aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Solørvegen 429!
Velkommen til Solørvegen 429!

ELVERUM Solørvegen 429

Stor eiendom på totalt ca. 11 462,8m² som består av 3 ulike bruksnummer. Eldre enebolig med behov for total oppussing.

 • kr 1 690 000
 • BRA 110 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 690 000
 • Omkostningerkr 59 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 749 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom3
 • ArealP-rom 110 m²
 • Tomt11 462.8 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,00))   59 292,- (Omkostninger totalt)   1 749 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Solørvegen 429! En stor eiendom på totalt ca. 11 462,8m² som består av 3 ulike bruksnummer. Det ene bruksnummeret er i dag bebygd med en eldre enebolig over to plan med behov for total oppussing. Eiendommen ligger i et hyggelig og landlig område rett i utkanten av den sydlige delen av Hanstad. Her bor du solrikt med utearealer mot sydvest, med landlig utsikt og umiddelbar nærhet til skog og mark. Kort avstand til skole, barnehage og dagligvarebutikker med post-i-butikk. Ca. 3,7 km til Elverum sentrum. Bnr. 64 har et beregnet areal på ca. 3 074,9m² og er bebygd med eldre enebolig. Bnr. 65 har et beregnet areal på ca. 4 331,4m² ubebygd eiendom avsatt/utnyttet til framtidig boligbebyggelse. Bnr. 66 har et beregnet areal på ca. 4 056,5m² ubebygd eiendom avsatt/utnyttet til LNF.
Velkommen inn!

Solørvegen 429, Innlandet

 • Tomt
  11462.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på totalt ca. 11 462,8m² som består av 3 ulike bruksnummer. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og oppstillingsplass. Eiendommen har gode lys- og solforhold. Gnr. 36, bnr. 64 har et beregnet areal på ca. 3 074,9m². Gnr. 36, bnr. 65 har et beregnet areal på ca. 4 331,4m². Gnr. 36, bnr. 66 har et beregnet areal på ca. 4 056,5m².   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kart (seeiendom.no). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et hyggelig og landlig område rett i utkanten av den sydlige delen av Hanstad. Her bor du solrikt med landlig utsikt og umiddelbar nærhet til skog og mark. Kort avstand til barne- og ungdomsskole (ungdomsskolen vil fra høsten 2023 flyttes til Elverum ungdomsskole), barnehage, samt dagligvarebutikker med post-i-butikk. På skoleområdet er det fine lekeområder med både kunstgressbaner og skatepark. Det er ca. 3,7 km til Elverum sentrum hvor man finner det meste av servicetilbud, samt byliv med kjøpesentre, forretninger, caféer, restauranter, kino, bibliotek, idrettshaller mm. Bybussen stopper like ved og denne fører deg til de øvrige bydeler, samt til Skysstasjonen og Terningen Arena. Nærmeste bussholdeplass er Innmarksvegen og ligger ca. 100 meter fra eiendommen. Like ved eiendommen er det turstier som tar deg opp i Svartholtet med turstier og skiløyper som strekker seg rundt i et stort nettverk i skogen. Fra eiendommen er det også kort veg ned til Glomma med fiske- og bademuligheter. Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet er en liten gåtur unna og her finner du fine turområder. Museene arrangerer en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom hele året for familien hvor den mest kjente er Jakt- og fiskedagene i august.

  Byggemåte
  Enebolig antatt oppført i 1900. Tilbygget med kjeller, 1.etasje og 2.etasje mot sørvest ca. 1978. Byggegrunn antatt med sandmasser. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Grunnmuren er oppført i lettklinkerblokker og spekket steinmur. Yttervegger av trekonstruksjoner, laftet tømmer og bindingsverk isolert med sagflis/mineralull. Boligen er utvendig kledd med stående trepanel. Saltak takkonstruksjon i tre, tekking med sementtakstein. Etasjeskille er et trebjelkelag isolert med sagflis og mineralull i tilbygget del. Vindu med 2-lags isolerglass og varevinduer, 1+1 glass. Ytterdør med 3 glassfelt, side felt med glass. Balkongdør med 3 lags isolerglass. Konstruksjon isolert med sagflis/ mineralull. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Drenering: Med bakgrunn i byggeåret er det ikke etablert grunnmursplast. Grunnmursplast ble først tatt i bruk på 70- tallet. Det registreres manglende bruk av grunnmursplast. Manglende fuktsikring av grunnmurens utside i form av grunnmursplast kan gi økt fuktbelastning på grunnmur/drenering. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Det registreres fukt i grunnmur og det observeres salt/kalkutslag på grunnmurens innside. Dette er en indikasjon på at drenering ikke fungerer som tiltenkt. Innvendig i kjelleren er det tegn på fukt og saltutslag. Fukten vurderes å ikke være kristisk fordi kjelleren er uinnredet. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke ble benyttet fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn trekker fukt og får forhøyede fuktverdier. * Grunnmur og fundament: Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. For å hindre fuktinntrekk/frostspreng, anbefales en gjenpussing. Det anbefales å foreta en gjenpussing av sprekker i grunnmur, slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt. Utbedring av påviste skader er nødvendig. * Krypkjeller: Store deler av eneboligen med blindkjeller. Uten besiktigelse mulighet til innvendig konstruksjon. Blind- krypkjellere er på generelt grunnlag en risikokonstruksjon, og en konstruksjon med hyppig skadefrekvens. Adkomst til krypkjelleren bør etableres slik at kontroll kan foretas. Tilstand satt ut fra alder og risikokonstruksjoner. * Rom under terreng: Fuktmålinger viser et fuktinnhold opp i mot faren for en skadeutvikling i form av sopp-/råteskader. Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. Fuktsikringstiltak må påregnes. Bedre ventilering bør etableres. * Takkonstruksjon: Det er ikke etablert noen luftespalter. Det er ikke etablert spalter/ventiler eller lekting for lufting av takkonstruksjon. Ytterligere undersøkelser av takkonstruksjonen anbefales med bakgrunn i påviste skjevheter. Takkonstruksjonen over soverom i 2.etasje er ikke besiktiget pga manglende adkomst. For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at lufting av konstruksjonen mangler eller er begrenset. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d. For å undersøke dette nærmere må det foretas kontroll av takkonstruksjonen også ved kald årstid/ vinter, da dette vil gi et bedre grunnlag for å avdekke forhold som tyder på om det er utilstrekkelig ventilert. Tilstand satt ut fra alder og påviste forhold. * Utstyr på tak: TG2 på grunn av alder og tilstand på snøfangere og stige. * Ildsted/Skorstein: Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. Mangler ubrennbar plate under ildsted. Ildsted for nærme brennbart materiale. Minsteavstand er 30 cm. Merker etter sotvann under feierluke. Sotvannet/tjæren har stedvis trukket gjennom pipa. Indikasjon er at pipetoppen er i dårlig forfatning. * Kjøkken: Overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med slette fronter. Laminerte benkeplater. Benkebeslag, to kummer og 1-greps blandebatteri. Vannstoppeventil ikke etablert (krav fra 2010). Frittstående kjøl/fryseskap og komfyr. Komfyrvakt ikke etablert (krav fra 2010). Ventilator med mekanisk vifte. Gammel og utidsmessig innredning. Dører med justeringsbehov. * Avløpsrør: Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Vannet var stengt av på befaringen, treg avrenning og eventuelle lekkasjer kunne ikke påvises når vanntilførselen er stengt. Generelt anbefales jevnlig rengjøring av sluk og vannlåser for å sikre god avrenning Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. * Vannledninger: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Rørstrekk i kjeller er uisolerte og utsatt for frost. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. Boligen er ubebodd og vannet var stengt av på befaringen og funksjonstest ble derfor begrenset. * Elektrisk: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El- anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Huset er ubebodd og strømmen er kuttet. Funksjonstest av anlegget ble ikke utført. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. TG-2 er satt pga. alder og manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring på deler av anlegget. * Ventilasjon: Frisk tilluft blir tilført gjennom veggventiler og/eller gjennom aktiv lufting med vinduer/dører. Brukt luft suges ut mekanisk. Kjøkkenventilator med mekanisk vifte, avtrekk ført ut mot fri. Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. * Våtrom: Membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke adkomst til sluk under dusjkabinett slik at inspeksjon og kontroll av sluk kan ikke gjennomføres. Slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Overflater på rommet har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Fallforhold er ikke kontrollert under dusjkabinett / badekar pga manglende adkomst for måling. * Våtrom: Ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det anbefales å etablere tilluft og mekanisk vifte for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Balkong, terrasse, platting: Råteskadet trevirke må skiftes. Konstruksjonen har råteskader og behov for umiddelbare tiltak. Det registreres skader i konstruksjonen som krever tiltak. Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. * Vinduer og dører: Observert svertesopp i vinduskarm. Sprekk i glass på vindu (soverom i 2.etasje). Med tanke på oppnådd alder er punktering av glass i tiden som kommer påregnelig. Kittfalser (utvendig tetting mellom vindusramme og glass) er uttørket og stedvis løsnet. Det registreres råteskader i karmer. Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Det er ufullstendig beslag under inngangsdør. Det er ufullstendig beslag under vinduer. Utskifting av dører og vindu pga skade/slitasje og alder må påregnes. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. * Yttervegger: I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Trekledning en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 40/50/60 år. Det registreres sprekker i fasadene. Det registreres stedvis råteskader i trekledning. Bordkledningen er avsluttet for nærme bakken med påfølgende fare for nedfukting og skader over tid. Kledningen er ikke luftet. For å avdekke tilstand må ytterligere undersøkelser foretas med åpning av veggkonstruksjon. Materialer med råteskader må skiftes ut. * Renner og nedløp: Det registreres drypplekkasjer fra takrenner. Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. Utskifting av takrenner må påregnes. * Taktekking: I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Takstein en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 30/50/60 år. Ukjent alder på taktekkingen, og tettheten er med tanke på alder usikker. Tekkingen vurderes å ha kort gjenværende restlevetid. Kontrollen er kun utført fra bakkenivå. Det er derfor ikke foretatt kontroll av alle beslag og overganger. Det registreres stedvis noe mose på taket som anbefales fjernet som et vedlikeholdstiltak. Det registreres knekte takstein. Taket er i dårlig forfatning og det er ikke forsvarlig å gå på tak. Taktekkingen må oppgraderes. * Etasjeskille og gulv på grunn: For å avdekke årsak til påviste svekkelser må det foretas ytterligere undersøkelser av konstruksjonen. Målt høydeforskjell over 30mm. Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes. Det er ikke uvanlig å oppleve skjevheter i gulvet i eldre boliger, og dette skyldes ofte at materialene er underdimensjonert i forhold til dagens byggemåte. * Trapp: Trappen mellom 1 og 2.etasje mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. Det er ikke etablert rekkverk i trappen til kjeller. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm i kjeller. Kjellertrapp utsatt for noe fuktighet. * Våtrom: Overflater: Gulvet er flatt og stedvis motfall. Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Overflater er eldre enn normal levetid, oppgraderinger og utskiftninger må påregnes. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegg og gulv kan redusere overflatens levetid. * Våtrom: Sanitærutstyr: Det registreres skader på dusjkabinettet. Eier opplyser om lekkasje fra toalett. Dusjkabinett og toalett bør skiftes. TG3 satt på grunn av alder og påviste forhold. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Gang/trapperom, kjøkken, stue med utgang til uteplass, soverom og baderom. 2. etasje: Trapperom, mellomgang og 2 soverom. Kjeller: Ikke målverdig areal pga. lav takhøyde (180 cm).

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang den 23.04.2015. Tilsyn ble sist gang utført den 14.02.2012, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,00))   59 292,- (Omkostninger totalt)   1 749 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med eldre vedovn på kjøkken og i stue. Elvia AS opplyser om at det p.t. ikke er strøm på dette anlegget. Måler ble tatt ned 01.06.2021. Kjøper må ta på seg evt. kostnader med å koble på strømmen igjen.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 5 872,-   Eiendommen er p.t. ubebodd og fritatt for gebyrer for renovasjon, feiing/tilsyn og gebyrer for vann og avløp. Når eiendommen tas i bruk vil disse gebyrene faktureres etter kommunens gjeldende satser. Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  540696

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1946507

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Bestemmelse om vannledn., tinglyst den 05.10.1950 - Dokumentnr: 2616. Vegvesenets betingelser vedtatt. * Erklæring/avtale, tinglyst den 13.08.1951 - Dokumentnr: 1935. Bestemmelse om felles VANNVERK vedr. SANDGATEN VANNVERK. * Erklæring/avtale, tinglyst den 04.03.1969 - Dokumentnr: 1070. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest på innredning av bolig i 1980. Det er kun mottatt byggetegninger som viser boligens 1. etasje. Denne synes å stemme overens med dagens innredning av 1. etasje. Det er ikke mottatt tegninger av boligens 2. etasje og man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens innredning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom i 2. etasje som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Det må påregnes kostnader til vedlikehold og brøyting av veien. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune 2011-2022, hvor bnr. 64 og 65 er avsatt/utnyttet til framtidig boligområde. Gnr. 66 er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at det i området er flere ubebygde tomter i området som eiendommen grenser til som er regulert til framtidig boligområde. Det må forventes utbygging i området.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,00))   59 292,- (Omkostninger totalt)   1 749 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  59292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5% av salgssummen, minimum kr 49.000,-. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev