aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Strandbygdvegen 1089!
Velkommen til Strandbygdvegen 1089!

ELVERUM Strandbygdvegen 1089

Solrik fritidseiendom med stor terrasse og fin utsikt til Glomma. Koselig enkel hytte med innlagt strøm. Uthus og utebod

 • kr 800 000
 • BRA 58 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 37 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 837 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1972
 • Soverom2
 • ArealP-rom 58 m²
 • Tomt1 490.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning av hytta.
Velkommen til Strandbygdvegen 1089! En solrik og hyggelig fritidseiendom med landlig beliggenhet i Strandbygda like ved Glomma. Eiendommen er bebygd med en koselig hytte med stor og solrik terrasse, et uthus på 9m² som består av 2 boder og utedo, samt en frittliggende utebod på 9m². Det er borret etter vann og innlagt strøm, men hytta har behov for modernisering og oppussing. Hytta selges fullt møblert slik den fremstår på bilder/visning. Åpen og solrik beliggenhet med terrasse mot vest og flott utsikt mot Glomma. Her kan du trekke deg tilbake i rolige og landlige omgivelser med nærhet til store friområder i skogen, flotte tur- og skimuligheter som kan benyttes gjennom hele året, samt Glomma med bade- og fiskemuligheter. Det ca. 12 km til Elverum sentrum med alt av servicetilbud.
Du ønskes velkommen inn via et delvis overbygget inngangsparti.

Strandbygdvegen 1089, Innlandet

 • Tomt
  1490.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 490,6m². Skrånende tomt. Naturtomt med stedets vegetasjon. Gruset innkjøring og parkering. Opparbeidet med gruset parkering i ca. 2021.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Fritidseiendommen har en landlig beliggenhet på en romslig og usjenert tomt i Strandbygda. Åpen og solrik beliggenhet med terrasse mot vest og flott utsikt mot Glomma. Her kan du trekke deg tilbake i rolige og landlige omgivelser med nærhet til store friområder i skogen, flotte tur- og skimuligheter som kan benyttes gjennom hele året, samt Glomma med bade- og fiskemuligheter. Fra eiendommen er det ca. 12 km til Elverum sentrum med alt av servicetilbud og fasiliteter.

  Byggemåte
  Fritidsbolig - Byggeår: 1972. Byggegrunn antatt med breelvavsetning. På denne type konstruksjon er det normalt at det ikke er etablert drenering. Takrennevann føres ut på terreng. Eldre del: Fundamentert på støpte punktfundamenter. Terreng faller mot hytta fra oversiden. Generelt bør ikke vann renne mot bygningen. Vann bør ledes vekk fra hytta. Anbefalt fall på terreng er 1:50 3 meter fra grunnmur. Vanntilsig skader fundamentene. Takflatene er tekket med pappshingel. Ukjent alder. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Pipe med fotbeslag og topplate. Vannbrettbeslag på vinduer. Eldre del: Yttervegger i laftet tømmer. Delvis kledd med tømmermannpanel. Tilbygget del: Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Eldre del: Saltakkonstruksjon. Tretakkonstruksjon. Åstak. Lukket og kledd takkonstruksjon. Antatt isolert med mineralull. Det gjøres oppmerksom på at skjulte feil og mangler i konstruksjonene ikke kan avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Del med loft over kjøkken. Adkomst via luke. Uisolert loftsrom. Loft besiktiget med bilder tatt fra luke på grunn av tilgjengelig og adkomstmuligheter. Tilbygget del: Saltakkonstruksjon. Antatt utført med fabrikkerte takstoler. Himling antatt isolert med mineralull. Ingen adkomst til loft over himling. Loft/takkonstruksjonen er ikke besiktiget. Vinduer med 2 lags isolerglass. Observert isolerglass fra 1983, 1984, 1985, 1987 og 1988. Malt panelt ytterdør med glassfelt. Terrassedør med 2 lags isolerglass fra 2004. Adkomst til terrasse fra stue. Fundamentert på lettklinkerblokker, trepilarer og støpte fundamenter direkte på terreng. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Utført med impregnert gulv, beiset- malt rekkverk. Areal på ca. 32 m2 ved stue. Støpt trapp ved inngang. Nedfelt stålrist. Utvendig impregnert platting ved inngang. Del med rekkverk av treverk. Utvendig tretrapp ifra parkering til hytte. Bygget i ca.2021. Støpte fundamenter. Utført med rekkverk av treverk. Frittliggende utebod - Byggeår: 2015. Mangler vrider til ytterdør. Panel er stedvis ført lang ned mot terreng, fare for fuktopptrekk og forvitringer. Det er påvist fuktskjolder i undertak. Tørt ved befaring. Utvendig: Fundamentert på stein, lettklinkerblokker og trepilarer. Saltakkonstruksjon. Ytterveggene er kledd med liggende panel. Takflatene er tekket med pappshingel. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Vinduer med isolerglass. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Tretrapp ved inngang. Overbygget terrasse. Fundamentert på trepilarer. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Utført med impregnert gulv og beiset- malt rekkverk. Areal på ca. 12 m2. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med pappshingel. Sperretakkonstruksjon. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Innvendig: Gulvflater med terrassebord. Trebjelkelag, uisolert. Oppført i bindingsverk, uisolert. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Malt panelt ytterdør. Vindu med 2 lags isolerglass. Uthus - Ukjent byggeår. Eldre uthus, generelt med preg etter aldersforvitring og noe manglende vedlikehold. Må påregne aldersforvitringer og skader. Kun deler er besiktiget. Uisolert uthus med utedo. Pulttakkonstruksjon. Fundamentert på naturstein. Oppført i uisolert bindingsverk med utvendig stående kledning. Del med villmarkspanel. Panel ligger delvis langt ned mot terreng. Takflatene er tekket med profilerte metallplater. Ikke etablert undertak. Plassbygget ytterdør. Utvendig bod var låst ved befaring. Ikke besiktiget innvendig. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene har skjevheter. * Innvendig > Overflater: Det er påvist fuktmerker i gulv på soverom. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. Svikt i gulv på soverom over blindkjeller. * Innvendig > Overflater - 2: Mangler del med taklist på kjøkken. Det er påvist fuktmerker i himling over kjøkken. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. Skjevheter i himling over stuedel. Det er påvist fuktmerker i hjørne på soverom. Tørt ved befaring. * Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er påvist andre avvik: Taktekking har utlevd normal levetid. Observert noe mose på yttertak. Taktekking begynner å få aldringssymptomer. Anbefaler ytterligere undersøkelser av taktekking på grunn av fuktmerker i hjørne på ett soverom. * Utvendig > Veggkonstruksjon - 2: Det er påvist andre avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Panel er ført helt ned mot vannbrett, fare for fuktopptrekk og forvitringer. Solslitt panel. * Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist andre avvik: Det er påvist punktert isolerglass i stue. * Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist andre avvik: Slitte terrassebord. Behov for vedlikehold. Vridde toppbord. Mangler beslag i overgang terrasse/yttervegg. Skjevheter i gulv og komponenter. * Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Observert sprekker og avskalinger ved rørgjennomføring på kjøkken. Forvitringer i betong ved pipe gjennomføring. Observert riss/sprekker i puss på pipe over tak. Ikke tett overgang rundt fotbeslag. Trenger rehabilteringsbehov. Sotutslag i pipe. Ildsted var ikke i bruk- tent ved befaring. Funksjon og tilstand ved pipe og ildsted må forøvrig vurderes av fagmann. * Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Løse skapdører og skuffer. * Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. * Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Elskap med automatsikringer, montert på vegg i gang. Kursene er merket. Hovedsikring, 40 A. Åpent ledningsnett. Nytt el.anlegg i ca.2020. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er påvist andre avvik: Synlige skjevheter i pilarpunktene. Ikke etablert frostsikring i grunnen. Normalt med noe skjevheter i fundamentene. Skjevheter beskrevet under frittbærende dekker. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Deler med provisorisk plastrør som nedløp. Mangler takrennenedløp fra takrenne på vegg mot øst. Eldre fotbeslag til pipe. Må påregne utskiftning. Utette takrenner. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 45 mm i stue. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm på soverom. Det er synlig råteskade i bjelkelag over blindkjeller. * Innvendig > Krypkjeller: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Observert rester av bygningsavfall i krypkjeller. Trematerialer gir grobunn for sopp og mugg. Trematerialer bør fjernes. Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Det er synlige råteskader i bjelkelag over krypkjeller. Se bilde. Manglende fuktsperre på jordbakken i krypkjeller. * Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Eldre brannslukningsapparat. Ikke montert røykvarsler. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - 2: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren. * Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Hytta inneholder: 1. etasje: Entré, kjøkken, stue med utgang til terrasse, 2 soverom og sanitærrom. Eiendommen er også bebygd med et uthus på 9m² som består av 2 boder og utedo, samt en frittliggende utebod på 9m². Arealbeskrivelse: Fritidsbolig: Totalt: BRA 58 m² / P-rom 58 m². Følgende rom inngår som primærrom: 1. etasje: Gang, stue, kjøkken, 2 soverom og sanitærrom. Frittliggende utebod: Totalt: BRA 9 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som sekundærrom: 1. etasje: Lagerrom. Uthus: Totalt: BRA 9 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som sekundærrom: 1. etasje: 2 boder og utedo. Kommentar: Ca.areal. Arealet er målt opp utvendig. Utedo uten målverdig areal. Uthus var låst ved befaring. Bodrom ble ikke besiktiget. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Standard
  Fritidsbolig - Byggeår: 1972. Bygget har gjennomgående lav standard. Generelt med noe preg av skader, aldersforvitring og noe manglende vedlikehold. Frittliggende utebod - Byggeår: 2015. Enkel standard fra byggeåret. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Uthus - Ukjent byggeår. Enkel standard. Generelt med noe preg av skader, aldersforvitring og noe manglende vedlikehold.

  Innbo og løsøre
  Hytta selges fullt møblert slik den fremstår på bilder/visning. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Iht. opplysninger fra Elvia AS er det ikke foretatt noen besiktigelse av det elektriske anlegget. Historisk sett har boliger/fritidsboliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Iht. opplysninger fra Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS er det ikke foretatt feiing/tilsyn av piper og ildsteder. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med vedovn på kjøkkenet, åpen peis og vedovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner som var nye i ca. 2021.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  2126

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 2 126,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 1 097,- * Renovasjon hytte/fritid kategori 2: Kr. 1 029,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres og faktureres etter utførelse. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  189585

  Formuesverdi primær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninnger fra kommunen på hytta ifbm. tilbygg i 1986. Ingen av terrassene fremkommer av tegningene, ellers synes innholdet i disse å være i samsvar med dagens innredning/bruk. Det er ikke mottatt tegninger av uthuset eller av frittstående utebod. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Privat vann fra borehull i kum ved parkering, etablert i ca. 2021. Hytta har ikke innlagt vann. Utvendig vannkran. Gråvann ført ut i terreng. Utedo i uthus. Elverum kommune har ikke, i sine arkiver, oversikt over privat avløpsanlegg eller vanntilkobling. Eiendommen har ikke utslippstillatelse. Kjøper påtar seg ansvar og risiko for videre utslipp i grunnen og evnt pålegg fra myndighetene. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune 2011-2022, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørsgebyr (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Simen Unneberg

Megler

Simen Unneberg

90 27 97 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev