aktiv-eiendomsmegling

Elverum Sagåvegen 32B

Halvpart av tomannsbolig med garasje i Øverleiret. Tomt på over 2,3 mål.

 • 3 000 000
 • BRA 101 m²
 • PRISANTYDNING3 000 000
 • OMKOSTNINGER91 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 091 142
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 004
 • AREALP-rom 100 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 305 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 3 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  91 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 091 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en halvpart av tomannsbolig med garasje i attraktive Øverleiret.
Her bor man usjenert til i et eldre boligfelt beliggende nær turstier og skiløyper, samtidig som man bor i kort gangavstand til sentrum. Boligen er over to plan med blant annet bad i hver etasje, hems og romslig veranda. Tomten er på over 2,3 mål og strekker seg helt ned til Sagåa hvor det både er bekkørret og oter. Det er ca 350m i luftlinje til nærmeste barneskole og barnehage.

Merk deg dette:
- Tomt på over 2,3 mål
- 2 Bad
- Hems
- Romslig veranda
- Garasjeplass
- Like ved barneskole og barnehage

Boligen inneholder:
1. etg: Felles entre, gang, trappegang, bad/vaskerom, samt stue, spisestue og kjøkken i åpen løsning. Veranda.
Sokkeletasje: Trappegang, gang, bod, bad/vaskerom og 2 rom som er innredet som soverom.

Sagåvegen 32B, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Eiendommen har gruset innkjøring og garasjeplass i felles garasje. Boligen har to innganger; en felles med den andre seksjonen, samt en egen i sokkeletasjen.

  STUE/SPISESTUE
  Stue, spisestue og kjøkken er i åpen løsning med utgang til veranda og hage. Rommet varmes opp med koselig peisovn og har stige opp til hems.

  KJØKKEN
  Heltre kjøkkeninnredning har benkeplate i heltre eik med fliser over. Oppvaskmaskinen og komfyren medfølger.

  BAD/VASKEROM
  Boligen har flislagt bad/vaskerom i hver etasje som begge har toalett, dusj, servant i innredning og gulvvarme. Det er mulighet for å vaske klær i begge etasjene, da begge badene også har opplegg for vaskemaskin.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i et meget attraktivt og populært boligområde i Øverleiret med kort gangavstand til sentrumsfasilitetene. Det er også kort veg til fine uteområder og frisbee-golf banen ved Christianfjeld festning, samt til Svartholtet med ypperlige muligheter for både tur, trim og rekreasjon. Marka byr på flotte sykkelstier som fører til både Starmoen og Damtjernet I tillegg til å ha oppkjørte skiløyper i et stort nettverk i vintersesongen. I bydelen finner du lysløype i tillegg til hoppbakker i Ydalir og Hermanshula/Loken med aktiviteter for barn på vinterstid. Eiendommen ligger kun ca 350m i luftlinje fra nyere barneskole og barnehage. Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil. Sagåa renner forbi tomten hvor det både er bekkørret og oter.
 • Del av tomannsbolig og garasje fra 2004.
 • Antatt byggegrop med etablert dreneringssystem. Synlige utvendige fuktsikringer ved grunnmurer. Grunnmurer med Lecablokk. Pussede overflater ved synlige murflater. Åpent bindingsverk og eksponert isopor ved teknisk rom kjeller. Yttervegger i bindingsverk antatt isolert med mineralull. Utvendig stående kledning, tresokkel mot terreng. Fasader uten etablert lufting. Sperretakskonstruksjon med gjennomgående mønedrager. Saltak tekket med tegltakstein.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Elverum AS.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Dører - 2:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karm merket som branndør, ingen merking ved dørblad. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  Dokumentasjon for dør til boenheten som branndør må fremlegges. I
  følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for dører normalt ca
  40 år. Normal garantitid for isolerglass mot punktering er 5-10 år.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Høydeforskjeller fremstår i hovedsak fra byggeåret
  samt påvirket av noe langtidsnedbøyninger,
  setninger eller telehiv. Det anses ikke nødvendig med umiddelbare tiltak. Evt utbedringer kan vurderes ved planlagte rehabiliteringer.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak
  mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU
  Radon aktsomhetskart er definert med "usikker"
  aktsomhetsgrad. Ukjent om det er foretatt radonmålinger ved bygget
  eller i området. Det bør gjennomføres radonmålinger.
  Det anbefales gjennomført radonmålinger. Evt tiltak må vurderes etter
  gjennomførte målinger.

  Innvendige trapper:
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Manglende håndløper på vegg. Noe stor avstand
  mellom rekkverksspiler (krav maks 10 cm). Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
  Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  Utbedringer bør vurderes.

  Overflater Gulv > Bad:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
  i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er mulighet for at det kan forekomme
  vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
  gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
  Høydeforskjell sluk/gulv foran terskel ble målt til 11
  mm, fremstår ikke å tilfredsstille krav i teknisk
  forskrift. Påvist motfall fra dusjsone mot terskel. Tett
  terskelløsning ved dusjnisje hindrer avrenning av evt
  lekkasjevann fra baderomsinstallasjoner til sluk. Det må foretas utbedring av fallforhold.
  Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
  Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  Det må foretas utbedring av avviket.
  Drenasje bør etableres under terskel til dusjhjørne. For å etablere fall
  til sluk må gulvet rehabiliteres, krav til minimum høydeforskjell fra sluk
  til gulv foran terskel 25 mm. Det bør vurderes tiltak ved
  terskelløsningen for lekkasjesikring. Det anses ikke nødvendig med
  umiddelbare tiltak. Evt utbedringer kan vurderes ved planlagte
  rehabiliteringer. I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater
  ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av
  bruken.

  Ventilasjon > Bad:
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tilluftsspalte under dørblad anbefales.

  Overflater Gulv > Bad:
  Det er mulighet for at det kan forekomme
  vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
  gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
  i forskrift på byggetidspunktet.
  Høydeforskjell sluk/gulv foran terskel ble målt til 11
  mm, fremstår ikke å tilfredsstille krav i teknisk forskrift. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  Det må foretas utbedring av fallforhold. Det må foretas utbedring av avviket.
  Våtrommet fungerer med dette avviket.
  For å etablere fall til sluk må gulvet rehabiliteres, krav til minimum
  høydeforskjell fra sluk til gulv foran terskel 25 mm. Det bør vurderes
  tiltak ved terskelløsningen for lekkasjesikring. Det anses ikke
  nødvendig med umiddelbare tiltak. Evt utbedringer kan vurderes ved
  planlagte rehabiliteringer. I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på
  overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt
  avhengig av bruken.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Taktekking:
  Isbord og vindskier med vedlikeholdsbehov. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Isbordbeslag anbefales.

  Nedløp og beslag:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Renner med tilnærmet normale fallforhold. Nedløp
  med noe frostspreng. Behov for utskiftninger av enkelte nedløpsrør.

  Veggkonstruksjon:
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
  mot grunnmur.
  Tett utførelse hindrer ventilering bak kledningsbord,
  ingen påviste følgeskader. Lokalt overflatebehandling
  med avflassinger og oppsprekkinger. Lokal utbedring må utføres. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
  Tett utførelse uten påviste følgeskader, forholdet bør sjekkes jevnlig.
  Kledninger lokalt med noe vedlikeholdsbehov.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
  mulighet til vurdering utover alder og observasjoner
  fra underliggende etg. Svertesopp ved bordkledninger mot raft.
  Insektsnetting med skader antatt forårsaket av fugl. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Innhent dokumentasjon, om mulig. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Insektsnetting må skiftes/utbedres i sin helhet, evt skader ved
  isoleringen bør kontrolleres.

  Vinduer:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduer uten vannbrett, ingen påviste følgeskader. Ikke påvist punkteringer, men kan forekomme grunnet
  vinduenes alder. Tettelister ved åpningsbare vinduer
  har mistet noe tettefunksjon. Ved befaring var det noe
  dugg på enkelte vindusglass. Dugg kom av for lite
  varme satt på innvendig da huset har stått ubebodd i høst. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Utbedringer med montering av vannbrett anses påkrevet. Utfra
  varmetapsbetraktning bør punkterte glass vurderes utskiftet hvis dette
  påvises. Tettelister bør byttes ved åpningsbare vinduer, mistet noe
  tettefunksjon. Kondens på glassflater anses grunnet for lav
  romtemperatur, dette vil endres når varme settes på igjen. I følge
  Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for vinduer normalt ca 40
  år. Normal garantitid for isolerglass mot punktering er 5-10 år.

  Dører:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Utvendig slitasje og noe skader ved ytterdører. Ikke
  påvist punkteringer, men kan forekomme grunnet
  dørens alder. Tettelister har mistet noe tettefunksjon. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Det må foretas lokal utbedring. Dører må justeres.
  Terskelbeslag bør monteres. I følge Byggforsk byggdetaljblad er
  middels levetid for dører normalt ca 40 år. Normal garantitid for
  isolerglass mot punktering er 5-10 år.

  Dører - 2 - 3:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Noe utvendig slitasje. Ikke påvist punkteringer, men
  kan forekomme grunnet dørens alder. Tettelister har
  mistet noe tettefunksjon. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Det må foretas lokal utbedring. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  Terskelbeslag bør monteres. I følge Byggforsk byggdetaljblad er
  middels levetid for dører normalt ca 40 år. Normal garantitid for
  isolerglass mot punktering er 5-10 år.

  Rom Under Terreng:
  Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i
  trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist
  fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over
  tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.
  Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i
  trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
  Kjeller har risikokonstruksjoner ved at vegger er
  utforet og at gulv dels er utført med
  diffusjonsbegrensende overflater. Utførelsen vurderes
  som risikokonstruksjoner forbundet med rom under
  terreng. Slike skader kan oppstå før fukten kan
  oppdages på innsiden av vegger og
  gulvkonstruksjoner. Drenering på utsiden av
  grunnmuren har begrenset levetid, slik at
  konsekvenser ved feil på drenasjen blir råte- og
  muggskader på organiske materialer i skjulte
  konstruksjoner. Ukjent vedr evt pussbehandling bak
  påforede kjellervegger. Boligdelen fremsto ved
  befaringen med generelt liten fuktbelastning
  konstruksjon og alder tatt i betraktning. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
  fuktskader. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og
  omfanget på eventuelle skader. Temperaturen ved kjelleren kan med fordel økes noe. Ventilering kan med fordel forbedres ved etablering av flere veggventiler. Viktig med
  oppsyn av kjeller for å følge med på utviklingen. Det bør kontrolleres
  konstruksjoner ved påforede vegger, vegger bør åpnes for besiktigelse.

  Innvendige dører:
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører med justeringsbehov. Enkelte dører må justeres. Enkelte dører må justeres. I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for dører normalt ca 40 år.

  Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Slukmansjett kunne ikke påvises. I følge Byggforsk
  byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente
  lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken. Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
  Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet
  skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet
  for når dette er nødvendig. Fuktsikring ved terskel må kontrolleres. Badet synes å ha fungert i 18 år uten tegn til skader, men tilstanden bør overvåkes. Dusjkabinett kan
  evt vurderes hvis nødvendig. Ingen tiltak som anses prekært. Ingen
  tegn til fuktproblematikk ved rommet eller tilstøtende bygningsmasse
  som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner. Jevnlig
  kontroll av overflater anbefales.

  Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Slukmansjett kunne ikke påvises ved slukpotte, smurt
  smøremembran rundt og over klemring. I følge
  Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke
  forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt
  avhengig av bruken. Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Installering av tett dusjkabinett anbefales. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet
  skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet
  for når dette er nødvendig.
  Lokal utbedring må utføres.
  Badet/våtrommet må utbedres for å oppnå tilfredsstillende
  tettesjikt/membranløsning.
  Fuktsikring ved terskel må kontrolleres. Badet synes å ha fungert i 18
  år uten tegn til skader, men tilstanden bør overvåkes. Dusjkabinett kan
  evt vurderes hvis nødvendig. Ingen tiltak som anses prekært. Ingen
  tegn til fuktproblematikk ved rommet eller tilstøtende bygningsmasse
  som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner. Jevnlig
  kontroll av overflater anbefales.

  Ventilasjon > Bad:
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tilluft via åpen dør. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tilluftsspalte under dørblad anbefales.

  Avtrekk > Kjøkken:
  Kjøkken mangler styrt tilluftsventilering. Manglende tilluftsventilering. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til kjøkken, f.eks. luftespalte
  ved dør e.l. Det bør etableres tilluft til kjøkken.

  Vannledninger:
  Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør
  system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
  Stoppekran ikke merket. Fordelerskap etablert uten
  drenasjerør, avrenning via åpne hull til vegg med
  eksponert trevirke. Rørføringer i bad 1.etasje ført via
  yttervegg, ingen opplysninger om frostproblematikk.
  PEX plastrør har levetid på opptil 50 år.
  Kobbervannrør har levetid på fra 25 til 50 år. Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på
  eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.
  Kjøkken må sjekkes om det evt er manglende endemansjetter ved
  varerøravslutninger. Stoppekran må merkes. Fordelerskapet anses ikke
  forskriftsmessig og bør vurderes utbedret eller utskiftet. Rørkurser i
  fordelingsskap bør merkes. Rørføringer utsatt for frostproblematikk i
  yttervegg bad 1.etasje, Det anses at rørføringer til dusjen må legges
  åpent inne på badet, nye åpne rørføringer anses som billigste
  alternativ. Lekkasjevakt anbefales montert i alle rom med
  vanninstallasjoner. Anlegget bør kontrolleres av fagmann.

  Ventilasjon:
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til
  gjeldende krav på oppføringstidspunktet.
  Ventilering via spalteventiler i nyere vinduer og 2 veggventiler i kjeller. Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom
  som ikke har det. Det må gjøres nærmere undersøkelser. Anlegget må sjekkes av fagperson. Flere veggventiler bør monteres.

  Varmtvannstank:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
  varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Bereder tilkoblet veggstikk. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende
  forskrift. Ingen tiltak er påkrevet. Bereder er tilkoblet iht kravet fra byggeåret,
  men tilkobling med fast montering og sikkerhetsbryter anbefales.

  Elektrisk anlegg:
  Inntak via jordkabel. Sikringsskap plassert i felles
  vindfang. Sikringskap med digital måler og
  jordfeilautomater. Underskap med automater og
  seriemåler plassert i teknisk rom. 3-fase 230V anlegg
  med 56A hovedsikringer, stigerkurs til kjeller med 20A
  sikring. I hovedsak med skjult ledningsnett,
  ledningsnett fra byggeåret. Elektrisk gulvvarme på begge bad. Det anbefales elsjekk av autorisert installatør. Det anbefales elsjekk hvert 5.år. Det elektriske
  anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.

  Grunnmur og fundamenter:
  Det er registrert fritt eksponert isopor e.l.
  Åpent bindingsverk og eksponert isopor ved teknisk
  rom kjeller. Tildekkede eller dels utilgjengelige
  grunnmurer kunne ikke besiktiges. Synlig isolasjon må tildekkes på forsvarlig måte.
  Grunnmurer som var tildekket eller utilgjengelige ved befaringen bør
  kontrolleres.

  Terrengforhold:
  Eiendommen ligger i flomutsatt område iht.
  kommuneplan. Ingen påviste følgeskader som kan settes i
  sammenheng med terrengfall på eiendommen.
  Opplyst ved NVE sine kartsider at eiendommen ligger i
  aktsomhetssone for flom (NVE Atlas). Tilnærmet flatt
  terreng ved deler av synlige grunnmurer. Terrenget
  skal ha fall minst 2 cm pr. meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur. Ytterligere undersøkelser anbefales. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Behov for noe terrengjusteringer. Terrenget skal ha fall minst 2 cm pr.
  meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur. Ingen informasjon om
  tidligere flomskader.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Manglende dokumentasjon for vann- og avløpsanlegg.
  Anlegget er 18 år gammelt. Ingen opplysninger om
  lekkasjer, frostproblematikk eller problemer med
  avløp. I følge Byggforsk byggdetaljblad ligger generell
  levetid plastrør på opptil 50 år, plast avløpsrør har levetid på 50 år. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Dokumentasjon for vann- og avløpsanlegget må fremskaffes. Opplyst
  om fungerende anlegg, men ut fra alder kan skader plutselig oppstå.
  Funksjon og tilstand vedr vann- og avløpsanlegg må vurderes av
  fagmann. Kostnadsestimat kun for kontroll av fagmann. Ytterligere
  kostnader kan bli påkrevet etter utredning.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  Rekkverk ved terrasse og trapp med for stor åpning
  mellom spiler. Råteskader ved levegg.
  Trappevanger på terreng utsatt for fukt- og
  råteskader. Mangelfull avrenning fra stålplater under
  bjelkelaget, dette kan medføre skader ved
  underliggende terrasseplatting og anbefales forbedres. Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på
  byggemeldingstidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
  forskriftskrav. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Overflater med vedlikeholdsbehov, ny malebehandling må påregnes.
  Utbedringer anbefales hvor trevirke stedvis ligger mot eller nært
  terrengnivå og utsatt for fuktskader, anbefalt min 15 cm til terreng.
  Gulv ved terrasse og plattinger utført med 21 mm terrassebord på cc
  60 cm bjelkelag anses underdimensjonert. Behov for utbedring av
  påviste skader. Avrenning fra terrassen til underliggende
  konstruksjoner anbefales forbedres.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2:
  Det er ikke montert rekkverk. Trapp uten rekkverk. Platting på terreng samt trappekonstruksjon utsatt for fukt- og råteskader. Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Trapperekkverk må monteres.

  Branntekniske forhold:
  Seksjonert boenhet. Brann-/lydkrav til skillevegger og etasjeskille mot naboleiligheter og fellesarealer. Brannslukningsapparat bør byttes ut. Røykvarslere må monteres ved begge plan.

  Forstøtningsmurer:
  Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
  Manglende rekkverksløsning ved deler av muren.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Hele boligen: Bra/p-rom: 101/100 kvm.
  1.etg: Bra/p-rom: 54/54 kvm.
  Sokkeletasje: Bra/p-rom: 47/46 kvm
  Hemsen har ikke målbart areal pga lav takhøyde.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg: Vindfang, entre, stue, kjøkken, bad og trapperom.
  Sokkeletasje: Trapperom, bad, gang og 2 soverom.
  Soverom i kjeller uten tilfredsstillende dagslysareal er medtatt som primærareal.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.
 • Boligen varmes opp med peisovn i stue, gulvvarme på begge badene og for øvrig elektriske panelovner.
 • Felles eiertomt på ca. 2.305 m². Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring, gress og diverse beplantning. Tomten strekker seg helt ned til Sagåa.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Parkering i halvpart av felles dobbelgarasje, samt mulighet for biloppstilling på tomten.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Elverum kommune har ikke oversikt over private stikkledningers plassering.
  Service på vannmåler skal utføres hvert 5. år. Kommunen har ingen dokumentasjon på at dette er utført.
 • Eierseksjonen er en del av et sameie bestående av totalt 2 eierseksjoner. Det er ikke organisert noen formell drift rundt sameiet. Det innbetales ikke felleskostnader til sameiet, da hver eierseksjon svarer for sine driftsutgifter alene. Det er ikke utarbeidet vedtekter eller husordensregler for sameiet. Eierseksjonene i sameiet har likevel anledning til å gå sammen og organisere og etablere et mer formelt sameie, herunder også å legge opp til innkreving av felleskostnader for å dekke felles drift og interesser.
 • Det er ikke funnet formuesverdi for boligen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.
 • Sameiet har pr salgsoppgavedato ikke tatt opp lån.
  Ingen informasjon om andel fellesformue.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Det er ikke vannmåler på denne seksjonen og følgelig vil årlig vann- og avløpsgebyr fastsettes etter areal i henhold til følgende satser:
  Vannavgift pr m² beregnet areal: kr 25,74.
  Avløpsavgift pr m² beregnet areal: kr 36,74.

  Minste årlige renovasjongebyr utgjør kr 3.122,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er).

  Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

  Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Eiendomsskatten vil utgjøre 3,88 promille av boligens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det foreligger midlertidig brukstillatelse for boligen fra 2005, samt ferdigattest for bruksendring av sokkeletasje fra oktober 2022.

  Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for garasjen.
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen for garasje og boligen. I byggetegninger er rommene som brukes som soverom i sokkeletasjen definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). Kommunen har godkjent bruksendring til soverom. Imidlertid tilfredsstiller ikke rommene kravet til dagslysareal, jf vedlagte tilstandsrapport. Til tross for bruksendringen, kan rommene derfor ikke betegnes som soverom. Rommene tilfredsstiller altså ikke kravet til rom for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonslovens § 24. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.
 • Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men ingen kan direkte eller indirekte erverve mer enn to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det er lagt fiber frem til tomten.

  Den andre seksjonen har rett til å sette opp terrasse på ca 30 kvm foran sin egen dør mot sør.

  Det går kommunal vann- og avløpsledning over tomten, se vedlagte kart. Arealet bør være tilgjengelig for fremtidig vedlikehold.

  Feiing ble utført siste gang i 2004. Tilsyn ble sist gang utført i mars 2019, uten pålegg om utbedringer. Følgende ildsted er registrert på eiendommen: Wiking peisovn fra Wiking AS. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Planlagt besøk for feiing i 2009, 2011, 2014, 2016 og 2022 ble ikke utført.

  Det er ikke foretatt noen rutinemessig kontroll av det elektriske anlegget. Det tas forbehold om at anlegget kan ha feil/mangler eller ikke være tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Første kontroll kan forventes i 2024.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen og har således ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven med vedlegg. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra bygningskyndig.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:

  Dagboknr. 4953-2/15, tinglyst den 02.09.1974. Gjelder erklæring/avtale.
  Selgeren fra overføringen i 1974 tok forbehold om at eiendommen ikke skulle deles eller utparselleres. Gjerdeplikt.

  Dagboknr. 4954-1/15, tinglyst den 02.09.1974. Gjelder bestemmelse om vannrett.
  Eiendommene gnr 32 bnr 26 og gnr 32 bnr 8 skal om sommeren ha rett til føring av ledning for havevanning fra Sagåa over eiendommen.

  Dagboknr. 1250-1/15, tinglyst den 05.03.1981. Gjelder best. om vann/kloakkledning. Eierne av eiendommen gnr 30 bnr 461 gis tillatelse til å føre vann- og kloakkgrøft over eiendommen, samt adgang til fremtidig vedlikehold av disse.

  Dagboknr. 18880-1/200, tinglyst den 06.01.2022. Gjelder seksjoneringen.

  Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Øverleiret, fra 1998. Reguleringsformål for eiendommen er bolig, kjøreveg, annen veggrunn, samt vann- og avløpsanlegg. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse.

  Ca 150m nordøst for eiendommen ligger et ubebygd område regulert til boligbebyggelse. Det må forventes at området bebygges og at det kan forekomme noe støy i byggeperioden.
 • Gnr. 32 Bnr. 27 Snr. 2 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 43.200,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 9.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon, markedsføring, tilrettelegging, innhentede oppysninger og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kjell Kristoffer Røhne
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev