aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fjeldsetlia og Trygve Lies veg 10!
Velkommen til Fjeldsetlia og Trygve Lies veg 10!

ELVERUM Trygve Lies veg 10

Stor og spennende enebolig med oppussingsbehov. Innholdsrik bolig med bar, basseng og badstue i underetasjen. Garasje!

 • kr 3 290 000
 • BRA 311 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 290 000
 • Omkostningerkr 99 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 389 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1971
 • Soverom3
 • ArealP-rom 275 m²
 • Tomt1 017.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
En stor og innholdsrik enebolig med behov for oppussing og modernisering. Boligen har innhold over to plan med bla. 2 stuer, 3 soverom, 3 bad og 3 toalettrom. I underetasjen er det i tillegg et oppholdsrom med bar og peis, et stort bassengrom, badstue m.m. Eiendommen er også bebygd med en utvendig bod på 5m² og en garasje på 38m² som også har et innredet rom og et ekstra bad. Dette er en spennende bolig med et stort potensial! Vi har også for salg naboeiendommen (nr. 8) som i dag er en ubebygd boligtomt. Eiendommen ligger i et godt etablert og barnevennlig boligområde på Fjeldsetlia med kort avstand til Kiwi Fjeldset, barnehager, skoler og friluftsområdet Svartholtet. Det er ca. 1,4 km til Elverum sentrum med alle øvrige byfasiliteter. Trygve Lies vei er stille med lite trafikk.
Plantegning underetasje.

Trygve Lies veg 10, Innlandet

 • Tomt
  1017.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Eiendommen er dels innhegnet med tregjerde. Innkjøring og oppstillingsplass med belegningsstein. Eiendommen har gode lys- og solforhold.   Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 967,9m² og et oppgitt areal på 868m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument (målebrev). De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. Det er sendt inn søknad til kommunen om grensejustering av tomten. Dette gjelder ca. 50m² som skal overføres fra naboeiendommen (gnr. 30, bnr. 576) til denne eiendommen (gnr. 30, bnr. 577). Ny tomtestørrelse etter grensejusteringen vil da bli da. 1 017,9m². Se vedlagte kart i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et godt etablert boligområdet på Fjeldsetlia. Ca. 1,4 km til Elverum sentrum hvor man finner butikker, bank, post-i-butikk, legekontorer og øvrige fasiliteter. Fra eiendommen er det kort avstand til Kiwi Fjeldset, barnehager og skoler. Nærheten til friluftsområdet Svartholtet for fot- og sykkelturer. Svartholtet har også oppkjørte skiløyper på vinterstid, samt løyper opp til Svenkerudvollen med betjent hytte. Kort vei til Norsk Skogmuseum ved Glomma med flere forskjellige aktiviteter. Bybussforbindelse til sentrum ligger like ved og ca. 3 km til togstasjonen på Vestad.

  Byggemåte
  Boligen er oppført med støpt grunnmur. Fundamenter ligger under bakkenivå og kan ikke kontrolleres. Støpt kjellergulv. Yttervegger av trekonstruksjoner. Yttervegger oppført i bindingsverk isolert med sagflis/mineralull. Utvendig kledning med stående og liggende trepanel. Etasjeskille i trebjelkelag og betong. Saltakkonstruksjon i tre, antatt fabrikkerte takstoler, bordet undertak, tekking med papshingel. Opplyst om flatt tak opprinnelig. Ingen opplysninger om når takkonstruksjonen ble endret. Ukjent isolering av loft, loft med adkomst via utvendig luke. Loft ble ikke inspisert på grunn av manglende adkomst. Vinduer i tre med 2-lags isolerglass og enkle glass og varerammer i kjeller. Skyvedør med 2 lags isolerglass med adkomst til terrasse. Åpne peiser i stue og spisestue 1.etasje. Åpen peis i kjeller. Ildsted er tilknyttet tegl og leca pipe. Helbeslått pipe. Takrenner og nedløpsrør av metall. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Garasje oppført med støpt gulv. Ringmur i leca, utvendig pusset. Vegger oppført i bindingsverk med utvendig stående panel. Taket har saltaksform tekket med papshingel. Det er montert en leddport i metall med portåpner, leddport var ikke i drift på befaringsdagen. Mangler strømopplegg. Lys og strøm i garasje. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Støttemur: Det registreres skjevheter. Steiner har løsnet. For å kartlegge om skaden er under utvikling må observasjon over tid foretas. * Rom under terreng: Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i soverom mot hjørne hvor nedløp manglet utkast. Ved fuktmåling i treverk i forbindelse med hulltaking, måles et fuktinnhold som er over faregrensen for utvikling av skader. Det registreres feil oppbygging av utlektet vegg med bruk av dampsperre i veggen. Dampsperre (plastfolie) er ikke anbefalt i utlektede vegger på grunnmur hvor grunnmuren ligger mer en 50% under bakken pga at denne hindrer uttørking. Mulig årsak til høyere fuktverdi kan være fukt- opptrekk fra grunn som følge av manglende fuktsperre/fuktsikring i gulv og vegg. Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt. Med henvisning til påviste forhold/ utførte fuktmålinger kan det ikke utelukkes at det finnes skjulte skader bak innredet konstruksjon. Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang og årsak anbefales. Ventilering av rom med spalteventiler i vindu. Rommene kan kun ventileres via åpning av vindu. * Yttervegger: Kledningen er ikke luftet. Det er ikke manglende musetetting som følge av at kledningen ikke er luftet. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Panel er avsluttet nærmere terreng enn hva som er anbefalt. Det anbefales at kledningen avsluttes minimum 30 cm over terreng. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Forøvrig vurders kledning å kunne ivareta sin tekniske funksjon. * Taktekking: Kontrollen er kun utført fra bakkenivå. Det er derfor ikke foretatt kontroll av alle beslag og overganger. Pappshingel har stedvis løsnet i limingen. * Etasjeskille og gulv på grunn: Det registreres skjevhet i soverom, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 26mm. Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til skjevheter. Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes. * Ildsted/Skorstein: Stige til taket er ikke forskriftsmessig oppsatt. Pipa er derfor ikke kontrollert utvendig over tak. Sotluka lot seg ikke åpne. Vann renner ut av luke og på gulv i teknisk rom. Påvist sprekk i sotluka. Midt - Hedmark brann og redningsvesen utførte kontroll i 2022 og det ble registrert avvik: Ilsted er ikke montert i henhold til monteringsanvisninger. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen. * Kjøkken: Oppsummering av overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med slette fronter. Over og underslag. Høyskap. Laminerte benkeplater. Benkebeslag, 1- greps blandebatteri med avstengning for oppvaskmaskin. Vannstoppeventil ikke etablert (krav fra 2010). Frittstående kjøl-fryseskap, oppvaskmaskin. Integrert stekovn og platetopp. Komfyrvakt etablert (krav fra 2010). Ventilator med mekanisk vifte. Det registreres antatt tidligere fukt/skader under sokkel ved vask og oppvaskmaskin. Anbefaler ytterligere undersøkelser. TG2 på grunn av alder og påvise forhold under sokkel. * Kjøkken: Oppsummering av avtrekk: Avtrekk funksjonstestet med tilfreddstillende avtrekksfunksjon. TG2 på grunn av alder på ventilator. * Toalettrom: 1.etasje: Klosettet er løst og må festes bedre til gulv. Rommet mangler tilluft ved dør for optimal ventilering. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluft for optimal ventilering. * Toalettrom: 1. etasje: Det er riss / skade på klosettet. Klosettet må festes bedre til gulv. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering. * Trapp: Trappen er en åpen tretrapp. Åpninger mellom trinn er over 10cm og utgjør en risiko for små barn og dyr. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. * Vannledninger: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Avrenning fra fordelerskapet er ikke påvist. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. * Elektrisk: Elanlegget er fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil utelukkes. Eiendommen selges som et dødsbo og det er ukjent om det forefinnes samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Utførte arbeider på anlegget mangler dokumentasjon. Arbeidene ble utført i regi av en tidligere eier. Det er derfor ukjent hvem som har utført arbeidene. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El- anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. * Ventilasjon: Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Lufting av kjeller anbefales oppgradert. * Våtrom: Bad kjeller: Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Det registreres klemring, men det er ikke registrert bruk av membran ved sluk. Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Drenering: Det registreres manglende bruk av grunnmursplast. Taknedløp er avsluttet over bakken. Det er lite fall på terreng og grunnmuren får en stor fuktbelastning. Taknedløp bør etableres med utkast sammen med godt fall på terreng, eller ført i et lukket avløpsanlegg, slik at takvannet kontrollert blir ført bort fra bygningen. Taknedløp er avsluttet over bakken uten utkast. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn og hulltaking i utforet vegg. Undersøkelsen viser indikasjoner på svikt i dreneringen. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. En ytterligere kontroll må utføres for å klarlegge skadeårsak før man velger utbedringsmåte. For videre omtale se "rom under terreng". * Grunnmur og fundament: Grunnmuren har skader/sprekker. Det anbefales å foreta en gjenpussing av sprekker i grunnmur, slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt. For å hindre fuktinntrekk/frostspreng, anbefales en gjenpussing. Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. Utbedring av påviste skader er nødvendig. * Balkong, terrasse, platting: Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Det er ikke etablert rekkverk. Rekkverk må monteres iht. krav. Overflatebehandling av terrasse og trapp må påregnes. * Vinduer og dører: Ytterdør tar i karm/terskel og har behov for justering. Karmer er værslitte. Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Vinduer uten tetningslister. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for at flere vinduer er, eller vil punktere. På grunn av alder er enkelte pakninger harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon. Det registreres misfarging på innvendige karmer og foringer, trolig pga. kondens. Med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) vil være risiko for at vindusglass er punkterer. Utskifting av vinduer med skade må påregnes. Utskifting av skyvedør i bassengrom pga skade/slitasje må påregnes. * Renner og nedløp: Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. Utbedring av skader må påregnes. * Utstyr på tak: Det er ikke etablert noen takstige. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. * Toalettrom: Kjeller: Klosettet er løst og må festes bedre til gulv. Blandebatteri defekt. Fliser løsner fra vegg. Fliser smurt på sponplater. Overflater må oppgraderes. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluft for optimal ventilering. * Avløpsrør: Lufting av kloakk over tak er ikke påvist. Det er foretatt en test med nedspyling i klosett samtidig med sjekk av vannstand i sluk og hvor ingen endring registreres. Lufting av kloakk vurderes med bakgrunn i dette å være ivaretatt Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Generelt anbefales jevnlig rengjøring av sluk og vannlåser for å sikre god avrenning. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk ligger under bakken og er ikke vurdert. Lekkasje fra vannlås på toalettrom må utbedres. TG3 * Våtrom: Bad 1.etasje: Badet må totalrenoveres. Det registreres en fuktskade i konstruksjonen rundt toalett. Ved måling fra luke i toalettrom ble det ikke målt forhøyde verdier i vegg bak vask. * Våtrom: Bad kjeller: Oppsummering av overflater: Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Det registreres riss / sprekker i flisfuger på vegg. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Gulvskinne for dusjhjørne danner en sperre mot sluk. Det må etableres åpning slik at lekkasjevann kan renne til sluk. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. * Våtrom: Bad kjeller: Oppsummering av ventilasjon: Rommet er ikke ventilert og tilfredsstiller ikke krav til våtrom. Manglende ventilering medfører til en økt og uønsket fuktbelastning i rommet og dårlig inneklima. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. * Øvrig: Innvendige overflater: Overflater fremstår som noe slitt med mangel på vedlikehold. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, wc, kjøkken, 2 soverom, kjøkken, stue med utgang til vinterhage og terrasse, gang, bad, entré, wc og bod. Underetasje: Gang, bar, bassengrom, wc, bad, badstue, soverom, gang, teknisk rom og bod. Eiendommen er også bebygd med en garasje på 38m² som også har et innredet rom og et ekstra bad, samt en utvendig bod på 5m².

  Innbo og løsøre
  Det gjøres oppmerksom på at boligen blir solgt slik den fremstår på visningen og vil ikke bli ytterligere utvasket før overtagelsen. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Det gjøres oppmerksom på at komfyr og fryser ikke funker. 

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 23.02.2022, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2042. Feiing ble utført siste gang den 01.10.2002. Tilsyn ble sist gang utført den 09.11.2022. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved at ildstedet er ikke montert i henhold til monteringsanvisningen. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumper, ved og elektrisitet. 2 stk luft-til-luft varmepumper etablert i stue og gang. Vedfyring med ildsted og vedovn i stue i 1. etasje, åpen peis i spisestue og åpen peis i kjeller. Elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  26588

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 26 588,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Vann forskudd (grunnlag: 60 kubikk): Kr. 1 245,- * Kloakk forskudd (grunnlag: 60 kubikk): Kr. 1 812,- * Eiendomsskatt: Kr. 17 067,- * Feie- og tilsynsgebyr (3 gebyrer): Kr. 1 950,- * Grunngebyr renovasjon: Kr. 1 799,- * Restbeholder 190L: Kr. 2 715,- * Papirbeholder 140L: Kr. 0,- * Glass/metallemballasje 140L: Kr. 0,-   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler (kr. 20,75,- per kubikk for vann og kr. 30,20,- per kubikk for avløp). Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  1571048

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  5655771

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Forbud mot næringsvirks., tinglyst den 20.03.1970 - Dokumentnr: 1283. Bestemmelser om gjerdeplikt. Bestemmelser om vann og kloakkledninger m.v. Med flere bestemmelser. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg boligbygg i 1973. Det er i denne anmerket mangler i forhold til: 1. Avslutning av røkpipe fra peis i stue, montering av feieluke (utvendig). 2. Diverse pussearbeid m.m. i svømmebasseng. NB! Før basseng oppfylles og tas i bruk, må det foreligge godkjenning fra ingeniørvesenet på bla. uttappingsanordning. Det er ukjent hvor vidt disse manglene er utbedret/ferdigstilt. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for garasje eller utvendig bod. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er soverommet i underetasjen definert som hobbyrom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Vindu på soverom i kjeller er for små som rømningsvindu. Vindfang, deler av gang og wc i 1. etasje, samt utvendig bod fremkommer ikke av tegningene. Garasjen er også i dag større enn hva tegningene viser og er i dag innredet med et baderom som ikke fremkommer av tegningene. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Vinterhagen og terrassen fremkommer heller ikke av tegningene. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Det er registrert vannmåler på adressen. Måleren er stipulert pr 31.12.2022 og bør leses av. Service på vannmåler skal utføres hvert 5. år. Kommunen har ingen dokumentasjon på at dette er utført. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen grenser til en ubebygd boligtomt som det må forventes bygging på.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Fjeldset, Fjeldsetlia" fra 1969. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse (956m²) og grønnstruktur (12m²).

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  99292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2% av salgssummen, minimum kr 49.000,-. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev