aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Stallkleiven 11!

Enebolig med nydelig utsikt og gode solforhold. Utleiedel. Garasje. Potensiale.

 • 5 490 000
 • BRA 212 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING5 490 000
 • OMKOSTNINGER153 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 643 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 957
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 186 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 254 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  153 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 643 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Stallkleiven 11 - En romslig enebolig med fantastisk utsikt og gode solforhold.
Boligen går over 2 plan + loft og har i tillegg en godkjent utleiedel. Bilen parkeres tørt i garasje, og det er ellers plass til ytterligere parkering på eiendommens tomt. Boligen holder eldre standard og oppussing/oppgradering må påregnes.

Fra stuen har man store vindusflater hvor man får rikelig med naturlig lysinnslipp. Her kan man nyte den flotte utsikten fra egen sofakrok.

Boligen har mye potensiale og her kan man skape drømmeboligen sin!

Med 4 soverom i hoveddelen er dette den perfekte familiebolig. Med en godkjent utleiedel kan man bo billig.

Hagen er av god størrelse og er pent opparbeidet.

Det er i tillegg masse oppbevaringsplass i boder og underetasje.

1.et - Hoveddel: Bad, Stue, Kjøkken, Trapperom, 4 Soverom, Entré.
1.et - Utleiedel: Bad, Stue, Kjøkken, Soverom, Entré
U.et: Trapperom, Entré, Bad, Vaskerom, Vindfang

Velkommen til en hyggelig visning - husk påmelding til megler!
Boligen er godt vedlikeholdt.

Stallkleiven 11, Vestland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Utvendig > Vinduer - Loft: trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er målt unormale fuktverdier i vinduskarmer
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Vinduet bør skiftes ut.

  Krypkjeller: Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
  Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.

  1.etasje > Bad: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert
  tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak: Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres.

  Underetasje > Bad: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak: Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres.

  Underetasje > Vaskerom: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak: Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres.

  1.etasje > Kjøkken: Det er registrert avvik med avtrekk. Det er manglende mekanisk avtrekk fra kjøkken.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Utleiedel > Kjøkken: Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Kun ventiler i yttervegg. Det er registrert avvik med avtrekk.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.

  Branntekniske forhold: Det ble ikke registrert pulverapparat i boligen. Noen røykvarslere i boligen.

  Forhold som har fått TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Takkonstruksjon/Loft: Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Tiltak: Lokal utbedring bør utføres. Lufting/ventilering bør forbedres.

  Veggkonstruksjon: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Sprekker i grunnmuren må tettes.

  Utvendige trapper: Rekkverk er ikke barnesikker i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak: Rekkverket er såpass lavt at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.

  Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken. Pipen har rennemerker etter sotvann.
  Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Ildfast plate må monteres.

  Innvendige dører: Flere dører tar i karm.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Justering av dørblader i karmer.

  Ventilasjon: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer
  enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom
  på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det er målt unormale fuktverdier på betongvegger mot terreng. Synlig saltutslag på betongvegger.
  Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være
  avgjørende. Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak.

  Grunnmur og fundamenter: Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen.
  Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Skader på overflater bør repareres.

  Forhold som har fått TG2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
  Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid.

  Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

  Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Tiltak: Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser: Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
  forskriftskrav.

  Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm over en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skjevheter rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skjevheter rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

  Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er
  definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger

  Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er synlig salgutslag på vegger i bod. Det er målt fukt i vegger mot terreng i boder.
  Tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Utleiedel > Bad > Overflater gulv: Krav til fall er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.
  Tiltak: Det må lages avrenningsmulighet inn til dusj/sluk.

  Utleiedel > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk.
  Tiltak: Installering av tett dusjkabinett anbefales. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sluk må jevnlig observeres og rengjøres.

  Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak
  på anlegget. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Soilrør i kjøkkenskap er eldre.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Ventilasjon: Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
  Tiltak: Bedre ventilering må etableres.

  Utleiedel > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Terrengforhold: Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område. Eiendommen ligger i flomutsatt område. Terreng faller inn mot bygning
  Tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det bør foretas terrengjusteringer.
 • Boligen har en fin beliggenhet i Øvre Ervik. Her bor man høyt og fritt med fantastisk utsikt mot Eidsvågbukten, Byfjorden, Askøy og Åstveit.

  Den daglige handelen kan utføres på Joker Ervik eller Rema 1000 Eidsvåg som begge er i kort avstand fra boligen. Til flere servicetilbud og fasiliteter ligger boligen sentralt til mellom Åsane og Bergen Sentrum.

  For den spreke og turglade kan området by på flotte turområder innom Selvik, og til byfjellene via Munkebotn. På de varmere dagene kan man ta turen til Vollane som er en populær badeplass.

  Både barnehage og barneskole er i gangavstand. Eidsvåg Skole er under rehabilitering og vil ved ferdigstillelse bli en ren barneskole. I tilknytning til skolen kommer en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.
 • Eiendommen ligger i et etablert boligområde med samme type bebyggelse. Eneboliger, rekkehus og flermannsboliger i området.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Yttertaket er tekket med skiferstein. Saltak med tresperr med sutaksbord.
  Yttervegger med liggende malt enkel falset trekledning. Noen yttervegger med pusset og malt mursteinskontruksjoner.
  Altandør av tre med glassfelt i stue hoveddel. Malt ytterdører med glassfelt til boligen.
 • Boligen går over 2 plan + loft og har følgende areal:
  P-rom: 186 m²
  BRA: 212 m²

  Arealene er fordelt som følgende:
  1.et: P-rom: 108 m², BRA: 109 m², S-rom: 1 m².
  U.et.: P-rom: 32 m², BRA: 57 m², S-rom: 25 m².
  Utleiedel: P-rom: 46 m², BRA: 46 m².

  Garasje:
  S-rom: 18 m², BRA: 18 m².

  Tørkehus med bod:
  S-rom: 10 m², BRA: 10 m².

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.et: Bad, Stue, Kjøkken, Trapperom, 4 Soverom, Entré
  Underetasje: Trapperom, Entré, Bad, Vaskerom, Vindfang
  Utleiedel: Bad, Stue, Kjøkken, Soverom, Entré

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  1.et: Kott
  U.et: Kjellergang, 4 Boder, verksted

  Megler har ikke kontrollmålt boligen.

  Arealer er beregnet av takstmann Kjell Erik Bjorheim.

  (Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Elektrisk oppvarming i boligen. Murt peis med innsats i stue.
  Peisovn i stue utleiedel. Metal foran ovn. Montert i 2019.
 • Tomte er opparbeidet med plen, bed og busker. Uteplass med natursteinsheller og treplatting. Gruset uteplass nedre del. Murt utepeis i hage.
 • Parkering i garasje og på biloppstillingsplass.
 • Vei: Offentlig vei til eiendommen.
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.
  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 574 558 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 5 668 408 per 31.12.21
 • Kr. 21 464 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Det foreligger ikke ferdigattest på selve huset.

  Det foreligger ferdigattest på tilbygg, datert 19.02.1979.
 • Selveiet bolig kan fritt leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1957/501202-2/106 Bestemmelse om gjerde, 23.03.1957

  1976/990127-1/106 Elektriske kraftlinjer, 03.09.1976
  Overføringslinjer og kabler i Bergen
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1987/5112-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 16.02.1987
  Solidarisk ansvar for reparasjon og vedlikehold av fellesledninger m.v.
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2017/229823-1/200 Best. om vann/kloakkledn., 15.03.2017
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:211 Bnr:73
  Bestemmelse om utskilt parsell fra gnr. 211 bnr. 73
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 4601-211/31
  1957/501202-1/106 Bestemmelse om veg, 23.03.1957
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:211 Bnr:50
  Bestemmelse om vann/kloakkledning

  Megler har innhentet tinglyste servitutter og kopi kan fås ved forespørsel.
 • Eiendommen er uregulert, og ligger i et område avsatt til bebyggelse og anlegg ihht. kommuneplan.
  PlanID: 65270000
  Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
  Ikrafttrådt: 19.06.2019
  Dekningsgrad: 100,0 %

  Reguleringsplaner under arbeid:
  PlanID: 65840000
  Plannavn: BERGENHUS/ÅSANE. BYBANEN FRA SENTRUM TIL ÅSANE, FLØYFJELLSTUNNELEN-FORLENGELSE TIL EIDSVÅG
  Saksnummer: 201807502
  Dekningsgrad: 100,0 %
  Status: Planlegging igangsatt

  Hensynssoner Faresone i kommuneplanen:
  PlanID: 65270000
  Beskrivelse: Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred
  Dekningsgrad: 71,5 %

  Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen:
  PlanID: 65270000
  Beskrivelse: Vei støy - gul sone
  Dekningsgrad: 78,2 %

  Planer i nærheten av eiendommen:
  PlanID: 65820000
  Plannavn: ÅSANE/BERGENHUS. BYBANEN FRA SENTRUM TIL ÅSANE, DELSTREKNING 3, EIDSVÅGTUNNELEN-TERTNESKRYSSET
  Status: Planlegging igangsatt

  Andre opplysninger
  Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for
  tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

  Konferer megler.
 • Gnr. 211 Bnr. 50 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag kr 55 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 12 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 000, -.
  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 8533,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anders Hjørnevik
  Kirsten Hjørnevik
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev