aktiv-eiendomsmegling

ELVERUM Plankevegen 22

Ingen byggeklausul. Boligtomt i nyetablert boligfelt - på Smedstadtoppen ovenfor Ydalir.

 • kr 1 850 000
 • Prisantydningkr 1 850 000
 • Omkostningerkr 63 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 913 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt917.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  46 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000))

  63 292 (Omkostninger totalt)

  1 913 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Smedstadtoppen ligger ovenfor nye Ydalir bydel på Løvbergsmoen, ca. 2,5 km fra sentrum. Skole/barnehage, dagligvare og andre handelsmuligheter er etablert i gangavstand fra tomten. Eiendommen ligger også i nærhet til marka med tustier og skiløyper. På tomten kan det bygges ene- og tomannsboliger. Det tillates en sekundærleilighet i tillegg til hovedleilighet for eneboliger. Merk deg dette: - Ingen byggeklausul - Kort avstand til sentrum - Turmuligheter i nærområdet - Naturlig badeplass i nærområdet - Maksimal utnyttingsgrad: %- BYA = 35 %. - Fine fellesområder med lekeplasser, Tuftepark, dam med strand og brygge.

Plankevegen 22, Innlandet

 • Tomt
  917.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt til boligbebyggelse på ca. 917 m². Tomten er opparbeidet med masse. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Med bymarka tett inntil nabolaget kan du starte dagens trim fra utgangsdøren. I denne bydelen bor du i et område som er godt tilrettelagt for både nyetablert, barnefamilier og voksne - dette gir en god puls i nærmiljøet. Tomtene har umiddelbar nærhet til bymarka i populære Svartholtet, hvor du vil finne utallige muligheter for turer og rekreasjon. Svartholtet kan by på milevis med tur- og sykkelstier, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid med traseer for både trim og trening. Her ligger alt tilrette for deg som liker å holde deg i aktivitet. På vinterstid har du en ypperlig langrennstur inn til Svenkerudvollen, som i sesongen har salg av kaffe, kakao og vafler. Det er også kort avstand til Stavåsen med lysløype, hvor det er stor aktivitet for barn og unge på vinterstid. Er du golfentusiast eller ønsker litt mer action så ligger Starmoen fritidspark en kort kjøretur fra hjemmet med både 18-hulls golfbane, travpark, flyplass, motorcross, bilcross, go-kart m.m.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger. Boligfeltet er under utbygging.

  Diverse
  Det er gravd fiber og strøm inn til tomtegrensen. Graving inn til boligen må kjøper bekoste. Det vil tilkomme tilkoblingsavgift. Arealet i Delfelt 2/Plankevegen er etableret som realsameie. Etablering av realsameie betyr at hver enkelt tomt vil eie an ideell andel (1/26-del) av dette fellesarealet-/området. Tomtene på Delfelt 2/ Plankevegen besørger selv drift og vedlikehold av realsameiet via sin egen huseierforening. For fellesområdene som skal tjene hele planområdet Smedtadtoppen, skal det etableres en egen driftsforening som skal eie, drifte og vedlikeholde disse. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  46 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000))

  63 292 (Omkostninger totalt)

  1 913 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Eiendomsskatten utgjorde i 2022 7 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Ved ferdig oppsatt bolig, gjelder andre satser. Se Elverum Kommunes hjemmeside. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Kjøper bærer tilknyttingsavgift til vann, kloakk og strøm. Tilknytningsavgift for vann og avløp avhenger av hvilken størrelse det blir på boligen. Tilknytningsgebyr (engangsgebyr) i 2022: Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes. Vann: For boliger pr. m² beregnet areal: kr 116,- Avløp: For boliger pr. m² beregnet areal: kr 182,- Forbrukgebyr for vann- og avløp vil avhenge av om boligen har vannmåler eller om forbruket beregnes etter areal. Årsgebyr 2022: Boliger - med vannmåler: Vann pr. m³ målt vannforbruk: kr 16,09 Avløp pr. m³ målt vannforbruk: kr 22,96 Boliger - uten vannmåler: Vann pr. m² beregnet areal: kr 25,74 Avløp pr. m² beregnet areal: kr 36,74 Renovasjonsgebyr 2022: Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 340,- Minstebeløp for restavfall kr 1 526,-, Minstebeløp papirbeholder kr 128,- Minstebeløp glass og metall kr 128,- Oppgitte renovasjonspriser er minstepriser. Avgiftene avhenger av mengde avfall. Årlig feie- og tilsynsgebyr (pr pipeløp) kr 650,-. I tillegg kommer gebyrer i forbindelse med byggesak. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. For nærmere informasjon/oversikt over kommunale avgifter, se Elverum kommunes gebyrregulativ på deres hjemmeside.

  Info formuesverdi
  Formuesverdien for tomten er ikke fastsatt. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Når tomten er bebygd, settes formuesverdien etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Info vannavgift
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen har ideell andel (1/26) av felles adkomstveger på boligfeltet. Kostnader til brøyting/strøing og vegvedlikehold må påregnes. Tomtene på delfeltet har tilgang til offentlig vann- og avløpsnett. Stikkledninger for vann og avløp er ført inn mot tomtegrense. Tomtekjøper må selv besørge og bekoste graving fra egen bolig og inn mot tilkoblingspunkt (se vedlagte kart over kommunale vannledninger). I tilegg kommer tilknytningsavgift til Elverum kommune, se punktet "Offentlige/kommunale avgifter". Se også vedlagte kart over vann- og avløpsledninger. Parkering: Opparbeides på egen tomt.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og "Vei/vann/avløp", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/31/1461: 05.02.1807 - Dokumentnr: 900001 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighetshaver: ELVERUMS INNBYGGERE på nybyggerplasser.
  Bl.a. bestemmelser om skogrett. Inntatt i Kongeskjøte.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.10.1936 - Dokumentnr: 902525 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: ELVERUM KOMMUNE
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.1969 - Dokumentnr: 1048 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.1969 - Dokumentnr: 1051 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.05.1969 - Dokumentnr: 2217 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.1977 - Dokumentnr: 4419 - Erklæring/avtale vedr. ødelagt skog ved skogbrann 30.6.1976
  Inneholder div. bestemmelser
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.10.1981 - Dokumentnr: 6097 - Erklæring/avtale Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.10.1986 - Dokumentnr: 6803 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.03.1989 - Dokumentnr: 1318 - Skjønn eksproprian GLB. Østerdalsskjønnet
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.10.2001 - Dokumentnr: 5899 - Erklæring/avtale Om engangsinnløsning av årlig erstatningsbeløp. Takst 1992
  Engangsutbet. kr 2.282,-. Ekspropriant HEDMARK ENERGI AS
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.10.2019 - Dokumentnr: 1189683 - Kjøpekontrakt Rettighetshaver: Løvbergsmoen Utvikling AS
  Org.nr: 917 618 097
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.02.2022 - Dokumentnr: 205011 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening 22.09.2021 - Dokumentnr: 1173950 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:30 Bnr:1317
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  05.02.1807 - Dokumentnr: 900001 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighetshaver: ELVERUMS INNBYGGERE på nybyggerplasser.
  Bl.a. bestemmelser om skogrett. Inntatt i Kongeskjøte.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.10.1936 - Dokumentnr: 902525 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: ELVERUM KOMMUNE
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.1969 - Dokumentnr: 1048 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.1969 - Dokumentnr: 1051 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.05.1969 - Dokumentnr: 2217 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.1977 - Dokumentnr: 4419 - Erklæring/avtale vedr. ødelagt skog ved skogbrann 30.6.1976
  Inneholder div. bestemmelser
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.10.1981 - Dokumentnr: 6097 - Erklæring/avtale Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.10.1986 - Dokumentnr: 6803 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.03.1989 - Dokumentnr: 1318 - Skjønn eksproprian GLB. Østerdalsskjønnet
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.10.2001 - Dokumentnr: 5899 - Erklæring/avtale Om engangsinnløsning av årlig erstatningsbeløp. Takst 1992
  Engangsutbet. kr 2.282,-. Ekspropriant HEDMARK ENERGI AS
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.10.2019 - Dokumentnr: 1189683 - Kjøpekontrakt Rettighetshaver: Løvbergsmoen Utvikling AS
  Org.nr: 917 618 097
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.02.2022 - Dokumentnr: 205011 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening 22.09.2021 - Dokumentnr: 1173950 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:30 Bnr:1317
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1397


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen har ideell andel (1/26) av felles adkomstveger på boligfeltet. Kostnader til brøyting/strøing og vegvedlikehold må påregnes. Tomtene på delfeltet har tilgang til offentlig vann- og avløpsnett. Stikkledninger for vann og avløp er ført inn mot tomtegrense. Tomtekjøper må selv besørge og bekoste graving fra egen bolig og inn mot tilkoblingspunkt (se vedlagte kart over kommunale vannledninger). I tilegg kommer tilknytningsavgift til Elverum kommune, se punktet "Offentlige/kommunale avgifter". Se også vedlagte kart over vann- og avløpsledninger. Parkering: Opparbeides på egen tomt.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten ligger i et område under reguleringsplan for Smedstadtoppen, Plan-id: 2016012-01,vedtatt i 2018, sist revidert 28.08.2018. Området er regulert til boligbebyggelse med tilhørende friområder. Utdrag fra Reguleringsbestemmelser for Smedstadtoppen, arealplan-ID 2016012-01: §3.2 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS1-13: Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger. Det tillates en sekundærleilighet i tillegg til hovedleilighet for eneboliger. Maksimal utnyttingsgrad skal være %- BYA = 35 %. Maks. mønehøyde skal være 9 m for bolig og 5 m for annen frittliggende bebyggelse. Maks. gesimshøyde skal være 8 m for bolig og 3,5 m for annen frittliggende bebyggelse. For bebyggelse med pulttak skal maks. gesimshøyde være 9 m for bolig og 4,5 m for annen frittliggende bebyggelse. Innenfor f_BFL kan det oppføres felles grendehus med parkeringsplasser og uteoppholdsarealer. Parkeringsplassen har adkomst fra o_SKV1. Bygget skal ha bilfri adkomst via gang- og sykkelsti og uteplass skal være mot syd/vest mot tjernet. Vedlagt illustrasjonsplan 2837-100, datert 09.02.2018, er veiledende for utforming av området. Det er avsatt friområder/lekeområder i plankartet, definert som sone BLK1, BLK2 og BLK3. Det kan oppføres forsamlingslokale/grendehus på fellesområde BFL. Det gjøres oppmerksom på at planområdet grenser mot område Løbergsmoen næringspark, samt et annet område som er under regulering (Damgaard Tunet). For øvrige opplysninger om regulering, kontakt megler. Det foreligger ferdigattest for veg, vann og avløp. Samt gangbru og brygge. Damgårdstunet: Elverum kommunestyre vedtok detaljregulering for Damgaardtunet 27. januar 2021, i sak 009/21. Planen legger til rette for boligutbygging nord-øst for Ydalir. Damgårdtunet er under oppbygging og vil grense mot tomteområdet, Smedstadtoppen delfelt 2. Damgårdstunet vil ha samme innkjøring som delfelt 2. Totalt er det regulert 26 nye tomter for ene- og tomannsboliger. Det skal bygges ny adkomstveg via Olav Sæters veg (Sagbruksvegen) som skal være en kommunal veg felles for Damgaardtunet og deler av Smedstadtoppen. Det er regulert gangforbindelse inn til sentrale deler av planområdet, som igjen henger sammen med gang- og sykkelveg langs Olav Sæters veg. Det er regulert til nye boligområder nord-øst, nord, vest og sør-vest for boligfeltet. Området er under utvikling og det må forventes en del støy i byggeperioden. Området øst for boligfeltet er regulert til friområde/grønnstruktur med hensyn friluftsliv.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Budgivning
  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  46 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000))

  63 292 (Omkostninger totalt)

  1 913 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  63292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev