aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere Skollenbergveien 7

Enebolig over 2 plan med *hybeldel i underetasje. Asfaltert gårdsplass og garasje

 • 2 800 000
 • BRA 156 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 800 000
 • OMKOSTNINGER86 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 886 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 952
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 145 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 086 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  86 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 886 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
U. etasje: Kjøkken, bad, vaskerom, toalettrom, 2 soverom, 2 ganger og bod.
1. etasje: Entré, stue, kjøkken, bad og soverom.

Takoverbygget veranda på ca. 10 kvm, og garasje på ca. 21 kvm.

*Underetasje med hybeldel, soverom og vaskerom opplyses tidligere å ha vært kjeller, bruksendringen er ikke omsøkt og det må påregnes at rommene ikke er godkjente.
Enkel adkomst med takoverbygd inngangsparti

Skollenborgveien 7, Viken

 • Boligen er opprinnelig fra 1952 og har gjennomgått flere oppgraderinger. Det er varierende standard i boligen og noen oppgraderinger og vedlikehold må påregnes. Overflatene har varierende alder, men fremstår godt vedlikeholdt med tidsriktige farger. Kjøkkenet er fra 2009 med profilerte fronter, laminert benkeplate, vaskekum i stål, nedfelt komfyrtopp, ventilator, stekeovn, kjøl/fys med isbitmaskin, oppvaskmaskin. Kjøkkenet har en åpen løsning mot stue. Bad i 1. etasje er oppgradert i 2009. Badet har innreding med servant, toalett, dusjkabinett og har flislagt gulv og vegger med varmekabler i gulvet. Deler av bad har fått TG3 og må påregnes oppgradert.

  Se vedlagt tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av byggningens standard.
 • Eiendommen ligger i et etablert området på Rudsmoen/Skollenborg, ca. 6 km fra Kongsberg sentrum. Her finnes bussforbindelse, dagligvare, bensinstasjon og fine skog/friareal. Gang og sykkelvei til skoler, næringsparken og sentrum.
 • Området består hovedsakelig av eneboliger og småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
  Boligen vil bli merket med "Til Salgs" plakat og det vil bli satt ut visningsskilt ved annonserte visninger.
 • Byggemåte slik den er beskrevet i tilstandsrapport gjennomført av Reiersrud Eiendom AS:

  Eneboligen er oppført i 1972, og har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og liggende bordkledning fra 2011. Boligen har saltakkonstruksjon av tre fra byggeår. Taket er tekket med takstein imiterte stålplater. Boligen har en inngangsdør av tre med isolerglass fra 2009, og innvendig er det glatte/profilerte dører. Boligen har malte trevinduer med 2-lags glass. Hovedsakelig fra 2008/2009.

  Sammendrag av forhold som har fått tilstandsgrad 2 og 3. For nærmere beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport.

  Tilstandsgrad 3 (store eller alvorlige avvik):
  Nedløp og beslag - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Rom under terreng - Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det ble registrert at utforet vegg er bygget opp med en feilkonstruksjon, med damsperre (plast), bak panelen. Dette skal ikke benyttes under terreng, og gir en økt fare for kondensering og fuktrelaterte skader. Det er foretatt hulltaking og fuktmålinger i utforet yttervegg på soverom i hoveddel. Formålet med dette er i størst mulig grad å kunne klargjøre om det er skade, eller om skade kan forventes innen rimelig tid. Målingene på viste på befaringsdagen 26,5 vekt fuktighet. Målingen viser høy fuktighet. Som referanse kan det nevnes at normalt fuktnivå skal ligge på 8-12 vekt%.
  Innvendige trapper - Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp.
  Vaskerom - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Bad 1. etg - Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er rundt sluk påvist en ikke fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Bad u.etg - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Toalettrom - Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Branntekniske forhold - TG3 gitt på grunnlag av brannslukningsapparat og mangel på røykvarsler.
  Drenering - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Forstøtningsmurer - Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.
  Terrengforhold - Terreng faller inn mot bygning. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren, det bør være fall bort fra grunnmuren. Dette hindrer unødvendig fuktbelastning på grunnmur. Ideelt børe det i en avstand på ca 3 meter være god helling bort fra husets grunnmur.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som kan kreve tiltak):
  Veggkonstruksjon - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Balkonger/terrasser - Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Utvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler rekkverk/ håndløper på begge sider.
  Overflater - Varierende alder/ slitasjegrad. Nyere standard i 1.etg. Eldre, og røff finish i u.etg. Registrert stedvise sår/ skader. Det skal nevnes at boligen var bebodd og fullt møblert ved befaring, med de begrensninger det innebærer for besiktigelsen.
  Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Pipe og ildsted - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det bemerkes at avstanden mellom brennbart materiale og pipe er stedvis for kort i forhold til gjeldene brannkrav.
  Innvendige dører - Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
  Andre innvendige forhold - Det ble registrert krypdyr i u.etg. Uviss art, og omfang. Registrert usatte musefeller.
  Bad - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fuger. Sprekker i silikonfuge i overgang gulv/vegg. Gulvet kan ha satt seg. Fare for brudd i bakenforliggende membran. Ufagmessig utførelse. Stor forskjell på tykkelsen på fugen.
  Bad - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Kjøkken - Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet utifra alder. Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet utifra alder
  Kjøkken - Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet utifra alder. Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet utifra alder.
  Ventilasjon - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Elektrisk anlegg- Foreligger ikke eltilsynsrapport de siste 5 år.
  Grunnmur og fundamenter - Grunnmuren har sprekkdannelser.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
  Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Varmesentral - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
  Varmtvannstank - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Byggegrunn - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Andre tomteforhold - Skrånet tomt, med bratt adkomst, og noe krevende innkjøring/ avkjøring til hovedvei.
 • U-etasje: Bra / P-rom: 68 / 79m2
  1-etasje: Bra / P-rom: 77 / 77m2

  Følgende rom inngår i primærareal:
  U. etasje: Kjøkken, bad, vaskerom, toalettrom, 2 soverom og 2 ganger.
  1. etasje: Entré, stue, kjøkken, bad og soverom.

  Areal og romangivelse er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming er basert på elektrisitet og vedfyring. Montert varmepumpe i 1-etasje.
 • Tomtens grunnareal: 1 086kvm
  Tomten er skrånet og forholdsvis bratt. Opparbeidet med grøntareal og busker. Gårdsplassen er asfaltert.

  Tomtens grunnareal er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.
 • Parkeringsmuligheter på egen tomt og garasje/carport på ca. 21kvm.
 • Tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen har adkomst via offentlig vei med privat stikkvei som deles med nabo.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 938 927 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 380 137 per 31.12.20
 • Kr. 21 730 pr. år

  Kommunale avgifter på kr 21 730,- er prognose for inneværende år og består av eiedomsskatt, avløp, feiing, renovasjon og vann.

  Opplysninger hentet fra Kongsberg kommune.
 • Kommunale avgifter, strøm og forsikring.
 • Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Underetasje med hybeldel, soverom og vaskerom opplyses tidligere å ha vært kjeller, bruksendringen er ikke omsøkt og det må påregnes at rommene ikke er godkjente
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at deler eller hele eiendommen leies ut.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommen og medfølger slik den fremgår av grunnboken:
  Bestemmelse om veg tinglyst 15.03.1967

  Den tinglyste avtalen er mellom gnr. 120 bnr. 45 og bnr. 46 og gjelder bestemmelse om felles vei til eiendommene fra hovedveien. Vedlikeholdet av fellesstrekningen skal påligge begge eiendommene og utgiftene fordeles med en halvdel på hver. Avtalen kan fås ved henvendelse til megler.
 • Eiendommen ligger i et uregulert område og kommuneplanens bestemmelser er gjeldene.

  Kommuneplaner:
  Id: KPLAN13
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2013 - 2025
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 12.11.2014
  Delareal: 1 086 m2
  KPHensynsonenavn: H290
  KPStøy: Andre støysoner
  Delareal: 1 086 m2
  Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende

  Eiendommen grenser mot reguleringsplan:
  Id: 148
  Navn: Omkjøringsvei Skollenborg
  Plantype: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 15.11.1985
  Delareal: 2 m2
  Formål: Kjørevei

  Plankart og planbestemmelser kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig eller på kommunens hjemmesider.
 • Gnr. 120 Bnr. 46 i Kongsberg kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Boligen er ikke energimerket og man må derfor legge energikarakteren G og oppvarmingskarakteren rød til grunn.

  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Medfølger ikke: vannslange-trommel som er montert ute.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,80% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- markedsføringspakke kr 9 900,- oppgjørshonorar kr 1 500,- og visning kr 1 750,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 7 835,-. Utleggene omfatter kommunale avgifter, fotograf og panterett med urådighet. statens kartverk. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 1 750,- pr. time begrenset oppad til kr 15 000,- . Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Magnus Sørensen
Harald Elveseter

Megler

Harald Elveseter

97 55 49 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev