aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bjørkåsveien 24, beliggende i nedre del av Bjørkåsen i Ballangen!

NY PRIS! Enebolig med 4 soverom, 2 stuer, 2 kjøkken, 2 bad, gode parkeringsmuligheter - KONTAKT MEGLER FOR VISNING

 • 1 400 000
 • BRA 220 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 400 000
 • OMKOSTNINGER51 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 451 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 929
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 220 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 569 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  51 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 451 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Loft:
Gang, 2 soverom og et kott.

1. etasje:
Kjøkken, vindfang, gang, bad, soverom og stue.

2. etasje:
Kjøkken, gang, bad, soverom og stue.

Kjeller:
Stor hage med god boltreplass for store og små.

Bjørkåsveien 24, Nordland

 • Kjøkken, 1.etasje:
  Overflater og innredning:
  Eldre kjøkkeninnredning med slette laminerte fronter, laminert benkeplate av spon. Heldekkende oppvaskkum.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Slitte fronter hvor laminat har løsnet fra skuff ved oppvask samt at det mangler en bit tilhørende benkeplate. Innredning og overflater bør vurderes skiftet. Det er stappet stålull rundt vann- og avløpsrør som går inn i veggen i benkeskapet. Dette ser man ofte der hvor det har vært problemer med mus.
  Tiltak:
  • Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  Kjøkkenet fungerer fint som det er, ingen umiddelbar kostnad, men det understrekes at innredning er utdatert.

  Avtrekk, kjøkken, 1.etasje:
  Ventilator med utblås, antatt over tak. Avtrekk er funksjonstestet, ok.

  Kjøkken, 2.etasje:
  Eldre kjøkkeninnredning med slette laminerte fronter, laminert benkeplate av spon. Heldekkende oppvaskkum. Kjøkkenet fungerer fint som det er, ingen umiddelbar kostnad, men det understrekes at innredning er utdatert, skapdører henger noe, normale slitasje o.l. Avrenning/kapasitet avløp: OK.

  Avtrekk, kjøkken, 2.etasje:
  Ventilator med utblås over tak. Avtrekk er funksjonstestet, ok.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad, 1.etasje:
  Byggeår: 1983. Baderom som er oppført før 1997 skal etter instruks fra Norsk Takst per rapportdato ikke tilstandsvurderes.
  Overflater: Terraflex/epoxy på gulv, vinyltapet og malte plater på vegg.
  Installasjon: Dusjkabinett, gulvmontert toalett, vegghengt servant, opplegg for vaskemaskin. Stråleovn på vegg.
  Det er ingenting som tyder på omfattende skader, badet har vært i daglig bruk uten problemer, men det ble målt motfall (lekkasjevann vil renne bort fra sluk samt at gulvets tettesjikt var punktert flere steder.

  Vurdering av avvik, TG3:
  - Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak:
  - Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres.

  Bad, 2.etasje:
  Byggeår: 1983. Baderom som er oppført før 1997 skal etter instruks fra Norsk Takst per rapportdato ikke tilstandsvurderes.
  Overflater: Terraflex/epoxy på gulv, vinyltapet og malte plater på vegg.
  Installasjon: Dusjkabinett, gulvmontert toalett, vegghengt servant, opplegg for vaskemaskin. Stråleovn på vegg.
  Det er ingenting som tyder på omfattende skader, badet har vært i daglig bruk uten problemer, men det ble målt motfall (lekkasjevann vil renne bort fra sluk samt at gulvets tettesjikt var punktert flere steder.

  Vurdering av avvik, TG3:
  - Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak:
  - Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres.

  Overflater TG2:
  Overflater fra flere tidsepoker, men i all hovedsak eldre overflater. Det kan nevnes sprekk/skader i gulvbelegg, skjevheter, slitasje med mer,
  normalt for eldre bygg. På loftet er de fleste overflater fra byggeår på 1920-tallet, svært slitt.
  - Flere dørkarmer/terskler og vindusbrett er enten slitt, skadet eller har misfarge som følge av kondens eller vannsøl.
  - Noe malingssøl på gulv flere steder, både i stue og på loft.
  - En del av arbeidene som har vært gjort er noe ufaglige, slik som listing med mer.
  - Det mangler foringer og listverk på flere overflater, da spesielt på loft.
  - Misfarge i et hjørne på soverom i 1. etasje. Ukjent årsak, men det ble ikke registrert noe fuktighet i dette området.
  - I himlingsplate i 2. etasje (i tilbygg) er det tydelig at det har vært vann/lekkasje. Det ble tatt stikkprøver flere steder for å kontrollere for
  fuktighet, ingen høye verdier. Ukjent årsak til skaden. En teori er at det kan ha stukket seg inn vann på loftet, som har fulgt det gamle/opprinnelige taket ned til gulvet for så å stikke seg ned i etasjeskillet.
  - Fra kottet på loftet ble det tatt flere stikkprøver for å lete etter fukt, men ingen høye resultater ble observert. Antatt at dette er en eldre skade.
  - På loftet ble det flere steder observert fuktskjolder, men det ble ikke registrert noe fukt. Antatt at dette er etter vanninntrenging før taket ble byttet.

  - Det er et avvik mellom godkjente tegninger og faktiske forhold. Loftet er ikke tegnet inn, heller ikke kjeller. Utvendig balkong er godkjent, men ikke bygget.

  - Bygget står registrert som en enebolig, men er i bruk som tomannsbolig. Som enebolig er det kun en branncelle, men om det skal være tomannsbolig skal det være to brannceller. Oppbyggingen er ikke kjent, men det er ingenting som tyder på at det er bygget som egne brannceller, noe som heller ikke var krav til da boligen var ny. På grunn av boligens godkjenning, er den vurdert som en enebolig.
 • Eiendommen ligger i nedre del av Bjørkåsen, Ballangen. Fotballbane like ved, rundt 300 meter til bensinstasjon. 1 km til barne- og ungdomsskole, 1,5 km til Ballangen sentrum hvor man blant annet finner dagligvarehandel, post i butikk, bank, kafe, frisør, sportsforretning med mer.
 • På eiendommen står det en enebolig i 2 etasjer, samt loft og kjeller.
 • Avkjøring fra kommunal vei direkte til gårdsplassen.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 21.06.22 av takstmann, Jonas Grønnli. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Byggegrunn:
  Ukjent byggegrunn, antatt løse masser.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Det er registrert noe sprekker i muren, antatt fra setning. Det er ingenting som tyder på at dette trenger noen utbedring. Boligen er rundt 100 år gammel, står på løse masser, det er å forvente at muren har "satt seg" noe i løpet av de årene.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Drenering:
  Antatt ikke eksisterende drenering.

  Vurdering av avvik, TG3:
  - Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det står mye vann i kjelleren. Hjemmelshavers datter forteller at det vinterstid samler seg vann i kjeller, mens på sommeren er gulvet mer eller mindre tørt.
  Tiltak:
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.
  Det er fall fra Bjørkåsveien mot grunnmuren, slik at en del overfaltevann vil ledes mot kjelleren. Det er myr ved boligens sørside, nivået av vann i myren kan påvirke nivået vann i kjelleren. En teori er at vinterstid fryser massene rundt boligen og vannet klarer ikke å sige unna. Man bør søke profesjonell hjelp til å prosjektere drenering i dette tilfellet, men å senke grunnvannet noe, montere pumpekum samt en god drenering kan trolig hjelpe.

  Grunnmur og fundamenter:
  Støpt grunnmur med en del naturstein, vanlig for oppføringstiden.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Det er registrert noe sprekker i muren, antatt fra setning. Det er ingenting som tyder på at dette trenger noen utbedring. Boligen er rundt 100 år gammel, står på løse masser, det er å forvente at muren har "satt seg" noe i løpet av de årene.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Terrengforhold:
  Tomten er nokså flat, skrår svakt mot sør.

  Vurdering av avvik, TG3:
  - Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  - Terreng faller inn mot bygning.
  Tomten skrår svakt mot sør, noe som fører til at smeltevann og regnvann mellom Bjørkåsveien og grunnmuren ledes mot grunnmur og kjeller.
  Tiltak:
  - Det bør foretas terrengjusteringer.
  Normalt er det mulig å foreta terrengjustering. I dette tilfellet er det kanskje mer fornuftig å gjøre omfattende arbeid på drenering, kummer med mer som beskrevet under punkter "drenering".

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Ukjent type vann- og avløpsledninger. Det er gitt opplysninger om at dette skal være av langt nyere dato enn selve boligen. Avvik er satt opp etter skjønn.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det har forekommet avvik, tegn på svekkelser på utvendig avløpsledning.
  Hjemmelshavers datter forteller at utløpet fra kloakk er lavere enn kommunens stikk, så det er montert en avløpspumpe som pumper dette opp til kommunalt nett. Dette er gjort de siste år av VVS-huset Ballangen AS. Det er montert alarmanlegg på anlegget som varsler om det er problemer med pumpen.
  Tiltak:
  - Avløpsanlegget må sjekkes
  - Tidspunkt for utskiftning av utvendig avløpsledning nærmer seg.

  Taktekking TG IU:
  Taket er tekket med profilerte metallplater. Alt skal være byttet i 2005. Det gjøres oppmerksomt på at det var mye snø på taket ved befaringen, ikke mulig å kontrollere.

  Nedløp og beslag:
  Metallrenner og nedløp på hovedtaket, nytt i 2005. Plastrenner på takoverbygg ved inngangsparti. Snøfangere, takstige og feieplattform skal være montert samtidig som yttertaket i 2005.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Andre tiltak:
  - Nedløp fra inngangsparti ledes direkte til terreng, som man man anta trekker videre ned i massene og potensielt inn i kjeller.
  - Nedløp fra hovedtaket ledes til drensrør, ukjent hvor disse går videre.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Loftet var opprinnelig konstruert med sperrer. Dette ble delvis ombygget på 1980-tallet i forbindelse med tilbygget. Deler av det opprinnelige taket ser man ennå inne i knevegg/kott på loftet. I 2005 ble taket byttet, det skal samtidig blitt lektet opp, byttet vindskier med mer.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  - Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen.
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Denne typen takkonstruksjon er ikke luftet eller svært dårlig luftet. Normalt for byggeperioden. Ingen skader som følge av dette observert.
  - Det er en del av kaldloftet som ikke er mulig å inspisere.
  Tiltak:
  - Det må foretas nærmere undersøkelser.

  Veggkonstruksjon:
  Utvendig kledning skal være fra 1983. Tynn/løsnet maling enkelte steder, men ser ellers ok ut. Kledningen ble i følge hjemmelshavers datter malt i 2018. Det ble tatt stikkprøver for å finne fukt flere steder. Det ble registrert noe fuktig kledning enkelte steder, men kledningen er luftet, det var nedbør på befaringsdagen samt at det var ingen tegn til råteskader i kledningen hvor målingene ble utført, så det er lite som tyder på at det er noen utfordringer med dette. Takstmannen anbefaler at kledning males på nytt til sommeren. Ved verandainngang i 1. etasje ser man noe som kan minne om den opprinnelige bunnsvillen/del av veggkonstruksjon som stikker noe utenfor veggen (mellom grunnmur og trekonstruksjon like ved trapp), denne er kraftig råteskadet. Ukjent hvorfor denne stikker utenfor veggen, kunne trolig vært kappet jevnt med bakside bordkledning for så å vært beskyttet av bordkledning. Den delen som stikker ut som er skadet har ingen innvirkning på bæringer eller konstruksjon, men det kan være råteskader lengre inn også.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Tiltak:
  - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

  Vinduer
  Vinduer fra forskjellige tidsepoker, men i all hovedsak fra tidlig 1980-tallet. To vinduer er punkterte. Flere er trege. 4 nyere vinduer samt balkongdør. Det mangler foringer og listverk på flere vinduer, spesielt i trappegang/loft. Ikke behov for umiddelbar reparasjon avhengig av standard.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  - Alle vinduer med unntak av ett vindu og en dør i 2. etasje er klare for utskifting.
  Tiltak:
  - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Ikke behov for umiddelbar reparasjon.

  Balkonger, terasser og rom under balkonger og terasser:
  Balkong med utgang fra dør i stue 2. etasje.

  Vurdering av avvik, TG3:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
  - Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter.
  - Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  - Balkong i 2. etasje har en del råteskader både i rekkverk og i gulvkonstruksjon (synlig fra underside), noe som tyder på at belegget/membranen er utett.
  - Balkongen var dekket med snø ved befaringen, kun en liten del ble måket frem for inspeksjon. En del isdannelser gjorde at det ikke var mulig å kontrollere i sin helhet. Alder på belegg samt synlige råteskader gjør at tilstandsgrad 3 automatisk settes. Bør oppgraderes.
  Tiltak:
  - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  - Tekkingen må skiftes/utbedres.
  - Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg utifra alder på dagens tekking.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  - Oppgradering av konstruksjon og belegg bør foretas.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:

  Vurdering av avvik, TG3:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  I stue 1. etasje ble det registrert 35 mm høydeforskjell fra verandadør til pipe. Man merker skjevheter i gulvene i de fleste rom, ikke uvanlig på hus fra 1920-1930-tallet. Ingen umiddelbar behov for utbedring.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Boligen er registrert som en enebolig i Narvik kommunes matrikkel, men har vært en tomannsbolig i flere tiår. Det er krav til radonmåling og eventuelle tiltak når man leier ut deler av boligen.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Det er 2 teglsteinspiper i boligen, hvor den ene er stengt (ingen ovner er tilkoblet). Det står en vedovn på loftet (rommet mot nord), men denne kan ikke benyttes. Sotluke er i kjeller samt at det er feieluke på loft. Nyere peisovn i stue i 1. etasje. Eldre vedovn i 2. etasje. To eldre vedovner på loft, hvor den ene er tilkoblet pipen som er i bruk.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  - Pipevanger er ikke synlige.
  - Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
  Tiltak:
  - Ildfast plate må monteres.
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  - Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.
  - Pipe er kledd inn i flere rom, dette er et forskriftsbrudd på en slik pipe. Alle 4 sider skal være tilgjengelige på en teglsteinspipe. Det er små sprekker flere steder i pipen, ingenting som tyder på større avvik, men takstmannen anbefaler at man enten får pipen filmet og kontrollert, eller aller helst rehabilitert med nytt røykrør, f.eks. i metall. Da har man en langt tryggere pipe og da holder det at 2 av pipens sider er synlige.

  Krypkjeller:
  Kjeller med trapp fra 1. etasje, ingen utvendige tilganger. Det sto per befaringen ca 10 cm vann i kjeller. Det er tydelig at dette vannet har stått lenge. Det er fall fra Bjørkåsveien mot grunnmuren, slik at en del overfaltevann vil ledes mot kjelleren. Det er myr ved boligens sørside, nivået av vann i myren kan påvirke nivået vann i kjelleren. En teori er at vinterstid fryser massene rundt boligen og vannet klarer ikke å sige unna. Man bør søke profesjonell hjelp til å prosjektere drenering i dette tilfellet, men å senke grunnvannet noe, montere pumpekum samt en god drenering kan trolig hjelpe. Ved å holde luftfuktigheten nede i kjelleren minsker man risikoen for at det blir råteskader i etasjeskillet og andre organiske materialer. Dette bør prosjekteres av profesjonelt firma. Takstfabrikken og andre lignende aktører kan utarbeide forslag til hvordan man løser dette.

  Vurdering av avvik, TG3:
  - Det er konstatert fukt/råteskader.
  - Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller.
  - Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
  Tiltak:
  - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
  - Påviste skader må utbedres.
  - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.

  Innvendige trapper:
  Trapp mellom 1. etasje og kjeller består av enkel tretrapp.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Etter kravene som er satt i NS3600 skal det være håndløper i trappen for egen sikkerhet.
  Tiltak:
  - Håndløper bør monteres på vegg. Kan enkelt monteres på vegg.

  Innvendige trapper mellom 1. og 2. etasje:
  Furutrapp mellom 1. og 2. etasje. Det er montert teppetrinn, noen av disse mangler. Det er håndløper på en side. Antatt å være fra 1983, noe slitt.

  Innvendige trapper mellom 2. og loft:
  Furutrapp mellom 1. og 2. etasje. Antatt å være fra 1983, noe slitt.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Etter kravene som er satt i NS3600 skal det være håndløper i trappen for egen sikkerhet.
  Tiltak:
  - Håndløper bør monteres på vegg. Håndløper kan enkelt monteres.

  Innvendige dører:
  Innvendige dører fra flere tidsepoker, I all hovedsak 1970/1980-tallet i 1. og 2. etasje, mens på loftet er det antatt fra 1920-tallet.

  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
  - Enkelte av innvendige dører har endel slitasjegrad.
  - Flere dører kniper eller er såpass skjeve at de åpner/lukker seg selv.
  Tiltak:
  - Enkelte dører må justeres.
  - Enkelte dører må justeres eller monteres på nytt.
  - Det mangler diverse beslag på dørblader.

  Andre innvendige forhold:
  Det ble observert avføring etter mus både i trappegang og på loft. Det lå i alle fall 1 musefelle på loftet.

  Vannledninger TG IU:
  Ukjent, antatt plastrør fra kommunalt stikk til boligen. En del av rør-anlegget i kjelleren henger løst fra himlingen/taket. Det sto mye vann i kjelleren, så det ble kun befart fra betongrepo nederst i trapp. Man kunne se diverse kraner, men ikke noe som tydelig var merket som stoppekran. Det er gitt opplysninger om at dette skal være av noe nyere dato.

  Avløpsrør TG IU:
  Det skal i følge hjemmelshavers datter være en del nye avløpsrør. Man ser i kjeller at det er plastrør flere steder. Man kunne ikke med sikkerhet finne avlufting til kloakk da alle rør er bygget inn i vegger med unntak av i kjeller. Man tar høyde for at dette er ok, med forbehold om at det ikke er undersøkt.

  Ventilasjon:
  Det er ingen form for ventilasjon i boligen annet enn ventiler i yttervegger samt i enkelte vinduer.

  Varmtvannstank:
  Det er 2 varmtvannsberedere i boligen. For 1. etasje er bereder plassert i kjeller. På grunn av store mengder vann i kjeller ble ikke bereder kontrollert, kun fra kjellertrapp. Den er av nyere dato, antatt rundt 200 liter. Tydelig rustskadet i nedre del/fundament, men ingen synlige skader i selve tanken. Tanken står på et betongfundament som er høyere enn vannspeilet i kjelleren, så det er ingenting som tyder på at det har vært overflatevann/grunnvann opp langs tankens utvendige sider. Sikkerhetsventil vil lede vann direkte til kjellergulv uten at det vil medføre noen større skader enn det allerede er i kjelleren. For 2. etasje er bereder plassert på bad i 2. etasje. Bereder er produsert i 2017, 112 liter. Sikkerhetsventil vil lede vann direkte til badegulv, der er det motfall, så ved lekkasje vil ikke vannet ledes til sluk.

  Elektrisk anlegg, TG2:
  Nye sikringsskap i 1. og 2. etasje i 1983. Automatsikringer. Det er begrenset med informasjon om det elektriske anlegget da hjemmelshaver er død. Punkter under er fylt ut etter beste skjønn, men man understreker at det kan avvike.

  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport?
  Nei
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  Ukjent. Antatt tidlig 1980-tallet.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ukjent
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
  Nei. Antatt ikke annet enn pumpevakt.
  5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
  Ukjent
  6. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser?
  Nei
  7. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Ukjent
  8. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder.
  Ukjent
  9. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr?
  Nei
  10. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast elektrisk utstyr?
  Nei
  11. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei
  12. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig utilfredsstillende festet i skapet?
  Nei
  13. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter det svidd eller brent?
  Nei
  14. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler?
  Ja
  15. Er kabelinnføringer og hull utettet?
  Nei
  16. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ja
  17. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja

  Det er ingen tydelige skader/feil på anlegget som takstmannen kan se, men basert på alder anbefales det på generell basis at anlegget kontrolleres av elektriker.
 • Loft: 44m² Bra
  1.et: 88m² Bra
  2.et: 88m² Bra
  Kjeller: 0 m² Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: 2 kjøkken, 2 bad, 4 soverom, 2 stuer, vindfang samt gangområder.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Nyere peisovn i stue i 1. etasje. Eldre vedovn i 2. etasje. To eldre vedovner på loft, hvor den ene er tilkoblet pipen som er i
  bruk. På bad i 1. etajen og i 2. etasjen er det stråleovner på vegg.
 • Eiendommen har en relativt flat tomt. Tomten er opparbeidet med stor plen. Tomten er gjerdet inn.
 • Parkering på tomten.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger. På grunn av høydeforskjell mellom det private og det offentlige anlegget, er det montert en pumpe ved eiendommen. Denne var dekket av snø ved befaringen, så det er hjemmelshavers datter som har forklart hvordan dette systemet fungerer. Det er en alarmsentral inne som sier ifra om det skulle bli feil på anlegget.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 684 689 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 464 879 per 31.12.20
 • Kr. 24 000 pr. år
 • Kommunale avgifter og forsikring.
 • Forefinnes ikke i kommunens arkiv.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  - Det er et avvik mellom godkjente tegninger og faktiske forhold. Loftet er ikke tegnet inn, heller ikke kjeller. Utvendig balkong er godkjent, men ikke bygget.

  - Byggetegninger avviker også fra faktisk planløsning for deler av boligen ved at loftet er innredet og brukt som soverom. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår.

  - Bygget står registrert som en enebolig, men er i bruk som tomannsbolig. Som enebolig er det kun en branncelle, men om det skal være tomannsbolig skal det være to brannceller. Oppbyggingen er ikke kjent, men det er ingenting som tyder på at det er bygget som egne brannceller, noe som heller ikke var krav til da boligen var ny. På grunn av boligens godkjenning, er den vurdert som en enebolig.

  -Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1977/3657-1/75 Bestemmelse iflg. skjøte
  08.09.1977
  plikt til å delta i omkostninger i forb. med tilknytting til
  komm. kloakksystem
 • Eiendommen ligger i følge Narvik kommunes kartdata ikke inn under en reguleringsplan, men området omfattes av kommunedelplanen. Området er i all hovedsak bebygget med boliger.
 • Gnr. 340 Bnr. 498 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 74 704,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Svein-Arvid Frantzen
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev