aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Vestad og Elgvegen 11A!
Velkommen til Vestad og Elgvegen 11A!

ELVERUM Elgvegen 11A

Hyggelig 1/2-part av tomannsbolig med attraktiv beliggenhet - 3 soverom - Arealeffektiv - Dobbeltgarasje

 • kr 2 150 000
 • BRA 188 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 150 000
 • Omkostningerkr 9 832
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 325 260
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformAndel
 • Byggeår1957
 • Soverom3
 • ArealP-rom 122 m²
 • Tomt2 139 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 150 000 (Prisantydning)   2 150 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   2 159 832 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse 1. etasje.
Aktiv eiendomsmegling ved Simen Unneberg har gleden av å presentere Elgvegen 11A! Lys halvpart av tomannsbolig med barnevennlig og sentral beliggenhet på Vestad. Det er gjennomgående lyse farge- og materialvalg, samt store vinduer som gir godt med innlys. Ute er det en stor og solrik terrasse. I tillegg er det stor hagedel med fine muligheter for store og små. Boligen har godt med oppbevaringsplass og en stor garasje fra 2016. Med kort gangveg til skole, barnehage og flere store butikker/matbutikker bor du med alt du trenger i kort radius fra hjemmet ditt. Merk deg dette: - Attraktiv beliggenhet - Rolig & trivelig nabolag - Gå distanse til skoler, barnehager og dagligvarebutikker - Nærme sentrum - Arealeffektiv bolig - Stor garasje Velkommen til visning!
Kjøkkenet har integrert koketopp, stekeovn, kjøl og fryseboks.

Elgvegen 11A, Innlandet

 • Tomt
  2139m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiet tomt. Opparbeidet med gressplen og variert beplantning. Innkjøring og parkering belagt med belegningsstein/grus. Innhegnet med gjerde.

  Beliggenhet
  Boligen ligger fint til i et etablert og barnevennlig nabolag på Vestad. Her bor du med kun en kort spasertur til barnehage, barneskole, dagligvarebutikker med utvidet åpningstid, flere butikker, samt restaurant og cafe på Elgstua hotell. I tillegg er det friområder for lek og tur like ved. For den frilufts interesserte er det mulig å starte dagens trim fra egen eiendom. Like ved eiendommen er det oppkjørte skiløyper som på vinterstid strekker seg helt opp til Budor. Den mest populære familieturen på ski går inn til Djupmyrkoia. I tillegg er det lysløype i området med mye aktivitet for barn og unge på vinteren. På sommerhalvåret kan du her sykle, løpe eller ta en rolig luftetur i lune og koselige omgivelser. Den sentrale beliggenheten i bydelen gir også kort gangvei til Terningmoen, samt Terningen Arena som rommer høgskole, treningssenter og et bredt spekter av idrettshaller og andre kulturelle aktiviteter. Ved Terningen Arena er et også muligheter for utendørs basket, sandvollyball eller tennis. Et populært padelsenter ligger i gangavstand fra boligen. Vestad er en spennende bydel under utvikling og har blitt et senter for store kjeder innenfor biler, blomster, byggevarer, møbler og interiør. Dette gjør at du finner mye av det du trenger i nærområdet. Området har flere friareal, samt balløkker - hvorav en er med kunstgress. Fra boligen er det kun ca. 2 km til Elverum sentrum hvor man finner alle servicetilbud. Nær nabolaget stopper bybussen og denne har forbindelse til de andre bydelene, samt skysstasjonen med tog/bussforbindelse til Hamar/Gjøvik/Oslo og til Rena/Trondheim.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Byggemåte
  Byggegrunn antatt med breelvavsetning. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Trebjelkelag i etasjeskillere, antatt isolert med flis og mineralull. Gulvflater med laminatgulv. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med mineralull -og/eller flis. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Overflater med malt panel, malt tapet, malte plater og malte MDF-veggplater. Himlinger med folierte takessplater, malte plater, malt panel og malt MDF-takpanel. Saltakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Takflatene er tekket med betongtakstein. Del med takpanner på tilbygget del. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Innvendig - Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Innvendig - Etasjeskille/Gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 15 mm på soverom i 2.etasje. Målt høydeforskjell på ca. 22 mm i gang i 2.etasje. Innvendig - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Innvendig - Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. Antydninger til fukt målt i kjelleryttervegg. Innvendig - Trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kjøkken - Overflater og innredning: Eldre innredning. Påvist løse hengsler til skapdører. Slitt innredning. Våtrom - 2. etasje - Overflater vegger og himling: Overflater er eldre enn normal levetid, oppgraderinger og utskiftninger må påregnes. Våtrom - 2. etasje - Overflater gulv: Fall til sluk. Fallforhold er ikke fullstendig kontrollert på grunn av dusjkabinett. Gulvflatene har passert halvparten av gjenværende levetid Våtrom - 2. etasje - Sanitærutstyr og innredning: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Utvendig - 2. etasje - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Utvendig - Taktekking: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist enkelte fuktskjolder i undertak. Antatt etter tidligere fuktproblematikk. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. Tørt ved befaring. Isolasjon ligger noe uryddig. Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger (2): Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. § 12-15 i Byggteknisk forskrift (TEK17). Utforming av rekkverk Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. Målt rekkverkshøyde: Ca. 83 cm. Minstehøyde på rekkverk er 100 cm. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Tomteforhold - Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig - Trapper: Det er ikke montert rekkverk. Våtrom - 2. etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Våtrom - Kjeller - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke fuktsikre gulvflater. Rommet er ikke bygget som ett komplett våtrom. Enkelte fuktmerker i gulv. Det er påvist sprekk i gulv. Blandebatteri er dårlig festet til vegg.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja Beskrivelse: Ikke drenering. Saltutslag i kjeller Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse: Gulv i gangen oppe har en skjevhet ved innerste soverom. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse: Fant spor av mus i isolasjon som ble byttet ut på loft over bod. Ikke funnet nye spor. Recover har bytta ut en vannskadet skillevegg i kjeller. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet ledninger og lagt opp nye kurser. Arbeid utført av: Minel Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: TV -stue er en innredet bod. Den er ikke bruksendret. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? Svar: Ja Beskrivelse: Skal bygges flere boliger mot REMA 1000 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Garasje ikke gipset. Lukter litt rart i TVstua/boden. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld? Svar: Ja Beskrivelse: Renteøkninger

  Innhold
  Boligen går over tre plan og inneholder: 1. etg: Entré, gang, stue/soverom, kjøkken, stue/spisestue med utgang til veranda. Utvendig bod og inntilbygget garasje. 2. etg: Gang, 3 soverom, bad. Kjeller: Gang, 2 boder, vaskerom.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på felles gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Tryg Forsikring

  Polisenummer
  6656001

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2021, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2041. Feiing og tilsyn ble sist gang utført 06.12.2022, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 150 000 (Prisantydning)   2 150 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   2 159 832 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med luft- luft varmepumpe, elvarme og vedfyring. Varmekabler i baderomsgulv.

  Energiklasse
  F

 • Info kommunale avgifter
  Inngår i felleskostnadene.

  Formuesverdi primær
  637569

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2295248

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett (eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet der hvor grunnpakke er inkludert).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/13/338: 28.12.1982 - Dokumentnr: 7634 - Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt ang. oppføring/vedlikehold
  av Støyskjerm/støyvoll
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.06.1958 - Dokumentnr: 1207 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:13 Bnr:304
  AREAL: 2.764,2 M2
  01.01.2020 - Dokumentnr: 245838 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:13 Bnr:338


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger, men disse er vanskelige å tolke. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til borettslagets eiendom fra offentlig vei. Borettslagets bygningsmasse er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Borettslaget har selv ansvar for de private stikkledningene. Iht. opplysninger fra Elverum kommune er eiendommen tilknyttet kommunale ledninger felles via private stikkledninger. Elverum kommune har ikke, i sine arkiver, oversikt over private stikkledningers plassering. Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene avregnes etter areal.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for: -En del av Grindalsmoen, fra 1964. Reguleringsformål: Boligstrøk og industristrøk. -Rv.25/3, fra 1976. Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse, offentlig bebyggelse, forretningsbebyggelse og andre serviceanlegg, fellesbestemmelser. -Elgvegen 13 og 15, fra 2008. Gjelder ca. 4 kvm av boligtomten. Reguleringsformål: Offentlig trafikkområde. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse og forretninger (ca. 5 kvm). Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger under Gul sone iht. T-1442 (støysone for Terningmoen skyte- og øvingsfelt). Naboeiendommen er regulert til næringsvirksomhet. Eiendommen omfattes i tillegg av reguleringsplaner under arbeid: Rv. 3 - Elgstua - Grønvegen. Planen har som hensikt å legge til rette for gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen fram til butikkarealet, samt en liten strekning fortau langs Grønvegen. Planarbeidet har pågått en god stund og planen er ikke vedtatt. Dette gjelder deler av fellestomten. Ta kontakt med megler for ytterligere spørsmål.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant på dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 150 000 (Prisantydning)   2 150 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   2 159 832 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  9832

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Simen Unneberg

Megler

Simen Unneberg

90 27 97 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev