aktiv-eiendomsmegling

Enebakk Fugliveien 14

VISNING | Helårshytte i et området avsatt til boligformål | Utsikt og gode solforhold | Anneks og carport

 • 1 980 000
 • BRA 60 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 980 000
 • OMKOSTNINGER65 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 045 642
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 60 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 409 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 980 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 045 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Vindfang ,bad,kjøkken,soverom,stue,stue 2 (mulighet for soverom)
Anneks og uthus/redskapsbod
Stor carport

Fugliveien 14, Viken

 • En lun og trivelig hytte med to stuer. Kjøkken med spiseplass, funksjonelt bad med dusjkabinett, vask, toalett. Praktisk kjøkken. Moderne anneks med innlagt strøm, redskapsbod. For det meste består flater av furu. Elektrisk markise for solskjerming utenfor stue. Internett/TV fra Viken fiber tilgjengelig ved tegning av abonnement.

  Carport oppført ca. 2017/2018 iht. eier. Areal ca. 26 m².

  Takstmann Andreas Høieggen har gitt følgende bemerkelser på TG2 og TG3 i tilstandsrapport datert 25.05.2022

  TG 3 store eller alvorlige avvik:
  Utvendig:
  Grunnmur og fundamenter Grunnmur i natursteinsmur for opprinnelig del og lettklinker for tilbygget del. Tilbygget del står på pålefundamenter av lettklinkerblokker. Etasjeskiller er synlig stedvis fundamentert med påler av treverk. Det er betydelige skjevheter i pilarer av lettklinkerblokker. Trepåler direkte på mark. Nedsatt brukstid må påregnes. Sprekker og skjevheter i grunnmur mot sør ved tilbygget del av stue.

  • Tiltak: Det må påregnes arbeider med fundamenter.

  Innvendig:
  Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskillere av trebjelkelag. Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevheter kan tyde på svikt i bjelkelag mot krypkjeller. Det er synlige slitasje av opprinnelige stokker i etasjeskiller mot krypkjeller.

  • Tiltak. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltståendetiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Ytterligere undersøkelser fra krypkjeller anbefales.

  1. ETASJE BAD
  Baderom fra 1989 med enkel standard. Rommet oppfyller ikke dagens krav til våtrom. Gulvbelegg. Malt panel på vegger og i tak. Gulvmontert toalett.Dusjkabinett. Servant i servantskap med blandebatteri.
  Opplegg for vaskemaskin. Panelovn. Naturlig ventilasjon. Vær varsom ved fortsatt bruk. Økt belastning/endret bruk har skadepotensial.
  • Tiltak.Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Branntekniske forhold.Brannslukningsutstyr ikke funnet. Eldre varsler bør byttes. Kostnadsestimat : Under 10 000

  TG 2: avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig:
  Nedløp og beslag Takrenner og nedløp av overflatebehandlet metall fra 1989. Luftehatt, snøfangere, stigetrinn - antatt fra 1989. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved
  grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Stedvis deformasjon av takrenner. Bulkete beslag på vindskier.

  • Tiltak. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det må påregnes arbeider med beslag. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Veggkonstruksjon Opprinnelig del med laftet tømmer og reisverk iht. tidligere takst. Tilbygget del fra 1989 med bindingsverk. Liggende panel. Eier opplyser at bygningene ble overflatebehandlet i 2016/2017.
  Vurdering av avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.

  • Tiltak.Musebånd/lusing må etableres. Luftingen ser ut til å fungere. Jevnlig tilsyn anbefales. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Dører
  Ytterdør av tre. Terrassedør fra 1989 i malt tre med isolerglass. Glass fra 2021. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Fuktskader på terrassedør. Lav høyde i døråpninger (178 cm).
  Hoveddør går mot karm og tetter dårlig.
  • Tiltak.Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. Reparasjon eller bytte av terrassedør må påregnes. Hoveddør må påregnes byttet. Kostnadsestimat : 10 000-50 000

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger Terrasser i trekonstruksjoner. Dekke av terrassebord. Rekkverk av
  metall treverk. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Det er etterslep på vedlikehold av rekkverk og dekke med avflassing. Noe avflassing og tørkesprekker på toppbord.

  • Tiltak.Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Oppretting og vedlikehold må pårenges. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendige trapper Trapper i tre. Etterslep på vedlikehold.
  • Tiltak.Vedlikehold må påregnes. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig:
  Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et området med moderat til lavt aktsomhetsnivå (kilde: http://geo.ngu.no/kart/radon/)
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  • Tiltak. Det bør gjennomføres radonmålinger
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Pipe og ildsted Mursteinspipe. Rentbrennende vedovn i stue. Åpen peis. Feieluke i soverom. Det er ikke kjent når det eventuelt sist ble utført tilsyn og feiing. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildsted er nærmere brennbart materiale enn 30 cm. Vedovn montert nærmere brannvegg enn standard 10 cm. Det foreligger ikke dokumentasjon. Sprekk mellom pipe og brannvegg.
  • Tiltak. Større avstand til brennbart materiale må lages. Dokumentasjon bør innhentes. Det anbefales tilsyn. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Krypkjeller Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Det var ingen adkomst til krypkjeller på befaringstidspunktet. Smal adkomst mot øst sperret med påmonterte asfaltplater og sjalusier.
  Rom under baderom av låst med hengelås. Ingen adkomst. Krypkjeller er besiktiget utenfra der det var mulig. Det er synlig fuktinnsig i krypkjeller. Det er synlig slitasje av opprinnelig tømmer i etasjeskiller mot
  krypkjeller. Nyere konstruksjoner av tre på mur uten svillepapp. Det er godt med lufting mot øst, men det anbefales gjennomlufting.

  • Tiltak. Det bør etableres lufting slik at det blir bedre gjennomlufting av krypkjeller. Ytterligere undersøkelser anbefales. Krypkjelleren har skadepotensial. Bedre lufting og undersøkelser.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Overflater og innredning
  Enkel kjøkkeninnredning med oppvaskkum og ettgreps blandebatteri. Frittstående komfyr og kjøleskap. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal
  slitasjegrad.

  • Tiltak. Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat for utbedring av dagens løsning. Eventuell oppgradering/nytt kjøkken har betydelig høyere kostnad. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Avløpsrør. Avløpsrør av plast. Avløp til offentlig avløp etablert i 2014 iht. eier. Rom under baderom av låst med hengelås. Ingen adkomst. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Lufting av avløp er ikke ført over tak. Løsning for staking av avløpet er ikke kjent for takstingeniør.

  Tiltak.Det må gjøres nærmere undersøkelser.Luftingen bør føres over tak.Kostnadsestimat : Under 10 000

  Varmtvannstank- Ca 120 liters varmtvannstank fra ukjent år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.Tanken er antatt fra 1989 og eldre enn 20 år.
  Ukjent tilkobling for el til varmtvannstank.

  • Tiltak.Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.Tilkobling for el bør undersøkes. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Elektrisk anlegg- Sikringsskap i soverom. Nyere automatsikringer. Sikringsskap er antatt nytt rundt 2018 iht. rekvirent. Det foreligger ingen dokumentasjon.
  Tiltak..Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Kostnadsestimat : Under 10 000


  TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:

  Utvendig:
  Takkonstruksjon/LoftSperrekonstruksjon fra byggeår i trekonstruksjoner. Isolerte takflater. Tilbygget del: tak i trekonstruksjoner med kaldt loft uten adkomst (luke
  fra hems er spikrer igjen). Pusset pipe over tak. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  Konstruksjonene har skjevheter. Det er registrert museekskrementer på hems.

  • TIltak.Lokal utbedring må utføres. Ytterligere undersøkelser ved kaldt loft anbefales.

  Taktekking. Stål/aluminiumsplater. Lekter, sløyfer og undertakspapp. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

  • Tiltak.Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  VinduerMalte trevinduer med 2-lags glass. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

  • Tiltak. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Grunnmur og fundamenter. Enkel fundamentering med lettklinkerblokker til fjell.
  • Ingen svillepapp mellom lettklinker og treverk.

  • Tiltak:Ingen umiddelbare tiltak synes nødvendig.

  Innvendig:OverflaterOverflater utenom våtrom:Gulv: tregulv Vegger: panel, tapet Innvendige tak: plater, panel

  • Det er avvik:Overflater med slitasje. Spesielt gulv er slitt. Knirk i gulv.

  • Tiltak: Oppussing av overflater må påregnes. Kostnad vil variere ut i fra
  valget løsninger, materiale etc. Kostnadsestimat er ikke vurdert.

  Malte ytterdører fra 1989. En av dører er utvednig fuktpåvirket.

  • Tiltak. Ingen umiddelbare tiltak synes nødvendig.

  Etasjeskillere av trebjelkelag. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

  • Tiltak.For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Vannledninger. Kobberrør fra 1989. Hovedstoppekran i kjøkkenbenk. Det er montert varmekabler for tilførselsrør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  • Tiltak..Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Varmesentral. Varmepumpe fra 2010. Varmepumpe var ikke i drift på befaringstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
  Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

  • Tiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at varmesentral fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Drenering. Ingen drenering. De er synlig vanninnsig i krypkjeller.

  • Tiltak.Terrengets beskaffenhet kan gjøre det vanskelig å etablere drenering. Ytterligere undersøkelser anbefales.
 • Fritidsboligen ligger landlig til i ytterkanten av Ekebergfeltet i Kirkebygden. Tomten ligger fint og fritt til på et høydedrag med gode utsikts-, lys- og solforhold.

  Boligområdet ligger til Østmarka, med umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder. Her har du direkte tilgang til et mylder av skogsstier for kortere eller lengre turer i skog og mark, både sommer som vinter, koblet opp mot det sentrale løypenettet i Østmarka. Det er ca. 15 minutters kjøring til badeplassen Bermerud ved Lyseren (kjent fra TV2 serien Sommerhytta). I Kirkebygden holder Enebakk Idrettsforening til med tilbud innen fotball, håndball, turn, taekwondo og ski. I Flateby finner du Melgaard hestesenter som drives av Fortuna rideklubb. Stallen har plass til 25 hester og driver både rideskole og privatoppstalling. Er du golfinteressert kan du ta deg turen til Østmarka Golfklubb i Ytre Enebakk. Klubben har ca.1000 medlemmer og tilbyr 18 hulls golfbane.

  Shopping og servicetilbud:
  I Kirkebygda er kommunesenteret. Her finner du blant annet legekontor, bibliotek, helsestasjon, kulturskolen m.m. Dagligvarehandelen kan gjøres ved Joker Enebakk. Vågsenteret - et ekte nærsenter med dagligvarebutikk, kafé, apotek, vinmonopol, div. småbutikker, treningssenter m.m. ligger ca. 10 minutters kjøretur unna. Ønsker du ytterligere servicetilbud tar det ca. 30 minutter til Ski Storsenter med et bredt utvalg av butikker og Lillestrøm torv som byr på kulturelle arrangementer, gågate med nisjebutikker og restauranter og kjøpesenter. Strømmen storsenter er et av Norges største kjøpesentre med over 200 butikker og befinner seg rett utenfor Lillestrøm.

  Offentlig kommunikasjon:
  Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Buss til Oslo, Ski og Lillestrøm går fra holdeplassen "Bolseth". Denne bussholdeplassen ligger ca. 2,5 km fra hytta(rett ved kirken). For flere muligheter for offentlig kommunikasjon så er det knutepunkt i Rælingen og i Lillestrøm. Fra Lillestrøm har du også muligheter for tog og flytog.

  Enebakk kommune er en langstrakt kommune i ytterkant av Oslo, som strekker seg nesten fra Lillestrøm til Ski.
  Kirkebygda ligger omtrent midt i kommunen, og har meget gode bussforbindelser til Oslo begge veier ut av kommunen. De gode bussforbindelsene, samt det faktum at det ikke er kø før man kommer til Oslo, gjør at mange beboerne i Enebakk jobber i Oslo.

  Avstander med bil:
  Ski: Ca. 30 minutter.
  Lillestrøm: Ca. 35 minutter.
  Jessheim: Ca. 60 minutter.
  Gardermoen: Ca. 65 minutter.
  Oslo: Ca. 45 minutter.
 • Området består hovedsakelig av fritidsboliger og eneboliger.
 • Adkomst fra offentlig vei inn på felles privat vei.
 • Fritidsboligens byggemåte.

  Grunnmur i natursteinsmur for opprinnelig del og lettklinker for tilbygget del. Tilbygget del står på pålefundamenter av lettklinkerblokker. Etasjeskiller er synlig stedvis fundamentert med påler av treverk. Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.Etasjeskillere av trebjelkelag. Yttervegger: opprinnelig del med laftet tømmer og reisverk. Tilbygget del fra 1989 med bindingsverk. Liggende panel.

  Tak. Sperrekonstruksjon fra byggeår i trekonstruksjoner. Isolerte takflater. Tilbygget del: tak i trekonstruksjoner med kaldt loft uten adkomst.Stål/aluminiumsplater. Lekter, sløyfer og undertakspapp.

  For ytterligere detaljer henvises til tilstandsrapporten vedlagt i prospektet/salgsoppgaven.
 • 1.etasje: 60/60 kvm. Bra/P-rom

  Uthus og anneks er ikke medregnet i arealoppstilligen.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn + peis. Øvrig elektrisk oppvarmming. Varmepumpe.
 • Eiet tomt. Opparbeidet med gårdsplass og terrasser ellers hovedsakelig naturtomt.
  Det er en del fjell i dagen.
 • I carport og på egen grunn.
 • Privat vannverk, Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA.
  Privat vei.
  Offentlig avløp via felles privat nett.

  Eiendommen er bekreftet tilknyttet ledningsnettet til Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverket og Enebakk kommune via felles privat ledningsnett. Tilkoblingsavgifter bekreftet betalt i 2014. Entreprenør Svein Haug & Sønner AS har bekreftet at de førte frem ledningsnett til eiendommen. Rørlegger Kjellgaard AS stod for utførende på pumpeløsning.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020: kr 143 701.
 • Alle eiendommer belastes de til enhver tid gjeldende satser for kommunale avgifter. Den henvises forøvrig til kommunens avgiftsregulativ som normalt finnes på kommunens hjemmesider.
  Årlige kommunale avgifter i Enebakk kommune utgjør følgende: Avløpsgebyr er kr 9.404 fordelt på 4 terminer. Hytterenovasjon kr. 4052,-. Feiegebyr pr. pipeløp kr. 375,-. Videre påløper det kr.3.728,- (Årsgebyr + forbruksgebyr)Ved 1 bileielighet kr. 5.056,- Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk. Kommunale avgifter faktureres hvert halvår.
 • Det må påregnes kostnader for vedlikehold, brøyting, strøyng av privat vei. Kostnader til strøm/alarmsystem etc. avhenger av hvilke abonnement en velger.
 • Det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på noen bygninger. Det foreligger ikke tegninger av noen bygninger. Hva gjelder hytten har sannsynligvis dette årsak i eldre byggeår.
 • Hytten kan leies ut som fritidsbolig.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det foreligger ikke tegninger av noen bygninger/tiltak på eiendommen i kommunens arkiver. Kjøper bærer selv risikoen med dette.
  .
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Rettigheter på 3028-118/12

  Rettigheter i eiendomsrett
  1978/3453-1/6 Bestemmelse om veg. 22.05.1978
  rettighetshaver:Knr:3028 Gnr:118 Bnr:41
 • Tomten ligger i et uregulert område som i kommuneplanen er avsatt til boligområde. Merket BK 7 i kommunekart.
  Det er åpning for å omgjøre fra fritidsbolig til helårsbolig. En slik bruksendring er søknadspliktig og man må innfri de krav som kommuneplanen og byggesakavdelingen eventuelt måtte stille. Alle interessenter anbefales å sette seg inn i eiendommens og områdets kommuneplan.
 • Gnr. 118 Bnr. 41 og Gnr. 118 Bnr. 112 i Enebakk kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • I forbindelse med salg av denne eiendommen er følgende avtalt, alle
  beløp/satser er inkl. mva.:
  Fast provisjon kr 40 000,- inkl. 2 visninger.
  Tilrettelegging kr 5 200,-
  Markedspakke kr 14 700,-
  Oppgjørshonorar kr 5900,-.

  Megler har rett til å få dekket sine
  utlegg ifbm. salget.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Terje Ivan Bjørndal
Ole Andreas Huse

Megler

Ole Andreas Huse

98 40 40 52

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev