aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gaarderløkka og Rolsdorphs veg 4!
Velkommen til Gaarderløkka og Rolsdorphs veg 4!

ELVERUM Rolsdorphs veg 4

Lys og hyggelig 3-roms hjørneleilighet i 2. etasje. Solrik vestvendt balkong, vedovn og varmepumpe. Garasje og 4 boder!

 • kr 1 500 000
 • BRA 66 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 17 601
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 726 669
 • EierformAndel
 • Byggeår1960
 • Soverom2
 • ArealP-rom 66 m²
 • Andel fellesgjeldkr 209 068
 • Felleskostnaderkr 6 064
 • Tomt3 029.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 500 000 (Prisantydning) 209 068 (Andel av fellesgjeld)   1 709 068 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 769 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 601 (Omkostninger totalt)   1 726 669 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 2. etasje. Dersom du har behov for 3 soverom kan dette enkelt etableres i stuen.
Velkommen til Rolsdorphs veg 4! En lys og hyggelig 3-roms andelsleilighet beliggende på hjørnet byggets 2. etasje. Leiligheten har en god planløsning med en romslig stue, et separat kjøkken, 2 soverom og bad/vaskerom. Dersom du har behov for 3 soverom kan dette enkelt etableres i stuen. Fra stuen har du utgang til en stor og solrik overbygget balkong på ca. 12m² mot vest som er perfekt på varme sommerdager. På de kaldere dagene har du både vedovn og varmepumpe som gir god varme. Leiligheten disponerer totalt 4 boder på til sammen ca. 27m², samt en garasje på ca. 17m² i felles garasjerekke. Leiligheten har en sentral og fin beliggenhet i et veletablert boligområde på Gaarderløkka. Her bor du med gangavstand til sentrum med alt av byfasiliteter og med nærhet til Glomma og fine turområder.
Du ønskes velkommen inn i en lys og praktisk entré med god oppbevaringsplass i plassbygget skyvedørsgarderobe.

Rolsdorphs veg 4, Innlandet

 • Tomt
  3029.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for borettslaget på ca. 3 029,4m². Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og gjesteparkering, samt asfalt ved garasjebygg. Opparbeidet uteområde med plen og beplantning. Eiendommen grenser til kommunalt friområde opparbeidet med plen og med noe lekeapparater.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Leiligheten har en sentral og fin beliggenhet i et veletablert boligområde på Gaarderløkka. Her bor du med gangavstand til sentrum med alt av byfasiliteter og med nærhet til Glomma og fine turområder. Flere barnehager og skoler i nærheten. Prestegårdsjordet med fotballbaner ligger like ved. Turstien langs Glomma som tar deg til både Skogmuseet og Glomdalsmuseet er en kjempefin søndagstur for både store og små. Her går gang- og sykkelveien helt til Heradsbygd hvis du har lyst på en lengre tur. Langs gang- og sykkelstien er det tilrettelagte områder med benker, lekeplasser og friområder. Fra eiendommen er det også kort veg opp til Svartholtet med fine tur- og treningsmuligheter for hele familien. Her er det milevis med stier og grusveier som kan benyttes til fots eller på sykkelsetet. På vinterstid er det et godt utbygd løypenett for deg som er glad i langrenn. Her kan du ta deg til store deler av marka i omkring Elverum og bygdene rundt. Det er bybussforbindelse like ved eiendommen, med videre forbindelse til skysstasjonen og Terningen Arena med høgskole på Vestad.

  Byggemåte
  Leilighet i 2.etasje mot nordvest i firemannsbolig oppført ca 1960. Gulvkonstruksjon i kjeller med pusset betong. Synlige grunnmurer utvendig pusset og malt. Etasjeskillere antatt med isolerte trekonstruksjoner. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledningsbord, antatt isolert med mineralull. Veggfasader med etablert lufting. Museband påvist bak overliggere. Kledninger og overflatebehandling fra 2008. Overflater ved utvendige fasader fremstår med normalt vedlikehold. Brannskille mot naboleiligheter antatt utført etter gjeldende brann- og lydkrav for byggeåret. Vinduer med isolerglass. Vannbrett med metallbeslag. Saltakkonstruksjon med kaldtloft. Tekking med betongtakstein. Fuglebånd montert ved takfot. Gradrenne og takfotbeslag i metall. Montert stigetrinn til gangbane mellom pipeløp. Renner og nedløp i metall. Takvann ført til terreng. Konstruksjon isolert med mineralull. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Garasje: Privat garasje i fellesbygning. Ukjent byggeår. Gulv med asfalt. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledningsbord. Innvendige delevegger med netting. Åpen himling. Manuell vippeport i tre. Pulttak tekket med metall. Renner og nedløp med metall. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Avløpsrør: Det er flere boenheter i bygget og kontroll om kloakk er luftet over tak er ikke foretatt. Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Ingen avvik eller skader ble registrert, generelt anbefales jevnlig rengjøring av sluk og vannlåser for å sikre god avrenning. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. * Vannledninger: Innvendig stoppekran plassert i kjeller er ikke funksjonstestet. Det anbefales etablert stoppekran i leiligheten. Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Ingen avvik eller skader ble registrert, generelt anbefales regelmessig testing av hovedstoppekran for å kontrollere at den stenger ved en eventuell lekkasje. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. * Elektrisk: Eiendommen selges som et dødsbo og det er ukjent om det forefinnes samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. * Varmtvannsbereder: Det er felles varmtvann i bygget. En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. * Ventilasjon: Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. * Våtrom: Overflater: Vindu er plassert i våtsone, dusjkabinett forhindrer direkte vannsprut. Vindu med karmer og listverk vil ikke tåle belastningen av fritt vann. Dusjkabinett hindrer direkte vannsprut. Det er ikke tilfredsstillende fall til sluk. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegg og gulv kan redusere overflatens levetid. Tilfredsstillende høyde på dørterskel med tanke på fuktsikring. Badet må påregnes oppgradert på sikt. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegg og gulv kan redusere overflatens levetid. Ingen symptomer på skader ble registrert på befaringsdagen. * Våtrom: Membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke adkomst til sluk slik at inspeksjon og kontroll av sluk kan ikke gjennomføres. Det er viktig at sluk rengjøres jevnlig for å sikre god avrenning. Tilgang til sluk for inspeksjon og rengjøring anbefales. Rørføringer gjennom gulv har ikke synlig membran / mansjetter over gulvet. Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. * Våtrom: Sanitærutstyr: TG 2 satt på grunn av alder og slitasje på sanitærutstyr. * Våtrom: Ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det presiseres at det bør avklares med sameiet/borettslaget om muligheten for dette. * Øvrig: Innvendige overflater: Parkettgulv fremstår som slitt. Overflater som helhet med normal bruksslitasje. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Leiligheten ligger i byggets 2. etasje og inneholder: Entré, stue med utgang til balkong, kjøkken, 2 soverom og baderom. Leiligheten disponerer totalt 4 boder; to kjellerboder på ca. 12m² og ca. 4m², og to loftsboder på tilsammen ca. 11m². I tillegg disponerer leiligheten en garasje på ca. 17m² i felles garasjerekke.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Grunnpakke kabel-TV/bredbånd er inkludert i felleskostnadene.

  Parkering
  Leiligheten disponerer en garasje på ca. 17m² i felles garasjerekke.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 03.11.2008, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2028. Feiing ble utført siste gang den 30.01.2020. Tilsyn ble sist gang utført den 30.01.2020, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000 (Prisantydning) 209 068 (Andel av fellesgjeld)   1 709 068 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 769 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 601 (Omkostninger totalt)   1 726 669 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert på vegg i stuen. Vedfyring med vedovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner på soverom og i gang.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Formuesverdi primær
  514088

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1850717

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud på finansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Andelsnummer
  6

  Part.obl.nr.
  954017737

  Felleskostnader pr. mnd.
  6064

  Andel fellesgjeld
  209068

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-07-31T22:00:00Z

  Andel fellesformue
  43150

  Andel fellesformue per dato
  2022-12-30T23:00:00Z

  Kommentar kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Borettslaget
  Rolsdorphsv 2-4

  Borettslagets org.nr
  954017737

  Om borettslaget
  Rolsdorphsvei 2 - 4 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons- nummer 954017737, og består av 8 andelsleiligheter. Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Større vedlikehold og rehabilitering: 2022: Rens av takrenner og utskiftning av ødelagt takstein. 2022: Utvendig maling av firemannsboligene. 2020: Bytte av resterende vinduer. 2016: Bytte av verandadører og viduer samt alle kjellervinduer. 2013: Utskfitning av vinduer mot sør og nord. 2011 - 2012: Nye utvendig vann- og kloakkrør til det offentlige. 2008: Beising av garasje. 2007: Beising av hus. 2006: Ny utvendig panel og tilbygg veranda. 2005: Nye ytterdører og callinganlegg/døråpner. 2003: Nye tak. 1995: Nye varmtvannsberedere.

  Gebyr forkjøpsrett
  7769

  Forkjøpsrett
  Andelseierne i borettslaget, dernest øvrige medlemmer av OBOS, har forkjøpsrett. Forkjøpsrett avklares i etterkant av budaksept og prosessen tar ca. 10-20 dager. Det gjøres oppmerksom på at det påløper gebyr til forretningsfører på kr. 7 769,- for den som benytter forkjøpsrett.

  Styregodkjennelse
  Kun fysiske personer (ikke selskap) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen. Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper forplikter seg til å gjennomføre handelen selv om styregodkjennelse ikke foreligger, men boligen/andelen kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Driftsinntekter i 2022 var til sammen kr. 554 400,-. Driftskostnader i 2022 var til sammen kr. 461 156,-. Dette ga et positivt årsresultat i 2022 på kr. 38 007,-. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) var per 31.12.2022 kr. 338 560,-.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Lånenummer: OBOS01-98207646830 Type: Annuitet Restsaldo: Kr. 1 268 126,- Andel restsaldo: Kr. 158 518,- Andel kapitalkostnader: Kr. 1 313,- Rest løpetid: 14år 7mnd Term. per år: 12 Type rente: Flyt Rente: 5,6% Lånenummer: OBOS02-98207861189 Type: Annuitet Restsaldo: Kr. 404 402,- Andel restsaldo: Kr. 50 550,- Andel kapitalkostnader: Kr. 495,- Rest løpetid: 11år 8mnd Term. per år: 12 Type rente: Flyt Rente: 5,6% Det er ikke mulighet for individuell nedbetaling på fellesgjelden.

  Sikringsordning fellesgjeld
  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv - måneder regnet fra oppsigelsesdato.

  Borettslagets forsikringsselskap
  Tryg Forsikring

  Polisenummer felles forsikring
  6655091

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning, som kan ses hos meglerforetaket. Ta kontakt med meglerforetaket dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av disse dokumentene.

  Beboernes forpliktelser og dugnader
  Vasking av trapper foregår etter oppsatt liste på korktavle i gangen. Den uka man har ansvar for trappevask, har man også ansvar for plenklipping i sommerhalvåret og snømåking i vinterhalvåret. Alle beboer oppfordres til å bidra med snørydding foran inngangspartier og ved postkasseskilt og søppeldunker.

  Dyrehold
  Iht. borettslagets husordensregler skal det søkes styret dersom man ønsker å ha hund, katt eller andre dyr i huset.

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente heftelser registrert på, og eller som skal følge med andelen. På borettslagets eiendom er det tinglyst følgende heftelser (dokument): * Erklæring/avtale, tinglyst den 27.12.1951 - Dokumentnr: 3331. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om gjerde. * Pantedokument, tinglyst den 07.11.2017 - Dokumentnr: 1240641. Beløp: NOK 1 700 000. Panthaver: OBOS-BANKEN AS. * Pantedokument, tinglyst den 30.03.2020 - Dokumentnr: 2283181. Beløp: NOK 500 000. Panthaver: OBOS-BANKEN AS. Dokument kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for riving/nybygg av terrasser i 2006. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra byggeåret, på eventuelle andre endringer i senere tid eller på garasjer. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen i forbindelse med riving/nybygg av terrasser i 2006, samt tegninger fra 1973 på garasjerekke. Innholdet i disse synes å være i samsvar med dagens bruk. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til borettslagets eiendom fra offentlig vei. Borettslagets bygningsmasse er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Borettslaget har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Godkjent utleie meldes uansett til styret for registrering. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av andelen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000 (Prisantydning) 209 068 (Andel av fellesgjeld)   1 709 068 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 769 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   17 601 (Omkostninger totalt)   1 726 669 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  17601

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 49.000,-. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 13.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev