aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Søbakken og Ihlenvegen 2!
Velkommen til Søbakken og Ihlenvegen 2!

ELVERUM Ihlenvegen 2

Lys og pen enebolig som er vesentlig oppusset i 2023. 6 soverom. Solrik terrasse mot vest. Carport. Hybel.

 • kr 4 400 000
 • BRA 173 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 4 400 000
 • Omkostningerkr 115 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 515 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1971
 • Soverom6
 • ArealP-rom 171 m²
 • Tomt922.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 360,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000))   127 402,- (Omkostninger totalt)   4 527 402,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
En lys, pen og innholdsrik enebolig som er vesentlig oppusset i 2023. Boligen har en familievennlig planløsning over to plan med bla. 2 stuer, 6 soverom og 2 bad i tillegg til ekstra toalettrom. Innvendig er boligen oppusset i 2023 med nye overflater, nytt elektrisk anlegg, 2 nye kjøkken og 2 nye bad m.m. I tillegg er boligen etterisolert, det er nye vinduer og dører, samt ny drenering. Her kan du flytte rett inn! Boligen har sentral og fin beliggenhet i et etablert boligområde på Søbakken. Kort gangavstand til flere barnehager, skole og dagligvarebutikk. Nærhet til populære Stavåsen som kan by på fine tur- og treningsområder. Badeplass ved Sagtjernet og Vesletjernet. Ca. 1,5 km til sentrum hvor du finner det meste av servicetilbud og fasiliteter.
Plantegning kjeller.

Ihlenvegen 2, Innlandet

 • Tomt
  922.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 922,7m². Eiendommen er dels innhegnet med tregjerde. Delvis flat tomt opparbeidet med gressplen og noe beplantning. Innkjøring og oppstillingsplass er gruset. Eiendommen har gode lys- og solforhold.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen har sentral og fin beliggenhet i et etablert boligområde på Søbakken. Kort gangavstand til flere barnehager, skole og dagligvarebutikk. Ca. 1,5 km til sentrum hvor du finner det meste av servicetilbud og fasiliteter, med blant annet butikker, kjøpesenter, caféer, restauranter, kino, sykehus, apotek osv. Nærhet til populære Stavåsen som kan by på fine tur- og treningsområder. Her har du milevis med fine sykkel- og turstier i sommerhalvåret, og på vinterstid er det oppkjørte langrennsløyper og egen lysløype. Bydelen har også kunstgressbane på skolen, flere fotballbaner, skøytebane og rikelig med friområder for lek og aktiviteter. Badeplass ved Sagtjernet og Vesletjernet, hvor det også er fine friområder, lekeplass og Tufte-treningspark. Bybussforbindelse like ved som tar deg til sentrum, skysstasjonen og de øvrige bydelene.

  Byggemåte
  Selveier enebolig oppgradert i 2023 med byggeår 1971. Opprinnelig byggegrunn med sandmasser. Boligen er antatt fundamentert med støpte betongsåler til fast byggegrunn under grunnmuren. Støpt kjellergulv. Støpt grunnmur og utvendig pusset over terreng. Synlig knotteplast ved grunnmur, klemt med topplist over terreng. Yttervegger av trekonstruksjoner, bindingsverk antatt isolert med mineralull og utvendig kledd med liggende og stående trepanel. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Saltakkonstruksjon i tre. Lufting i raft og gavl. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Takvann ført bort fra boligen med drensrør. Det er opplyst i tidligere takst at boligen opprinnelig ble oppført med flatt tak og at saltakkonstruksjonen og loft ble tilbygget i 1993. Vindskier i tre med metallbeslag. Sidesving vinduer med 2 og 3-lags isolerglass, produksjonsår 2023. Ytterdør, terrasse- og balkongdør med 2-lags isolerglass fra 2023. Ilsted i stue 1.etasje tilknyttet teglsteinspipe. Helbeslått pipe over tak. Konstruksjon isolert med mineralull. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Yttervegger: Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå med tilfeldige stikktakninger med kniv for kontroll av råteskader. Det er ikke registrert bruk av musetetting mellom kledning og veggkonstruksjon. Det er ikke registrert tegn til svikt i konstruksjonen ved visuell besiktigelse. Selve veggkonstruksjon ble ikke inspisert, da det er en lukket konstruksjon. For inspeksjon kreves destruktive åpninger, noe som ikke ble foretatt på befaringsdagen. Panel er avsluttet nærmere terreng enn hva som er anbefalt. Det anbefales at kledningen avsluttes minimum 30 cm over terreng. Forøvrig vurders kledning å kunne ivareta sin tekniske funksjon. * Etasjeskille og gulv på grunn: Det registreres skjevhet stue, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 20mm. Det er ikke uvanlig å oppleve skjevheter i gulvet i eldre boliger, og dette skyldes ofte at materialene er underdimensjonert i forhold til dagens byggemåte. Det er ikke registrert avvik som tyder på svekkelser i konstruksjonen. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. * Ildsted/Skorstein: Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Avstandskravet er 30 cm. Taket var snødekt på befaringen slik at pipa ikke er kontrollert utvendig over tak. * Toalettrom: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. * Vannledninger: Det er etablert sluk i gulv under bereder som tar seg av vann ved en eventuell lekkasje. Sluk ikke inspisert pga manglende adkomst. Det registreres vanndrypp fra hovedstoppekran i kjeller. Ukjent om det er lekkasje eller kondens. Vannet var avsteng på befaringsdagen og derfor ikke kontrollert. Vannet var avstengt på befaringsdagen. Generelt anbefales regelmessig testing av hovedstoppekran for å kontrollere at den stenger ved en eventuell lekkasje. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. * Varmtvannsbereder: Kjeller: Ukjent produksjonsår. Berederen er antatt over 20 år har usikker restlevetid. * Ventilasjon: Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. * Våtrom: 1.etasje: Ventilasjon: Rommet mangler tilluft og funksjonaliteten blir pga dette redusert. * Våtrom: Kjeller: Ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Renner og nedløp: Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. * Trapp: Innvendig og utvendig trapper: Mangler stedvis rekkverk i trapp mellom 1.etasje og kjeller. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Trappen tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. Utvendig trapp: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler rekkverk på en side av trappen til inngangspartiet. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Slitasje, noe svikt pga sprekk i treverk på trinn. Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Det er ikke montert håndløper ved utvendig kjellertrapp. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, stue med utgang til terrasse, spisestue, kjøkken med utgang til terrasse, 3 soverom, bad og toalettrom. Kjeller: Stue, kjøkken, gang, 3 soverom og bad. Adkomst til utvendig bod på 5m² fra terrassen ved kjøkkenet. Boligen har også inntilbygget carport. Arealbeskrivelse: Totalt: BRA 173 m² / P-rom 171 m². 1. etasje: BRA 91 m² / P-rom 91 m². Kjeller: BRA 82 m² / P-rom 80 m². Følgende rom inngår som primærrom: 1. etasje: Entré, trapperom, 3 soverom, stue/kjøkken, toalettrom og bad. Kjeller: Stue, 2 soverom, oppholdsrom, gang, kjøkken og bad. Følgende rom inngår som sekundærrom: Kjeller: Teknisk rom. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

  Moderninseringer og påkostninger
  Eier opplyser om endringer i 2023: - Lektet ut vegger og etterisolert 50mm. - Etablert nye overflater innvendig i hele huset. - Nye vinduer og dører etablert. - Nytt gulv i hele huset. - Nytt elektrisk anlegg. - Ny varmepumpe. - Ny vedovn. - Nytt bad i 1.etasje og i kjeller. - Isolert grunnmur med 10 cm isolasjon utvendig. - Ny drenering rundt hele huset bortsett fra deler av sørsiden som er under bod. - Ny kjøkkeninnredning montert i 1.etasje og i kjeller. - Etablert gips i taket i kjeller. Arbeid er utført av: - Bad installert av Gregor Bygg og Flis AS. - Elektrisk installasjon utført av Arneberg & Lund Elektro AS. - Rørinstallasjoner utført av Stig Rasch. - Snekkerarbeid utført av Selenge AS.

  Parkering
  I carport eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Ved kartsider fra NGU er det angitt at eiendommen ligger i område med moderat til lav radonaktivitet. Ingen opplysninger angående radonmålinger. Det anbefales at radonmålinger utføres med bakgrunn i at grunnen antatt ikke er sikret med radonsperre.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 06.02.2015. Ved kontroll ble det gitt følgende pålegg om utbedringer: 1) Sikringsskap: Jordfeilbrytere løste ikke ut ved bruk av prøveknappen, Jf. FEL § 21. Heller ikke ved fysisk jordfeil. 2) Ute: Bevegelig ledning var ført ut i det fri, Jf. FEL § 38. Lå ut igjennom vindu. Montere stikk ute. Neste kontroll kan forventes i 2035. Feiing ble utført siste gang den 18.02.2013. Tilsyn ble sist gang utført den 18.02.2013, uten pålegg om utbedringer. Merknader: Besøk for feiing i 2014, 2016 og tilsyn i 2019, ikke utført. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 360,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000))   127 402,- (Omkostninger totalt)   4 527 402,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe fra 2023 montert på vegg i stuen i 1. etasje. Vedfyring med vedovn fra 2023 i stuen i 1. etasje. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme på bad.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  17614

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 17 613,76,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Vann arealberegnet (grunnlag: 101 kvm): Kr. 3 353,20,- * Kloakk arealberegnet (grunnlag: 101 kvm): Kr. 4 879,56,- * Eiendomsskatt: Kr. 9 381,-   Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene for vann/avløp avregnes etter areal (kr. 33,20,- per kvm for vann og kr. 48,31,- per kvm for avløp). Det er per i dag ingen gebyrer for renovasjon pga. fritak for ubebodd eiendom. Kostnader på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres (kr. 650,- per pipeløp). Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  863682

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3109256

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst den 19.08.1970 - Dokumentnr: 3782. I skjøtet inntas bestemmelser om ledninger, kabelgrøfter, gjerde m.v. Forkjøpsrett for Elv. Tomteselskap AS ved salg i ubeb. stand. * Borett, tinglyst den 27.08.1980 - Dokumentnr: 5809. Rettighetshavere: Gudrun Likvern og Åge Likvern. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Det er også mottatt en grov skisse av kjelleren ifbm. bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Kjellerinngangen fra utsiden fremkommer ikke av tegningen, ellers synes innholdet i disse å være i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for "Søbakken" fra 1967. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 360,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000))   127 402,- (Omkostninger totalt)   4 527 402,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  115792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev