeller Veggenes og himlingens overflater: Takplater buler og er tydelig utsatt for fuktighet. Saltutslag og soppdannelse på vegger. Det anbefales ytterligere undersøkelser av saltutslag og soppdannelse i kjeller. Det bør etableres tilstrekkelig ventilasjon og fuktsikring. * Kjeller Gulvets overflate: Ikke etablere fuktsperre mot grunn før støping av kjellergulv. Fuktig betonggulv med saltutslag. Kum i kjeller uten forsvarlig sikring, fare for liv og helse. Pigget ut hull for vann og avløp som ikke er støpt igjen. * Kjeller Fuktmåling og ventilasjon: Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble registrert høye fuktverdier. Påvist svikt i drenering/fuktsikring av grunnmuren. Anbefaler ytterligere undersøkelser av kjeller. * Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på el anlegget. PR kabel i tak i kjellerbod er ikke tilfredstillende avsluttet. Berøringsfare ved enden av kabelen. Må avsluttes med boks. Anlegget må påregnes fornyet med tiden. El anlegget er ikke funksjonstestet kun visuelt befart. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen selges via fullmektig. Fullmektigen har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og kjellernedgang. 2. etasje: Gang/trapperom og 2 soverom. Kjeller: Gang/trapperom og 3 kjellerboder. Eiendommen er også bebygd med et garasje/uthus på 40m² med 3 boder, garasje og utedo.

  Standard
  Takstmann sin overordnet faglig vurdering av eiendommen: Boligen har behov for oppgraderinger med tanke på fuktsikring og drenering. Overflater må påregnes fornyet. Liten gjenværende brukstid på overflater. Det ble registrert og avdekket noen behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. TERRASSE Boligen har adkomst via en stor terrasse som strekker seg langs den sydvestlige enden av boligen. Terrassen har impregnerte terrassebord på gulv og loddrette profilerte rekkverksbord. ENTRÉ Når du entrer boligen kommer du inn i et vindfang med plass til sko og yttertøy. Videre kommer du inn i en gang/trapperom som fungerer som et knutepunkt i boligen. STUE Stuen har en stor vindusflate mot sydvest som slipper inn naturlig lys. I hjørnet av stuen har du en vedovn og på veggen er det montert varmepumpe. Stuen har vegg-til-vegg teppe på gulv og overflater med behov for fornying. KJØKKEN Kjøkkenet har gulvbelegg, lysmalte overflater og et stort vindu. Eldre kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminert benkeplate, oppvaskkum med to kummer og fliser i benkeryggen. Ventilator med mekanisk avtrekk ført ut mot fri. SOVEROM Boligen inneholder to soverom som begge er plassert i 2. etasje. BADEROM Boligen har et eldre baderom med behov for oppussing. Baderommet har vinylbelegg på gulv og våtromsplater på veggene. Baderommet er utstyrt med innredning med nedfelt servant, speil med belysning, dusjkar med vegghengt dusj og gulvmontert toalett. Badet har passert forventet levetid og må påregnes fornyet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 22.03.2006, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2026. Feiing ble utført siste gang den 02.11.2022. Tilsyn ble sist gang utført den 31.10.2018, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Varmepumpe og vedovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  9630

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Vann forskudd (grunnlag: 31 kubikk): Kr. 643,25,- * Kloakk forskudd (grunnlag: 31 kubikk): Kr. 936,20,- * Eiendomsskatt: Kr. 3 968,- * Renovasjon: Kr. 3 432,-. * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-.   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler (kr. 20,75,- per kubikk for vann og kr. 30,20,- per kubikk for avløp). Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  365312

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1315122

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Jordskifte, tinglyst den 18.12.2018 - Dokumentnr: 1703249. Jordskiftesaknr; 17-049411RFA-JHAM MOEN. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Service på vannmåler skal utføres hvert 5. år. Kommunen har ingen dokumentasjon på at dette er utført.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse (2 272m²) og LNRF (43m²). Det gjøres oppmerksom på at 43m² av eiendommen ligger i hensynsone for friluftsliv. LNRF er areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  59542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 3% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev