aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Vestad og Grindalsvegen 11 B! En lys og flott 3-roms selveierleilighet med god standard og solrik vestvendt balkong.
Velkommen til Vestad og Grindalsvegen 11 B! En lys og flott 3-roms selveierleilighet med god standard og solrik vestvendt balkong.

ELVERUM Grindalsvegen 11 B

Lys og flott 3-roms selveierleilighet med god oppgradert standard fra 2018. Solrik vestvendt balkong. Vedovn. P-plass.

 • kr 2 150 000
 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 150 000
 • Omkostningerkr 66 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 216 792
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1992
 • Soverom2
 • ArealP-rom 66 m²
 • Felleskostnaderkr 2 500
 • Tomt2 368.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 216 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 2. etasje.
Velkommen til Vestad og Grindalsvegen 11 B! En lys og flott 3-roms selveierleilighet med god standard og solrik vestvendt balkong. Leiligheten ligger i byggets 2. etasje og har en gjennomgående planløsning med store, gode og lettmøblerte rom. Leiligheten holder en gjennomgående god standard fra 2018 med pen enstavs laminat på gulv og glatte malte overflater. I 2018 ble også det elektrisk anlegget oppgradert, det ble satt inn nytt kjøkken og ny vedovn i stuen. Den solrike vestvendte balkongen ble oppgradert i 2019. Leiligheten ligger i et etablert og sentralt boligområde på Vestad, ca. 800 meter fra Elverum sentrum hvor du blant annet finner kjøpesentre, butikker, apotek, cafeer og restauranter, samt øvrige servicetilbud. Glomma renner forbi like nedenfor og byr på fine friområder.
De store vindusflatene slipper inn rikelig med naturlig lys, samtidig som det er lite innsyn. Det er også montert praktiske plissegardiner på vinduene.

Grindalsvegen 11 B, Innlandet

 • Tomt
  2368.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for sameiet på ca. 2 368,6m². Delvis flat tomt. Asfaltert innkjøring og parkering. Opparbeidet grøntområde og lekeareal.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Leiligheten ligger i et etablert og sentralt boligområde på Vestad, ca. 800 meter fra Elverum sentrum hvor du blant annet finner kjøpesentre, butikker, apotek, cafeer og restauranter, samt øvrige servicetilbud. Like ved leiligheten finner man en dagligvarebutikk, der det er post i butikk. Veien er heller ikke lang til Terningen Arena som rommer høgskole, treningssenter, tannlege og et bredt spekter av idrettshaller og kulturelle aktiviteter. Det er ca 1,1 km til Vestad barneskole og kort gangavstand til barnehage og Elverum ungdomsskole. En fin søndagstur kan legges til Glomdalsmuseet og Skogmuseet eller man kan utforske Terningen Skanse som er en av Elverum turforenings "ti på topp" og ligger like ved leiligheten. Glomma renner forbi like nedenfor og byr på fine friområder. For deg som er glad i trening finnes det milevis med oppkjørte skiløyper innover i Grundsetmarka. Her er det også fine stier som kan benyttes i sommerhalvåret til fots eller med sykkel.

  Byggemåte
  Støpt plate på mark, støpt ringmur og støpt gulv. Yttervegger i betong, kledd med fasadeplater. Saltakkonstruksjon med fabrikkerte takstoler. Undertak med sutaksplater. Himling isolert med mineralull. Gips i leilighetskille. Takflatene er tekket med betongtakstein. Helbeslått pipetopp. Vannbrettbeslag på vinduer. Lakkerte takrenner og nedløp. Montert snøfangere. Konstruksjon isolert med mineralull. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Vinduer og dører: Oppsummering: Ytterdør tetter ikke helt og har behov for justering. Manglende tetningslist under balkongdør. Noen merker slitasje på grunn av alder på ytterdør og balkongdør. Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Vinduer en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 20/40/60 år. Med tanke på oppnådd alder er punktering av glass i tiden som kommer påregnelig. * Avløpsrør: Oppsummering: Det er flere boenheter i bygget og kontroll om kloakk er luftet over tak er ikke foretatt. Det er krav til at hovedkloakk skal luftes over tak. Vakumventil kan benyttes som sekundær lufting av kloakken. Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Ingen avvik eller skader ble registrert, generelt anbefales jevnlig rengjøring av sluk og vannlåser for å sikre god avrenning. Eier informerer om at det kan forekomme noe tilbakeslag fra avløp ved bruk av flere vann installasjoner. Anbefaler ytterligere undersøkelser. * Elektrisk: Oppsummering: Varmtvannsbereder tilkoblet veggstikk. Krav til fast tilkobling. Kabler over innredning på bad er ikke tilstrekkelig festet. Downlights i tak på bad er ikke tilkoblet. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El- anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. * Varmtvannsbereder: Oppsummering: Bereder er plassert i rom uten sluk. Bereder er ikke lekkasjesikret med avrenning til avløp. Det er ikke etablert rør fra trykkventilen på berederen til avløp. Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert. * Våtrom: Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Det registreres at vinyl ikke er ført tilstrekkelig inn under klemring. Det registreres klemring, men det er ikke registrert bruk av membran ved sluk. Fliser lagt direkte oppå vinyl i dusjsone. Overflater på rommet har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Våtrom: Oppsummering av overflater: Det er ikke tilfredsstillende fall til sluk og lav terskel ved døråpning. Det registreres riss / sprekker i flisfuger på vegg i dusjsone. Sprekk i flis i dusjsone. Oppbygget dusjsone danner en sperre mot sluk og denne er høyere enn tettesjiktet ved døråpning. Lekkasjevann vil ikke ledes til sluk pga manglende fall/ oppbygget dusjsone. Overflater med noe ufagmessig utførelse. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Utbedringskostnader overflater: 10 000 - 50 000. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: Sprekk i en flis i dusjsone. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet rør til kjøkken. Arbeid utført av: Amundrud VVS. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Årlig avtale med Pelias. Ikke vært noen funn siste år. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Nytt elektrisk til alt utenom bad, loft og utebod. Arbeid utført av: Røinaas Elektro / Berg og sandbo. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Byttet alle Bord på veranda. 19. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? Svar: Ja. Beskrivelse: Detaljregulering for skansen. 21. Er det foretatt radonmåling? Svar: Ja. Beskrivelse: Målt av tidligere eier. 21.1. Radonmåling År: 2014 Verdi: 0,4 27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Kontinuerlig avtale med Pelias. Ikke vært funn på de siste år.

  Innhold
  Leiligheten ligger i byggets 2. etasje og inneholder: Entré, stue, kjøkken med utgang til balkong, 2 soverom, baderom og innvendig bod. I tillegg disponerer leiligheten en utvendig bod ved inngangspartiet.

  Standard
  VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig inngangsparti i byggets 2. etasje. Her har du også adkomst til en praktisk utvendig bod med lagringsplass. Når du entrer leiligheten kommer du inn i en lys entré med plass til sko og oppheng av yttertøy. Entréen har pen enstavs laminat på gulv og glatte lysmalte overflater. Sikringsskap med automatsikringer montert på vegg. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i leiligheten, og er et stort, lyst og fint rom. God standard og moderne fra 2018 med pen enstavs laminat på gulv og glatte lysmalte overflater. De store vindusflatene slipper inn rikelig med naturlig lys, samtidig som det er lite innsyn. Det er også montert praktiske plissegardiner på vinduene. Som et fint midtpunkt i stuen har du en moderne vedovn fra 2018 som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til ekstra hygge. Stuen er romslig med plass til både sofagruppe med salongbord, mediemøblement og et spisebord. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen, adskilt og samtidig åpent og sosialt. Lys og pen kjøkkeninnredning fra Ikea med god skap- og benkeplass, samt en koselig sitteplass ved vinduet. Innredningen har lyse profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Praktisk med takhøye overskap med belysning under. Kjøkkenet er fullt utstyrt med integrerte hvitevarer som medfølger i handelen. Integrerte hvitevarer som stekeovn, platetopp, avtrekksvifte, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Det er også montert komfyrvakt ved platetoppen og vannstoppeventil i benkeskap. BALKONG Fra kjøkkenet har du utgang til en solrik og flott vestvendt balkong som er perfekt for varme sommerdager. Balkongen ble oppgradert i 2019 med nye impregnerte terrassebord på gulv, nytt beiset rekkverk og ny levegg. På balkongen har du plass til sittegruppe etter eget ønske og det er montert markise og utvendig stikkontakt. Beliggenheten mot vest sørger for gode solforhold på ettermiddag og kveld. HOVEDSOVEROM Leiligheten har et lyst og innbydende hovedsoverom av god størrelse. Soverommet har god standard fra 2018 med pen enstavs laminat på gulv og glatte lysmalte overflater med en fin grønn kontrastvegg. På soverommet har du naturlig plass til en stor dobbeltseng med tilhørende nattbord, samt god oppbevaringsplass i åpen garderobeløsning på hver side av sengen. SOVEROM 2 Det andre soverommet er et lyst og fint rom som passer perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor. Soverommet har parkett på gulv og glatte lysmalte overflater. På soverommet har du plass til seng, kontorpult og oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap. BADEROM Leiligheten har et lyst og pent baderom vinylbelegg på gulv kombinert med mosaikkfliser i dusjsonen, flislagte vegger, downlights i himlingen og mekanisk avtrekk. God oppbevaringsplass i tidløs baderomsinnredning med lyse fronter og nedfelt servant, speil med belysning og vegghengte skap over. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne med innfellbare glassdører og både hånd- og regnfallsdusj, gulvmontert toalett og stråleovn. Plass og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel over om ønskelig.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Kjøkkenet er fullt utstyrt med integrerte hvitevarer som medfølger i handelen.

  Moderninseringer og påkostninger
  Eier opplyser om følgende vesentlige endringer etter byggeår: 2018 - Ny vedovn. 2018 - Ny varmtvannsbereder. Utført av Amundrud VVS. 2018 - Oppgradert sikringsskap 2018. Utført av Røinaas Elektro AS. 2018 - Overflater oppussing. 2019 - Nytt sentralavtrekksystem. Egeninnsats dugnad. 2019 - Oppgradert balkong. Ny levegg, ny gulvkonstruksjon og rekkverk. Egeninnsats dugnad.

  TV/Internett/bredbånd
  Grunnpakke kabel-TV og bredbånd er inkludert i felleskostnadene.

  Parkering
  Parkeringsarealet ligger nord for bygningene. Dette er merket ved hvite felter og nummerskilt for hver bil. Det er plass til 1,5 bil pr. leilighet. Alle boenheter skal ha et stk oppmerket parkeringsplass eller garasje. Årsabbonement på strømbruk for motorvarmere fordeles på alle som har motorvarmeruttak ute eller garasje. Fakturering skjer en gang pr. år. På grunn av sikkerhetsregler må motorvarmeruttakene sikres med låsbart lokk.

  Radonmåling
  Ved kartsider fra NGU er det angitt at eiendommen ligger i område med moderat til lav radonaktivitet.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 17.06.2009, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2029. Feiing ble utført siste gang den 10.10.2022. Tilsyn ble sist gang utført den 28.11.2022, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 216 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med vedovn fra 2018 i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og stråleovn på baderom.

  Info strømforbruk
  Selger har hatt et årlig strømforbruk på ca. 10 676 kWh. Strømforbruket vil variere fra husstand til husstand.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  17609

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 17 608,90,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Vann arealberegnet (grunnlag: 72 kvm): Kr. 2 390,40,- * Kloakk arealberegnet (grunnlag: 72 kvm): Kr. 3 478,50,- * Eiendomsskatt: Kr. 5 815,- * Renovasjon: Kr. 5 275,- * Feiing/tilsyn: Kr. 650,- Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene for vann/avløp avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  535437

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1927573

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  1/24

  Felleskostnader pr. mnd
  2500

  Felleskostnader inkluderer
  Kr. 2 500,-/mnd. Felleskostnader inkluderer: Kabel-TV/bredbånd, felles bygningsforsikring, snømåking/strøing, strøm fellesarealer. Det gjøres oppmerksom på at felleskostnadene variere over tid og justeres etter sameiets faktiske kostnader. Felleskostnadene ble sist oppjustert med kr. 500,- fra august 2023. I tillegg til økning i felleskostnader i august 2023 er det besluttet at alle eiere skal betale inn kr. 5 000,- ekstra i felleskostnader ila. 2023.

  Om sameiet
  Sameiet Saga Botun ble opprettet 29.09.1992 med organisasjonsnummer 975 957 810, og består av 36 boligseksjoner.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Sameiet har per salgsoppgavedato ingen registrerte lån.

  Forkjøpsrett
  Ingen forkjøpsrett.

  Styregodkjennelse
  Det er ikke krav om styregodkjennelse ved erverv av eierseksjon i dette sameiet.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Sameiets driftsinntekter i 2022 var til sammen kr. 860 000,-. Sameiets driftskostnader i 2022 var til sammen kr. 654 702,-. Dette ga et positivt årsresultat i 2022 på kr. 208 440,-. Sameiets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) var per 31.12.2022 kr. 505 590,-.

  Sameiets forsikringsselskap
  Fremtind Forsikring AS

  Beboernes forpliktelser og dugnader
  Alle sameiere forplikter å møte på dugnader. Snørydding/strøing av fellesareal utføres av innleid firma og betales av sameiet. Snørydding/strøing foran hver boenhet utføres av hver enkelt beboer. Det er en snøskuffe pr.oppgang som tilhører sameiet.

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen. Katter og hunder holdes i bånd. Hver enkelt dyreeier har ansvar for å holde rent etter sine dyr. Dyreeiere må sørge for at dyrene ikke er til plage for naboer, for eksempel allergikere og generelt følge offentlig pålegg om båndtvang og lignende.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eierseksjonen: * Seksjonering, tinglyst den 29.09.1992 - Dokumentnr: 4776. Opprettet seksjoner: Snr: 4. Formål: Bolig. Sameiebrøk: 1/24. * Bestemmelse om veg, tinglyst den 11.11.1992 - Dokumentnr: 5628. Rettighet hefter i: Gnr. 13, bnr. 50 i Elverum kommune. Seksjonsnummer 4 (salgsobjektet) har veirett over gnr. 13, bnr. 50. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg leilighet i rekkehus i 1993. Det er i denne anmerket mangler i forhold til: 1. Avtrekkskanaler på loft. 2. Planskjeve/utette dører. 3. Dørterskler. 4. Isolere rundt karm til loftsluke. 5. Utbedre planskjevheter. 6. Utforing utv. på vinduer. Det er ukjent hvor vidt disse manglene er utbredt/ferdigstilt. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse synes å være i samsvar med dagens bruk. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Dampsagtomta" fra 1994. Reguleringsformål for eiendommen er konsentrert småhusbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende sentrumsformål.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonslovens § 24. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet. Iht. sameiets vedtekter skal sameiets styre underrettes om alle leieforhold.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men eierseksjonsloven setter som begrensning at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 216 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  66792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2% av salgssummen, minimum kr 42.900,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,-), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev