aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Plankevegen 26 og denne boligtomten! På tomten kan det bygges ene- og tomannsboliger. Det tillates en sekundærleilighet i tillegg til hovedleilighet for eneboliger. Maksimal utnyttingsgrad: %- BYA = 35 %.

Elverum Plankevegen 26

Nyetablert boligtomt uten byggeklaushul!

 • 1 190 000
 • PRISANTYDNING1 190 000
 • OMKOSTNINGER45 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 235 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT620 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-))
  --------------------------------------------------------
  45 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 235 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Plankevegen 26, Innlandet

 • Familievennlige og koselige Smedstadtoppen er et nyetablert boligområde som ligger ovenfor Ydalir bydel på Løvbergsmoen, ca. 2,5 km fra sentrum. Skole/barnehage, dagligvarebutikker og andre store butikkjeder finnes i gangavstand fra tomten. Eiendommen ligger også i nærhet til bymarka i Svartholtet med tustier og skiløyper. På tomten kan det bygges ene- og tomannsboliger. Det tillates en sekundærleilighet i tillegg til hovedleilighet for eneboliger.

  Merk deg dette:
  Ingen byggeklausul
  Kort avstand til sentrum
  Turmuligheter i nærområdet
  Naturlig plaskedam med strand og brygge på området
  Maksimal utnyttingsgrad: %- BYA = 35 %.
  Fine fellesområder med lekeplasser, Tuftepark, dam med strand og brygge.

  I denne bydelen bor du i et område som er godt tilrettelagt for både nyetablert, barnefamilier og voksne - dette gir en god puls i nærmiljøet. Tomtene har umiddelbar nærhet til bymarka i populære Svartholtet, hvor du vil finne utallige muligheter for turer og rekreasjon. Svartholtet kan by på milevis med tur- og sykkelstier, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid med traseer for både trim og trening. Det skal etableres skiløypetrase fra smedstadtoppen delfelt 2 og til løypenettet i Svartholtet. Her ligger alt tilrette for deg som liker å holde deg i aktivitet.

  På vinterstid har du en ypperlig langrennstur inn til Svenkerudvollen, som i sesongen har salg av kaffe, kakao og vafler. Det er også kort avstand til Stavåsen med lysløype, hvor det er stor aktivitet for barn og unge på vinterstid.

  Er du golfentusiast eller ønsker litt mer action så ligger Starmoen fritidspark en kort kjøretur fra hjemmet med både 18-hulls golfbane, travpark, flyplass, motorcross, bilcross, go-kart m.m.
 • Eiet tomt til boligbebyggelse.
 • Eiertomt på ca. 620 m². Tomten er opparbeidet med masse.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen har ideell andel (1/26) av felles adkomstveger på boligfeltet. Kostnader til brøyting/strøing og vegvedlikehold må påregnes.

  Tomtene på delfeltet har tilgang til offentlig vann- og avløpsnett. Stikkledninger for vann og avløp er ført inn mot tomtegrense. Tomtekjøper må selv besørge og bekoste graving fra egen bolig og inn mot tilkoblingspunkt (se vedlagte kart over kommunale vannledninger). I tilegg kommer tilknytningsavgift til Elverum kommune, se punktet "Offentlige/kommunale avgifter". Se også vedlagte kart over vann- og avløpsledninger.

  Parkering: Opparbeides på egen tomt.
 • Formuesverdien for tomten er ikke fastsatt. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte.

  Når tomten er bebygd, settes formuesverdien etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.
 • Eiendomsskatten utgjorde i 2022 7 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Ved ferdig oppsatt bolig, gjelder andre satser. Se Elverum Kommunes hjemmeside. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Kjøper bærer tilknyttingsavgift til vann, kloakk og strøm. Tilknytningsavgift for vann og avløp avhenger av hvilken størrelse det blir på boligen.

  Tilknytningsgebyr (engangsgebyr) i 2023:
  Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes.
  Vann: For boliger pr. m² beregnet areal: kr 116,-
  Avløp: For boliger pr. m² beregnet areal: kr 182,-

  Forbrukgebyr for vann- og avløp vil avhenge av om boligen har vannmåler eller om forbruket beregnes etter areal.
  Årsgebyr 2023:
  Boliger - med vannmåler:
  Vann pr. m³ målt vannforbruk: kr 20,75
  Avløp pr. m³ målt vannforbruk: kr 30,20

  Boliger - uten vannmåler:
  Vann pr. m² beregnet areal: kr 33,20
  Avløp pr. m² beregnet areal: kr 48,31

  Renovasjonsgebyr 2023:
  Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 799,-
  Minstebeløp for restavfall kr 1 633,-,
  Minstebeløp papirbeholder kr 128,-
  Minstebeløp glass og metall kr 128,-
  Oppgitte renovasjonspriser er minstepriser. Avgiftene avhenger av mengde avfall.

  Årlig feie- og tilsynsgebyr (pr pipeløp) kr 650,-.

  I tillegg kommer gebyrer i forbindelse med byggesak.

  Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  For nærmere informasjon/oversikt over kommunale avgifter, se Elverum kommunes gebyrregulativ på deres hjemmeside.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og "Vei/vann/avløp", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Felleskostnader:
  Driftsforeningen jobber med å utarbeide budsjett for felleskostnader. Dette er per salgsoppgavedato ikke klart/bestemt.
  Ny eier må påregne at det vil bli månedlige felleskonstnader ved kjøp av tomten
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det er gravd fiber og strøm inn til tomtegrensen. Graving inn til boligen må kjøper bekoste. Det vil tilkomme tilkoblingsavgift.

  Arealet i Delfelt 2/Plankevegen er etableret som realsameie. Etablering av realsameie betyr at hver enkelt tomt vil eie an ideell andel (1/26-del) av dette fellesarealet-/området. Tomtene på Delfelt 2/ Plankevegen besørger selv drift og vedlikehold av realsameiet via sin egen huseierforening. For fellesområdene som skal tjene hele planområdet Smedtadtoppen, er det etablert en egen driftsforening som skal eie, drifte og vedlikeholde disse.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i fast eiendom for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 900001-1/15, tinglyst den 05.02.1807. Gjelder: Rettigheter iflg. skjøte
  Dagboknr. 902525-1/15, tinglyst den 12.10.1936. Gjelder: Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Elverum kommune.
  Dagboknr. 1048-1/15, 2217-1/15 og 1051-1/15 , tinglyst den 04.03.1969. Gjelder: Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Dagboknr. 4419-1/15, 07.07.1977 . Gjelder erklæring/avtale vedr. ødelagt skog ved skogbrann 30.6.1976
  Dagboknr. 6097-2/15 , tinglyst den 22.10.1981. Gjelder: Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Dagboknr. 6803-1/15, tinglyst den 20.10.1986. Gjelder: elektriske kraftlinjer. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk.
  Dagboknr. 1318-1/15, tinglyst den 07.03.1989. Gjelder: Skjønn; eksproprian GLB. Østerdalsskjønnet
  Dagboknr. 5899-1/15, tinglyst den 24.10.2001. Gjelder: Erklæring/avtale. Om engangsinnløsning av årlig erstatningsbeløp. Takst 1992. Engangsutbet. Ekspropriant Hedmark Energi AS.
  Dagboknr. 1189683-1/200, tinglyst den 09.10.2019. Gjelder: Kjøpekontrakt. Rettighetshaver: Løvbergsmoen Utvikling AS.
  Dagboknr. 205011-3/200, tinglyst den 22.02.2022. Gjelder: Pliktig medlemsskap i huseierforening. Ideell 1/26-del av gnr 31 bnr 1465 skal ligge til gnr 31 bnr 1461, som tilbehør etter avhendingsloven §3-4, andre ledd bokstav d). Andel av gnr 31 bnr 1465 ska tas fra eierandel tilhørende henholdsvis Opplysningsvesenets fond og Løvbergsmoen Utvikling AS.

  Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Tomten ligger i et område under reguleringsplan for Smedstadtoppen, Plan-id: 2016012-01,vedtatt i 2018, sist revidert 28.08.2018. Området er regulert til boligbebyggelse med tilhørende friområder.

  Utdrag fra Reguleringsbestemmelser for Smedstadtoppen, arealplan-ID 2016012-01:
  §3.2 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS1-13:
  Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger. Det tillates en sekundærleilighet i tillegg til hovedleilighet for eneboliger. Maksimal utnyttingsgrad skal være %- BYA = 35 %.

  Maks. mønehøyde skal være 9 m for bolig og 5 m for annen frittliggende bebyggelse. Maks. gesimshøyde skal være 8 m for bolig og 3,5 m for annen frittliggende bebyggelse. For bebyggelse med pulttak skal maks. gesimshøyde være 9 m for bolig og 4,5 m for annen frittliggende bebyggelse.
  Innenfor f_BFL kan det oppføres felles grendehus med parkeringsplasser og uteoppholdsarealer.

  Parkeringsplassen har adkomst fra o_SKV1. Bygget skal ha bilfri adkomst via gang- og sykkelsti og uteplass skal være mot syd/vest mot tjernet. Vedlagt illustrasjonsplan 2837-100, datert 09.02.2018, er veiledende for utforming av området. Det er avsatt friområder/lekeområder i plankartet, definert som sone BLK1, BLK2 og BLK3. Det kan oppføres forsamlingslokale/grendehus på fellesområde BFL. Det gjøres oppmerksom på at planområdet grenser mot område Løbergsmoen næringspark, samt et annet område som er under regulering (Damgaard Tunet). For øvrige opplysninger om regulering, kontakt megler.

  Det foreligger ferdigattest for veg, vann og avløp. Samt gangbru og brygge.

  Damgårdstunet:
  Elverum kommunestyre vedtok detaljregulering for Damgaardtunet 27. januar 2021, i sak 009/21. Planen legger til rette for boligutbygging nord-øst for Ydalir. Damgårdtunet er under oppbygging og vil grense mot tomteområdet, Smedstadtoppen delfelt 2. Damgårdstunet vil ha samme innkjøring som delfelt 2. Totalt er det regulert 26 nye tomter for ene- og tomannsboliger. Det skal bygges ny adkomstveg via Olav Sæters veg (Sagbruksvegen) som skal være en kommunal veg felles for Damgaardtunet og deler av Smedstadtoppen. Det er regulert gangforbindelse inn til sentrale deler av planområdet, som igjen henger sammen med gang- og sykkelveg langs Olav Sæters veg.

  Det er regulert til nye boligområder nord-øst, nord, vest og sør-vest for boligfeltet. Området er under utvikling og det må forventes en del støy i byggeperioden.

  Området øst for boligfeltet er regulert til friområde/grønnstruktur med hensyn friluftsliv.
 • Gnr. 31 Bnr. 1452 i Elverum kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 40.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 10.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.400,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Håkon Nymoen
  Martine Fossum
Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev