aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Søbakken og Linneavegen 55!

ELVERUM Linneavegen 55

Lys og innbydende halvpart av tomannsbolig vesentlig oppusset i 2020. Stor og solrik terrasse på ca. 33m². Garasje!

 • kr 1 690 000
 • BRA 63 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 690 000
 • Omkostningerkr 17 601
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 327 848
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformAndel
 • Byggeår1 975
 • Soverom1
 • ArealP-rom 56 m²
 • Tomt27 942.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 690 000 (Prisantydning) 620 247 (Andel av fellesgjeld)   2 310 247 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 769 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 601 (Omkostninger totalt)   2 327 848 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Søbakken og Linneavegen 55! En lys, innbydende og luftig halvpart av vertikaldelt tomannsbolig, med gode boforhold i et trivelig og rolig område på Søbakken. Herfra kan du gå til dagligvarebutikk med post og det er kort vei til bymarka i Stavåsen med flotte turstier og skiløyper. Boligen har store vindusflater og ekstra god takhøyde som bidrar til en god og luftig romfølelse. Fra stuen har du utgang til en stor og solrik sydvendt terrasse på ca. 33m² som er perfekt for varme sommerdager! HØYDEPUNKTER: * Halvpart av vertikaldelt tomannsbolig * Stor og solrik sydvendt terrasse på ca. 33m² * Vesentlig oppusset i 2020 med nye overflater, kjøkken og bad * Store vindusflater fra 2000 * Ekstra god takhøyde * Garasjeplass på ca. 25m² i felles garasjeanlegg * Godt nabolag og bomiljø

Linneavegen 55, Innlandet

 • Tomt
  27942.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for borettslaget på ca. 27 942,6m². Tomten er opparbeidet med gressplen og variert beplantning. Asfalterte veger ved bygget.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen har en fin beliggenhet i et populært og familievennlig borettslag på Søbakken. Veletablert boligfelt med leiligheter og tomannsboliger. Solrik beliggenhet, bolig med utearealer og terrasse orientert mot sør. Fra boligen er det ca. 3 km til sentrum hvor du finner byfasiliteter som kjøpesentre, kafeer, restauranter, forretninger, kino, sykehus, idrettshaller og alle øvrige servicetilbud. Rett ved fellestomten er det fine friareal og skogområder for tur og trening. I kort gangveg unna hjemmet finner du Glomma med bade- og fiskemuligheter, samt barneskole og dagligvarebutikk med post i butikk. Ønsker du å benytte deg av bybussen så stopper den i nærheten av borettslaget. Barneskolen ligger nær Sagtjernet hvor det er en populær badeplass med lekeområder og fine turstier. Det er flere barnehager i bydelen og med gang- og sykkelsti langs hovedveien kommer du enkelt til daglige gjøremål i sentrum, videre til skysstasjonen på Vestad og til Terningen Arena med høgskole og idrettsanlegg. Bymarka i Stavåsen ligger like ved og er kjent for sine gode tur- og treningsmuligheter gjennom hele året. Her er det flotte sykkel- og løpestier på sommerhalvåret som bl.a. tar deg opp til Stavåsdammen med badeplass og friområder. I Stavåsen er det også lysløype på vinterstid.

  Byggemåte
  Del av tomannsbolig - Byggeår: 1975. Byggegrunn antatt med breelvavsetning. På denne type boliger er det normalt at det ikke er etablert drenering. Takrennevann føres ut på terreng. Støpt plate på mark og støpt ringmur. Antatt isolert under betonggulv og utførelse med fuktsperre mot grunnen. Påse at overvann, takrennevann, kondensvann fra varmepumpe ledes vekk fra boligen. Ved kartsider fra NGU angitt at eiendommen ligger i område med moderat til lav radonaktivitet. Ukjent om det er foretatt radonmålinger. Takflatene er tekket med takpapp. Ukjent alder. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. To beslåtte luftehatter for avtrekkskanaler. Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med liggende panel. Utført etterisolering og skifte av kledning i 2000/2001. Saltakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Lukket og kledd takkonstruksjon. Himling antatt isolert med mineralull. Lufting ført via raft. Det gjøres oppmerksom på at skjulte feil og mangler i konstruksjonene ikke kan avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Overbygget takkonstruksjon over inngang. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Vinduer med 3 lags isolerglass fra 2000. Det opplyses på generelt grunnlag at punkterte isolerglass kan være vanskelig å oppdage på grunn av varierende temperaturer og lysforhold. Malt ytterdør med glassfelt. Terrassedør med 2 lags isolerglass. Adkomst til terrasse fra stue. Beiset rekkverk på terrasse i 2021. Utvidet terrasse i 2021. Fundamentert på støpte fundamenter og pilarblokker. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Utført med impregnert gulv, beiset- malt rekkverk og levegger. Areal på ca. 33 m2 ved stue. Utvendig platting ved inngang. Utvendig bod: Støpt gulv. Oppført i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Overflater med sponplater og panel. Himling med sponplater. Lukket og kledd takkonstruksjon. Antatt isolert med mineralull. Lagretgods gjorde at større deler av utvendig bod ikke var disponibel under befaring. Garasjeplass i felles garasjeanlegg - Byggeår: ca. 2015. Utvendig: Yttervegg kledd med liggende panel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med takpapp. Taket er ikke besiktiget ifra bakkeplan. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Innvendig: Støpt gulv. Sokkel av lettklinkerblokker. Oppført i bindingsverk, uisolert. Utført med fabrikkerte A-takstoler. Undertak med OSB-plater. Svertesopp i undertak. Montert leddport med motorstyring. Lys og strøm. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. * Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. * Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. * Utvendig > Dører: Terrassedør har behov for justering. * Innvendig > Overflater - 2: Synlige skjevheter i himling over stue. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 25 mm i stue/kjøkken. * Innvendig > Andre innvendige forhold: Det er påvist fuktmerker på panel. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. * Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Deler av baderomsgulvet er flatt. * Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Elskap med automatsikringer, montert på vegg i entré/gang. Montert strømmåler. Åpent og skjult ledningsnett. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist skade i vindski/isbordbeslag. * Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. * Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter.  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Gjort av bekjent fagmann. Sommeren/høsten 2020 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Alt nytt. 2.2. Er arbeidet byggemeldt? Svar: Ja. Beskrivelse: Godkjent av borettslag, og forsikringen i borettslaget. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Alt av rør og tilhørende ble gjort nytt sommeren/høsten 2020. Arbeid utført av: Elverum rørservice AS. Filer: Faktura kopi rørlegger .pdf 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Alt av strømskap, sikringer, varmekabler, kontakter og kabler ellers nytt sommeren/høsten 2020. Arbeid utført av: Installasjonservice AS. Filer: 3NELFO_Sluttkontroll_R1.pdf / 2NELFO_Samsvarserklæring_Inst._Sign..pdf / 1Varme_Devi_(Bad).pdf. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Sluttkontroll. Tilleggskommentar: Obos borettslag.

  Innhold
  Halvpart av vertikaldelt tomannsbolig med innhold på én flate. Boligen inneholder: 1. etasje: Entré/gang, stue med utgang til terrasse, kjøkken, soverom, bad/vaskerom og bod/teknisk rom. Utvendig bod ved inngangspartiet på ca. 3m². I tillegg disponerer boligen en garasje på ca. 25m² i felles garasjeanlegg og et skap i kjeller i nabobygg.

  Standard
  Del av tomannsbolig - Byggeår: 1975. Det meste av dagens innvendige standard etablert etter oppgradering og fornyelse. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Garasjeplass i felles garasjeanlegg - Byggeår: ca. 2015. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig overbygget inngangsparti. Her har du også adkomst til en praktisk utvendig bod på ca. 3m². ENTRÉ Når du entrer boligen kommer du inn i en lys og innbydende entré med plass til sko og yttertøy. Herfra har du også adkomst til bod/teknisk rom med ytterligere oppbevaringsplass. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et stort, lyst og fint rom. God standard fra 2020 med lys enstavs høytrykkslaminat på gulv, glatte malte gipsplater på veggene og lys takpanel i himlingen. De store vindusflatene ut mot terrassen sørger for rikelig med naturlig lys. Alle vinduene i boligen har 3-lags isolerglass fra 2000. Lysinnslippet sammen med den ekstra gode takhøyden, bidrar til en god og luftig romfølelse. Montert luft-til-luft varmepumpe på vegg som sørger for en god og jevn varme på vinterstid. Stuen er romslig med god plass til både sofagruppe med salongbord, mediemøblement og et spisebord i tilknytning til kjøkkenet. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en stor, flott og solrik sydvendt terrasse på ca. 33m². Terrassen ble utvidet i 2021, har impregnerte terrassebord på gulv og rekkverk/levegger som ble beiset i 2021. Det er også montert paviljong, markiser og utebelysning. Den gode størrelsen gir plass til ulike sittegrupper etter eget ønske og behov. Beliggenheten mot syd sørger for gode solforhold på sommerstid. Fra terrassen har du også videre adkomst til borettslagets pent opparbeidede og grønne fellesarealer. Dette er uten tvil en fin plass for lange og late sommerdager! KJØKKEN Kjøkkenet ligger i en fin delvis åpen løsning med spisestuen, adskilt og samtidig åpent og sosialt. Et stilrent og moderne kjøkken fra IKEA som var nytt i 2020. Du har god skap- og benkeplass i innredningen som har hvite glatte fronter og laminert benkeplate med planlimt oppvaskkum. Praktisk med plater i benkeryggen og takhøye overskap med belysning under. Kjøkkenet er fullt utstyrt med integrerte hvitevarer som medfølger i handelen. Integrerte hvitevarer som nedfelt platetopp, vegghengt avtrekksvifte, stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Det er også montert komfyrvakt ved platetoppen og lekkasjestopper under kjøkkenbenk. SOVEROM Boligen har et lyst og innbydende soverom med store vindusflater og god takhøyde. Soverommet har pen enstavs laminat på gulv og overflater malt i en fin og behagelig mørk blåfarge. På soverommet har du god plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord. Rikelig med oppbevaringsplass i stor og åpen garderobeløsning fra 2020 med skuffer, hyller og oppheng. BAD/VASKEROM Boligen har et lyst og delikat baderom som ble pusset opp i 2020. Baderommet har store grå fliser på gulv med gulvvarme, overflater med våtromsplater kombinert med fliser i dusjsonen, downlights i himlingen og elektrisk styrt vifte. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende dobbel servant, vegghengt rundt speil med integrert belysning over. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne med innfellbare glassdører og både hånd- og regnfallsdusj, samt gulvmontert toalett. Plass og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel over om ønskelig.

  Innbo og løsøre
  Brann og tyverialarm (abonnement må eventuelt viderføres til kjøper). Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Kjøkkenet er fullt utstyrt med integrerte hvitevarer som medfølger i handelen.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber. Grunnpakke med TV/bredbånd fra Telenor er inkludert i felleskostnadene.

  Parkering
  Boligen disponerer en garasje på ca. 25m² i felles garasjeanlegg. Montert leddport med motorstyring, lys og strøm.

  Forsikringsselskap
  Tryg Forsikring

  Polisenummer
  7290863

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 690 000 (Prisantydning) 620 247 (Andel av fellesgjeld)   2 310 247 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 769 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 601 (Omkostninger totalt)   2 327 848 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe på montert på vegg i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme på bad/vaskerom.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Formuesverdi primær
  450111

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1620398

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente heftelser registrert på, og eller som skal følge med andelen. På borettslagets eiendom er det tinglyst følgende heftelser (dokument): * Fellesobl. for bor.innsk., tinglyst den 10.05.1977, dagboknummer 2971. Beløp: NOK 1 620 000. Panthaver: Elverum Boligbyggelag AL. Prioritet etter obligasjon til Husbanken, som til enhver tid hviler på eiendommen. * Erklæring/avtale, tinglyst den 07.12.1981, dagboknummer 7063. Rettighetshaver: Elverum E-Verk. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. * Pantedokument, tinglyst den 28.09.2021, dagboknummer 1202242. Beløp: NOK 35 500 000. Panthaver: OBOS-BANKEN AS. Dokument kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg rekkehus i 1976. Det er i denne anmerket mangler i forhold til leilighet 81 (nedløpsrør fra takrenne, ikke koblet til drensledning). Det ble utstedt ferdigattest på felles garasjerekker i 2015. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til borettslagets eiendom fra offentlig vei. Borettslagets bygningsmasse er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via felles privat fordelingsnett. Borettslaget har selv ansvar for det private fordelingsnettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for "Gang-/sykkelveg i Strandbygda" fra 1993. Eiendommen omfattes også av eldre reguleringsplan for "Strandmoen" fra 1972 hvor reguleringsformål for eiendommen er boliger (27 368m²), friområde/lekeplasser (135m²) og kjørevei (402m²). Eiendommen omfattes av kommunedelplan for for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse. Borettslagets eiendom grenser til LNF-område.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Godkjent utleie meldes uansett til styret for registrering. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av andelen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 690 000 (Prisantydning) 620 247 (Andel av fellesgjeld)   2 310 247 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 769 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 601 (Omkostninger totalt)   2 327 848 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  17601

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 11.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Line M Strøm

Megler

Line M Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev