aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gammelbruplassen i Elverum sentrum!
Velkommen til Gammelbruplassen i Elverum sentrum!

ELVERUM Elvarheimgata 6 B

Lys og fin 2-roms leilighet fra 2006 med heis og garasjeplass. Stor og solrik vestvendt terrasse med utsikt mot Glomma!

 • kr 1 800 000
 • BRA 41 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 800 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 812 840
 • EierformAndel
 • Byggeår2006
 • Soverom1
 • ArealP-rom 41 m²
 • Andel fellesgjeldkr 12 840
 • Felleskostnaderkr 4 273
 • Tomt3 184 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 2. etasje. I tillegg disponerer leiligheten en garasjeplass i felles garasjeanlegg i kjelleren, samt en kjellerbod på ca. 5m². Heisadkomst.
Velkommen til Gammelbruplassen i Elverum sentrum! En lys og fin 2-roms andelsleilighet i et moderne bygg fra 2006 med heis og garasjeplass i kjelleren. Leiligheten ligger i byggets 2. etasje og har en god planløsning som utnytter plassen optimalt. Leiligheten vender i sin helhet mot rolige og flotte fellesarealer hvor du har en stor og solrik terrasse med utsikt mot Glomma. Gjennomgående god og moderne standard med eikeparkett på gulv, glatte malte overflater og skjult elektrisk anlegg. Leiligheten holdes god og lun på vinterstid med fjernvarme til radiatorer. Leiligheten ligger midt i Elverum sentrum med gangavstand til det du måtte trenge i hverdagen. Rett utenfor døren har du Elverums populære turområde langs Glomma med flere sittegrupper langs elva og friområder for lek og bading.
Leiligheten vender i sin helhet mot rolige og flotte fellesarealer hvor du har en stor og solrik terrasse med utsikt mot Glomma.

Elvarheimgata 6 B, Innlandet

 • Tomt
  3184m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for borettslaget på ca. 3 184m². Fellesarealer er pent opparbeidet med gangveger, steinlagte gangarealer, beplantning og opparbeidet grøntområde. Asfalterte veger rundt bygget. Felles søppelrom med utvendig adkomst.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Leiligheten ligger midt i Elverum sentrum med gangavstand til det du måtte trenge i hverdagen. Utenfor leiligheten finner du alle sentrumsfasiliteter med bl.a. forretninger, parker, kino, restauranter, cafeer, kjøpesentre og ikke minst Elverums flotte gang- og sykkelsti langs Glommas. Dette gjør at du enkelt kan ta i bruk alt av tilbud som byen har med bl.a. shopping, trening og kulturelle aktiviteter. Elverums populære turområde langs Glomma ligger nærmest rett utenfor døra. Her er det flere sittegrupper langs elva og friområder for både lek og bading. Sykkel- og gangstien langs elva tar deg blant annet til museene, fotballbanen og Tufteparken på Restvold og helt ut til Heradsbygd. Både Glomdalsmuseet og Skogmuseet har en rekke arrangementer gjennom hele året som er populære for både liten og stor. I tillegg er disse områdene populære som tur- og treningsområder på ettermiddagene. Selv om du bor midt i sentrum er ikke veien lang til bymarka i Svartholtet. Etter en ca. 10 minutters gåtur så er du ved Loken hvor det både er lysløype med oppkjørte skiløyper på vinterstid og forøvrig flotte tur- og trimstier resten av året. Fra leiligheten er det også kort gangavstand til både barneskole og barnehager, ungdomsskolen og videregående skole. Det er i enkel adkomst via gang- og sykkelsti til Høgskolen i Hedmark på Terningen. Like ved bygget ligger også Elvarheimsparken med lekeplass og friareal med benker. Med andre ord ligger alt til rette for en enkel hverdag her Elvarheimgata 6 B!

  Byggemåte
  Leilighet i boligblokk med byggeår fra 2006. Fundamenter, kjelleryttervegger og øvrige konstruksjoner under terreng av betong. Etasjeskillere av betong. Yttervegger oppført som bindingsverk isolert med mineralull. Yttervegg kledd med liggende kledningsbord, murt tegl og metallplater. Adkomst fra stue til platting oppført med impregnert treverk.. Takflatene er antatt tekket med papp eller folie. Flat takkonstruksjon. Taket er ikke besiktiget grunnet manglende adkomst. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 2006 og ett vindu fra 2022 på soverom. Brann og lydklassifisert ytterdør med kikkehull. Terrassedør med 2 lags isolerglass fra 2007. Gitterbod i kjeller. Nr:13. Konstruksjon isolert med mineralull. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Etasjeskille og gulv på grunn: Målt høydeforskjell i stue på 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. * Elektrisk: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring. * Varmtvannsbereder: Berederen er ikke plassert i rom med sluk og mangler lekkasjesikring. Det er ikke etablert rør fra trykkventilen på berederen til avløp. Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert. * Våtrom: Overflater: Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp flis ved dør, er tilfredsstillende. Målt fall fra topp flis ved dør til topp sluk er 30 mm. Enkelte flis er skadet / sprukket. Fliser må skiftes. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Det registreres riss / sprekker i flisfuger. Lokale utbedringer må påregnes. Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm over det ferdige gulvet på alle ytterkanter, unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over det ferdige gulvet. Det er ikke tilfredsstillende oppbrett av membran/ tettesjikt ved dørteskel. Flat terskel. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegg og gulv kan redusere overflatens levetid. * Våtrom: Membran, tettesjikt og sluk: I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: - Gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. - Vegger i våtrom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det ble ikke registrert symptomer på svikt på befaringsdagen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: En sprekk i en av flisene på veggen. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet et vindu på soverommet rett før jeg flyttet inn. Arbeid utført av: Usikker.

  Innhold
  Leiligheten ligger i byggets 2. etasje og inneholder: Entré, kjøkken, stue med utgang til terrasse, soverom og baderom. I tillegg disponerer leiligheten en garasjeplass i felles garasjeanlegg i kjelleren, samt en kjellerbod på ca. 5m². Heisadkomst. Som beboer har du også tilgang til felles sykkelbod i garasjeanlegget.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Kabel-TV og fiberbredbånd er inkludert i felleskostnadene. Husk at melding om eierskifte på kabel-TV abb. må sendes Eidsiva Bredbånd.

  Parkering
  Leiligheten har iht. borettslagets vedtekter eksklusiv bruksrett til én garasjeplass i Gammelbruplassen Garasjesameie. Bruksretten følger leiligheten ved salg. Garasjeanlegget har klargjort infrastruktur for elbil-ladere. Kjøper må evnt. bestille og bekoste selve laderen gjennom Elaway. Parkering skjer ellers langs tilstøtende gater.

  Radonmåling
  Bygget antas ut fra byggeår å være utført med radonsperre, men ingen dokumentasjon foreligger.

  Diverse
  Iht. opplysninger fra Elvia As er det ikke foretatt noen besiktigelse av det elektriske anlegget. Kontroll kan forventes i 2026.

 • Oppvarming
  Oppvarming med fjernvarme til radiatorer og elektrisk gulvvarme på baderom. Á-konto oppvarming på kr. 700,-/mnd. er inkludert i felleskostnadene. Borettslaget har fjernvarme gjennom ISTA som leses av automatisk og avregnes 1 gang pr. år. Eiendomsforvaltning AS fakturerer den enkelte beboer á-konto via den ordinære innkrevingen av felleskostnader. Du som beboer kan logge deg på hos Ista og hente ut informasjon om ditt forbruk. www.istaonline.no/Login

  Energiklasse
  C

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Formuesverdi primær
  434231

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1563233

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud på finansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Andelsnummer
  13

  Part.obl.nr.
  991248293

  Felleskostnader pr. mnd.
  4273

  Andel fellesgjeld
  12840

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-07-31T22:00:00Z

  Avdrag fellesgjeld
  20267

  Andel fellesformue per dato
  2022-12-30T23:00:00Z

  Kommentar kommunale avgifter
  Eiendomsskatten faktureres direkte til eier av leiligheten og utgjør kr. 4 715,- for 2023.

  Borettslaget
  Gammelbruplassen 1 brl.

  Borettslagets org.nr
  991248293

  Om borettslaget
  Gammelbruplassen 1 Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 991248293, og består av 72 andelsleiligheter. Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Borettslaget eier: * 33 seksjoner i Sameiet Gammelbruplassen 1 (sameierbrøk: 2343/7000) * 39 seksjoner i Sameiet Gammelbruplassen 2 (sameierbrøk: 2622/6799) * 63 garasjeplasser i Gammelbruplassen Garasjesameie (sameierbrøk: 63/69) Hjemmeside: vibbo.no/gammelbruplassen-1-1 Større vedlikehold og rehabilitering: 2020 - 2022: Vedlikehold/maling av fasader, vinduer og utvendig kledning. 2013: Maling av fasader. 2012: Installering av varmefordelings målere (fyring).

  Gebyr forkjøpsrett
  7769

  Forkjøpsrett
  Andelseierne i borettslaget, dernest øvrige medlemmer av OBOS, har forkjøpsrett. Forkjøpsrett avklares i etterkant av budaksept og prosessen tar ca. 10-20 dager. Det gjøres oppmerksom på at det påløper gebyr til forretningsfører på kr. 7 769,- for den som benytter forkjøpsrett.

  Styregodkjennelse
  Kun fysiske personer (ikke selskap) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen. Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper forplikter seg til å gjennomføre handelen selv om styregodkjennelse ikke foreligger, men boligen/andelen kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Driftsinntekter i 2022 var til sammen kr. 5 156 736,-. Driftskostnader i 2022 var til sammen kr. 4 592 468,-. Dette ga et positivt årsresultat i 2022 på kr. 1 344 845,-. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. I løpet av 2022 ble det foretatt innbetalinger på IN-ordningen. Innbetalingene ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. Innbetalt andel fellesgjeld fra eiere øker årsresultat, men øker ikke disponible midler. Borettslaget hadde i 2022 en negativ endring i de disponible midlene på kr. -9 730,-. Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) var per 31.12.2022 negativ på kr. -9 730,-. Dette skyldes ekstraordinære kostnader i forbindelse med rehabilitering av fasader i 2021 og 2022, i Sameiene Gammelbruplassen 1 og 2.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Lånenummer: SPAH01-18292837220 Type: Annuitet Restsaldo: Kr. 3 075 571,- Andel restsaldo: Kr. 0,- Andel kapitalkostnader: Kr. 0,- Rest løpetid: 14år 4mnd Term. per år: 12 Type rente: Flyt Rente: 5,06% IN-ordning: Ja. Lånenummer: SPAH02-18293556799 Type: Annuitet Restsaldo: Kr. 6 165 394,- Andel restsaldo: Kr. 0,- Andel kapitalkostnader: Kr. 0,- Rest løpetid: 14år 4mnd Term. per år: 12 Type rente: Flyt Rente: 5,06% IN-ordning: Ja. Lånenummer: SPARB1-18296629622 Type: Annuitet Restsaldo: Kr. 1 181 091,- Andel restsaldo: Kr. 12 840,- Andel kapitalkostnader: Kr. 187,- Rest løpetid: 6år 10mnd Term. per år: 4 Type rente: Flyt Rente: 5,21% IN-ordning: Nei. IN-ordning: Det mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjelden på to av borettslagets lån. Salgsobjektet har allerede innfridd sin andel av disse to lånene.

  Sikringsordning fellesgjeld
  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv - måneder regnet fra oppsigelsesdato.

  Borettslagets forsikringsselskap
  Klp Skadeforsikring AS

  Polisenummer felles forsikring
  23947056

  Vedtekter/husordensregler
  Det er kun lov å benytte gassgrill og elektrisk grill på balkong og terrasser. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning, som kan ses hos meglerforetaket. Ta kontakt med meglerforetaket dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av disse dokumentene.

  Dyrehold
  Iht. borettslagets husordensregler må dyrehold godkjennes etter søknad til styret.

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente heftelser registrert på, og eller som skal følge med andelen. På borettslagets eiendom er det tinglyst følgende heftelser (dokument): * Bestemmelse iflg. skjøte, tinglyst den 27.04.2005 - Dokumentnr: 2805. Bestemmelse om adkomstrett til kloakkpumpestasjon KP 113. Samt rett ombygging, endring og vedlikehold. Rettighetshaver: Elverum kommune. * Pantedokument, tinglyst den 06.11.2007 - Dokumentnr: 902256. Beløp: NOK 45 000 000. Panthaver: Sparebank 1 Østlandet. * Pantedokument, tinglyst den 23.02.2009 - Dokumentnr: 120408. Beløp: NOK 17 734 500. Panthaver: Borettslagets andelseiere i fellesskap. * Pantedokument, tinglyst den 10.09.2020 - Dokumentnr: 3005177. Beløp: NOK 1 500 000. Panthaver: Sparebank 1 Østlandet. * Seksjonering, tinglyst den 22.06.2007 - Dokumentnr: 503616. Opprettet seksjoner: Snr: 12. Formål: Bolig. Tilleggsdel: Bygning og grunn. Sameiebrøk: 44/7000. Dokument kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest på nybygg bolig/forretning i 2008. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse synes å være i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til borettslagets eiendom fra offentlig vei. Borettslagets bygningsmasse er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Borettslaget har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av bebyggelsesplan ihht. reguleringsplan for "Gammelbruplassen" fra 2005. Reguleringsformål for eiendommen er bolig/forretning (569m², 226m², 230m² og 310m²), gang-/sykkelvei (32m²), annen veigrunn (17m²) og forretning/grøntanlegg (1 583m²). Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Leiret fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende sentrumsformål (2 921m²) og nåværende veg (45m²). Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligen ligger i et område med hyppig/ekspansiv utvikling og at eksisterende regulerings- og kommuneplaner er i stadig endring. Det må derfor påregnes endringer i områdebildet over tid og som ikke er kjent per i dag.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Godkjent utleie meldes uansett til styret for registrering. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av andelen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev