aktiv-eiendomsmegling
Solgt

ELVERUM Honvegen 10 A

Ny, strøken & arealeffektiv tomannsbolig (vertikaldelt) i attraktivt boligområde!

 • kr 4 700 000
 • BRA 122 m²
 • Prisantydningkr 4 700 000
 • Omkostningerkr 36 112
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 736 112
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 022
 • Soverom -
 • ArealP-rom 111 m²
 • Tomt922 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 700 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 19 970 (Dokumentavgift (forutsatt tomteverdi: 775 000)) 36 112 (Omkostninger totalt) 4 736 112 (Totalpris inkl. omkostninger)
På boligområdet Smestadtoppen har vi nå for salg en nyoppført og nøkkelferdig tomannsbolig med gode kvaliteter. Tomannsboligen er vertikaldelt og hver bolig har egen carport med sportsbod. Det er i prosjektet lagt vekt på funksjonelle planløsninger og gode uteområder, og er oppført etter dagens høye krav og standarder for en behagelig og lettstelt tilværelse. Boligene inneholder i første etasje entré, 3 soverom, og bad/vaskerom. I andre etasje finner du stue/kjøkken, ett toalettrom samt teknisk rom. Velkommen til visning!

Honvegen 10 A, Innlandet

 • Tomt
  922m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtens grunnareal er ca. 922 m². Felles eiertomt for sameiet (også kalt prosjekttomten). Tomten opparbeides i henhold til vedlagte situasjonsplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter. Utvikling av gressplen er avhengig av stell og vedlikehold (besørges av sameiet). Selger står derfor ikke ansvarlig for hvordan plenen gror til. Boligene er via vedtektene tildelt midlertidig eksklusiv bruksrett (inntil 30 år, jf. eierseksjonslovens § 25) til deler av fellesområdet inne på egen tomt/hagearealet, se vedlagte vedtekter for detaljer. Med bruksretten medfølger drifts- og vedlikeholdsansvar.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Smedstadtoppen i Elverum kommune, et nyetablert boligfelt som er under utbygging. God beliggenhet, bolig med utearealer og terrasse orientert mot sørvest. Smedstadtoppen ligger på sørsiden av Olav Sæters veg, ovenfor nye Ydalir bydel på Løvbergsmoen, ca. 2,7 km fra sentrum. Skole, barnehage og flere butikker i gangavstand fra boligfeltet. Her bor du med andre ord bo midt i naturen, men samtidig svært sentrumsnært og med kort vei til det du trenger i hverdagen! Smedstadtoppen blir et boligfelt for alle, men allikevel for den som ønsker seg det lille ekstra. Med umiddelbar nærhet til skole/barnehage, skiløyper, golfbane og Elverum sentrum blir dette et drømmested for de aller fleste uansett alder eller livssituasjon. Området vil inneholde områder for lek, ballspill og en naturlig dam i området vil være midtpunkt for fellesområdet på Smedstadtoppen. Med bymarka tett inntil nabolaget kan du også starte dagens trim fra utgangsdøren. I denne bydelen bor du i et område som er godt tilrettelagt for både nyetablerte, barnefamilier og voksne - dette gir en god puls i nærmiljøet. Leiligheten har umiddelbar nærhet til bymarka i populære Svartholtet, hvor du vil finne utallige muligheter for turer og rekreasjon. Svartholtet kan by på milevis med tur- og sykkelstier, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid med traseer for både trim og trening. Her ligger alt tilrette for deg som liker å holde deg i aktivitet. På vinterstid har du en ypperlig langrennstur inn til Svenkerudvollen, som i sesongen har salg av kaffe, kakao og vafler. Det er også kort avstand til Stavåsen med lysløype, hvor det er stor aktivitet for barn og unge på vinterstid. Er du golfentusiast eller ønsker litt mer action så ligger Starmoen fritidspark en kort kjøretur fra hjemmet med både 18-hulls golfbane, travpark, flyplass, motocross, bilcross, go-kart m.m.

  Byggemåte
  Leveranser er utført i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldende for dette prosjektet. Se for øvrig prosjektets leveransebeskrivelse.

  Innhold
  1. etasje: Entré, 3 soverom og bad/vaskerom. 2. etasje: Stue/kjøkken og toalettrom. Inntilbygget carport.

  Standard
  Boligen leveres nøkkelferdig. Ta kontakt med megler for å se leveransebeskrivelsen. Det er lagt til grunn en leveranse av god kvalitet og med arealeffektive planløsninger, moderne arkitektonisk uttrykk og funksjonelle løsninger.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er trukket fiberrør fra signalleverandør inn i svakstrømskap. Kjøper er selv ansvarlig for bestilling av oppkobling og kostnad forbundet med dette.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt carport.

  Diverse
  Boligene selges som eierseksjoner (også kalt seksjoner), og er organisert som et eierseksjonssameie (også kalt sameie). Sameiet består av totalt 2 boligseksjoner. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse og nytte av fellesarealene. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant seksjonseierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for seksjonseierne. Seksjonseierne (kjøperne) vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Med grunneiendommen medfølger en ideell 1/25-del av realsameiet med gnr. 31, bnr. 1446 i Elverum kommune. Realsameiet utgjør ca. 4,7 daa og består hovedsaklig av interne veier og grøntareal inne på delfeltet. Med eierandel i realsameiet medfølger også et ideelt ansvar for drift- og vedlikehold av denne, herunder kostnader knyttet til dette. I den anledning er Smedstadtoppen 1 Huseierforening (org.nr. 928 201 570) etablert og eierne av realsameiet er medlemmer av denne huseierforeningen. Huseierforeningens formål er å forvalte og vedlikeholde Smedstadtoppen 1 sitt fellesareal med alle tekniske innretninger og utstyr, grøntarealer, beplantning, veier, belysning, kabelanlegg og ledningsanlegg frem til forgreningspunktet til hver tomt, møteplasser og fellesinnretninger av enhver art. OBOS Eiendomsforvaltning er engasjert for å bistå i forbindelse med etablering og drift av huseierforeningen. Meglerforetaket har ikke mottatt svar fra OBOS Eiendomsforvaltning på oversendt forespørsel vedrørende størrelse på driftsutgifter /medlemsavgifter, kopi av huseierforeningens vedtekter, mm. ved utarbeidelse av salgsoppgaven. Kontakt meglerforetaket for nærmere informasjon. Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader. Budsjetterte felleskostnader er stipulert til ca. kr. 750,- per måned per bolig. Budsjetterte felleskostnader vil inkludere blant annet snøbrøyting og à konto fremtidig drift- og vedlikeholdskostnader av fellesområder. Budsjett er basert på opplysninger gitt av selger og foreløpig kunnskap om prosjektet. Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i ett år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall seksjoner, organisering av fellesområder og andre forhold rundt prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget. Det tas også forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre sameiet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av sameiets styre og/eller årsmøtet. Videre gjøres det oppmerksom på at felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller årsmøtet. Selger forplikter seg til å betale andel felleskostnader på usolgte seksjoner. Dyrehold reguleres av eierseksjonsloven, og det er ikke lagt opp til noen begrensninger rundt dette i utkast til vedtekter for sameiet.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 700 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 19 970 (Dokumentavgift (forutsatt tomteverdi: 775 000)) 36 112 (Omkostninger totalt) 4 736 112 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen har oppvarming med elektrisitet og fast brensel. Det er montert ventilert stålpipe med peisovn av typen Sirius 1 i stuen. Videre er det varmekabler på bad, i gang-vindfang og på wc. Det er montert varmefolie på kjøkken og i stue/spisestue. I alle soverom er det montert panelovner. Det gjøres spesielt oppmerksom på at gulv med varmefolie ikke kan tildekkes med gulvtepper, saccosekker eller andre gjenstander som øker temperaturen i parkettoverflaten til mer enn 27 grader. Dette grunnet at parketten sin reklamasjon gjelder kun opp til 27 grader.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm. Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med energiklassifisering på en skala fra A til G. Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. Boligene er nyoppført, og det finnes derfor ikke historiske tall for disse boligenes kommunale avgifter. Beløp som vil inngå i kommunale avgifter er avgift for vann og avløp, eiendomsskatt, renovasjon samt feieog tilsynsgebyr. For vann og avløp med vannmåler betales gebyr for vann med kr 16,90 per m3 vannforbruk. Avløpsgebyr betales med kr 22,96 per m3 vannforbruk. For vann og avløp uten vannmåler betales det etter boligens kvm areal med ca. kr 26,- pr. kvm beregnet areal for vann og ca. kr 37,- pr. kvm beregnet areal for avløp. Feie- og tilsynsgebyr er på kr 650,- per pipeløp. Renovasjonsavgiften vil avhenge av hvilken type beholdere boligen benytter. Fra 2022 er innbetalingen for kommunale avgifter i Elverum kommune delt i fire terminer. Forfall for første termin er 30. mars. De tre neste forfallsdatoene er 30. mai, 30. september og 30. november. Eiendomsskatt vil utgjøre 3,88 promille av seksjonens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen benyttes som primær- eller sekundærbolig. For en komplett oversikt over satser/gebyrer, se «Gebyrregulativet 2023» som du finner på Elverum kommune sine hjemmesider.

  Info formuesverdi
  Det året boligen står ferdig, skal formuesverdien settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Andre utgifter
  Faste løpende kostnader for boligene er (i tillegg til felleskostnadene) kommunale avgifter, strøm, eiendomsskatt, TV/ internett, bolig- og innboforsikring. Strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/31/1425/1: 05.02.1807 - Dokumentnr: 900001 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighetshaver: ELVERUMS INNBYGGERE på nybyggerplasser.
  Bl.a. bestemmelser om skogrett. Inntatt i Kongeskjøte.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.10.1936 - Dokumentnr: 902525 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: ELVERUM KOMMUNE
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.1969 - Dokumentnr: 1048 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.1969 - Dokumentnr: 1051 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.05.1969 - Dokumentnr: 2217 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.1977 - Dokumentnr: 4419 - Erklæring/avtale vedr. ødelagt skog ved skogbrann 30.6.1976
  Inneholder div. bestemmelser
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.10.1981 - Dokumentnr: 6097 - Erklæring/avtale Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.10.1986 - Dokumentnr: 6803 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.03.1989 - Dokumentnr: 1318 - Skjønn eksproprian GLB. Østerdalsskjønnet
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.10.2001 - Dokumentnr: 5899 - Erklæring/avtale Om engangsinnløsning av årlig erstatningsbeløp. Takst 1992
  Engangsutbet. kr 2.282,-. Ekspropriant HEDMARK ENERGI AS
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.04.2022 - Dokumentnr: 385278 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS
  Org.nr: 913 682 122
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1425
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Prioritetsbestemmelse
  Veket for: Pantedokument 2022/581639-1/200
  13.07.2022 - Dokumentnr: 776712 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 1/2


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest på boligene ble utstedt den 22.12.2022.

  Vei, vann og avløp
  Boligene er tilknyttet offentlig vei via privateid vei, samt offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og tilkobling til offentlig infrastruktur er inkludert i kjøpesummen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av følgende planverk med tilhørende bestemmelser: «Detaljregulering for Smedstadtoppen» plan nr. 2016012, vedtatt 26.09.2018. «Kommunedelplan for Elverum byområde» plan ID 2018006, vedtatt 28.08.2019. «Mindre reguleringsendringer for Smedstadtoppen», vedtatt 19.11.2020. Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er deler av dette tomteområdet på Smedstadtoppen som ennå ikke er ferdig utbygget. Dette gjelder blant annet "Damgaardtunet". Kontakt meglerforetaket for ytterligere informasjon.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Boligene vil være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Boligene kan fritt leies ut, jf. utkast til vedtekter for sameiet, men det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 24. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietakere før overtakelse.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Ervervet av boligen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Odel er ikke relevant for salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2). Boligen ble ifølge selger ferdigstilt ...(SETT INN DATO). Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 1. ledd, 2. punktum. Avhl. § 3-3, 2. ledd fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 700 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 19 970 (Dokumentavgift (forutsatt tomteverdi: 775 000)) 36 112 (Omkostninger totalt) 4 736 112 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  36112

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne eierskifteforsikring. Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved tomten de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med eiendomsmegler for ytterligere informasjon.

  Meglers vederlag
  Meglerforetakets vederlag er avtalt til kr 37.500,- pr. solgte enhet. I tillegg kommer engangsvederlag for innhenting av opplysninger (kr 5.000,-) og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 1.250,-). Meglerforetaket har i tillegg krav på å få dekket alle dokumenterte utlegg iht. oppdragsavtale med selger.

Dokumenter

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev