aktiv-eiendomsmegling
Btp6655

ELVERUM - Karenslyst Nord: Flott tomteområde sør for sentrum. 15 tomter!

 • 7 500 000
 • PRISANTYDNING7 500 000
 • OMKOSTNINGER188 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 688 842
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT28 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 7 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  188 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 688 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Btp6645
 • Kjetil og Hjørdis Margrethe Grambo
  Åge og Unni Nystuen
  Torkel Solberg
  Thorstein Olav Solberg
  May Britt Gjerdingen Johansen
 • Gnr. 46 Bnr. 32 og Gnr. 46 Bnr. 9 og Gnr. 46 Bnr. 31 og Gnr. 46 Bnr. 25 og Gnr. 46 Bnr. 12 og Gnr. 46 Bnr. 25 i Elverum kommune
 • Tomteområde
 • Tomteområde langs Solørvegen beliggende i landlige omgivelser ned mot Glomma, samtidig som det kun er ca 4 km til Elverum sentrum hvor man finner alle servicetilbud. Fra området er det ca 2 km til Hanstad barne- og ungdomsskole, barnehage og til dagligvarebutikk med post. Det er etablert gang- og sykkelsti rett utenfor området som fører en til sentrum og Sentralidrettsplassen. Svartholtet er like ved med ypperlige muligheter for tur og trening. Svartholtet kan også by på flotte langrennsløyper på vinterstid hvor den mest populære turen går opp til Svenkerudvollen. Det er umiddelbar nærhet til natur og friluftsområder og Glomma som renner stille forbi like ved og gir gode fiske- og bademuligheter. Det er kort veg til Norsk Skogmuseum hvor man har aktiviteter gjennom hele året for både liten og stor. Bussholdeplass ved riksvegen har kollektiv transport med forbindelse til Elverum skysstasjon.
 • Se vedlagte kart.
 • Næringstomt for utbygging av boliger. Området er ferdig regulert med 15 tomter til enebolig, tomannsbolig og flermannsboliger.
 • Eiet tomt. Hovedsaklig naturtomter. Planområdet er på ca. 28 daa. Innenfor gjeldende plan er det noe avvikende grenseforhold mot i virkeligheten. Kontakt megler for ytterligere informasjon.
 • Ligningsverdi er ikke fastsatt.
 • Eiendommene ligger i området Karenslyst Nord og er regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Offentlig vei, vann og avløp i nærheten. Kontakt megler for ytterligere info.
 • Det er ingen kommunale avgifter pr. dags dato. Kjøper må påregne at det vil påløpe gebyrer for eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr ved utbygging.
 • Erverv av eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver bør likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Kjetil Grambo

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev