aktiv-eiendomsmegling

Enebolig i landlige omgivelser på romslig tomt. Bad oppusset i 2014. 2 Soverom.

 • 990 000
 • BRA 113 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER40 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 030 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 949
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 81 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 842 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  40 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 030 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en landlig beliggende enebolig på relativt flat hjørnetomt. På tomten står også uthus med to boder, bakstestue og griseshus. Boligen har blant annet to soverom og et bad oppusset i 2014.

Merk deg dette:
- Oppusset bad
- Plass for biloppstilling
- Landlig beliggenhet
- Turområder

Boligen inneholder:
1. Etasje: Entre, spisestue, stue, kjøkken, gang, bad/vaskerom og 2 soverom.
Kjeller: 2 Kjellerrom.

Øvrige bygninger på eiendommen: Uthus med to boder, bakstestue og griseshus.

Søgårdsveien 13, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Eiendommen har plass til biloppstilling på tomten.

  STUE/SPISESTUE
  Stue og spisestue i delvis åpen løsning med peisovn.

  KJØKKEN
  Hvit kjøkkeninnredning med heltre benkeplate og tegl i benkerygg. Barløsning med sitteplasser.

  BAD/VASKEROM
  Badet er pusset opp ca 2014 og har våtromsplater, gulvvarme og opplegg for vaskemaskin

  SOVEROM
  Boligen har to soverom som begge ligger ved siden av badet.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Det er gitt tilstandsgrad 3 (TG3) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  Etasjeskiller:
  Det er konstatert fukt/råteskader.
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at
  standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skjevheter rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette.
  krypkjeller:
  Det er ingen ventilering av krypkjeller.
  Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller,
  vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde.
  Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i
  trekonstruksjoner i krypkjeller.
  Det er konstatert fukt/råteskader. Tiltak: Påviste skader må utbedres. Bedre ventilering må etableres. Skadet treverk må skiftes. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Utifra visuelle observasjoner fra lukeområdet, gir det grunnlag for å
  forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige innvendige trapper:
  Det er ikke montert rekkverk.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Fare for fuktopptrekk i treverk i kontakt med jordgulv.
  Tretrapp er ikke tilstrekkelig festet.
  branntekniske forhold:
  drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
  er overskredet.
  Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Fuktinnsig i kjeller gjennom kjelleryttervegger.
  Drenering og fuktsikring av kjellervegger er defekt. Drenering må skiftes.Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  Innvendige trapper:
  Håndløper bør monteres på vegg. Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad 2 (TG2) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  Nedløp/beslag:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
  men det var ikke krav om dette på
  byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Avløp for overvann/nedløp må etableres. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  veggkonstruksjon:
  Det er påvist andre avvik:
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Noe oppsprukket trevirke og svertesopp.
  Må påregne enkelte utskiftninger og vedlikehold. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  vinduer:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Panelbord er ført helt ned mot vannbrett. Fare for
  fuktopptrekk.Punktert isolerglass på ett soverom. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  dører:
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
  dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dører må justeres.
  balkonger/terrasser/rom under disse:
  Avskalinger i murpuss. Slitte terrassebord.
  radon:
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
  mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
  Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller
  "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det bør gjennomføres radonmålinger.
  pipe/ildsted:
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
  mm fra sotluke.
  Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
  Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
  Avskalinger i murpuss ved rørgjennomføring til ildsted. Tiltak: Skadet stein i ovnen må skiftes ut for å lukke avviket. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Ildfast plate må monteres.
  bad:
  Det er vindu/dør eller ikke fuktbestandige materialer i
  våtsonen, løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.
  grunnmur/fundamenter:
  Det er registrert løs puss på muroverflater. Det må foretas lokal utbedring.
  terrengforhold:
  Terreng faller inn mot bygning. Det bør foretas terrengjusteringer.
  takkonstruksjon:
  Observert svertesopp og rim i undertak ved raft.
  Antatt på grunn av flis isolering ligger helt inntil raft,
  dette hindrer gjennomlufting. Se bilde.
  Kondensproblematikk. Synlige spiker i undertak.
  Observert vepsebol på luke til loft. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  overflater:
  Skjøtene til laminatgulv på ett soverom er lagt
  ovenfor hverandre.
  Noe fuktsvelling i skjøter til laminatgulv på ett
  soverom.
  rom under terreng:
  Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  kjøkken:
  Hull i benkepplate.
  vannledninger:
  Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  septiktank:
  Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på septiktank. Innhent dokumentasjon, om mulig.Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  balkonger/terasser/rom under balkonger og terasser:
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av anmerkninger og bygningsteknisk beskrivelse av eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Eiendommen ligger et boligområde nær skog og utmark. Her er det friareal med lekeplass og ski-/akebakke like ved for barn og unge, samt naturområder like utenfor døren. Her bor du nær naturopplevelsene, samtidig som det er ca 2 km til barneskole, barnehage og ca 2,5 km til Rena sentrum hvor man finner de fleste servicetilbud. Løypene til Birkebeinerland starter i nærheten av eiendommen. Det er i tillegg en kortere kjøretur til birkenåsen med alpinanlegg. Her ligger også golfbanen på Sorknes. I tillegg kan Renaelva og Glomma by på fiskemuligheter og på sommerstid er det badeplass ved Rena sentrum.
 • Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Jordgulv i kjeller. Del under eldre del: Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong. Del under eldre del: Krypkjeller med støpt ringmur. Blindkjeller under tilbygget del. Antatt murt ringmur rundt krypkjeller. Eldre del: Yttervegger av laftet tømmer. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Innvendig og utvendig påforet. Tilbygget del: Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med flis og mineralull. Enkelte yttervegger er etterisolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Takflatene er tekket med pappshingel. Saltakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med flis. Tilbygget del: Saltakkonstruksjon. Lukket og kledd takkonstruksjon.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst.
 • Hele boligen: Bra/p-rom: 113/81 kvm.
  1.etg: Bra/p-rom: 81/81 kvm.
  Kjeller: Bra/p-rom: 32/0 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré, stue/spisestue, kjøkken, 2 soverom, bad.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.
 • Boligen varmes opp med peisovn i stue og gulvvarme på badet.

  Kommunen opplyser at eiendommen tildigere har hatt fyring med olje/parafin. Det er uvisst om det er nedgravd oljetank på eiendommen.
  Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no
 • Eiertomt på ca. 1.842 m². Tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass, plen og diverse beplantning. Belagt med heller ved inngang.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Biloppstillingsplasser på gårdsplassen.
 • Eiendommen er tilknyttet privat veg, vann og avløp.

  Drift av vegen foretas av velforening, det kan imidlertid forekomme dugnadsarbeid ved behov. Årlige kostnader i forbindelse med vegen ligger på ca kr 1.500,-. Kostnaden kan bli noe høyere ved mye brøyting og strøing. Det er ikke kjent med at det er opprettet avtale om veirett.

  Eiendommen har avløp via tre septiktanker med overløp til grøft e.l. Ukjent alder. 3 kummer. Septiktanken ligger på egen tomt.

  Vann fra brønn på egen tomt deles med to naboeiendommer. Anlegget har ny trykktank og pumpe fra 2012. Alle utgifter i forbindelse med vannforsyningen deles med de to naboeiendommene. Vannprøve ble sist tatt i 2018.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2019:
  Som primærbolig: kr 305.576,-.
  Som sekundærbolig: kr 1.100.075,-.
 • Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 4.703,- for eiendomsskatt, feiing og slamtømming. Renovasjon utgjør ca kr 2.963,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR.

  Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og "Vei/vann/avløp", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Det er innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være behov for å søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Bolig og to bygg er registrert i kommunens arkiver. Boligen er fra 1949 påbygd i 1974, mens uthus med to boder, bakstehus og griseshus er fra ca 1950/ukjent byggeår.

  Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen over boligens 1. etasje i forbindelse med søknad om tilbygg i 1974. Rommenes bruk er i henhold til plantegning hva gjelder forholdet mellom primærrom og sekundærrom, men rommene er noe omrokkert i forhold til plantegningen.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om utbedring, bruksendring eller riving. Kommunen kan også utstede/kreve gebyr og/eller mulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2005, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2025.

  Feiing ble utført siste gang i mars 2020. Tilsyn ble sist gang utført i 2011, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Takstmann opplyser om manglende ildfast plate på gulv under feieluken, sprekker i ildfast stein inne i ovnen og brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.

  Det ble oppdaget stokkmaur på eiendommen sommeren 2021. Utført tiltak av Norsk Hussopp-forsikring. Det er ikke observert stokkmaur i boligen etter 10. juli 2021.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 906658-1/15, tinglyst den 14.03.1972. Gjelder elektriske kraftlinjer.
  Dokument kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Grinihagen endring fra 2009. Reguleringsformål for eiendommen er konsentrert småhusbebyggelse, landbruksområde og privat veg. Eiendommen omfattes også av kommuneplan 2016 - 2030 hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde, og flomfare. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2016 - 2030. Høyspentledning går forbi nabotomt.

  Eiendommen grenser til jord-/skogbruksområde. Like ved boligen er det regulert til nytt boligfelt.
 • Gnr. 12 Bnr. 96 i Åmot kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  - Rehabilitering av eksisterende bad. Rørleggerarbeid; rørlegger Gert ved Rena rør AS. Hans Martin Bjørkholen gjorde membran jobben. Vegger, golv og sluk ble gjort etter gjeldende regler, slik at man kunne ha dusj hjørne uten dusj kabinett. Husker ikke om det er byggmeldt, men badet er rehabilitert etter tilskudd fra kommunen.
  - Stokkmaur sommer 21, utbedret og friskmeldt av firma. Firmaet som behandlet stokkmaur, bemerket noe synlig råteskader i bjelkelaget i kryp kjeller.
  - La ny takpapp,singel ca 2012. Utørt av ufaglært.
  - Deler vann med de to husene rett bak, utgifter til vedlikehold deles på tre husstander.
  - I desember 2016 ble det oppdaget en liten vannlekkasje fra et rør under kjøkkenbenken. Dette ble utbedret av Skadegruppen, gulvet ble revet opp og det ble satt til tørking/lufting i flere uker, nytt golv ble lagt.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Elisabeth Mellemstuen
  Stig Mellemstuen
Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev