aktiv-eiendomsmegling

Sjarmerende småbruk med flott beliggenhet. Nærhet til Glomma. Tun med låve, stabbur og garasje!

 • 2 990 000
 • BRA 469 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 990 000
 • OMKOSTNINGER90 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 080 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 958
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 206 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 188 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  90 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 080 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Har du en drøm om et småbruk?

Sjarmerende småbruk med landlig omgivelser. Boligen går over tre etasjer, og har god planløsning.I Torgerstuvegen 738 bor du landlig til, med 12 km til Rena og ca 22 km til Elverum. Her bor du kun en kort kjøretur fra begge tettstedene med butikker, dagligvareforretninger og offentlige kontorer, samt skoler og barnehager.
Merk deg dette:
Flere oppholdsrom
3 soverom
2 bad, samt eget toalettrom og vaskerom i kjelleren.
Stort kjøkken
Skjermet tomt
Nærhet til flotte friluftsområder
Kort vei til Glomma med bade-og fiskemuligheter

1.etg: 2 stuer, kjøkken, ganger og vindfang.
2.etg: 3 soverom, trappgang, bad og et kott.
Kjeller: 2 boder, vaskerom, wc, bad og badstue.

Frittstående garasje, laftet driftsbygning og stabbur.

Torgerstuvegen 738, Innlandet

 • Eiendommen er Elverums nordøstligste eiendom, helt inntil grensen mot Åmot kommune. 12 km fra Rena, og 22 km fra Elverum, På disse stedene finner et bredt utvalg av sentrumsfasiliteter, som for eksempel barnehager, skoler, høgskoler, bibliotek, dagligvarebutikker med post osv.

  Ikke langt fra eiendommen renner Glomma. Glomma er norges lengste elv, og er en populær elv for sportsfiske. Glomma i Åmot og nordre delen av Elverum har et variert repportoar for fiske med alt fra raskere strømpartier, avløst av dype og stilleflytende strekninger. Elveavsnittet byr på godt fiske etter både ørret, harr, sik og gjedde.

  Langs Øksndalen noen kilometer sør for eiendommen finner du blant annet Øksna Falls. Her kan du bade og hoppe fra forskjellige høyder i badekulper, med flotte utsiktspunkt til fossen.
 • Byggegrunnen med blandet jordsortering, antatt sand- og siltholdig jord. Grunnmurer antas utført med sparesteinsbetong med innvendig faststøpt tresonitt. Utvendige grunnmurer over terreng med malt puss. Antatt byggegrop uten etablert dreneringssystem. Gulvkonstruksjon med trebjelkelag.
  Etasjeskillere antatt isolert med sagflis. Gulv med noe nivåtrinn ved 1. og 2.etasje. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledning. Kledning fremstår som av nyere dato. Ukjent vedr isolering. Saltakkonstruksjon antatt utført med umerket skurlast, deler av innvendig himlingsflater med skråhimlinger. Taket er vurdert fra terreng. Saltakkonstruksjon tekket med Decra stålpanner eller tilsvarende, antatt tekking fra ca 2012.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Innvendig:
  Overflater: Det er påvist knirk i gulvet i 2. etg.
  Innvendig trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Fukt i tilligennde konstruksjoner - Bad: Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert. Påvist fuktsperre (plast) bak panel.

  Badstue: Påforede kjelleryttervegger er en risikokonstruksjon, da underliggende konstruksjonen ikke er tilgjenglig, kan skjule fukt, sprekker og diverse skader. Har erfaringsmessig hyppigere risiko for fuktskader. Hulltaking er beskrevvet under orm under terreng.


  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Utvendig:
  Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
  men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Rust på fotbeslag til pipe.

  Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

  Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak. Synlige spiker i undetak. Anbefaller ytterligere undersøkelser.

  Dører: Det er påvist vanskelig å åpne eller lukke dører.

  Innvendig:
  Overflater: Deternitt er asbestbeholdig, sanerign er regulert i egen forskrift.
  Radon: Dokumentasjon av radonmålinger viser verdier over anbefalte grenseverdier.

  Pipe og Ildsted: Avstanden mellom ildsted og brennbart materiale er for liten. Pipevanger er ikke synlige. Rust på sotluke i kjeller. Pipe i 2. etasje er ikke synlig på alle 4 sider.

  Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er gjennom hulltaking påvist høy fuktskader i dette område. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av matterialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

  Støpte gulv vill alltid ha enkelte skjevheter. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene.
  Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer samtminneraler ut til overflaten. Når vannet dordamper blir det krystaliserte salter liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved bruk av fuktindikator i kjeller, ble det målt fuktvariasjoner.
  Påvist dampsperre bak panel i utforet kjelleryttervegg. Som generell regel anbefalles det ikk eå bruke innvendig dampsperre på kjelleryttervegger, når mer enn halve vegghøyden er under tereng. NB! anbefalning. Den normale fuktgjennomgang blir da hindret og fuktigheten blir stående i veggen.

  Innvendig:
  Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Våtrom:
  Bad:
  Overfalter vegger og himling: Det er uegnet matterialer i våtsoner. Glassdører hindrer direkte vannsprut.
  Overfalter gulv: Det er påvist at noen fliser har bom (hulerom under). Det er også påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/ synlig topp membarn ved dørterksel er mindre enn 25 mm. Sprekk i fliser under badekar.
  Sanitærutstyr og innredning: Fuktsvelling på baderomsinnredningen.
  Ventilasjon: Våtrommen mangler styrt tilluftsventilering.
  Wc:
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1 Toalettrom mangler styrt tilluftsventliering.
  Badstue:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på badstueovn er brukt opp.
  Tekniske Instalasjoner:
  Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrifter.
  Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
  Tomteforhold:
  Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
  Grunnmur og fundament: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert løs puss på muroverflater.
  Terrengforhold: Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Ganske flatt tereng inn til boligen, bør være noe fall fra grunnmur/ huset. Anbefalt fall på tereng er 1:50 fra grunnmur.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Utvendig trapper: Det er påvist avvik: Det er ikke montert rekkverk. Mangler håndløper på en side.

  Innvendig:
  Baskerom i kjeller. må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Mangler tilluftsspalte under dør. Eldre støpejernssluk med rust. Ikke fuktssikre overflater i våtsonen. Vaskerom fra før 1997 gis i denne rapportautomatisk Tg 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg.

  Bad i kjeller: Badet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke ventilert. Trapping i fliser. Ikke fuktsikre overfalter i våtsonen.

  Radon: Dokumentasjon av radonmålinger viser verdier over anbefalte grenseverdier.

  Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Bra/P-rom: 274/220 m²

  1.etg: Bra 103/P-rom 103 kvm
  2.etg: Bra 76/P-rom 74 kvm
  Kjeller: Bra 95/P-rom 43 kvm
  Garasje: 16 kvm
  Stabbur: 30 kvm
  Låve: 157 kvm

  1.etg: 2 stuer, kjøkken, ganger og vindfang.
  2.etg: 3 soverom, trappgang, bad og et kott.
  Kjeller: 2 boder, vaskerom, wc, bad og badstue.

  Frittstående garasje, laftet driftsbygning og stabbur.

  Kun del av trappegang tilknyttet primærrom er medtatt som primært bruksareal. Bolig med fullt bruksareal innenfor yttervegger i 1.etasje og kjeller.
  Arealer 2.etasje med skråhimlinger og redusert målbarhet grunnet lave himlingshøyder (<1,9m). Kjellerrom med målte himlingshøyder mellom
  1,98 - 2,00 m, noe varierende. Kjeller med sekundære og primære bruksareal.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med strøm og vedfyring. Elektrisk luft til luft varmepumpe. Vedovn i gang og vedovn og åpen peis i stue i 1. etg.
 • Eiertomt på ca. 5 188 kvm.
  Den store, romslige tomten oppleves som privat og skjermet med trær og busker som rammer inn eiendommen.
  Hagen er fint opparbeidet med gressplen, og er tilnærmet flat som gir mange lekemuligheter rett utenfor husveggen. Hagen kan fint opparbeides med sittegrupper under åpen himmel. Har du grønne fingre er det supre muligheter for deg her. På tomten står det også en låve, garasje og et stabbur.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og vann fra egen brønn. Det er privat avløpsanlegg med slamavskiller. Slamavskilleren tømmes hvert annet år og ble sist tømt 05.11.2021. Det er ikke funnet andre opplysninger i kommunens arkiv vedrørende eiendommens vannforsyning og avløpsanlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 196 000,- per 2020
 • Kr. 8 974
  For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):
  Renovasjon: Kr 3 374,-.
  Slamtømming: 1353,- (hvert 2. år)
  Feie- og tilsynsgebyr: Kr 1 950,-.
  Eiendomsskatt: kr 3 378,-.

  Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og snøkjøring, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med bruksenhet(er).
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.
 • I henhold til opplysninger fra Elsikkerhet Norge, ble det elektriske anlegget sist gang kontrollert i 2008, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2028.

  I følge opplysninger fra brann- og feiervesenet, ble feiing utført siste gang i 2017. Tilsyn ble sist gang utført i 2019, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Varmtvannsbereder plassert på vaskerom, 194 liter fra 2021.
  Vannpumpe og trykktank i kjeller. Montert ny trykktank i 2019.

  Ved kartsider fra NGU angitt at eiendommen ligger i område med moderat til lav radonaktivitet.Det er foretatt radonmålinger, det foreligger dokumentasjon som viser verdier over faregrenser. Målt 1160 Bq/m³. Statens strålevern anbefalinger at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³.


  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 1117285-1/200, tinglyst den 18.12.2014 . Gjelder: Jordskifte

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune. Området eiendommen ligger i er avsatt til Landbruks-, Natur- og Friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFformålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Det gjøres oppmerksom på at jernbanelinjen ligger i nærhet av boligen, og at dette kan forårsake noe støy.
 • Gnr. 17 Bnr. 9 i Elverum kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:

  1. Lekkasje mellom to fliser bak badekar november 2019. Takstmann og fagmann fra Tryg forsikring og Frøiland Bygg Skade AS mener det ikke er vannrør da det ikke ble funnet fukt i tilstøtende rom eller etasjen under. Ingen lekkasje pr dags dato.
  2. Informasjon fra tidligere eier sin egenerklæring: Totalrenovert bad. Satt inn takvindu.
  3. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Informasjon fra tidligere eier sin egenerklæring: Alt ble revet ned og bygget opp på nytt
  4. Noen fuktmerker i kjeller. Dette bedret seg da naboen gravde ny stikkrenne fra bekken i 2020.
  5. Kjennskap til at tidligere eier hadde mus på loft og i kjeller på et tidspunkt. Vi har ikke opplevd noe selv.
  6. Byttet kurs i kjeller og strømkabel til stabbur i 2020. Informasjon fra tidligere eier sin egenerklæring:
  - Varmepumpe installert av Elmontasje Elverum.
  - Ny hovedstrømkabel til huset, samt fornying av sikringsskap i 1 etg.
  - Alt elektrisk i nytt kjøkken utført av Elverum Elektro AS
  7. Informasjon fra tidligere eier sin egenerklæring: Eltera inne og sett over elektrisk anlegg i 2.etg i 2018.
  8. Byttet stikkontakter og lysbrytere første etasje, unntatt kjøkken. Samt lagt opp strøm/stikkontakt/koplingsboks til tre taklamper. Byttet dimmer bad 2. etasje. Dette utført av en tidligere elektrikker.
  9. Informasjon fra tidligere eier sin egenerklæring: Terrasse mot vest bygd på. Tak byttet, dvs nye takplater, renner og nedløp. Jobb utført av Mark Bjørk.
  10. Radonmåling: Stue i 1 etg , 170 ± 50 Bq/m³ Kjeller (ikke oppholdsrom), 1160 ± 160 Bq/m³.
  11. EMS membrantank 60 liter ny august 2019 av rørleggerfirmaet Amundrød.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Christoffer S Trevland
  Lise Nathalie Kotte
Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev