aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Tærudvegen 169 B.

Enebolig på ett plan med romslig og fine løsninger- kort veg til skole, barnehager, badeplass og offentlig kommunikasjon

 • BRA 130 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER129 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 629 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 014
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 121 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT724 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  113 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  129 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 629 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Gang, stue, kjøkken, kombinert bad/ vaskerom, 3 soverom hvor av hovedsoverom er tilknyttet eget bad, walk-in garderobe og teknisk rom.
Lys og pen gang med varmekabler i flislagt sone.

Tærudvegen 169B, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Boligen holder gjennomgående standard fra byggeår.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
 • Boligen ligger fint til i et velateblert boligfelt på Eidsvoll Verk. Her bor du tett på natur og fritidsområder, flott badeplass ved Andelva en liten spasertur unna, sentrumsfasiliteter på Råholt i form av Amfi senter, spisesteder mm. Det er også kort veg til skoler og barnehager.

  Kollektiv:
  På Råholt ligger Eidsvoll Verk stasjon med 2 avganger i timen til Oslo (30 minutter) og Oslo Lufthavn Gardermoen (5 minutter). I tillegg til dette er det et utberedt bussnettverk rundt Råholt.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Støpt plate mot grunn.
  Yttervegger oppført som bindingsverk, kledd utvendig med stående trepanel.
  Saltak av trekonstruksjoner, tekket med takstein.

  BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv):
  GULV:
  Fliser i gang/entre, bad og bad. Laminat i øvrige rom.
  VEGGER:
  Fliser på bad og bad. Malte overflater i øvrige rom.
  TAK/HIMLING:
  Malte overflater med downlights på kjøkken, bad og bad.

  Takstmannens vurdering ved TG2:
  4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)
  TG2 vurderes da det ikke er montert snøfanger på tak og at det mangler utkaster fra nedløpsrør

  Viser til vedlagt tilstandsrapport datert: 04.04.22
 • 1.et: 130 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Om ønskelig kan diverse møblemang medfølge. Dette avtales direkte med selger.
 • Lukket vedovn i stue med brannplate på gulv.
  Varmepumpe.
  Varmekabler i gang/entre og begge bad.
  Elektriske panelovner.
  Balansert ventilasjon med varmegjenvinner
 • Relativt flat tomt, pent opparbeidet med plen og prydbusker. Gruslagt adkomst til boligen.
 • På egen gårdsplass
 • Adkomst via privat vei.

  Boligen er tilkoblet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Boligen har vannmåler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 009 742 per 31.12.20 14:08
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 635 070 per 31.12.20 14:08
 • Kr. 16 537,80 pr. år
  Vann og avløp etter måler, renovasjon, eiendomsskatt og feiing. Oppgitt beløp er fakturert beløp for 2021.
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • I tillegg til de offentlige/ kommunale avgiftene tilkommer utgifter til TV og internett, forsikringer, snøbrøyting/ vedlikehold av privat veg mm. Listen er ikke uttømmende.
 • Ferdigattest foreligger datert 27.03.2014
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.


  2013/477152-1/200 Bestemmelse om veg
  12.06.2013
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:123 Bnr:20
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:123 Bnr:66
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:123 Bnr:67
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 3035-123/20
  Rettigheter i eiendomsrett
  2013/477159-1/200 Best. om vann/kloakkledn.
  12.06.2013
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:123 Bnr:96
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Delareal 724 m
  Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende
  Områdenavna_B

  Delareal 724 m
  KPHensynsonenavn H220
  KPStøy Gul sone iht. T-1442

  Boligen ligger i et område som er berørt av støy fra fly og veg.

  Deler av området på andre siden av vegen er opplyst å være kulturmiljø.
 • Gnr. 123 Bnr. 96 i Eidsvoll kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • provisjon fast: 54 000,-
  markedspakke: 18 000,-
  Tilretteleggingsgebyr: 16 000,-
  Oppgjørsgebyr: 6 500,-
  Kommunale opplysninger: 4 200,-

  Meglerforetaket har rett til å få dekket alle utlegg i henhold til oppdragsavtalen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Akpofure Imoyin-omene
Kristina Birkeland

Megler

Kristina Birkeland

91 10 27 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev