aktiv-eiendomsmegling

Elverum Grøndalsbakken 33

Boligtomt uten byggeklausul! Gangvei til sentrum, skole og barnehager.

 • 1 250 000
 • PRISANTYDNING1 250 000
 • OMKOSTNINGER47 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 297 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT899 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
  --------------------------------------------------------
  47 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 297 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Grøndalsbakken 33, Innlandet

 • Tomten ligger i et veletablert og familievennlig boligområde. Bydelen har forøvrig løkker og friområder som innbyr til frilek. Fra tomten er det kort gangavstand til flere barnehager og med gang- og sykkelveg like ved boligen tar denne deg trygt til både sentrum, Sentralsjukehuset Innlandet avd. Elverum, øvrige bydeler og til barneskolen på Frydenlund. I gangavstand ligger også Kiwi Fjeldset, samt Rema1000 og Kiwi på Hanstad. Sentrumsfasiliteter i Elverum finner du kun ca. 2 km unna og her finner du flere kjøpesentre, alle servicetilbud, et godt utvalg av forretninger, cafeer, restauranter, parker osv.

  Skogsområdet Svartholtet ligger bare en liten kilometer unna. Her er det et nettverk av stier som strekker seg milevis innover i skogen. Om vinteren er det oppkjørte skiløyper her. Det er gangavstand til Glomma, Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet. Her er det fine turområder, og mange aktiviteter for små og store året rundt. Bussforbindelse til skyss-stasjonen på Vestad og høgskolen på Terningen Arena stopper i nærheten av tomten.
 • Boligtomt.
 • 899,7 kvm.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig veg med privat innkjøring, men er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er lagt stikkledninger inn på naboeiendommen (Gnr. 30, Bnr. 495 ). Kjøper må koble seg på denne inne på tomten til naboeiendommen.

  Det pågår rehabilitering av kommunale ledninger i Grøndalsbakken forventet avsluttet i 2022.

  Tilknytningsavgift:
  Ny bolig i Grøndalsbakken vil få høy sats for tilknytningsgebyr. Det vil si:
  Vann: Kr 43,75 per kvm, som det skal betales mva for, samt kr 116,00 per kvm, som det ikke skal betales mva for.
  Avløp: Kr 77,50 per kvm, som det skal betales mva for, samt kr 182,00 per kvm, som det ikke skal betales mva for.

  Dette tilsvarer A + B i gebyrregulativet i Elverum kommune.
  Areal beregnes i henhold til husbankens regler.

  Alle tilknytningskostnader til byggesaksgebyr samt vann/kloakk, strøm mm. dekkes av kjøper.
  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  Det er ikke tatt prøver av grunnforhold, og kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Parkering:
  Opparbeides på egen tomt.

  Internett/tv:
  Det er fiber i området, men nærmeste tilkoblingspunkt/sentral er ikke kjent. Etableringskostnader og løpende abonnement dekkes av kjøper.
 • Formuesverdi fastsettes først etter hver enkelt tomt blir bebygget og ferdigstilt. Formuesverdien for hver tomt med bolig fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.

  Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2019. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom).
 • Eiendomsskatt er ikke fastsatt da tomten nylig er fradelt, men fremtidig eier må påregne å bli fakturert for eiendomsskatt.

  Eiendomsskatten vil utgjøre 5 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller
  sekundærbolig.

  Fremtidig bolig på eiendommen vil få pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp. Dette vil medføre fakturering i henhold til Elverum kommune sine satser. Renovasjon vil faktureres fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. I tillegg vil det bli avgifter for evt. feie og tilsynsgebyr til Midt-Hedmark brann og redningsvesen. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  I 2022 er de løpende avgiftene (inklusive mva.) som følger:
  Vann etter målt forbruk med kr 16,09,- per kubikk. Vann etter beregnet areal med kr. 25,74 per kvm.
  Kloakk etter målt forbruk med kr 22,96,- per kubikk. Avløp etter beregnet areal med kr. 36,74 per kvm.
  Renovasjonsgebyr 2022:
  - Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 340,-
  - Minstebeløp for restavfall kr 1 526,-
  - Minstebeløp papirbeholder kr 128,-
  - Minstebeløp glass og metall kr 128,-
  Årlig feie- og tilsynsgebyr (for et pipeløp) kr 650,- pr år.
 • Utover det som er nevnt under offentlige/kommunale avgifter påløper kostnader til for eksempel elektrisitet, fyring, forsikringer, tv/internett etc.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 939508-2/200, tinglyst den 25.08.2022. Gjelder "Bestemmelse om veg".

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Grønnlia og Grønnmyra, fra 1975. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen grenser til et belte med grøntareale hvor det i kommuneplanen er inntegnet en mulig fremtidig hovedveg (ikke juridisk bindende). Nyere kommuneplan gjelder foran eldre reguleringsplan.

  Gå inn på; https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=40380316fff44124b6824111d7c2cd38, for mer informasjon om reguleringsmessige forhold på tomten.

  Det gjøres oppmerksom på at det i Jordskifteretten er enigehet mellom partene at de kun skal oppføres én boenhet på eiendommen.
 • Gnr. 30 Bnr. 1330 i Elverum kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 50.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Gjertrud F Stenbrenden
Line M. Strøm

Megler

Line M. Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev