aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bjønnesmoen 15 i Håkvik!

Enebolig i familievennlig boligområde i Håkvik med 3 soverom, fin utsikt og gode solforhold.

 • 4 500 000
 • BRA 143 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING4 500 000
 • OMKOSTNINGER128 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 628 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 007
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 142 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT814 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  128 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 628 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje:
Gang, bad/vaskerom, stue og kjøkken.

Loft:
Stue, 3 soverom og wc- rom. I tillegg er det et kott.
Før vi beveger oss inn i boligen, ønsker vi å vise deg plantegningene. Her er 1. etasjen..

Bjønnesmoen 15, Nordland

 • Kjøkken:
  Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Laminat benkeplate. Hjørnekum med 1-greps blandebatteri. Fliser over benk. Oppvaskmaskin.

  Avtrekk:
  Avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Avtrekk har redusert effekt.
  Tiltak:
  - Bør ettersees, evt. skiftes.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad/ vaskerom:
  Baderomsinnredning med fyllingsdører. Flislagt benkeplate med nedfelt servant. 1-greps servantbatteri. Lys og speil. 2 stk høyskap. Dusjkabinett
  Gulvmontert skyllekar. Opplegg for vaskemaskin
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mangler 1 dør på dusjkabinett.

  Overflater vegger og himling:
  Vegg: Flis / våtromsplater.
  Tak: Himlingsplater.

  Overflater gulv:
  Flislagt gulv med nedstøpte varmekabler.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  - Sprekk, løs fugemasse gulv / vegg
  Tiltak:
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
  - Ny fugemasse bør legges.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Plastsluk. Smøremembran med ukjent utførelse
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Ventilasjon:
  Mekanisk avtrekk
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak:
  - Avtrekksystemet må utbedres.
  - Det bør etableres tilluft til våtrommet.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU:
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Overflatesøk utført uten å finne unormale forhold.

  Wc- rom loft overflater og konstruksjon:
  Gulv: Parkett
  Vegg: Baderomsplater
  Gulvmontert toalett og servant med 1-greps blandebatteri og speil.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Det bør etableres tilluft til toalettrom.

  Vannledninger:
  Vannledninger med Rør i rør. Fordelerskap plassert på bad / vaskerom.

  Avløpsrør:
  Avløpsrør av plast.

  Ventilasjon
  Mekanisk ventilasjon. Enhet stående i kott 2. etg, innebygget.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
  - Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet.
  Tiltak:
  - Anlegget må sjekkes av fagperson.
  - Bedre ventilering må etableres.

  Overflater:
  Innvendige overflater gulv bestående av: Parkett / flis.
  Innvendige overflater vegger bestående av: Tapet / panel / malerstrie.
  Innvendige overflater himling bestående av: Himlingsplate / panel.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  - Sprekk fliser gang.
  - Riss i noen vegger.
  - Knrik gulv / noe sprekk parkett og listverk.
  Tiltak:
  - Overflater må utbedres eller skiftes.

  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Garasje var byggemeldt i 2007, men aldri oppført og ny eier må undersøke om det må søkes på nytt før evt oppføring av garasje.
  Byggetegninger avviker fra faktisk planløsning, se byggetegninger som er vedlagt i salgsoppgaven. Romfordelingen avviker i stor grad fra byggetegninger til dagens bruk. Dette gjelder i hovedplan på kontor arbrom som i dag er stue, trappen var inntegnet et annet sted med annen utforming, bad nede er i flkge tegniger en mindre wc og gang. For loftet er det stor grad av omdisponering av rommene ift dagens bruk. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår.
 • Eiendommen ligger i ett attraktivt boligområde i furuskogen i Håkvik ca. 12 km fra Narvik sentrum.Ca. 1,2 km til barneskole. Fin utsikt mot fjellandskapet Den Sovende Dronning og utover Ofotfjorden. Gode solforhold.
 • På eiendommen står det en enebolig med 1 etasje og loft.
 • Adkomst fra Bjønnesmoen som er en kommunal veg.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 29.04.22 av takstmann, Jørn Garnes. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Taket er tekkket med Dekra plater.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløp av stål. Takstige og 2 luftelyrer.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Tiltak:
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger med bindingsverkskonstruksjon med 15 cm isolasjon. Utvendig kledd med liggende bordkledning i malt utførelse.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Vinduer:
  Malte trevinduer med 2-lags glass og løse sprosser fra byggeår.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Tiltak:
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Vinduer må justeres.

  Dører:
  Ytterdør hvitmalt med profil og glassrute. To fløyet balkongdør med utgang fra stue. Balkongdør med glass med utgang fra loftsstue. Dør fra
  vaskerom / bad og ut på mark.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Dør fra vaskerom har ingen utvendig trapp eller sikring, høyde ned til mark er ca 75 cm.
  Tiltak:
  - Sikre dør, evt bygge trapp.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Veranda med utgang fra loftsstue på ca 5m². Veranda med utgang fra stue å ca 40m². Imp. dekke Rekkverk med stående malte bord. Levegg 1. etg mot vei, 1 uttrekkbar leveggg 1. etg og 1 markise manuell 1. etg.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  - Det er påvist at dekket på terrassen har en del sprekker.
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Tekkingen må skiftes/utbedres.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Utvendige trapper:
  Trapp til inngangsdør Imp.dekke. Rekkverk med stående malte bord.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Slitte overflater
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Trenger vedlikehold

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskiller av trebjelkelag med isolasjon standard fra byggeår. Stubbloftskonstruksjon.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Krypkjeller:
  Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv Kun tillgang til halve krypkjelleren.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
  - Det er manglende fuktsperre på bakken.
  Tiltak:
  - Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik den kan inspiseres, dette er en utsatt konstruksjon.
  - Fuktsperre på bakken bør etableres.

  Innvendige trapper:
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak:
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.

  Innvendige dører:
  Malte fyllingsdører
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak:
  - Enkelte dører må justeres.
  - Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Andre innvendige forhold TG IU:
  Skap og reoler: Skyvedørsgarderobe med 3 skyvedører med speil i gang.

  Varmesentral:
  Varmepumpe type IVT.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at varmesentral fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Andre installasjoner TG 2:
  Flexit Sentralstøvsuger. Fiber innlagt i boligen.

  Elektrisk anlegg:
  Sikringsskap med autosikringer. Skjult anlegg i boligen.
  - 17 spotter himling 1 etg
  - 7 spotter himling bad/vaskrerom
  - 9 spotter himling loft
  - 9 stk utelys
  - Varmekabler: gang / bad,vaskerom
  Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg utført av Hålogaland Kraft Nett den 16.12.2021, ingen avvik funnet.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Ja.

  Branntekniske forhold:
  Pulverapparat. Alarm fra Sectoralarm. Brann og tyveri koblet til sentral.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.

  Byggegrunn TG IU:
  Byggegrunn av løsmasser.

  Drenering:
  Drenering fra byggeår.

  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmur av Lecablokker. Såleblokk under mur.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Utvendige vann og avløpsrør av plast.
 • 1.etasje: 81 Bra m²
  2.et: 62 Bra m²

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Gang, bad/vaskerom, stue og kjøkken.
  Loft: Stue, 3 soverom og wc- rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe type IVT.
 • Flat eiet tomt. Opparbeidet med plen.
 • Parkering på eiendommen.
 • Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp via private stikkledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 859 662 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 094 781 per 31.12.20
 • Kr. 21 350 pr. år
 • Kommunale avgifter og forsikring.
 • Ferdigattest foreligger.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  2008/433932-1/200 Jordskifte
  29.05.2008
  Sak: 1910-2006-0003 HÅKVIK NORDRE
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Reguleringsplan:
  Plannavn: HESTEDALSMYR
  Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
  Plan-id: H-1.09

  Kommuneplan:
  Kommuneplanenes arealdel Narvik 2017-2028
  Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelsesdato: 2.2.2017
 • Gnr. 47 Bnr. 376 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 76 872,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Svein Kristian Olsen
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev