aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Silkosfeltet og Finne-Grønns veg 22!

ELVERUM Finne-Grønns veg 22

Lys, pen og vedlikeholdt kjedet enebolig på én flate og med garasje. Flere fine og solrike uteplasser på begge sider!

 • kr 2 750 000
 • BRA 98 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 750 000
 • Omkostningerkr 85 672
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 835 672
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 966
 • Soverom4
 • ArealP-rom 93 m²
 • Tomt686 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,00))   85 672,- (Omkostninger totalt)   2 835 673,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Lys og pen kjedet enebolig med praktisk innhold på én flate og med inntilbygget garasje. Boligen har en god planløsning med romslig oppholdsrom og hele 4 soverom. Flere oppgraderinger de siste årene med bla. flere nyere vinduer og dører, nytt kjøkken fra Epoq i 2015, varmepumpe fra 2018 og nytt bad i 2021. Eiendommen har flere flotte og solrike uteplasser på begge sider som er perfekte for lange og late sommerdager. Koselig hage opparbeidet med plen og gruset gårdsplass med adkomst til garasjen. Eiendommen ligger i et godt etablert boligområdet på Silkosfeltet. Ca. 2 km til Elverum sentrum hvor man finner butikker, bank, post-i-butikk, legekontorer og øvrige fasiliteter. Barnehager i nærheten, samt kort veg til skoler. Nærheten til friluftsområdet Svartholtet for fot- og sykkelturer.

Finne-Grønns veg 22, Innlandet

 • Tomt
  686m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 686m². Tomten er opparbeidet med plen. Eiendommen er delvis innhegnet. Innkjøringen/gårdsplassen er shinglet. Ikke opplyst om utvendige kummer og/eller tanker utover kum under terrassen på fremsiden.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et godt etablert boligområdet på Silkosfeltet. Ca. 2 km til Elverum sentrum hvor man finner butikker, bank, post-i-butikk, legekontorer og øvrige fasiliteter. Barnehager i nærheten, samt kort veg til skoler. Nærheten til friluftsområdet Svartholtet for fot- og sykkelturer. Svartholtet har også oppkjørte skiløyper på vinterstid, samt løyper opp til Svenkerudvollen med betjent hytte. Kort vei til Norsk Skogmuseum ved Glomma med flere forskjellige aktiviteter. Bybussforbindelse til sentrum ligger like ved. Togstasjon på Vestad. Eiendommen har gode/normale lys- og solforhold. Generelt lite støy fra nærområdet og omgivelsene. Utsikten er begrenset.

  Byggemåte
  Kjedet enebolig - Byggeår: 1966. Opprinnelig byggegrunn av fjell, samt sand -/grusmasser. Grunnmur av støpt og trolig armert betong. Eiendommen ligger i et flatt/svakt skrånende terreng. Naturgitt med interne fallforhold på tomten. Utvendige avløpsrør av sement fra byggeåret. Utvendige vannledninger av jern fra byggeåret. Tilknyttet offentlig vann og avløp via private og felles stikkledninger. Taktekking av papp med ukjent alder. Taktekking av plast for overbygget inngangsparti og overbygget terrasse. Undertak av trepanel fra byggeåret. Besiktiget fra bakkenivå og fra taket. Takrenne (1 stk), nedløp (1 stk) og samtlige beslag av metall. Takrenner (3 stk) og nedløp (2 stk) av metall. Veggkonstruksjon av siporex-elementer, samt noe bindingsverkskonstruksjon. Utvendige fasader med malt murpuss og malt bordkledning. Flere utvendige fasader er malt i 2023. Flat takkonstruksjon av plassbygde taksperrer. Malt trevindu med 3-lags glass fra 1978. Malte trevinduer med -lags glass fra 1981. Malt trevindu med 2-lags glass fra 1996. Varevindu fra byggeåret. PVC-vinduer (2 stk) med 3-lags glass fra 2011. Malt trevindu med 2-lags glass fra 2016. Malt ytterdør fra 2015 i tett utførelse med Yale doorman kodelås. Malt dobbeltfløyet balkongdør med 2-lags isolerglass fra 2015. Inngangsparti med konstruksjoner og spaltegulv av treverk. Gulv er beiset i 2023. Terrengplatting med konstruksjoner, spaltegulv og levegger av treverk. Gulv ble oljet i 2022. Levegg ble malt i 2023. Terrasse med konstruksjoner av støpt betong, gulv med fliser, samt rekkverk og håndlist av treverk. Rekkverk og håndlister ble malt i 2023. Terrengplatting med konstruksjoner, spaltegulv og levegger av treverk. Gulv ble beiset i 2023. Levegg ble malt i 2023. Utvendig trapp med konstruksjoner og spaltegulv av treverk. Gulv ble beiset i 2023. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Taktekking av plast med mindre hull og overflateskader. * Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. * Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Ytterkledning av bordkledning med overliggere som har lufting. Ingen eller liten lufting av underliggerne. * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Kompakt takkonstruksjon uten kontrollmuligheter. * Utvendig > Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. * Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2 - 3 - 4: Konstruksjonene har skjevheter. * Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2 - 3: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Flisene har bom (hulrom under) eller er løse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Fliser med bom/hullyd. Enkelte sprukne fliser. Overflateskade i en flis. * Innvendig > Overflater: Noe større grad av slitasje i laminatgulvene enn øvrige overflater. Enkelte sår i laminatgulvet. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. * Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. * Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ildfast stein har sprekker. * Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. * Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/toalettrom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Avviket gjelder døren som er plassert i våtsonen. * Våtrom > Ventilasjon > Bad/toalettrom: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak. * Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Avviket gjelder noe avskaling på benkeplatene. * Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. * Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: En-faset elektrisk anlegg. Sikringsskap med strømmåler, hovedsikring 40A, 1 jordfeilbryter og automatsikringer for 7 kurser. * Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Tomteforhold > Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Totalrehabilitert badet i 2021. Arbeid utført av: Steen Entreprenører AS. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Totalrehabilitert badet i 2021. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Totalrehabilitert badet i 2021. Arbeid utført av: Rørlegger i regi av Steen Entreprenører AS. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: Mindre hull i plast taktekkingen for overbygget terrasse. Noe misfarget gipsplater inne i garasjen er trolig utetthet i taktekkingen for garasjen. 7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Liten sprekk i bakre brennplate i vedovnen. Ikke vurdert som mangel av brann-/feiervesenet pr. april 2023. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Noen skjeve gulv. Ikke uvanlig alderen tatt i betraktning. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Kontroll av DLE 12.03.2015. Avviket er lukket og DLE finner utførte utbedringer tilfredsstillende iflg. godkjenningsrapport av 21.09.2015. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Påforet, etterisolerte og satte på ny bordkledning på fremsiden av boligen. Terrasseplattinger av treverk er utført som egeninnsats. Arbeid utført av: Ole Marius Løbak (er pensjonist). 18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: Opprinnelig bod er innredet som soverom.

  Innhold
  Enebolig med praktisk innhold på én flate: 1. etasje: Vindfang, gang, stue, spisestue med utgang til terrasse og hage, kjøkken, 4 soverom, bad/toalettrom, matbod, bod og kott. Eiendommen er også bebygd med en garasje med gulvareal på ca. 23,8m². Takhøyen er målt fra 182-196 cm og målverdig areal er derfor ca. 10m².

  Standard
  Kjedet enebolig - Byggeår: 1966. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er normalt vedlikeholdt. Det er allikevel påregnelig med generelt vedlikehold. Modernisering: 2015: Ny kjøkkeninnredning. 2015: Flere nye vann og avløpsrør på kjøkkenet. 2015: Ny varmtvannstank. 2015: Ny ytterdør. 2015: Ny balkongdør. 2016: Flere nye vinduer i 2011 og 2016 2017: Noen yttervegger er påforet, etterisolert og påsatt bordkledning. 2018: Ny luft-til-luft varmepumpe. 2021: Nytt bad. 2021: Flere nye vann og avløpsrør på badet Garasje - Byggeår: 1966. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget har et generelt etterslep hva gjelder vedlikehold og oppgraderinger. Det må påregnes vedlikehold og oppgraderinger. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig overbygget inngangsparti med trapp og terrasse. Konstruksjoner og spaltegulv av treverk som ble beiset i 2023. Plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Malt ytterdør fra 2015 i tett utførelse med Yale doorman kodelås. Til høyre for inngangspartiet er det også etablert en flott uteplass med terrasseplatting. Terrassen har spaltegulv av treverk som ble oljet i 2022 og levegg som ble malt i 2023. Beliggenheten mot øst sørger for gode solforhold fra tidlig morgen. ENTRÉ Når du entrer boligen kommer du inn i en lys og innbydende entré med plass til sko og yttertøy. Entréen har lys og pen laminat på gulv og lysmalt panel på veggene. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et stort, lyst og hyggelig rom. De store vindusflatene slipper inn rikelig med naturlig lys som bidrar til en god og luftig romfølelse. I hjørnet av stuen har du en koselig vedovn av typen Jøtul som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe fra 2018 på vegg som sørger for en god og jevn varme. Siste service på varmepumpen ble utført i april 2021. Stuen er romslig med god plass til stor sofagruppe med salongbord, tv-benk og annet ønskelig møblement. Spisebordet finner sin naturlige plass i tilknytning til kjøkkenet. TERRASSE Fra spisestuen har du en tofløyet terrassedør fra 2015 ut til solrik og flott uteplass. Terrassen er overbygget, har konstruksjoner av støpt betong, gulv med fliser, samt rekkverk og håndlist av treverk som ble malt i 2023. God plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Beliggenheten mot sydvest sørger for gode solforhold. Fra terrassen har du videre adkomst til hagen som er pent opparbeidet med plen. I hjørnet utenfor stuevinduet er det etablert enda en solrik og flott uteplass med spaltegulv av treverk som ble beiset i 2023 og levegg som ble malt i 2023. Her har du mange fine og ikke minst solrike uteplasser for lange og late sommerdager! Robotgressklipper medfølger. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til spisestuen og med enkel adkomst også fra gangen. Lys og moderne kjøkkeninnredning fra Epoq som var ny i 2015. Du har god skap- og benkeplass i innredningen som har hvite glatte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Kjøkkenet er utstyrt med medfølgende hvitevarer som integrerte stekeovn, nedfelt platetopp og vegghengt avtrekksvifte. Plass til frittstående oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel (frittstående hvitevarer følger i utgangspunktet ikke med i handelen, men kan avtales med selger). Fra kjøkkenet har du også adkomst til en svært praktisk matbod med god plass til mat- og drikkevarer. HOVEDSOVEROM Boligen har et lyst og innbydende hovedsoverom av god størrelse. Soverommet har lysmalte overflater med en fin kontrastvegg og god plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord. Rikelig med oppbevaringsplass i stor plassbygget skyvedørsgarderobe. SOVEROM 2, 3 OG 4 De tre andre soverommene er også lyse og fine rom som passer perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor. Alle soverommene er malt i tidløse farger og to av rommene har oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap. Det gjøres oppmerksom på at det ene soverommet er definert som bod i byggetegningene og er ikke godkjent for varig opphold, rommet er likevel beskrevet etter dagens bruk og innredning. BADEROM Boligen har et lyst og pent baderom som ble pusset opp av firma i 2021. Baderommet har flotte fliser på gulv med gulvvarme, hvite fliser på veggene og lysmalt panel i himlingen. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant, vegghengt speil med belysning over. Baderommet er også utstyrt med dusjsone med glassvegg og gulvmontert toalett. Baderomsarbeidene er dokumentert.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2015, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2035. Feiing ble utført siste gang den 08.06.2022. Tilsyn ble sist gang utført den 16.03.2023. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved skumapparat som var over 5 år. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,00))   85 672,- (Omkostninger totalt)   2 835 673,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe fra 2018 montert i stuen, siste service ble utført i april 2021. Vedfyring med vedovn av type Jøtul i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme på baderom.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Forskudd vann (grunnlag: 44 kubikk): Kr. 913,- * Forskudd kloakk (grunnlag: 44 kubikk): Kr. 1 328,80,- * Renovasjon: Kr. 3 432,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-. * Eiendomsskatt: Kr. 5 932,-.   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler (kr. 20,75,- per kubikk for vann og kr. 30,20,- per kubikk for avløp). Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  546115

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1966015

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Erklæring/avtale, tinglyst den 12.07.1976 - Dokumentnr: 4339. Rettigheter hefter i gnr. 31, bnr. 630 i Elverum kommune. Rett til Silkosfeltet friareal nr. 9 med 1/4 del i henhold til festekontraktens §8d. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er det ene soverommet definert som bod (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommet er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Privat stikkvei inn til eiendommen. Boligen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Det er registrert vannmåler på adressen. Service på vannmåler skal utføres hvert 5. år. Kommunen har ingen dokumentasjon på at dette er utført.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for "Grønlia t.o.m. Silkoset" fra 1966. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,00))   85 672,- (Omkostninger totalt)   2 835 673,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  85672

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,68% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev