aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Søbakken og Tangnesvegen 4!
Velkommen til Søbakken og Tangnesvegen 4!

ELVERUM Tangnesvegen 4

Stor og solrik eiendom med attraktiv beliggenhet. Enebolig på én flate samt kjeller med oppussingsbehov. Garasje på 38m²

 • kr 2 950 000
 • BRA 212 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 950 000
 • Omkostningerkr 90 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 040 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1962
 • Soverom3
 • ArealP-rom 124 m²
 • Tomt1 212.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,00))   90 792,- (Omkostninger totalt)   3 040 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning kjeller.
Velkommen til Søbakken og Tangnesvegen 4! En stor og solrik eiendom som er bebygd med en enebolig på én flate med kjeller og en garasje på 38m². Boligen har en innholdsrik planløsning på én flate og er vedlikeholdt, men har behov for oppussing for å tilfredsstille dagens krav til standard. Solrik terrasse og stor hage opparbeidet med plen og diverse beplantning. Det er også stor kjeller med utbyggingspotensiale. Denne eiendommen ligger i et attraktivt og familievennlig område på Søbakken med kun en kort gåtur til alt du trenger i hverdagen. Det er nærhet til dagligvarebutikker med utvidet åpningstid, store butikkjeder på Løvbergsmoen, Ydalir og Søbakken barneskole, samt flere barnehager. Eiendommen ligger like ved Vesletjernet og Sagtjernet med både badeplass og tur- og friområder.
Plantegning 1. etasje.

Tangnesvegen 4, Innlandet

 • Tomt
  1212.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt som er opparbeidet med plen og beplantninger. Inngjerdet med malt stakitt-gjerde og dels med nettinggjerde. Innkjøring og parkering på belegningsstein.   Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 212,8m² og et oppgitt areal på1 090m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Denne eiendommen ligger i et attraktivt og familievennlig område med kun en kort gåtur til alt du trenger i hverdagen. Det er nærhet til dagligvarebutikker med utvidet åpningstid, store butikkjeder på Løvbergsmoen, Ydalir og Søbakken barneskole, samt flere barnehager. Eiendommen ligger like ved Vesletjernet og Sagtjernet med både badeplass og tur- og friområder. Her er det tilrettelagt lekeplass med sjørøverskute, huske, supernova og klatrepyramide. I tillegg er det grillplass og eget treningsområde med apparater. Elverum sentrum ligger ca. 2,5 km fra eiendommen og her finner du alle byfasiliteter og servicetilbud. Er du glad i frisk luft og trening eller tur, så er det gode muligheter for dette i Stavåsen som ligger nær eiendommen. Her er det flotte tur- og sykkelstier på sommerstid i tillegg til oppkjørte skiløyper på vinteren. Stavåsen har lysløype hvor det er stor aktivitet for barn og unge på vinterstid. I tillegg arrangeres Elverumstrimmen her på sommerhalvåret hvor hele familien kan være med. En populær familietur er å ta med familien opp til Stavåsdammen hvor det er bademuligheter og fine friluftsområder på sommerstid.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1962. Det er byggegrunn av løsmasser. Drensplast og drenert rundt boligen i 2019. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er sannsynligvis stripefundamenter av betong under grunnmur. Dels noe flatt terreng mot boligen., spesielt fra nord. Utvendige avløpsrør er av støpejern og utvendige vannledninger er av jernrør. Det er offentlig avløp og vannforsyning via private stikkledninger. Utvendige vann- og avløpsledninger er fra 1962. Takkonstruksjonen med sperrer og tretakstoler. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Original takstein av sement. 1962 og 1975. Metall takrenner og nedløp til terreng og dels til lukket system. Veggene har murkonstruksjon. Tilbygg i bindingsverk. Fasade/kledning med stående bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass, dels med 3-lags glass og med koblet glass. Fra 1962, 1975, 1980. Kjeller-vinduer ligger lavt i forhold til terreng. Bygningen har teak hovedytterdør og malt balkongdør (1981) i tre. Uisolert dør til inngang, trapperom til kjeller fra nord. Støpt veranda på støpte pilarer. Malt rekkverk. Tretrapp til terreng. Nyere trapp fra terrasse til terreng i impregnerte materialer. Garasje - Byggeår: 1962. Inntilbygget garasje med murte vegger som dels er forblendet med tegl og dels kledd med stående panel utvendig. Saltak med sperrer, tekket med sement-takstein. Takrenner og nedløp i metall. Innvendig betonggulv, pusset mur på vegger og gipsplater i himling. En vippeport og et vindu med glassbyggerstein. Drensrenne foran porten. Eldre fuktmerker i himlingen. Noe sprekker i pusset areal. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstrådet Harald Juliussen AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. * Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. * Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. * Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. * Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. * Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. * Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. * Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Fukt/råteskade i takutstikk over inngangspartiet. * Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Gjelder enkelte vinduer. * Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. * Innvendig > Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. * Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Det er tegn på fuktskader nederst på våtromsplater. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. * Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. * Tomteforhold > Drenering: Deler av utvendig isolasjon er synlig over terreng. Drensplasten er ikke festet med topplist. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. * Utvendig > Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Har vært problemer med drenering. Det er gravd opp nesten rundt hele huset for ny drenering. Lagt på ny grunnmursplast og isolert mur. Arbeidet er utført av Bygg -og eiendomsservice. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: Ja i garasjetak har det vært lekkasje. Dette ble utbedret for ca. 10 år siden. Usikker på om det kan være noe på takutstikket på gangen. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Det ble sanert for muggsopp i kjeller i 2018 i forbindelse med ny drenering. Det ble avdekket muggsopp i kjellerstue gulv (filt) og i yttervegg (furupanel). I tillegg ble filt fjernet i trapperom og hele kjelleren kjemisk vasket og tørket. I tillegg ble det avdekket et lite område i gangen under vindu/panelovn. Det har også blitt tørket opp og tilsig utenfra har opphørt. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Reparasjon av garasjetak er utført av faglært (slektning), men ikke i regi av firma.

  Innhold
  Eiendommen er bebygd med en enebolig på én flate med kjeller og en garasje på 38m². Eneboligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, entré, stue med utgang til terrasse, stue, kjøkken, 3 soverom og baderom. Kjeller: Trapperom, vaskerom og diverse kjellerrom/boder.

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1962. Tilbygget i 1976. Boligen fremstår med med normalt god standard og er generelt godt vedlikeholdt. Det er utført vedlikehold og modernisering i løpet av de siste årene, med blant annet ny drenering. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig overbygget inngangsparti. Når du entrer boligen kommer du først inn i et praktisk vindfang med god oppbevaringsplass i plassbygde garderobeskap. Fra vindfanget kommer du videre inn i en romslig gang med ytterligere plass til oppheng, skoskap eller kommoder. STUER Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et stort og lyst rom. Stuen har lyst belegg på, overflater malt i en fin grønnfarge og nyere overflater i himlingen fra 2019. Fint gjennomgående lysinnslipp fra store vindusflater på begge sider sørger for en god romfølelse. I stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe på vegg som sørger for en god og jevn varme. Fra stuen har videre adkomst til en romslig og hyggelig peisestue som ble tilbygget i 1976. Også denne stuen har stor vindusflate ut mot hagen som slipper inn fint lys. I stuen har du en murt åpen peis som bidrar til kos og hygge. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en solrik terrasse mot syd. Terrassen har støpt dekke og god plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Beliggenheten mot syd sørger for gode solforhold. Fra terrassen har du videre adkomst til den store hagen som er opparbeidet med plen og diverse beplantning. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen. Kjøkkenet har lyse fliser på gulv, lysmalte overflater og et stort vindu som slipper inn fint lys. Kjøkkeninnredningen har profilerte fronter, laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum og fliser i benkeryggen. Plass til frittstående hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. SOVEROM Boligen inneholder i dag totalt 3 romslige soverom som alle er plassert i 1. etasje. Alle soverommene har plass til seng, kontorpult og god oppbevaringsplass i plassbygde garderobeskap. BAD / VASKEROM Boligen har et eldre baderom med behov for renovering. Baderommet har vinylbelegg på gulv og baderomsplater på veggene kombinert med fliser i nærheten av dusjen. Baderommet er utstyrt innredning med servant, speil med belysning, dusjhjørne med forheng og gulvmontert toalett. Det er også opplegg for vaskemaskin. VASKEROM I kjelleren er det også et eldre vaskerom med flislagt gulv med sluk og vegger med lysmalt murpuss. Vaskerommet er utstyrt med servant (uten armatur), toalett og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2019, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2039. Feiing ble utført siste gang den 19.09.2022. Tilsyn ble sist gang utført den 28.11.2018, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,00))   90 792,- (Omkostninger totalt)   3 040 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert i stuen. Vedfyring med vedovn i stuen og åpen peis i peisestuen. Elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Forskudd vann (grunnlag: 35 kubikk): Kr. 726,25,- * Forskudd avløp (grunnlag: 35 kubikk): Kr. 1 057,- * Eiendomsskatt: Kr. 7 885,- * Renovasjon: Kr. 3 432,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-.   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler (kr. 20,75,- per kubikk for vann og kr. 30,20,- per kubikk for avløp). Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  725866

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2613117

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Bestemmelse om gjerde, tinglyst den 29.11.1957 - Dokumentnr: 3134. Med flere bestemmelser. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for for tilbygg (stue og soverom) i 1977. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra byggeåret eller på garasjen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet synes å stemme ganske greit med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Det er registrert vannmåler på adressen. Service på vannmåler skal utføres hvert 5. år. Kommunen har ingen dokumentasjon på at dette er utført.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for "Revhaugen" fra 1987. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,00))   90 792,- (Omkostninger totalt)   3 040 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  90792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Egenerklæringsskjema er også utfylt/besvart av arvingene (eventuelt fullmektig). Utfyller har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,25% av salgssummen, minimum kr 49.000.- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev