aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Oskar Braatensveg 28 A og denne koselige og velholdte boligen over to plan høyt oppe på Hanstad. Opprinnelig bolig oppført i 1992 og påbygd 2. etasje i 2008. Eiendommen oppleves som velholdt og ivaretatt både ute og inne.

ELVERUM Oskar Braatens veg 28 A

Innholdsrik bolig m/god planløsning - 3 sov - Loftstue - Stor dobbelgarasje - Rikelig m/lagringsplass - Koselig hage

 • kr 2 900 000
 • BRA 122 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 900 000
 • Omkostningerkr 85 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 985 542
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 993
 • Soverom3
 • ArealP-rom 122 m²
 • Tomt510.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 85 542 (Omkostninger totalt) 2 985 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Oskar Braatens veg 28 A - en innholdsrik og koselig bolig med smart planløsning over to plan. Boligen er påbygd 2 etasje i 2009, som gir en romslig og bruksvennlig bolig for både små og store. På eiendommen er det dobbelgarasje med arbeidsbenk i bakkant og flere boder for oppbevaring. Den koselige hagen er pent opparbeidet og oppleves som skjermet. Fine solforhold både ved inngangsparti og terrasse gir mange muligheter for utekos - både lunt og luftig. Fra eiendommen er det kort gangvei til skole, barnehage, butikker med post og bymarka ligger rett ved eiendommen. Merk deg dette: Koselig og veholdt bolig Eget vaskerom Kjøkken med spiseplass Loftstue Toalett i hver etasje Godt utnyttet boareal Isolert dobbelgarasje Sentralt på Hanstad

Oskar Braatens veg 28 A, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Bolig
  Bruksareal
  1. etasje: 77 kvm
  2. etasje: 45 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 77 kvm Entré/gang, soverom, bad, stue/spisestue, kjøkken, vaskerom
  2. etasje: 45 kvm Loftstue, soverom, soverom/kontor, toalettrom

  Dobbelgarasje og boder
  Sekundærrom
  1. etasje: 53 kvm Garasje med lagerbod og bod ved inngangsparti  Tomt
  510.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen ligger fint til høyt på Hanstad og har en tilnærmet flat og solrik tomt. Eiendommen oppleves som velholdt og ivareattt. Det er gruset adkomst, samt gangsti til inngangspartiet. Ved inngangsparti er det god plass for utemøbler på hellebelagt del, samt under overbygd del. Her har du fine sittegrupper for utekos når morgenen gryr. Hagen er fint opparbeidet med gressplen, prydbusker, blomsterbed, stauder og roseepletre. En koselig hage å oppholde seg i.

  Beliggenhet
  Tomannsboligen ligger i et etablert, populært og familierettet boligområde øverst på Hanstad, kun ca. 4 km fra Elverum sentrum. Fra boligen er det kort radius til både dagligvarebutikker med post, barne- og ungdomsskole, samt til flere barnehager. Her bor du også med umiddelbar nærhet til skogstier i populære friluftsområder i Svartholtet. Her er det et godt utvalg av stier på sommerhalvåret som er tilpasset for både sykling, løping og rolige lufteturer. På vinterstid er det oppkjørte skiløyper i skogen som tar deg inn i et stort løypenett for både tur og trening. Den mest populære familieturen på ski går opp til Svenkerudvollen hvor det er muligheter for å kjøpe kaffe og nystekte vafler i sesongen. Med denne beliggenheten er det mulighet for å starte friluftsaktiviteter nærmest rett utenfor døren gjennom hele året. Bydelen har en populær kunstgressbane og mange lekemuligheter på skoleområdet og veien ned til Norsk Skogmuseum hvor det foregår aktiviteter gjennom hele året for både liten og stor er heller ikke lang. Like ved boligen er det bybussforbindelse til sentrum og videre til Elverum skysstasjon og høgskolen på Terningen Arena med høgskole og friidrettsanlegg.

  Bebyggelse
  Boligområdet består av eneboliger og tomannsboliger.

  Offentlig kommunikasjon
  Bybuss stopper like ved.

  Byggemåte
  Støpt plate på mark og støpt ringmur. Trebjelkelag i etasjeskiller, isolert med mineralull. Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med liggende panel. Synlig musebånd og lufting bak panel. Brannskillevegg mot naboleilighet antatt utført etter gjeldende brann- og lydkrav for byggeåret. Saltakkonstruksjon. Fabrikkerte A-takstoler. Undertak med trefiberplater. Himling isolert med mineralull.Takflatene er tekket med betongtakstein. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Deler av taktekkingen med takstein fra opprinnelig byggeår. Påvist noe mosegroing. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. § 12-15 i Byggteknisk forskrift (TEK17). Utforming av rekkverk Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. Målt rekkverkshøyde: Ca.90 cm. Minstehøyde på rekkverk er 100 cm. Tiltak - andre tiltak: Beslag i overgang terrasse/yttervegg må monteres. Overflater: Det er påvist knirk i gulv i loftstue og soverom i 2.etasje. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm i loftstue. Pipe og ildsted: Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ildsted er plassert for nærme brennbart materiale. Minstekrav er minimum 30 cm. Målt avstand: Ca. 28 cm. Tiltak - Større avstand til brennbart materiale må lages. Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Eier opplyser: Boligtilsyn utført av feiervesenet i 2022, ingen anmerkninger. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Veggkonstruksjon: Noe malingsavflassing på utvendig panel. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/loft: Eier opplyser: Det er påvist drypping av vann i overgang forkantbord/gesimsbord over terrasse. Enkelte fuktskjolder i skjøtene til undertaket. Se bilde i vedlagte tilstandsrapport. Muselort på loft. Tiltak - Anbefaler ytterligere undersøkelser av innfesting til undertaksplater. Det må foretas lokal utbedring. Eier opplyser: Det er utført tiltak med metallbeslag over undertaket for å hindre drypping. Etter tiltak ble gjennomført var det fortsatt drypping av vann fra forkantbord/gesimsbord. Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rørgjennomføringer i våtroms gulvbelegg, svekker gulvets tetthet. Eldre gulvbelegg blir porøse og kan sprekke opp, må påregne forvitringsskader i belegget. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Elektrisk anlegg. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Bad: Bad er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Bad fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Trapping i flis. Det er ikke påvist membran i sluk. Skade i slukring. Ikke fuktbestandige overflater i våtsonen. Dusjkabinett hindrer direkte vannsprut på overflatene. Eier opplyser: Det er ikke benyttet membran bak fliser på innvendige overflater. Krakkeleringer i servant. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Vaskerom: Vaskerom er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Vaskerom fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. Toalettrom 2. et: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til omdet er utført arbied på bad/våtrom? Ja. Skiftet baderomsinnredning nye fronter. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: 2014. Nye fronter, Norsk kjøkkenfornyer. Er arbeidet eller deler av arbeidet utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad? Baderomsinnredning montert av meg (svennebrev). Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjeller? Ikke kjeller, støpt plate på grunn. Kjenner du til om det er /har vært sopp/råteskader/innsekter eller skadedyr i boligen som:rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Litt muselort på loftet. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Sannsynligvis sprekk i en takstein, dråper på sutak. Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Ja. Påbygd 2. t. i 2008. Nor-Tak AS. Hvem er arbeidet utført av? Nor-Tak AS v. Kent Olsen. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner? Ja. Ca. 2-3 år siden, finner ikke papirer på el-kontroll. Tilleggskommentar: 2012: Nye kjøkkenfronter (Norsk Kjøkkenfornying). 2014: Ny varmepumpe (Hedmark Rehabservice) 2015: Nye dører i 1. et. 2021: Utv. overbygg v. inngang, selvgjort. 2021: Ny kobling på beredertopp (min sønn, rørlegger) 2022: Ny terrasse, meg og min gode nabo (jeg har svennebrev som tømrer) 2022: Ny innmat i wc, YC og min sønn. 2022: 7 stk. nye røkvarslere, serie.

  Innhold
  1. et: Overbygd inngangsparti med utebod. Gang, soverom, bad, stue/spisestue med utgang til terrasse, kjøkken med spiseplass, vaskerom/teknisk rom. 2. et: Loftstue, 2 soverom og toalettrom. Frittstående dobbelgarasje med verksteddel. Separat bod i bakkant.

  Standard
  Eiendommen ligger fint til og har en hyggelig adkomst. Det er gruset sti til inngangsparti med hellebelagt uteplass og inngangsparti. Langs stien er det fine busker og trær som gir en hyggelig passasje til inngangspartiet. Hele eiendommen oppleves både velholdt og ivareatt med gode løsninger for oppbevaring og lagring. Inngangsparti er overbygd og har levegg mot nabo som gir en skjermet og fin uteplass for morgenkaffen. Her er det også enkel adkomst til en romslig utebod. Den åpne og romslige gangen har god garderobeplass og mulighet for kontorplass. Den åpne løsning mot stuen gjør at du drar god nytte av det fine innlyset fra stuevinduene. I gangen er det fliser ved dør med varmekabler under. Det er god plass for omkledning og enkel adkomst til bad. 1. etasjen har livlsøpstandard iht. selger. Den koselige stuen har lyse overflater og laminatgulv - likt som i gang. Dette bidrar til et helhetlig preg i etasjen. Stuen har rom for både en god sofagruppe og spisestue. I stuen er det installert peisvedovn i tillegg til en nyere varmepumpe (2018). Fra stuen er det utgang til en solrik og lun terrasse med nyoppført terrasse (2022). Her ute er det god plass for flere sittegrupper og en stor markise som gir lun skygge på varme soldager. Her ute har du en skjermet følelse uten mye innsyn. Kjøkkenet har god størrelse og er fint oppdelt i soner for matlaging, baking og oppvask. Kjøkkenet har nyere fronter fra Kjøkkenfornyeren og rikelig med oppbevaringsplass. Fliser mellom benkeplaten i laminat og overskap gir en fin finish og lettstelte overflater. Innredningen har opplegg for oppvaskmaskin, ventilator over komfyr og avsatt plass for kjøl-/fryseskap. Ved vinduet er det rom for en koselig spiseplass med utsikt til den koselige hagen. Praktisk løsning med dør fra kjøkkenet og inn til eget vaskerom som også har rom for fryser. Her inne er det skap og hyller for oppbevaring av vaskeartikler og tørrmat. Badet i etasjen har fliser på gulv og flisevegg med brystning. Varmekablene i gulvet gir mulighet for en lun og jevn varme gjennom hele året. Innredningen har dobbel servant med speil og belysning over. Det er videre installert wc og dusjkabinett. Badet har god omkledningsplass og ligger godt plassert i hjemmet med enkel adkomst fra inngangsdøren. Boligen har tre gode soverom hvorav hovedsoverom i 1. etasjen. Hovedsoverom har god plass for dobbeltseng og nattbordj, samt skyvedørsgarderobe. De to øvrige soverommene ligger i boligens 2. etasje - begge med plass for både seng og skrivepult. Boligens påbygde etasje har god romfølelse med en stor loftstue, 2 soverom og toalettrom med wc og servant. Den praktiske løsningen gir deg mange bruksmuligheter - enten som tv-stue eller eget tilholdssted for de yngste i familien. Hele etasjen har lyse overflater og teppefliser på gulv. Loftstue med takvindu gir fint innlys i rommet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Garasje bygd i 1999. Påbygd 2. etasje i 2008/2009 Nye kjøkkenfronter i 2012 Installert varmepumpe i ca 2018 Overbygd inngangsparti 2021 Skiftet terrassebord i 2022

  Parkering
  Tilhørende dobbelgarasje med automatisk portåpner. Garasje er isolert og har innlagt strøm. Ellers biloppstillingsplass på tomten.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 85 542 (Omkostninger totalt) 2 985 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med elektrisitet og vedfyring. Det er montert varmpepumpe og vedovn i stue, samt varmekabler i gulv på bad og i ytterste del med fliser i gang (rett innefor døren).

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16985

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 16 985,- for 2023. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr. Renovasjon utgjør kr 3.432,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunker. Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  768118

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2765223

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/28/836: 15.04.1993 - Dokumentnr: 1748 - Erklæring/avtale Bestemmelse om bebyggelse oppført av Hetlandhus Bestemmelse om vann/kloakkledning Med flere bestemmelser bl.a. vedr. fellesareal- og anlegg og elektriske kabler 28.06.1991 - Dokumentnr: 3203 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3420 Gnr:28 Bnr:392 02.02.1993 - Dokumentnr: 549 - Målebrev AREAL: 510,7 M2 02.02.1993 - Dokumentnr: 558 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3420 Gnr:28 Bnr:852 AREAL: 578,2 M2 01.01.2020 - Dokumentnr: 989908 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:28 Bnr:836

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for påbygg i 2009 og midlertidig brukstillatelse for nybygg bolig i 1992. I midlertidig brukstillatelse er det opplyst følgende gjenstående arbeider: montere røykvarsler, understøtte tersk i dør itl bod/vvb, montere repose utenfor terrassedør, feste avtrekkskanal m/isolasjon oppe i avtrekkshette tak, isolere rundt ramme til loftsluke, føre taknedløp til overvannsledning, planere/rydde utvendig, samt fyringsforbud (jfr. brev datert 12/2-1993). Boligen er opprinnelig på ett plan - påbygd en etasje som ble ferdigstilt i 2009. I ferdigattest for påbygg er også hovedetasjen inkludert i de godkjente bygningstegningene. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Det gjøres spesielt oppmerksom på at fasade garasje er i godkjente tegninger oppført med to porter og utgang på side. Garasje har en port og utgang i bakkant. I tillegg er to påtegnede takvinduer i loftstue ikke installert. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.    

  Vei, vann og avløp
  Innkjøring fra kommunal vei. Boligen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Tilknyttet kommunale ledninger via felles private stikkledninger. Elverum kommune har ikke, i sine arkiver, oversikt over private stikkledningers plassering. Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene avregnes etter areal.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Hanstad Sør/Øst, plan ida 198505-1. Reguleringsformål for eiendommen er område for småhusbebyggelse og fellesbestemmelser. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum kommune - Byplan 2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 85 542 (Omkostninger totalt) 2 985 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  85542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Inger Anne Stene

Megler

Inger Anne Stene

92 40 81 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev