aktiv-eiendomsmegling
Enebolig med praktisk innhold på én flate, samt innredet sokkeletasje med egen inngang.

ELVERUM Johan Falkbergets veg 61

Enebolig med nyoppusset hovedetasje. Sokkeletasje med egen inngang, nytt bad og oppgraderingsbehov.

 • kr 3 400 000
 • BRA 166 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 400 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 400 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom4
 • ArealP-rom 146 m²
 • Tomt700.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig med nyoppusset hovedetasje, samt innredet sokkeletasje med egen inngang. Hele hovedetasjen er nyoppusset og holder en gjennomgående god og moderne standard. Etasjen har tre soverom, nytt lekkert kjøkken, nyoppusset baderom, nye vinduer og el-anlegg. Fra stuen er det utgang til solrik terrasse. Sokkeletasjen er ikke godkjent for varig opphold og har utbedringsbehov for å tilfredstille dagens krav til standard, men har et nyoppusset baderom. Eiendommen ligger i et veletablert og barnevennlig boligområde på Hanstad. Like ved eiendommen er det turstier som tar deg opp i Svartholtet med turstier og skiløyper som strekker seg rundt i et stort nettverk i skogen. Det er også kort veg ned til Glomma med fiske- og bademuligheter.

Johan Falkbergets veg 61, Innlandet

 • Tomt
  700.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 700,2m². Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et veletablert og barnevennlig boligområde på Hanstad. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole (ungdomsskolen vil fra høsten 2023 flyttes til Elverum ungdomsskole), barnehage, samt dagligvarebutikker med post-i-butikk. På skoleområdet er det fine lekeområder med både kunstgressbaner og skatepark. Det er ca. 3 km til Elverum sentrum hvor man finner det meste av servicetilbud, samt byliv med kjøpesentre, forretninger, caféer, restauranter, kino, bibliotek, idrettshaller mm. Bybussen stopper like ved eiendommen og denne fører deg til de øvrige bydeler, samt til Skysstasjonen og Terningen Arena. Like ved eiendommen er det turstier som tar deg opp i Svartholtet med turstier og skiløyper som strekker seg rundt i et stort nettverk i skogen. Fra eiendommen er det også kort veg ned til Glomma med fiske- og bademuligheter. Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet er en liten gåtur unna og her finner du fine turområder. Museene arrangerer en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom hele året for familien hvor den mest kjente er Jakt- og fiskedagene i august.

  Byggemåte
  Antatt fundamentert med lettbetong til fast byggegrunn. Grunnmur av lettbetong eller betongblokk. Pusset grunnmur. Bærende konstruksjoner av lettbetong. Etasjeskiller oppført med isolert trebjelkelag. Yttervegger med bindingsverk, isolasjon og liggende enkelfals kledningsbord. Plassbygde A takstoler. Saltakkonstruksjon antatt tekket med takplater. Helbeslått pipe. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Vegard Syversrud. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: Det er sprekker i grunnmur på innsiden av sokkeletasje. En grunnmur som står på løsmasser kan over tid bevege seg som følge av at grunnen endrer seg. Tilstanden bør overvåkes. Det er påvist saltutslag på grunnmuren. Den eneste måten å bli kvitt problemet er å utbedre årsakene til fukten ? lokaliser kilden til fuktighet og eliminer denne. Alder på grunnmur tatt i betraktning. Det foreligger ingen opplysninger om at det er drenering. * Vinduer og ytterdører: Vinduer og ytterdører sokkeletasje antatt fra byggeår. Vinduer har generell slitasje med oppsprekking i kitt, avflasset maling og antydninger til råteskader. Det er påvist hull i vinduskarm for innføring av kabel, må tettes. Det er påvist oppsprukket maling i vinduskarmer. Vinduene kan vare lenger om de blir vedlikeholdt. Ytterdør til sokkeletasje med oppsprukket maling og slitasjeskader. Vedlikehold må påregnes. Innedører i sokkeletasje med justeringsbehov. Dør til soverom skraper i sokkel. Utforinger og lister på dør til bad mangler. Dør satt inn provisorisk. Dørkarm, dørblad, utforinger og listverk bod mangler. * Kjøkken Sokkeletasje: Deler av kjøkkenet var ikke tilgjengelig på befaring. Det er behov for justering av skap og dører. Deler av skrog og bakplate er skåret bort. Skuff under stekeovn mangler. * Sokkeletasje Gulvets overflate: Vegg til vegg teppe buler. Deler av vegg til vegg teppe mangler på soverom. Det er påvist sprekker i betonggulv i gang og tilstanden bør overvåkes. Deler av gulvbelegg er fjernet på kjøkken. Gulv under vegg til vegg teppe var ikke synlig på befaringen. Verktøy og utstyr gjorde at deler av gulvet ikke var synlig under befaringen. * Sokkeletasje Fuktmåling og ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i sokkeletasje. Det bør etableres en ventilasjonsløsning som bedrer de klimatiske forhold i kjeller. * Ventilasjon: Lufting av sokkeletasje bør oppgraderes. Det er ikke lufting ved vindu eller tilstrekkelig med friskluftsventiler for rom med varig opphold. Det bør etableres en ventilasjonsløsning som bedrer de klimatiske forhold i kjeller. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Balkonger, verandaer og lignende: Det er ikke montert trapp, rekkverk og håndløper ned fra veranda. Fare for liv og helse. * Sokkeletasje Veggenes og himlingens overflater: Det er påvist saltutslag på innvendig mur flere steder i sokkeletasje. Det er påvist riss og sprekker i mur. Murpuss løsner fra tak og vegger. Det er åpning i himlinger. Antatt i forbindelse med nytt røranlegg i 1.etasje og tetting av gammel trapp mellom sokkel og 1.etasje. Det mangler taklister, gulvlister, utforinger og terskel flere steder. Det er ikke tilstrekkelig lufting ved vindu. De fleste vegger har behov for vedlikehold eller oppgradering for å tilfredstille dagens standard. Det er sprekker i murpuss på yttervegger, nærmere undersøkelser anbefales og tiltak må påregnes. * Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: Kontakt på soverom i sokkeletasje: Ujordet kontakt med sprukket kapsling. Det er berøringsfare. Ukjent om det er strøm på kontakt eller ikke. Kontakt bør skiftes eller fjernes. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Våtrommene er totalrehabilitert. Arbeid utført av: Mestermur AS. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Nytt. 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt innstikk og ny sanitærinstallasjon Arbeid utført av: Yc rør. 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Eldre fuktmerker og saltutslag. 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Sprekker og riss i grunnmur, riss bak vedovn. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Svart jordmaur er observert utomhus og behandlet av pelias i Juli 2022. 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt el anlegg. Arbeid utført av: Svensgaard installasjon as. Filer: 5S Samsvarserklæring.pdf 11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriskelavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Ny vindsperre og kledning i plan 1, ny tekking, gulv og rekkverk på terrasse, nye vinduer i plan 1. Arbeid utført av: Mestermur as. 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: Tilstandsrapport. 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Felles innkjøring med andre boenheter på offentlig areal for vegg med privat vedlikehold.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, stue med utgang til terrasse, kjøkken, 3 soverom og bad/vaskerom. Sokkeletasje: Entré, stue, kjøkken, soverom, bad/vaskerom, bod og uinnredet kjellerrom.

  Standard
  Takstmann sin overordnet faglig vurdering av eiendommen: Deler av boligen fremstår i normalt god stand og godt vedlikeholdt på befaringsdagen. Det ble likevel avdekket noen behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Sokkeletasje med en del utbedringspunkter på overflater, gulv, dører og vinduer. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten. 1. etasje er totalrenovert. Sokkeletasje med flere utbedringsbehov for og tilfredstille dagens standard. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. For øvrige beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn i en lys og innbydende entré av god størrelse i boligens 1. etasje. Hele denne etasjen er nylig oppusset og holder en gjennomgående god og moderne standard med parkett på gulv og glatte lysmalte overflater. Entréen er romslig med god plass til garderobeløsninger etter eget ønske og behov. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et lyst og fint rom. God standard med lys parkett på gulv og glatte lysmalte overflater. Beliggenheten på hjørnet med store vindusflater mot to himmelretninger sørger for rikelig med naturlig lys. Alle vinduene i denne etasjen var nye i 2020. Som et fint midtpunkt i stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. I stuen har du god plass til en stor sofagruppe med salongbord, tv-benk og annet ønskelig møblement. TERRASSE I stuen har du en stor skyvedør fra 2020 ut til en flott og solrik terrasse. Terrassen har impregnerte terrassebord på gulv, rekkverk kledd med hvite bord og god plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Beliggenheten mot vest sørger for gode solforhold til sent på kveld sommerstid. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen. God standard med parkett på gulv og glatte lysmalte overflater. I likhet med stuen har også kjøkkenet store vindusflater mot to himmelretninger som sørger for rikelig med naturlig lys. På kjøkkenet har du plass til spisebord. Nytt og lekkert kjøkken fra Sigdal med god skap- og benkeplass. Innredningen har grå glatte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Praktisk med plater i benkeryggen og takhøye overskap med belysning under. Kjøkkenet er utstyrt med medfølgende integrerte hvitevarer som stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin. Avtrekksvifte fra røros hetta med lys. Det er også montert komfyrvakt ved platetoppen og lekkasjestopper i benkeskap. SOVEROM I boligens hovedetasje har du tre lyse og fine soverom. Soverommene er oppusset med parkett på gulv og glatte lysmalte overflater. På soverommene har du plass til seng og garderobeløsninger etter eget ønske og behov. BAD / VASKEROM 1. ETASJE Boligen inneholder to lyse og moderne baderom som begge er nyoppusset. Baderommet i hovedetasjen har mørke fliser på gulv med gulvvarme, hvite fliser på veggene og downlights i himlingen. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant, speil med integrert belysning over, samt ekstra vegghengt høyskap ved siden av. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne med innfellbare glassdører og vegghengt toalett. Plass og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel over om ønskelig. SOKKELETASJE Sokkeletasjen har egen inngang under terrassen. Sokkeletasjen har flere utbedringsbehov for og tilfredstille dagens standard. Sokkeletasjen inneholder: Entré, uinnredet kjellerrom, stue, kjøkken, soverom, bad/vaskerom og bod. Det gjøres oppmerksom på at sokkeletasjen ikke er godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. I byggetegningene er det en innvendig trapp mellom etasjene som ikke er der i dag, og det gjøres oppmerksom på at boligen er registrert med én bruksenhet i kommunen. OVERFLATER Gulv: Vegg til vegg teppe på soverom og stue. Gulvbelegg på kjøkken. Fliser gang og bad/vaskerom. Betonggulv bod/gang. Vegger: Trepanel i soverom, stue og kjøkken. Malt murpuss i gang. Fliser på bad/vaskerom og i benkerygg kjøkken. Tak: Malt gips soverom, kjøkken og bad. Ubehandlet trepanel i gang. Gang med pusset og malt murpuss. Bod med bordkledning. OPPVARMING Panelovner på soverom og kjøkken. Varmekabler på bad. Varmekabler i gang ikke tilkoblet. Vedovn/koksovn. KJØKKEN SOKKELETASJE Kjøkken montert i sokkeletasje. Profilerte fronter av eik. Skrog av lakkert spon. Over og underskap. Vitrineskap. Laminert benkeplate. Integrert oppvaskmaskin, micro, platetopp, stekeovn og ventilator. Oppvaskkum i børstet stål og ettgreps blandebatteri. Fliser i benkerygg. BAD / VASKEROM SOKKELETASJE Baderommet i sokkeletasjen er i likhet med det andre baderommet også nyoppusset. Baderommet har mørke fliser på gulv med gulvvarme og hvite fliser på veggene. Baderommet er utstyrt med servantskap, speil med integrert belysning, dusjhjørne med innfellbare glassdører og gulvmontert toalett. Plass og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel over om ønskelig.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1997 / ikke utført tilsyn av anlegget. Det foreligger ikke pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Feiing ble sist gang utført den 26.04.2005 og tilsyn ble sist gang utført den 01.09.2011. Besøk for feiing i 2007, 2008, 2010, 2013, 2016 og tilsyn i 2017, 2020, ikke utført. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

 • Oppvarming
  1.etasje: Lukket vedovn med brannplate av glass på gulv. Panelovner soverom og stue. Varmekabler på bad. Sokkeletasje: Panelovner på soverom og kjøkken. Varmekabler på bad. Varmekabler i gang ikke tilkoblet. Vedovn/koksovn.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  18239

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 18 239,62,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Vann arealberegnet (grunnlag: 115kvm): Kr. 2 959,81,- Kloakk arealberegnet (grunnlag: 115kvm): Kr. 4 224,81,- Eiendomsskatt: Kr. 4 446,- Renovasjon: Kr. 5 959,- Feiing/Tilsyn: Kr. 650,- Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene for vann/avløp avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne noe registrert formuesverdi på eiendommen (årsak er uviss). Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Bestemmelse om gjerde, tinglyst den 21.11.1942, dagboknummer 3132. * Erklæring/avtale, tinglyst den 04.03.1969, dagboknummer 1064. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. * Bestemmelse om veg, tinglyst den 16.05.2012, dagboknummer 385274. Rettighetshaver: Gnr. 34, bnr. 135 i Elverum kommune. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er kjelleretasjen innredet med gang, boder, matbod, arbeidsrom, brensel, rullebod og vaskerom. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at sokkeletasjen ikke er godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/????????-areal i tilstandsrapport. I byggetegningene er det en innvendig trapp mellom etasjene som ikke er der i dag, og følgelig mangler denne. Det gjøres oppmerksom på at boligen er registrert med én bruksenhet i kommunen. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Felles innkjøring med andre boenheter med privat vedlikehold. Kjøper må påregnes å dele på felles brøyting og vedlikehold av privat vei sammen med de øvrige brukerne. Det er ikke fast beløp, men etter behov. Kontakt megler for mer informasjon. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Bjørk", fra 2016. Reguleringsformål for eiendommen er boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (679m²) og kjøreveg (21m²). Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse. Eiendommen grenser til et område som er avsatt/utnyttet til grøntstruktur i kommunedelplanen og lekeplass i reguleringsplanen. Det gjøres oppmerksom på at det er påbygår bygging av boliger på andre siden av veien. Det skal bygges tre tomannsboliger med adresse Johan Falkbergets veg 56 A-F. Kontakt megler for mer informasjon.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring, da selger er et selskap som har kjøp og salg av eiendom som del av sin virksomhet.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev