aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Søbakken og Moltevegen 32!

ELVERUM Moltevegen 32

Pent opparbeidet eiendom med stor og solrik tomt. Innholdsrik og flott familiebolig med vedlikeholdt standard. Garasje.

 • kr 4 000 000
 • BRA 218 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 000 000
 • Omkostningerkr 116 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 116 142
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 978
 • Soverom4
 • ArealP-rom 162 m²
 • Tomt1 046.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  100 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000))

  116 142 (Omkostninger totalt)

  4 116 142 (Totalpris inkl. omkostninger)
En pent opparbeidet eiendom med stor og solrik tomt. Eiendommen er bebygd med en innholdsrik enebolig over to plan og inntilbygget garasje, samt en isolert lekestue med strøm. Boligen passer perfekt for familien med 2 stuer, 4 soverom og 2 baderom i tillegg til eget vaskerom. Vedlikeholdt og god standard med bla. nyere kjøkken og et baderom oppusset i 2016. Stor og solrik delvis overbygget terrasse mot vest. Pent opparbeidet uteareal med belegningsstein, plen, grønnsakshage og diverse beplantning. Eiendommen ligger i populært boligområde på Søbakken med kort radius til alt du trenger i hverdagen din. Området er familievennlig med kort avstand til dagligvarebutikk med post, barneskole, barnehager og til Sagtjernet. Beliggenheten rett ved bymarka i Stavåsen gir ypperlige turmuligheter.

Moltevegen 32, Innlandet

 • Tomt
  1046.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 046,4m². Tomten er pent opparbeidet. Gårdsplass opparbeidet med belegningsstein. Skiferheller ved uteplass i hagen. Etablert hageanlegg med plen, busker, trær og diverse beplantning. Nederst i hagen er det også opparbeidet en flott grønsakshage. Isolert lekestue med strøm bygd som et anneks og kan brukes som overnatting, bod og oppbevaring.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i populært boligområde på Søbakken med kort radius til alt du trenger i hverdagen din. Området er attraktivt og familievennlig med kort avstand til dagligvarebutikk med post, barneskole, barnehager og til Sagtjernet med friområder og en populær badeplass som yrer av liv på sommerstid. Like ved eiendommen starter et godt utbygd gang- og sykkelstinett som fører deg til Elverum sentrum og øvrige bydeler. Sentrumsområdet er kun ca. 3,5 km fra eiendommen og kan friste med byfasiliteter som kjøpesentre, caféer, restauranter, parker og alle servicetilbud. Like ved eiendommen stopper bybussen og denne har forbindelse til skysstasjonen på Vestad, øvrige bydeler og Terningen Arena med høgskole og idrettsanlegg. Beliggenheten rett ved bymarka i Stavåsen gir ypperlige tur- og treningsmuligheter i skog og utmark. Her er det fine skogstier som tar deg rundt i et stort nettverk. Herfra kan du ta deg en tur opp til Stavåsdammen hvor det er både bademuligheter og fine friområder. Elverumstrimmen arrangeres på sommerhalvåret og er et populært løp for både små og store. På vinterstid byr Stavåsen på lysløype og ved skistadion er det stor aktivitet for barn og unge med skilek, aking og trening. I kort gangavstand fra boligen ligger det flere fotballbaner/skøytebane og ved Søbakken barneskole er det en populær kunstgressbane

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1978. Det er byggegrunn av løsmasser. Drenering er fra oppføringstidspunktet. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er såleblokk under grunnmur av blokker. Tomt med skrånende terreng. Høydeforskjeller er regulert med skråninger. Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Tekking med shingel, opplyst fra 2009. Synlig undertak utført med rupanel. Isbord med metallbeslag. Forkant beslag ved takfot. Takstige etablert til pipe. Vindsperrebord ved overbygget inngangsparti med noe fuktpåvirkning ved avslutning mot hovedtaket. Vindskier og isbord er overflatebehandlet i 2015. Takrenner og nedløp av metall. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon med limtredragere. Saltakkonstruksjon med innvendige skråhimlinger. Sperretak ved tilbygget vindfang. Kaldtloft over horisontale himlinger på baderom og soverom. Adkomst til kaldtloft via luke fra gang, kaldtloft ikke befart, loftsluke uten stige/trapp. Synlig takås i malt limtre ved skråhimlinger. Takkonstruksjon antatt isolert med 150 mm mineralull. Takkonstruksjonens lufting fremstår å være utført med langsgående spalter ført mellom gavlspisser. Avslutning av luftespalter ved takutstikk mot øst med fluenetting, antatt tilsvarende utførelse i gavl over terrassehimling. Downlighsinstallasjoner i himling mot sperretak ved terrasse. Downlightskasser/overgang til dampsperre er ikke kontrollert. Ukjent utførelse vedrørende evt lufting av sperretaket. Ingen observerte tegn til fuktproblematikk forbundet med takkonstruksjoner. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og malte trevinduer med 3-lags glass. Et isolerglass fra 2006. Enkelte vinduer i kjeller med koblede glass. Gavlspiss med glassfelt mot vest. Nedre vannbrett i 1.etasje med metallbeslag, øvre vannbrett med malt treverk. Kjellervinduer med pusset/malte omramminger. Ramtre på baderomsvindu noe preget av tidligere kondensbelastning. Ingen påviste glasskader. Punkteringer av eldre isolerglass må påberegnes. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Terrasse i trekonstruksjon med impregnerte terrassebord på bodtak. Balkong i trekonstruksjon med impregnerte terrassebord. Bærebjelker er malt og kan virke vannsamlende. Bjelker bør undersøkes jevnlig. Maling på bjelker bør fjernes. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Øst. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. * Utvendig > Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. * Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. * Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. * Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. * Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Ved lagres i kjeller og kan tilføre konstruksjonene fuktskjolder. * Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. De fleste åpninger er tettet med plexiglass. * Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad i 1. etasje: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. * Våtrom > Overflater Gulv > Bad i 1. etasje: Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist sprekker i fliser. * Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad i 1. etasje: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. * Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad i 1. etasje: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. * Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom i underetasje: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. * Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom i underetasje: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. * Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. * Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. * Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: Bad i 1 ett er det påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist sprekker i fliser. Se forøvrig boligtilstandsrapport angående våtrom. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Bad i sokkeletasje renovert i 2016. Rørarbeidet er utført av rørlegger på dugnad. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Helsveiset vinylbelegg. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Rør på bad i sokkeletasje byttet i 2016 av faglært rørlegger på dugnad. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Dette er i en bod under terrasse. Se boligtilstandsrapport. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Sluttkontroll på elektrisk anlegg. Arbeid utført av: Elverum Elektro. Filer: Elektrisk anlegg - Sluttkontroll.pdf 11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Se punkt over.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, stue med utgang til terrasse, kjøkken, bad, 2 soverom og gang/arbeidsrom med utgang til balkong. Inntilbygget garasje på 21m². Underetasje: Vindfang, gang, kjellerstue, 2 soverom, bad, vaskerom og 4 boder. Frittstående isolert anneks på ca. 4m² med strøm.

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1978. Bygningen er normalt vedlikeholdt men alder preger spesielt bad i 1. etasje som er modent for oppussing. Vinduer vil snart kreve vedlikeholdskostnader. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et overbygget inngangsparti. Når du entrer boligen kommer du inn i en lys entré med plass til sko og yttertøy i garderobe. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et stort, lyst og fint rom. God standard med parkett på gulv og malte overflater kombinert med en fin tapet. Beliggenheten på hjørnet med flere store vindusflater sørger for rikelig med naturlig lys. Vinduene mot syd har elektriske utvendige persienner. Lysinnslippet sammen med den gode takhøyden bidrar til en luftig romfølelse. Som et fint midtpunkt i stuen har du en moderne klebersteinsovn fra 2014 som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe som sørger for en jevn varme. Boligen har smarthusløsninger fra xComfort som gjør at du kan enkelt kan styre nesten hvilken som elektronisk artikkel ved hjelp av trådløse brytere. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en stor, flott og solrik terrasse mot vest. Terrassen er delvis overbygget med innfelte downlights, har impregnerte terrassebord på gulv og levegg med spiler. Det er også montert elektrisk markise og plassbygget sittebenk med putekasser. Den gode størrelsen gir plass til ulike sittegrupper etter eget ønske og behov. Beliggenheten mot vest sørger for gode solforhold til sent på kveld sommerstid. Fra terrassen har du videre adkomst til hagen som er pent opparbeidet med plen og diverse beplantning. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i en fin delvis åpen løsning med stuen, adskilt og samtidig åpnet og sosialt. Moderne og tidløs kjøkkeninnredning fra IKEA med god skap- og benkeplass. Innredningen har hvite glatte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Pent med vegghengte overskap med belysning inni og innfelte downlights under. Kjøkkenet er utstyrt med integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin, samt plass til frittstående kjøleskap med frysedel. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Integrerte hvitevarer medfølger i handelen, frittstående kjøleskap følger i utgangspunktet ikke med (kan avtales med selger). SOVEROM Boligen inneholder totalt 4 soverom, hvorav 2 er plassert i 1. etasje. Hovedsoverommet har grå laminat på gulv og overflater malt i en behagelig mørk gråfarge. På soverommet har du plass til dobbeltseng og god oppbevaringsplass i medfølgende skyvedørsgarderobe, samt skjult arbeidsplass bak skyvedøren. Soverom 2 ligger vegg-i-vegg med hovedsoverommet og er i dag innredet som barnerom. Soverommet har laminat på gulv, overflater malt i duse rosafarger og oppbevaringsplass i garderobeskap. Vegg-i-vegg med soverom 2 er det et praktisk arbeidsrom med god oppbevaringsplass i flere skap, samt utgang til sydvendt balkong. Soverom 3 og 4 er begge plassert i underetasjen og det ene soverommet har gulvvarme. Det gjøres oppmerksom på at det ene soverommet er definert som sportsbod i byggetegningene og er ikke godkjent som soverom. BAD I 1. ETASJE I tilknytning til soverommene i 1. etasje har du et lyst baderom med gulvvarme og elektrisk styrt vifte. Vindu slipper inn deilig dagslys og gir god luftemulighet. Tidløs baderomsinnredning med lyse fronter og laminert benkeplate med nedfelt servant, speil med belysning og vegghengte skap over. Baderommet er også utstyrt med badekar og gulvmontert toalett. KJELLERSTUE I underetasjen har du en stor og lys ekstra stue. Stuen har laminat på gulv med gulvvarme og en koselig vedovn som gir god varme. Her har du plass til sofagruppe med salongbord og en naturlig kontorplass med pult og bokhyller. BAD I UNDERETASJEN I underetasjen har du et lyst og moderne baderom som ble pusset opp i 2016. Baderommet har vinylbelegg på gulv, lyse våtromsplater på veggene og mekanisk avtrekk. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant, speil med integrert belysning over. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne og gulvmontert toalett. VASKEROM I underetasjen har du også et praktisk vaskerom som er delvis oppusset i 2016. Vaskerommet har malt/behandlet betong på gulv med sluk, lyse våtromsplater på veggene og mekanisk avtrekk. Praktisk vaskeromsinnredning med nedfelt servant og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 29.04.2005, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2025. Feiing ble utført siste gang den 17.08.2020. Tilsyn ble sist gang utført den 26.01.2018, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  100 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000))

  116 142 (Omkostninger totalt)

  4 116 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Vedfyring med klebersteinsovn i stuen i 1. etasje og kombiovn i kjellerstuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme på bad i 1. etasje, samt stue, gang, bad og ett soverom i underetasjen. Boligen har smarthusløsninger fra xComfort som gjør at du kan enkelt kan styre nesten hvilken som helst elektronisk artikkel ved hjelp av trådløse brytere og evt. smarttelefon-app.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  25883

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 25 883,09,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Vann arealberegnet (grunnlag: 127kvm): Kr. 4 216,40,- * Kloakk arealberegnet (grunnlag: 127kvm): Kr. 6 135,69,- * Eiendomsskatt: Kr. 10 367,- * Renovasjon: Kr. 4 514,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-.   Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene for vann/avløp avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  954394

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3435819

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst den 20.07.1977, dagboknummer 4724. Forkjøpsrett for Elv. Tomteselskap AS ved avhendelse av tomta i ubebygd stand m.n. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg boligbygg i 1978. Det er i denne anmerket mangler i forhold til bla. ventilasjon, takstige, plate på gulv foran peis, tetting rundt vinduer, innvendig tetting rundt vinduer/dører, panelarbeider og takrenner. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt brukstillatelse/ferdigattest eller tegninger på anneks. Bygningen er ikke søknadspliktig. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er det ene soverommet i underetasjen definert som sportsbod (boligens tilleggsdel) og kjellerstuen er definert som hobby (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Disse rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Inntilbygget bod i underetasjen og terrassen utenfor stuen i 1. etasje fremkommer heller ikke av tegningene. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for "Strandbakken", fra 1976. Reguleringsformål for eiendommen er frittliggende småhusbebyggelse (1 037m²) og annet friområde (9m²). Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse (1 043m²) og grønnstruktur (3m²).

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  100 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000))

  116 142 (Omkostninger totalt)

  4 116 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  116142

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,7% av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Line M Strøm

Megler

Line M Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev