aktiv-eiendomsmegling

ELVERUM Skogvegen 53

Flott enebolig på stor, solrik tomt nær bymarka! Garasje/uthus - Innholdsrikt - Sentrumsnært

 • kr 3 790 000
 • BRA 187 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 3 790 000
 • Omkostningerkr 110 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 900 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 917
 • Soverom6
 • ArealP-rom 141 m²
 • Tomt1 430 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  94 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000))

  110 892 (Omkostninger totalt)

  3 900 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en innholdsrik enebolig med blant annet 5 soverom, 2 stuer, 2 toaletter og eget vaskerom. I tillegg er deler av uthuset innredet med ikke godkjent boenhet. Eiendommen har en pent opparbeidet hage med hele fem fine uteplasser for sittegruppe, samt gapahuk. Eiendommen ligger sentrumsnært, samtidig som den ligger rett ved turstier og skiløyper. Merk deg dette: - Sentrumsnær - Balansert ventilasjon - 5 Soverom - 2 Stuer - 2 Toaletter - Uthus/garasje innredet med ikke godkjent boenhet - Flere uteplasser - Garasje - Rett ved marka

Skogvegen 53, Innlandet

 • Tomt
  1430m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1.430 m². Tomten er opparbeidet med asfaltert innkjøring og parkering, gressplen og diverse beplantning, samt fem fine uteplasser for sittegrupper og gapahuk. Tomten er delvis innhegnet med gjerde. Arealet er oppmålt av megler på kommunens kartdatabase og vil være et omtrentlig aral. Tomtestørrelse/-areal er basert på oppmåling i digitalt kart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Dette er en enebolig for deg som ønsker å bo sentralt, men likevel tilbaketrukket og nær friluftsområder for tur og trening. Fra boligen er det kort gangveg ned til sentrumskjernen med byfasiliteter, kjøpesentre, restauranter og cafeer mv. I tillegg er det kun en kort gangveg ned til Helsehuset og Sjukehuset Innlandet avd. Elverum. Dette gjør at du her bor med kort radius til det du trenger i hverdagen. Den umiddelbare nærheten til marka i Svartholtet er super for deg som er glad i tur og trening. Svartholtet har turstier tilrettelagt for både spaserturer i skogens fred og ro eller for deg som vil benytte løpeskoene eller sykkel. På vinterstid brukes lysløype som strekker seg milevis innover skogen. Den mest populære skituren går inn til Svenkerudvollen hvor du kan få kjøpt nystekte vafler, kakao eller kaffe. Starten av skiløypene ved Loken har også lysløype. Like ved boligen ligger også Christianfjeld festning med friområder og et fint skue utover byen og naturområdene rundt. Veien ned til det som kanskje er Elverums flotteste tursti langs Glomma er heller ikke lang. Langs elva er det tilrettelagte friområder og benker hvor du kan nyte de idylliske omgivelsene langs elven. Det stopper bybuss like ved med god forbindelse til øvrige bydeler, skysstasjonen på Vestad og høgskolen på Terningen Arena.

  Byggemåte
  Byggegrop uten etablert drenering. Ikke observert grunnmursplast. Blindkjeller med ringmur av naturstein og lettklinkerblokker. Eldre del: Yttervegger av reisverk. Tilbygget del: Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Eldre del: Saltakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Tilbygget del: Saltakkonstruksjon. Fabrikkerte w-takstoler. Bordet undertak. Takflatene er tekket med betongtakstein. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Påvist rust på beslag. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Etasjeskille/gulv mot grunn : Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 17 mm i tilbygget del. Målt høydeforskjell på ca. 15 mm i 2.etasje. Tilstanden på gulv over blindkjeller er ikke kjent, uten adkomst eller muligheter for besiktigelse. Blindkjeller er en risikokonstruksjon, må påregne at det kan være skader i trekonstruksjon mot blindkjeller. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. ? Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom: Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. Kostnadsestimat er satt under overflater gulv. Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Ikke synlig slukmansjett eller membran i sluket. Eier opplyser: Pålagt flere lag med smøremembran under fliser. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. AREALER I UTHUS: Overflater: Knirk i gulv. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn: Tilstanden på gulv over blindkjeller er ikke kjent, uten adkomst eller muligheter for besiktigelse. Blindkjeller er en risikokonstruksjon, må påregne at det kan være skader i trekonstruksjon mot blindkjeller. Må påregne noe skjevheter i gulvkonstruksjonen. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Andre innvendige forhold: Eldre bodrom/garasjerom, generelt med preg etter aldersforvitringer. Må påregne skader, kun deler er besiktiget. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Elektrisk anlegg: El-skap med automatsikringer. Åpent ledningsnett. Tilstandsgrad satt ut fra manglende dokumentasjon på utførte arbeider. Forskriftmangel: Samsvarserklæring er ikke fremvist. Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. Grunnmur og fundamenter: Ikke etablert frostsikring i grunnen. Normalt med noe tele som vil påvirke fundamentene og bjelkelag. Dette gir utslag i skjevheter i konstruksjonen. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. ? Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. ? Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. ? Lokal utbedring må utføres. Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Gjenstående arbeider: Omramming rundt vindu. Hull i panel ved vindu. ? Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. ? Råteskadet trekledning må skiftes ut. ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Påvist enkelte fuktskjolder i undertak ved kloakklufting. Anbefaler ytterligere undersøkelser. Synlige spiker i undertak. Lufting/ventilering bør forbedres. Vinduer - 2: Montert lufteventiler i to vindusfelt. Tettet med byggskum rundt ventiler. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Utvendige trapper: Mangler håndløper på en side. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflater: Laminatgulv er ikke ført under gulvlist på soverom i 2.etasje. Glippe mellom gulvlist og laminatgulv. Knirk i gulv i 2.etasje. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Innvendige trapper - 2: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. ? Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. ? Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Overflater Gulv > Vaskerom: Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Overflater vegger og himling > Bad: Dør i våtsonen. Noe begrenset restlevetid på overflater og membran. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Dør må fuktbeskyttes for å lukke avviket. Overflater Gulv > Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det må foretas utbedring av fallforhold. Overflater og konstruksjon > Wc: Riss i flisfuger. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Vannledninger: Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Kondens på vannrør i kjeller. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Gjelder kun kobberrør. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Grunnmur og fundamenter: Det er registrert løs puss på muroverflater. Det må foretas lokal utbedring. AREALER I UTHUS: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. ? Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. ? Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Veggkonstruksjon: Panel ligger stedvis for nærme terreng. Fare for fuktopptrekk og forvitringer. Enkelte løse panelbord. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene har skjevheter. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Påviste skader må utbedres. Overflater og innredning > Stue/kjøkken: Eldre innredning. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Innvendige trapper: Trappen har store skader. Trappen må påregnes skiftes ut. Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Det bør foretas terrengjusteringer. AREALER I UTHUS: Bad/vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Fuktskader på innredning. Sprekk i flere fliser. Riss/avskalinger i flisfuger. Sprekk i våtromsbelegg. Mangler del med flis. Toalett er dårlig festet. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Vannledninger: Det drypper fra rørskjøter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. ? Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. ? Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. ? Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. ? Utette rørkoblinger må skiftes/utbedres. Branntekniske forhold: Det er mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav. Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Det bør foretas terrengjusteringer. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: - Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Rør utført av faglært som dugnad, el arbeid utført av faglært, membran utført av ufaglært(huseier).El jobb ligger i boligmappa.no Utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad. - Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Takstmann mener han ikke ser membran i slummen det er smøremebran i sluk, og det er brukt dusjkabinett hele levetiden til badet. - Er arbeidet byggemeldt? Nei. - 20.09.2017 var kloakken tett pga røtter vokste inn i rør. Flagstaff AS var å fjerna proppen. Eg fjerna hekken og etter det har det ikke vært tilbakeslag . Tilbakeslaget skjedde i jordkjeller den 20 .09.2017+- 3uker - Faglært har sjekket synlige rør i 2004 ved kjøp av eiendom(avløp og vannrør + montert rør i rør til bad 2 ettasje) jobben var byttejobb(dugnad) dokumenter om elekroarbeid ligger i bolimappe.no boligmappe følger eiendom ved eierskifte. - Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Kjenner til merker av fuktinnslag, men har ikke hatt problem fugt(vannintrengning) , har brukt avfukter ved gjevne mellomrom i jordkjeller. - skjeve gulv er beskrevet i takst. har ingen ting å tilføre utover takst. - Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? Kjenner til det taksten beskriver. - Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Få tilgang av Megler/huseier til boligmappe. (boligmappa.no). Utført av faglært. - Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. - Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? kontroll av husinstalasjon er utført, usikker i hybel, hybel instalasjen er utført før eg blei eier av hus. - Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Plattinger pergula boder ,skifta 8 stk vinduer og gapahuk. Utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad.

  Innhold
  1.etg: Entre, soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken. Det gjøres oppmerksom på at rommene i uthuset ikke er godkjente som oppholdsrom (rom til varig opphold). Uthuset har også garasje og boder.

  Standard
  VELKOMMEN Eiendommen har asfaltert innkjøring og overbygd inngangsparti. Boligen er i gjennomgående lyse, moderne farger. STUE/SPISESTUE Boligen har stue og spisestue i åpen løsning med adkomst til en større stue. Stue/spisestue varmes opp med peisovn og varmepumpe, og herfra er det utgang til terrasse og hage. KJØKKEN Boligen har E-poq kjøkkeninnredning med takhøye overskap, laminert benkeplate, vinhylle og integrert stekeovn og koketopp. Det er montert komfyrvakt over koketopp. BAD, VASKEROM OG TOALETTROM Flislagt bad i 2. etasje med gulvvarme, vegghengt toalett, dusjkabinett og servant i innredning med speilskap over. I tillegg har boligen eget toalettrom i 1. etasje. Vaskerom med skyllekar og opplegg for vaskemaskin. SOVEROM Boligen har hele fem soverom; to i 1. etasje og tre i 2. etasje. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje, samt mulighet for biloppstilling på tomten.

  Diverse
  Det er katteluke i yttervegg ved terrasse. Feiing ble utført siste gang i 2014, mens det er usikkert når siste tilsyn fant sted. Det er ikke registrert pålegg om utbedringer. Det er registrert ildsted i stue i 1. etasje. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Besøk for feiing i 2017 ble ikke utført. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2006, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2026. Eiendommen ligger i et område med høy aktsomhetsgrad for radon. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  94 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000))

  110 892 (Omkostninger totalt)

  3 900 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med peisovn og varmepumpe i stue, gulvvarme på bad, samt i tilbygd stue og to soverom i 1. etasje. Det største soverommet har egen termostat som er koblet fra og som bør byttes ut. Gulvvarmen i tilbygget er ikke brukt/funksjonstestet på mange år. Det tas forbehold om feil/mangler ved anlegget. For øvrig elektriske panelovner. Det er varmekabler i ett rom i uthuset.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16772

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 16.772,-. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr (arealberegnet). Renovasjon utgjør kr 6.134,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  782450

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2816819

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/31/109: 01.07.1912 - Dokumentnr: 900101 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:31 Bnr:94
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1313570 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:31 Bnr:109
  30.11.1981 - Dokumentnr: 6883 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:207
  1 m fra grensen


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er rom i uthuset definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Uthuset er bygget noe bredere enn de godkjente byggetegningene tilsier. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Elverum kommune har ikke oversikt over private stikkledningers plassering.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Øverleiret, fra 1998. Reguleringsformål for eiendommen er bolig, kjøreveg og annen veggrunn. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Bolighuset er bygget litt utenfor byggegrense. Boligfeltet grenser til område regulert til grønnstruktur og LNFR-område med hensyn friluftsliv (landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift). Det går høyspentlinje et stykke bortenfor tomten.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet. Areal i uthuset er per salgsoppgavedato utleid. Det gjøres oppmerksom på at utleid areal ikke er i samsvar med godkjent bruk. Det er etablert skriftlig leiekontrakt som opphørte i april 2021, men leieforholdet fortsetter. Oppsigelsestiden er da i utgangspunktet 3 mnd. Månedlige leieinntekter utgjør kr 6.900,- inkludert strøm. Med mindre annet avtales, overtas salgsobjektet med de leieforhold som fortsatt er gjeldende per overtakelse. Kjøper overtar ansvar og risiko for fortsatt utleie av ikke godkjent areal. Selger og kjøper har i fellesskap ansvar for å endre disposisjonsrett til eventuelle depositumskonti og avregne leieinntekter seg imellom. Husleiekontrakten fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Ikke relevant for dette salgsobjektet

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  94 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000))

  110 892 (Omkostninger totalt)

  3 900 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  110892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev