aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Mastefoto

Elverum Midtskogvegen 34

Enkel hytte beliggende ca 5 km fra Elverum sentrum. Anneks og uthus. Innlagt strøm.

 • BRA 62 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER27 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER527 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 952
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 30 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT625 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  11 250,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  27 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  527 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Fritidseiendom med ei enkel hytte, anneks og uthus. Eiendommen ligger landlig til, men samtidig kun ca. 5 km til Elverum sentrum. I området er det fine fiskemuligheter, samt turmuligheter både på sommer- og vinterstid. Fint løypenett for både sykkel og ski fører deg til blant annet Nordhue og Budor.

Merk deg dette:
Soveplass hytte og anneks
Sanitærrom i anneks
Uthus for oppbevaring
Innlagt strøm

Fritidseiendommen inneholder:
Hytte: Entré, kjøkken, soverom, stue.
Anneks: Soverom, sanitærrom.
Uthus: 2 vedskjul, utedo og 2 boder.
Gang

Midtskogvegen 34, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Eiendommen har gruset innkjøring og parkering. Hytta har trapp opp til inngangsparti som tar deg inn til entréen. Her er det god plass til oppbevaring og adkomst til kjøkken og stue.

  KJØKKEN
  Enkel kjøkkeninnredning med glatte fronter på underskap og laminert benkeplate. Plass for hvitevarer. Rommet har gulv med vinylbelegg og blåmalte vegger, samt vinduer som slipper lyset fint inn.

  STUE
  Stue med laminatgulv og malte panelvegger. Plass til sofakrok. Vedovn i rommet.

  SOVEROM
  Ett soverom med åpen løsning fra kjøkkenet. Soverommet har plassbygde garderobeskap.

  ANNEKS
  I annekset er det også et rom med soveplass og sittegruppe. Annekset har laminatgulv og lysmalte mdf-veggplater. Adkomst til sanitærrom med våtromsbelegg på gulv og våtromsplater på vegger. Rommet har servant, forbrenningstoalett og dusjkabinett med vanndunk, vannpumpe og varmtvannsbereder.
 • Fritidseiendommen ligger fint til på Midtskogen, ca. 5 km fra Elverum sentrum. Her er det fine fiskemuligheter, samt turmuligheter både på sommer- og vinterstid rett i nærheten. Kort avstand til friareal med utstrakt løypenett for sykkel og gåturer som fører til Nordhue og Budor. På vinterstid finner man her preparerte skiløyper og lysløype. Terningen Skanse ligger i kort avstad fra boligen og kan by på fine områder for tur og rekreasjon. Fra eiendommen er det også gang- og sykkelsti til sentrum, samt kort avstand til busser og tog med god korrespondanse til Trysil/Gardermoen/Oslo og til Rena/Røros/Trondheim. Terningmoen ligger i denne bydelen, samt Terningen Arena som har et bredt spekter av idrettshaller, skole, treningssenter og andre kulturelle aktiviteter.
 • Byggegrunn med antatt jord - morenemasser. Fundamentert på ringmur av gråsteinsmur. Trebjelkelag i etasjeskiller, isolert med flis. Gulvflater med vinylbelegg og laminatgulv, samt våtromsbelegg på ett rom i annekset. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med flis. Yttervegg kledd med liggende panel. Overflater med panel, malt tapet og malte MDFveggplater, samt våtromsplater på ett rom i annekset. Himlinger med malte plater, malt panel og malt MDF takpanel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med profilerte metallplater.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Påvist råteskade i panelbord på fasade mot nord. Se bilde. Solslitt panel, behov for vedlikehold.
  Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Dører: Ytterdør har behov for justering.
  Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Sprekk i støpt trapp.
  Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Hull i bjelkelag over krypkjeller. Synlig flis på jordgulv. Må påregne reparasjoner av bjelkelag.
  Pipe og ildsted: Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Rust på sotluke.
  Krypkjeller: Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Avtrekk på kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Mosegroing og løs murpuss på utvendig grunnmur. Ikke etablert frostsikring i grunnen. Normalt med noe tele som vil påvirke fundamentene og bjelkelag. Dette gir utslag i skjevheter i konstruksjonen. Skjevheter er beskrevet under frittbærende dekker. Enkelte avskalinger i utvendig grunnmur.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Hytte: Bra 30/P-rom 30 kvm
  Anneks: Bra 13/P-rom 13 kvm
  Uthus: Bra 19/S-rom kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hytte: Entré, kjøkken, soverom, stue.
  Anneks: Soverom, sanitærrom.

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  Uthus: 2 vedskjul, utedo og 2 boder.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med vedfyring og elvarme.
 • Eiertomt på ca. 625 m². Hytta har gruset innkjøring og parkering, samt uteplass med heller på baksiden. Hage med plen og diverse beplantning. Flaggstang på tomten.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei via privat vei. Hytta har ikke innlagt vann. Utvendig vannkran. Vann fra borehull med pumpe. Ca. 33 meter dypt borehull. Gråvann føres ut i terreng.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi kr 66 526 per 31.12.2020.
 • Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 467,- for 2022. I disse inngår eiendomsskatt. Renovasjon utgjør kr 365,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, men nåværende eier har hatt fritak for gebyret. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Elektrisitet, ved, forsikringer, tv/internett etc. Utgiftene på dette vil variere ut fra hvilke abonnement og avtale man har.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen, da dette ikke var normalt på den tiden hytta ble bygd.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det er ukjent når det elektriske anlegget sist gang ble kontrollert. Det gis likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster.

  Det er ukjent når feiing og tilsyn sist gang ble utført. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 6519-1/15, tinglyst den 14.10.1985. Gjelder "Forkjøpsrett".
  Dagboknr. 6519-2/15, tinglyst den 14.10.1985. Gjelder "Erklæring/avtale".

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.
 • Gnr. 13 Bnr. 298 i Elverum kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  Laget baderom med biotoalett og dusjkabinett og vask.
  Helsveiset belegg på gulvet og baderomspanel på vegger.
  Satt opp anneks med toalettrom med biodo og vask og dusjkabinett.
  Sprekker i den gamle muren på hytta.
  Har vært maur.
  1. Lagt inn strøm, skiftet sikringsskap. Satt opp stikkontakter og 2 lamper og 2 utelampe i hytta. 2. Lagt opp strøm i anneks og skjul/ uthus og utstikk på uteplass.
  Lagt nytt tak på hytta og skjulet.
  Forkjøpsrett for gnr. 13 bnr. 70.
  Usikker på vannkvalitet, borrevann uten rensing som er lite brukt.
  Laminatet på annekset buler.
  Gamle vinduer, foruten kjøkkenvinduene.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 11.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Britt Dalby
  Jan Erik Dalby
Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev