aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Strandbygdvegen 1013!

ELVERUM Strandbygdvegen 1013

Pen hytte med moderne standard, vedovn og varmepumpe. Stor sydvestvendt terrasse. Usjenert beliggenhet ca 50m fra Glomma.

 • kr 1 550 000
 • BRA 77 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 550 000
 • Omkostningerkr 55 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 605 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom3
 • ArealP-rom 76 m²
 • Tomt994.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000))

  55 792 (Omkostninger totalt)

  1 605 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Eiendommen har landlig beliggenhet på en romslig og usjenert tomt i Strandbygda. Her får du ei hytte med skog, mark, åker og eng som nærmeste nabo. Hytta ligger i landlige omgivelser, samtidig som det er ca. 10 km til Elverum sentrum med alt av servicetilbud og fasiliteter. Eiendommen har nærhet til store friområder i skogen med flotte tur- og skimuligheter som kan benyttes gjennom hele året. Det er også kort veg til Glomma hvor det er fine bade- og fiskemuligheter. ?Stor overbygget terrasse på ca. 42m² mot syd og vest ?Pent heltre-kjøkken med god skap- og benkeplass ?Varmepumpe fra 2021 og koselig vedovn ?Vinduer fra 2002-2006 ?2 romslige soverom ?Baderom oppusset i 2016 ?Redskapsbod på 7m² ?Ca. 50 meter til Glomma

Strandbygdvegen 1013, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 77 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 76 kvm Entré/stue/kjøkken, vaskerom, gang, bad og 2 soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 1 kvm Teknisk rom.  Tomt
  994.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 994m². Lett skrånet eiertomt opparbeidet med gress rundt fritidsboligen, for øvrig naturtomt. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen har landlig beliggenhet på en romslig og usjenert tomt i Strandbygda. Her får du ei hytte med skog, mark, åker og eng som nærmeste nabo. Hytta ligger i landlige omgivelser, samtidig som det er ca. 10 km til Elverum sentrum med alt av servicetilbud og fasiliteter. Eiendommen har nærhet til store friområder i skogen med flotte tur- og skimuligheter som kan benyttes gjennom hele året. Det er også kort veg til Glomma hvor det er fine bade- og fiskemuligheter.

  Byggemåte
  Fritidsbolig oppført i 1960. Tilbygget i 2005. Byggegrunn antatt med sandmasser. Dels på fjell. Fundamentert på pilarer av lettklinkerblokker og eldre gråsteinsmur direkte på terreng og fjell. Innvendige vegger med bindingsverk, kledd med panel. Trebjelkelag i etasjeskiller, isolert med mineralull. Yttervegger oppført som bindingsverk, kledd utvendig med liggende trepanel. Antatt isolert med mineralull. Krypkjeller er kledd igjen mot vest og sør. Delvis kledd med malte plater og delvis isolert med mineralull. Yttervegg kledd med liggende panel. Overbygget takkonstruksjon over inngang understøttet med rundtømmer. Lukket og kledd takkonstruksjon. Takflatene er tekket med takpanner. Ukjent alder. Saltakkonstruksjon. Pipe med fotbeslag og topplate. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Drenering ukjent. Redskapsbod: Yttervegg kledd med liggende panel. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med takpapp. Taket er ikke besiktiget på grunn av snø. Plassbygget ytterdør. Gulvflater med tregulv. Oppført i bindingsverk, uisolert. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Vindu med ett lags glass. Påvist råteskader i undertak. Taket er ikke tett. Eldre uthus, generelt med preg etter alder og manglende vedlikehold. Må påregne aldersforvitringer og skader. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Vegard Syversrud. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: Ikke etablert frostsikring i grunnen. Normalt med noe tele som vil påvirke fundamentene og bjelkelag. Dette gir utslag i skjevheter i konstruksjonen. Drenering fra varmepumpens utedel renner ned mot fundament, bjelkelag og kan skape fuktighet. Krypekjeller: Det er ikke etablert fuktsperre mot grunn. Symptom på skadegjørere ved funn av muselort. Vann fra overbygde konstruksjoner renner ned i krypkjeller. Organisk materiale er lagret. Påvist muggsopp på panel, bjelkelag og organisk lagret materiale. Det opplyses om at muggsopp er helseskadelig. Tilstanden bør overvåkes. Ikke påvist lufting gjennom ventiler. Yttervegger: Det er påvist fuktskader på ytterveggens konstruksjoner i krypkjeller. Skjevheter i panel på yttervegg til krypkjeller. Snødekte forhold gjorde det vanskelig og besikte deler av kledningen og lufting. Vinduer og ytterdører: Ytterdør med deformasjoner på tetningslist. Dør til vaskerom skraper i terskel, behov for justering. Dør til teknisk rom skraper i gulvet, behov for justering. Dørhåndtakene har behov for tilstramming. Vindu er plassert i våtsonen på badet, glassdører hindrer direkte vannsprut. Vindu i krypkjeller utsatt for fukt fra overliggende konstruksjoner. Tiltak må påregnes. Vindu i stue vanskelig og løse ut og har justeringsbehov. Vindu på soverom med deformasjoner på tetningslist. Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak: Det er skjevheter i takrenner. Det er skjevheter i takkonstruksjonen. Det ble ikke påvist snøfangere, snø henger over takrenner, og det renner vann ned på balkong og underliggende konstruksjoner. Tak er besiktiget fra bakkeplan. Taket var snødekt ved befaringen og derav vanskelig å besikte. Det gjøres oppmerksom på at skjulte feil og mangler i konstruksjonene ikke kan avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Det anbefales ytterligere undersøkelser av takkonstruksjon, taktekking og skorstein når taket er fritt for snø. Balkonger, verandaer og lignende: Skjevheter i gulv og komponenter. Observert muggsopp på gulvbjelke og terrassebord under veranda. Deler av balkong/terrasse er snødekt og derfor ikke vurdert. Kun bygningsdeler som var synlig ved befaringen er vurdert. Trappeoppgang med slitasje merker og hakk. Deler av veranda ved inngang er dekket med teppe, terrassebord ikke synlig for vurdering. Bad Overflate vegger og himling: Vindu er plassert i våtsonen. Det har ikke blitt fremlagt dokumentasjon på våtrommet. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegger og gulv kan redusere overflatenes levetid. Bad Overflate gulv: Det er sprekker i fuger. Avvik på fall til sluk. Mindre fall enn hva byggeforskriften angir. Kilde: § 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner. Bad Membran, tettesjiktet og sluk: Det må fremlegges dokumentasjon for utførelsen av våtrommet. Teknisk forskrift 2010 eller senere skal ha dokumentasjon/uavhengig kontroll. Deler av klemring er ikke synlig i sluk, delvis støpt over. Kjøkken: Dårlig trykk i vannkran. Løs list bak mikrobølgeovn. Hakk avflassing på laminert benkeplate. Sil i oppvaskkum mangler. Plater i benkerygg er ufagmessig utført. WC og innvendige vann- og avløpsrør: Dokumentasjon ikke fremlagt. Ikke påvist lufting. Irr på rør og noe rust over slukrist vaskerom. Sluk var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: Det er ikke fremlagt dokumentasjon. Arbeid på elektrisk anlegg etter 1999 skal ha samsvarserklæring. Panelovner er ikke betryggende festet. Varmtvannsbereder på skjøteledning. Kabler på veranda er ikke betryggende festet. Termostat for varmekabler på badet virker ikke. Taklampe på bad virker ikke. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Gulv/sokkel. Arbeid utført av: Frank's mur & puss. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Oppgradert både membran og sluk. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Maur. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Ved jordfeil...som viste seg og ikke være her. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Kledd inn fjell foran.

  Innhold
  Hytta inneholder: Entré/gang, stue med åpen kjøkkenløsning, vaskerom, teknisk rom, gang, baderom og 2 soverom. Stor terrasse ved inngangspartiet på ca. 42m². Eiendommen er også bebygd med en redskapsbod på 7m².

  Standard
  Takstmann sin overordnet faglig vurdering av eiendommen: Boligen fremstår i normal stand og greit vedlikeholdt på befaringsdagen. Det ble ikke registrert eller avdekket noen behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten. Eier opplyser om følgende vesentlige endringer etter byggeår: - Renseanlegg for vann 2018 - Ny varmtvannsbereder 2017 - Installert varmepumpe 2021 - Ny kloakk 2022 - Ny takhatt rundt pipe - Oppgradering av gulvflater - Overflatebehandlet vegger innvendig - Nytt bad 2016 - Beiset utvendig - Malt vinduer Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. For øvrige beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. TERRASSE Hytta har adkomst via en stor og hyggelig terrasse på ca. 42m². Terrassen er overbygget, har impregnerte terrassebord på gulv og beiset rekkverk. Det er også montert utebelysning og stikkontakt. Den gode størrelsen gir plass til ulike sittegrupper etter eget ønske og behov. Beliggenheten mot syd og vest sørger for gode solforhold på sommerstid. STUE Stuen har enstavs laminat på gulv og malt trepanel på veggene. Vindusflater mot både syd og vest sørger for et fint lysinnslipp. Alle vinduene i hytta har 2-lags glass fra 2002-2006. Som et midtpunkt i stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe fra 2021på veggen, som sørger for en god og jevn varme. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i en fin og sosial åpen løsning med stuen. Pen og tidløs heltre kjøkkeninnredning med god skap- og benkeplass. Innredningen har malte profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Praktisk med plater i benkeryggen og takhøye overskap med belysning under. På kjøkkenet har du plass til frittstående hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Frittstående hvitevarer følger i utgangspunktet ikke med i handelen, men kan avtales med selger. SOVEROM Hytta har to innbydende soverom av god størrelse. Begge soverommene har enstavs laminat på gulv og malt trepanel på veggene. På soverommene har du plass til dobbeltseng og kommoder eller garderobeskap. BADEROM I tilknytning til soverommene har du et moderne baderom som ble pusset opp i 2016. Baderommet har flislagt gulv med gulvvarme, våtromsplater på veggene og elektrisk styrt vifte. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant, speil med belysning over. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne med innfellbare glassdører og vegghengt toalett. Det gjøres oppmerksom på at termostat for varmekabler på bad er defekt.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 26.01.2021, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2041. Feiing ble utført siste gang den 15.06.2020. Tilsyn er ikke utført. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det er ikke montert takstige. Krav om takstige og eventuelt feieplattform (for skorsteiner høyere enn 120 cm) gjelder også for hytter/fritidseiendommer. Takstige skal enten være fastmontert eller det benyttes løs stige som hektes i fastmonterte kroker. Flere kommuner har unntak fra kravet om takstige, eller kan vurdere unntak fra kravet, i de tilfeller bygningene har torvtak alternativt shingel-/papptekking med takhelling på 22 grader eller mindre. Felles for begge er at gesimshøyde (avstand fra bakke til tak) ikke er høyere enn 3,5 m. Kjøper overtar ansvaret for ovennevnte. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000))

  55 792 (Omkostninger totalt)

  1 605 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, vedovn og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe fra 2021 montert i stuen. Vedfyring med lukket vedovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme på baderom.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  5956

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 5 956,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Eiendomsskatt: Kr. 1 874,- Renovasjon: Kr. 3 432,- Feiing/Tilsyn: Kr. 650,- Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  61206

  Formuesverdi primær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdi kr. 61 206,- per 31.12.2021.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/22/17: 01.06.1908 - Dokumentnr: 900037 - Erklæring/avtale RETT TIL Å UTVINNE TORV ELLER TORVSTRØ FOR AS STRANDBYGDEN
  TORVSTRØLAG
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:22 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.04.1998 - Dokumentnr: 2076 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:22 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 993172 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:22 Bnr:17


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen i forbindelse med tilbygg, godkjent av kommunen i 2005. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk, med unntak av terrassen som ikke fremkommer av tegningene. Det er ikke mottatt tegninger for redskapsboden. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet privat vann og avløp. Elverum kommune har ikke, i sine arkiver, oversikt over privat avløpsanlegg eller vanntilkobling. Privat brønn, samt avløp til 4 kubikkmeter tett tank. Eier er selv ansvarlig for tømming av den tette tanken. Vannkvalitet må testes og dokumenteres. Leietaker kan ikke drikke fra vannkilden. Det opplyses også om at lyse klær ikke kan vaskes pga. missfarge fra vannet. Dårlig vanntrykk. Eier opplyser: Renseanlegg for vann i 2018 og ny kloakk 2022. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune 2011-2022, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) hvor landbruk dominerer. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000))

  55 792 (Omkostninger totalt)

  1 605 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  55792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 7.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev