aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Søbakken og Jordbærvegen 6!
Velkommen til Søbakken og Jordbærvegen 6!

ELVERUM Jordbærvegen 6

Pen og godt vedlikeholdt familiebolig med god plass! Solrik terrasse og hage mot sydvest. Dobbelgarasje og stor utebod.

 • kr 4 250 000
 • BRA 202 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 250 000
 • Omkostningerkr 123 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 373 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1985
 • Soverom3
 • ArealP-rom 162 m²
 • Tomt838.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,00))   123 292,- (Omkostninger totalt)   4 373 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Søbakken og Jordbærvegen 6! En pen og innholdsrik familiebolig som er jevnlig vedlikeholdt og holder en god standard. Boligen har en god og familievennlig planløsning over to plan. Stuen er et flott oppholdsrom med store vindusflater, mønet himling og har både vedovn og varmepumpe. Fra stuen har du utgang til en stor og solrik sydvestvendt terrasse med markise. Eiendommen er også bebygd med en dobbelgarasje på 32m² med elbil-lader og en stor utebod på 18m². Eiendommen ligger i populært boligområde på Søbakken med kort radius til alt du trenger i hverdagen din. Området er attraktivt og familievennlig med kort avstand til dagligvarebutikk med post, barneskole, barnehager og til Sagtjernet med friområder og en populær badeplass som yrer av liv på sommerstid.
Du ønskes velkommen inn via et hyggelig og delvis overbygget inngangsparti med innfelte downlights i himlingen. Praktisk med kodelås montert på ytterdøren.

Jordbærvegen 6, Innlandet

 • Tomt
  838.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 838,5m². Eiendommen er delvis innhegnet med tregjerde. Innkjøring, oppstillingsplass og gangstier med belegningsstein. Hageanlegget er opparbeidet med plen og noe beplantning. Eiendommen har gode lys- og solforhold.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i populært boligområde på Søbakken med kort radius til alt du trenger i hverdagen din. Området er attraktivt og familievennlig med kort avstand til dagligvarebutikk med post, barneskole, barnehager og til Sagtjernet med friområder og en populær badeplass som yrer av liv på sommerstid. Like ved eiendommen starter et godt utbygd gang- og sykkelstinett som fører deg til Elverum sentrum og øvrige bydeler. Sentrumsområdet er kun ca. 3 km fra eiendommen og kan friste med byfasiliteter som kjøpesentre, caféer, restauranter, parker og alle servicetilbud. Like ved eiendommen stopper bybussen og denne har forbindelse til skysstasjonen på Vestad, øvrige bydeler og Terningen Arena med høgskole og idrettsanlegg. Beliggenheten rett ved bymarka i Stavåsen gir ypperlige tur- og treningsmuligheter i skog og utmark. Her er det fine skogstier som tar deg rundt i et stort nettverk. Herfra kan du ta deg en tur opp til Stavåsdammen hvor det er både bademuligheter og fine friområder. Elverumstrimmen arrangeres på sommerhalvåret og er et populært løp for både små og store. På vinterstid byr Stavåsen på lysløype og ved skistadion er det stor aktivitet for barn og unge med skilek, aking og trening. I kort gangavstand fra boligen ligger det flere fotballbaner/skøytebane og ved Søbakken barneskole er det en populær kunstgressbane

  Byggemåte
  Selveier enebolig over 2 plan, byggeår 1985. Grunnmuren er oppført i betong/leca. Støpte gulv i kjeller. Etasjeskille er et trebjelkelag. Yttervegger av trekonstruksjoner, bindingsverk isolert med mineralull og utvendig kledd med stående trepanel. Saltak takkonstruksjon i tre, tekking med pappshingel. Renner og nedløpsrør av metall. Vinduer i tre med 2 og 3-lags isolerglass. Terrassedør med glassfelt, produksjonsår 1984. Diplomat ytterdør isolert med sidefelt i glass. Konstruksjon isolert med mineralull. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Garasje oppført med støpt gulv. Ringmur oppført med lettklinkerblokker. Vegger oppført i bindingsverk med utvendig stående panel. Taket har saltaksform tekket med pappshingel. Det er montert en leddport i metall med portåpner. Elbil-lader montert. Garasje med plass til to biler. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Drenering: Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Det registreres manglende topplist enkelte steder. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Det observeres ingen fuktskader, men det måles et fuktinnhold opp i mot faregrensen for en skadeutvikling. For videre omtale se "rom under terreng". * Grunnmur og fundament: Grunnmur er i hovedsak innvendig utlektet og ikke kontrollert for sprekker eller skader i disse områdene. Kontrollen ble begrenset til synlige deler innvendig og utvendig over terreng. Det anbefales å foreta en gjenpussing av sprekker i grunnmur, slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt. Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. * Balkong, terrasse, platting: Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til 79/81 cm og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. For å lukke avviket må høyden på rekkverket heves til dagens krav på 100 cm. Overflatebehandling må påregnes. * Vinduer og dører: På grunn av alder er enkelte pakninger harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon. TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Justeringer/smøring anbefales. Harde/uttørket tettelister anbefales skiftet. * Toalettrom: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering. Lokk til toalett har sprekk. Rommet mangler tilluft ved dør for optimal ventilering. * Trapp: Trappen mangler stedvis rekkverk/ håndløper. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. * Vannledninger: Det er ikke kontrollert avrenning til avløp eller sluk og skader vil oppstå ved lekkasjer fra rørfordeling. Deler av vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Ingen lekkasjer eller behov for strakstiltak ble registrert, generelt anbefales regelmessig testing av hovedstoppekran for å kontrollere at den stenger ved en eventuell lekkasje. * Elektrisk: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El- anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. * Ventilasjon: Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. * Våtrom: Bad 1. etasje: Overflater: Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Det er ikke tilfredsstillende oppbrett av membran/ tettesjikt ved dørteskel. Det registreres riss / sprekker i flisfuger på vegg. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegg og gulv kan redusere overflatens levetid. * Våtrom: Bad 1. etasje: Membran, tettesjikt og sluk: Det registreres klemring, men det er ikke registrert bruk av membran ved sluk. Pga flislim er det ikke mulig å kontrollere klemring eller bruk av membran. Overflater og tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. * Våtrom: Bad 1. etasje: Sanitærutstyr: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning. Fuging mellom vask og vegg mangler. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Rom under terreng: Ved fuktmåling i treverk i forbindelse med hulltaking, måles et fuktinnhold som er over faregrensen for utvikling av skader. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Det gjøres oppmerksom på at påforing og isolering på innsiden av grunnmur under bakkenivå er en utsatt konstruksjon hvor det er små marginer før skader oppstår. * Yttervegger: Kledningen er ikke luftet. Det er ikke manglende musetetting som følge av at kledningen ikke er luftet. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Kledningen vurderes og være i god stand. Lufting av kledningen anbefales etablert. * Renner og nedløp: Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. Utbedring av skader må påregnes. * Våtrom: Vaskerom i kjeller: Vaskerom uten fuktsikre overflater på gulv og vegg. Rommet er ikke bygget som et komplett våtrom. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: Oppdaget 20/8-23 at det hadde kommet noen dråper på kjøkkenbenken fra taksprekk like ved vifteventilator etter kraftig regnvær. Det ble sendt skademelding til forsikringsselskapet samme dag. Den 31/8 kommer det fagkyndig person som er rekvirert fra forsikringsselskapet for inspeksjon. 13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Svar: Ja. Beskrivelse: Elbillader montert i 2021. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Ble lagt ny shingel på taket ca 2010. Arbeid utført av: Jan Erik Wolden.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, toalettrom, stue med utgang til terrasse, kjøkken, 3 soverom og baderom. Underetasje: Gang, 2 rom innredet som soverom (ikke godkjente), kontor, bad/vaskerom og 3 boder. Eiendommen er også bebygd med en dobbelgarasje på 32m² med elbil-lader og en utvendig bod på 18m².

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Integrerte hvitevarer på kjøkkenet medfølger.

  Moderninseringer og påkostninger
  Eier opplyser om følgende endringer etter byggeår: 2017: Behandling av overflater. 2010: Ny takshingel lagt oppå 1 laget. 2004: Bygget garasje. 2004: Endret planløsning bad. 2004: Carport ombygget til bod. 2004: Tilbygget vindfang. 2004: Ny kjøkkeninnredning. 2002: Bygget terrasse.

  Parkering
  I dobbelgarasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass. Elbil-lader montert i 2021.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2022, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2042. Feiing ble utført siste gang den 14.08.2023. Tilsyn ble sist gang utført den 06.04.2018, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,00))   123 292,- (Omkostninger totalt)   4 373 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert i stuen. Vedfyring med vedovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme i entré, kjøkken og bad.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  26353

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 26 353,14,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Vann arealberegnet (grunnlag: 131 kvm): Kr. 4 349,20,- * Kloakk arealberegnet (grunnlag: 131 kvm): Kr. 6 328,94,- * Eiendomsskatt: Kr. 10 511,- * Grunngebyr renovasjon: Kr. 1 799,- * Restbeholder 190L: Kr. 2 715,- * Papirbeholder 140L: Kr. 0,- * Glass/metallemballasje 140L: Kr. 0,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-   Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene for vann/avløp avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  967740

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3483865

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg boligbolig i 1985, samt ferdigattest for nybygg bolig i 1999. Det foreligger også ferdigmelding fra 2007 for tilbygg, omgjøring av carport, garasje. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er begge soverommene og deler av baderommet i kjelleren definert som disp.rom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Det er også avvik på terrassen som i dag er større enn hva tegningene viser. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Strandsletta" fra 1985. Reguleringsformål for eiendommen er frittliggende småhusbebyggelse (820m²) og kjørevei (19m²). Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse (830m²) og nåværende grønnstruktur (9m²).

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,00))   123 292,- (Omkostninger totalt)   4 373 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  123292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,25% av salgssummen, minimum kr 49.000,-. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev