aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Fredriksbergvegen 30!

ELVERUM Fredriksbergvegen 30

Flott og innholdsrik enebolig oppusset i 2022. God planløsning med 6 soverom og 3 bad. Solrik terrasse mot syd. Carport!

 • kr 5 500 000
 • BRA 194 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 5 500 000
 • Omkostningerkr 154 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 654 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 970
 • Soverom6
 • ArealP-rom 190 m²
 • Tomt851 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000)) 154 542 (Omkostninger totalt) 5 654 542 (Totalpris inkl. omkostninger)
En innholdsrik og flott familiebolig som er vesentlig oppusset i 2022. Boligen har innhold over to plan, samt innredet kjeller med egen inngang. Innholdsrik bolig med totalt 6 soverom, 3 stuer, 3 baderom i tillegg til eget vaskerom. Vesentlig oppusset i 2022 med bla. nye overflater, nytt elektrisk anlegg, nytt kjøkken med integrerte hvitevarer og tre nye baderom - her kan du flytte rett inn! Solrikt beliggende med ny terrasse og balkong mot syd. Eiendommen ligger i et veletablert og familievennlig boligområde i Nordleiret i Elverum. Området er svært sentralt og ligger rett i utkanten av Elverum sentrum hvor du finne alt av servicetilbud. Her bor du med kort veg til blant annet Sagtjernet, skoler, flere barnehager og svømmehall- og idrettsanlegg i sentrum.

Fredriksbergvegen 30, Innlandet

 • Tomt
  851m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Ganske flat tomt opparbeidet med plen. Gruset innkjøring og parkering. Delvis innhegnet med gjerde. Det gjøres oppmerksom på at det skal skilles ut en tomt på ca. 618m²) fra eiendommen. Det er planlagt bygging av enebolig på eiendommen som vil få felles vann og avløp med salgsobjektet, samt felles innkjøring fra kommunal vei. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen i dag registrert med et beregnet areal på 1 469m² og et oppgitt areal på 1 197m². Beregnet areal etter fradeling vil være ca. 851m², men nøyaktig areal vil foreligge først etter fradeling og avvik bør påregnes. Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et veletablert og familievennlig boligområde i Nordleiret i Elverum. Området er svært sentralt og ligger rett i utkanten av Elverum sentrum hvor du blant annet finner butikker, kjøpesentre, cafeer, restauranter, kino, bowlinghall, bibliotek, sykehus m.m. Fra boligen har du kort veg til blant annet barneskole, ungdomsskole, flere barnehager og svømmehall- og idrettsanlegg i sentrum. For deg som er glad i å være ute er det nærhet til mange fine friområder. Glomma ligger en liten gåtur unna og her er det mange fine friområder med lekeplasser, benker og turstier. Her finner du blant annet den populære gang- og sykkelstien som fører til både Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet. Her kan man gå en fin runde via begge museene, hvor det gjennom hele året arrangeres aktiviteter og arrangementer for både store og små. Det er også kort veg til Sagtjernet som er en populær badeplass på sommeren, og til Stavåsen som kan by på fine tur- og treningsområder året rundt. Her er det fine sykkelstier på sommeren og milevis med oppkjørte skiløyper på vinteren, med traseer som passer for hele familien. Bussholdeplass med forbindelse til skyss-/togstasjonen og til bydelene i Elverum finnes like ved boligen.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1970. Tilbygg mot øst - Ukjent byggeår. Byggegrunn antatt med elve- og bekkeavsetning. Fuktsikring med grunnmursplast. Festet i topplist. Drenering og fuktsikring er ellers ikke synlig da den er nedgravd og ikke tilgjengelig. Eier opplyser: Ny drenering, fuktsikring og utvendig isolasjon. Etablert i 2022. Tilbygget del: Byggegrop uten etablert drenering. Ikke observert grunnmursplast. Overvannsrør for takrennenedløp. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Støpte kjelleryttervegger av sparesteinsbetong, isolert med treullsementplater (tresonitt) innvendig. Forstøtningsmur av betongblokker ved inngang til kjeller. Delvis pusset. Utført med rekkverk av treverk. Eldre del: Takflatene er tekket med betongtakstein. Ukjent alder. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Eier opplyser: Skiftet enkelte takstein i 2022. Tilbygget del: Takflatene er tekket med takpanner. Ukjent alder. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Helbeslått pipetopp. Beslått luftehatt for avtrekkskanaler. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Vannbrettbeslag på vinduer. Isbordbeslag. Takstige. Beslag i overgang tak og vegg. Boligyttervegger i bindingsverk, etterisolert med 200 mm mineralull i 2022. Yttervegg kledd med liggende panel. Kledningen er sist overflatebehandlet i 2022 med to strøk. Saltakkonstruksjon. Plassbygget takkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med blåseull. Ventilasjon igjennom ventiler i gavlvegg. Loft besiktiget fra luke, begrenset besiktigelse muligheter av loft. Tilbygget del: Pulttakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Lukket og kledd takkonstruksjon. Delvis overbygget takkonstruksjon over veranda. Pulttakkonstruksjon. Lukket og kledd takkonstruksjon. Understøttet med tresøyler. Takflatene er tekket med takpanner. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 2021 og 2022. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 1993. Etablert utvendige lyskasser av betong. Kjeller: Malt ytterdør med glassfelt fra 2020. 1.etasje: Malt ytterdør med glassfelt. Terrassedør med 2 lags isolerglass fra 1993. 2.etasje: Terrassedør med 2 lags isolerglass fra 1993. Dels overbygget veranda ved stue: Bygget i 2022. Støpte fundamenter. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Utført med impregnert gulv, rekkverk og levegg. Areal på ca. 19 m2 ved stue. Balkong med adkomst fra 2.etasje: Bygget i 2022. Understøttet med tresøyler. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Utført med impregnert gulv og rekkverk. Areal på ca. 6 m2. Utvendig impregnert tretrapp i utvendig trappehals. Utvendig impregnert tretrapp til terrasse. Impregnert tretrapp ved inngang. Bygget i 2022. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Nedløp og beslag. Innvendig > Rom Under Terreng. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Taktekking. Utvendig > Utvendige trapper. Innvendig > Radon. Innvendig > Pipe og ildsted. Innvendig > Innvendige trapper. Tomteforhold > Terrengforhold. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Etablert 3 nye bad i boligen. Arbeid utført av: GK Bygg AS. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Lagt ny membran m/schonox system. 2.2. Er arbeidet byggemeldt? Svar: Ja. Beskrivelse: har sent endring til kommune. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet alle vann -og avløpsrør. Arbeid utført av: Hedmark Rør AS. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Drenert, lagt nye drensrør og grunnmurspapp. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt el-anlegg helt fra inntak. Arbeid utført av: Blystad Elektro AS. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Svar: Ja. Beskrivelse: Ikke montert ladeboks. Klart gjort trekke rør fra fordeler skap til parkeringsplass for ladeboks. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Bygget ny terrasse, balkong og carport. Arbeid utført av: GK Bygg AS. 17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Svar: Ja. Beskrivelse: I kjeller etg er gjort en leie del med egen inngang, anlegg til kjøkken, baderom og to soverom. 17.1. Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Svar: Ja. Beskrivelse: det er godkjent av kommune. 18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: Innredet hele kjelleretasjen og lagt egen inngang til kjeller. Bruksendret flere rom i alle etasjer. 18.1. Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Svar: Ja. Beskrivelse: det er godkjent av kommune. 22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Svar: Ja. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Beskrivelse: Tilstandsrapport. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Det skal skilles ut en tomt fra eiendommen på ca 618 m2. Plan om oppføring av enebolig, som vil ha felles innkjøring, vann -og avløp med denne boligen.

  Innhold
  Enebolig med innhold over to etasjer, samt innredet kjeller med eget inngangsparti. 1. etasje: Entré med garderoberom, trapperom, stue med utgang til terrasse, kjøkken, baderom med toalettrom. 2. etasje: Stue, tre soverom hvorav det ene har utgang til balkong, baderom. Kjeller: Eget inngangsparti, gang/trapperom, stue, to soverom, baderom og vaskerom.

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1970. Tilbygg mot øst - Ukjent byggeår. Boligen fremstår med omfattetende renoveringsarbeid i 2022. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. For øvrige beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn i en lys, innbydende og praktisk entré. Du får umiddelbart et positivt inntrykk av boligen med sin gode standard etter omfattende oppussing i 2022. Entréen har flislagt gulv med gulvvarme, glatte overflater malt i en fin farge og downlights i himlingen. Rikelig med oppbevaringsplass i romslig garderoberom bak skyvedører. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et lyst og fint rom. God standard fra 2022 med vinylstav på gulv, glatte overflater malt i en fin lys farge og downlights i himlingen. Store vindusflater mot tre himmelretninger sørger for rikelig med naturlig lys. Stuen er enkel å møblere med sofagruppe, mediemøblement og et stort spisebord i tilknytning til kjøkkenet. Som et fint midtpunkt i stuen har du en moderne vedovn fra 2022 som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det ble også montert luft-til-luft varmepumpe på vegg i 2022. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en stor og solrik sydvendt terrasse på ca. 19m². Terrassen ble bygget i 2022, er delvis overbygget og har impregnerte terrassebord på gulv. Beliggenheten mot syd sørger for gode solforhold. På terrassen har du god plass til ulike sittegrupper etter eget ønske og behov. En bred trapp leder videre til hagen som er opparbeidet med plen. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i en fin delvis åpen løsning med stuen, adskilt og samtidig åpent og sosialt. Et stilrent og moderne kjøkken fra Epoq som var nytt i 2022. Du har god skap- og benkeplass i innredningen som har glatte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Både fint og praktisk med mosaikkfliser i benkeryggen, takhøye overskap og downlights i himlingen. Kjøkkenet er fullt utstyrt med integrerte hvitevarer som medfølger i handelen. Integrerte hvitevarer som induksjonstopp med integrert ventilator, stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Det er også montert komfyrvakt ved platetoppen og lekkasjestopper i benkeskap. TOALETTROM OG BAD I 1. ETASJE Boligen inneholder totalt tre baderom, ett i hver etasje, og alle er pusset opp i 2022. Baderommet i 1. etasje er et lyst og moderne baderom med praktisk løsning hvor du først kommer inn i et toalettrom. Her har du vegghengt toalett og baderomsinnredning med servant og vegghengt speil med integrert belysning over. Sjakt for skittentøy ned til vaskerommet i kjelleren. Fra toalettrommet har du skyvedør videre inn til baderommet som har fine fliser på gulv og vegger, deilig gulvvarme og downlights i himlingen. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant, speilskap med belysning over. Dusjhjørne med glassvegg og både hånd- og regnfallsdusj. Elektrisk styrt vifte. SOVEROM Boligen inneholder i dag totalt 6 soverom, hvorav ett er plassert i 1. etasje, tre i 2. etasje og de to siste er i kjelleren. Alle soverommene ble pusset opp i 2022 med vinylstav på gulv og glatte overflater malt i en fin varm farge. Romslige og fine soverom med god plass til seng, kontorpult og garderobeløsninger etter eget ønske og behov. Det ene soverommet i 2. etasje har utgang til en flott og solrik sydvendt balkong på ca. 6m². Balkongen ble bygget i 2022 med impregnerte gulvkonstfuksjoner, og har god plass til ønskelig sittegruppe. BAD I 2. ETASJE I tilknytning til tre av soverommene i 2. etasje har du nok et flott og moderne baderom som ble pusset opp i 2022. Baderommet har flotte fliser på gulv og vegger, samt deilig gulvvarme. Elektrisk styrt vifte. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant, speilskap med belysning over. Baderommet er også utstyrt med innmur badekar med glassdør og vegghengt toalett. Svært praktisk med egen sjakt for skittentøy ned til vaskerommet i kjelleren. VASKEROM I kjelleren har du et stort og praktisk vaskerom som ble pusset opp i 2022. Vaskerommet har våtromsbelegg på gulv med gulvvarme, lysmalte glatte overflater og elektrisk styrt vifte. Vaskerommet er utstyrt med varmtvannsbereder på 281 liter fra 2022, og har opplegg for både vaskemaskin og tørketrommel. Sjakt fra baderommet i 2. etasje med plass til skittentøyskurv under. KJELLERSTUE Kjelleren har også egen inngang fra utsiden, og har et praktisk innhold med både stue, to soverom og baderom. Kjellerstuen har god standard fra 2022 med vinylstav på gulv med gulvvarme, glatte malte overflater og downlights i himlingen. God plass til både sofagruppe og spisebord. BAD/VASKEROM I KJELLER Det tredje baderommet har adkomst fra kjellerstuen og er nok et moderne baderom fra 2022. Baderommet har store fine fliser på gulv og vegger, deilig gulvvarme og elektrisk styrt vifte. Baderommet er utstyrt med baderomsinnredning, speilskap, dusjhjørne med innfellbare glassdører og både hånd- og regnfallsdusj, samt vegghengt toalett. Plass og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I carport og biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  IBIS

  Polisenummer
  7017753

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 21.04.1999, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Feiing ble utført siste gang den 02.12.2022. Tilsyn ble sist gang utført den 02.12.2022. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved at deler av skorsteinen i kjeller er ikke kontrollerbar, innkledd med gipsplater. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000)) 154 542 (Omkostninger totalt) 5 654 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med luft-til-luft varmepumpe fra 2022, ved og elektrisitet. Vedfyring med vedovn fra 2022 i stue i 1. etasje. Elektrisk oppvarming med gulvvarme i alle baderomsgulv, vaskerom i kjeller, entré i 1.etasje, gang i kjeller og kjellerstue.

  Energiklasse
  C

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  20084

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 20 084,80,- for 2022. For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): ? Vann arealberegnet (grunnlag: 126 kvm): Kr. 3 242,90,- ? Kloakk arealberegnet (grunnlag: 126 kvm): Kr. 4 628,90,- ? Eiendomsskatt: Kr. 8 131,- ? Renovasjon: Kr. 3 432,- ? Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  831155

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2992159

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdi som primærbolig kr. 831 155,- per 31.12.21. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 992 159,- per 31.12.21.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/30/584: 30.12.1969 - Dokumentnr: 6435 - Bestemmelse om gjerde Eiendommen har full gjerdeplikt mot eiendommen gnr: 30, bnr: 1 i Elverum kommune. 09.12.1969 - Dokumentnr: 6125 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3420 Gnr:30 Bnr:1 12.12.1983 - Dokumentnr: 8384 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3420 Gnr:30 Bnr:927 01.01.2020 - Dokumentnr: 1005665 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:30 Bnr:584

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Det er planlagt bygging av enebolig på eiendommen som vil få felles vann og avløp med salgsobjektet, samt felles innkjøring fra kommunal vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Vest og nord for fylkesidrettspl., Arnesenjordet, Søbakken", fra 1966. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum byområde fra 2019 hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000)) 154 542 (Omkostninger totalt) 5 654 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  154542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 0,85% av salgssummen (inkl. fellesgjeld), minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev