aktiv-eiendomsmegling

Enebolig på over 2,8 mål tomt. Utsikt og landlige omgivelser. Renoveringsobjekt.

 • 650 000
 • BRA 168 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING650 000
 • OMKOSTNINGER32 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER682 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 115 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 819 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
  --------------------------------------------------------
  32 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  682 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en enebolig i landlige omgivelser på over 2,8 mål tomt. Eiendommen har garasje, men det er også muligheter for biloppstilling på tomten. Boligen har behov for til dels betydelige oppgraderinger/ vedlikeholdsbehov.
Det er ca. 4,4 km til barneskole, ca 4,8 km til barnehage, samt ca. 5,5 km til Rena sentrum som er kommunesenteret i Åmot kommune.

Merk deg dette:
- Landlig beliggenhet
- Tomt på over 2,8 mål
- 3 Soveorm
- Utsikt
- Garasje

Boligen inneholder:
1. etg: Entre, trappegang, bod, stue, spisestue og kjøkken.
2. etg: Trappegang, bad, 3 soverom, bod.
Kjeller: Diverse kjellerrom.

Åsbygdsveien 502, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Eiendommen ligger ladling til med adkomst fra offentlig veg. Tomten er på over 2,8 mål med parkering i garasje og for øvrig biloppstillingsplasser.

  STUE
  Stue og spisestue i åpen løsning. Stuen har åpen peis og spisestuen har utgang til overbygd terrasse og hage.

  KJØKKEN
  Kjøkken med vedovn og mulighet for spiseplass ved vinduet. Kjøkkeninnredningen har takhøye overskap og innebygde høyskap. Kjøkkenet har opplegg for oppvaskmaskin og vaskemaskin. Rommet har ingen ventilering.

  BAD
  Bad ligger i 2. etasje og har oppvarming med panelovn. Badet har ingen ventilasjon og fremstår med utette overflater. Badet må totalrenoveres.

  SOVEROM
  Boligen har tre soverom.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i landlige omgivelser i jord- og skogbruksområde. Her bor du nær de gode naturopplevelsene, samtidig som det er ca. 4,4 km til barneskole, ca 4,8 km til barnehage, samt ca.5,5 km til Rena sentrum som er kommunesenteret i Åmot kommune. Her finner man de fleste tettstedstilbud, høgskole og en populær badeplass.

  Det er ca 10 km til Digeråsen med alpinanlegg, hvor også en av Norges fremste golfbaner ligger på Sorknes. Er du glad i fiske kan du prøve lykken i Renaelva og Glomma nede ved Rena sentrum. Det er ca 4 mil til Elverum med de fleste byfasiliteter.
 • Byggeår:
  Bolig: ca 1950
  Garasje: ca 1950
 • Byggegrop antatt utført uten etablert
  dreneringssystem. Grunnmurer antatt uten
  fuktsikring. Grunnmurer antatt med sparesteinmur,
  innvendig faststøpt tresonitt ved øverste del av
  vegger. Kjellerrom med betong- og jordgulv. Yttervegger i bindingsverk og antatt isolert
  med sagflis. Utvendig med stående
  kledningsbord. Kledningen fremstår uten
  etablert lufting. Taket er vurdert fra terreng. Tekking med
  metallplater (bølgeblikk/korrugerte), tekking
  av blandet og ukjent alder. Antatt bordtak som undertak. Manglende takstige til pipe. Saltakkonstruksjon med kaldtloft. Kaldtloft ble
  ikke besiktiget, ukjent adkomst. Himlinger
  antatt isolert med sagflis. Kaldtloft uten
  etablert lufting, ventilering via generelle
  utettheter i konstruksjoner.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Elverum AS.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Hele boligen: Bra/p-rom: 168/115 kvm.
  1. etg: Bra/p-rom: 74/64 kvm.
  2. etg: Bra/p-rom: 57/51 kvm.
  Kjeller: Bra/p-rom: 37/0 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Stue, kjøkken, trappegang/gang og entre.
  2. etg: Bad, 3 soverom og trappegang/gang.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med vedovn på kjøkken, åpen peis i stue og panelovn på bad.

  Eldre parafinovn i stue, men dagtank eller parafinløfter kunne ikke påvises. Boligen har gjenstående radiatorer og røropplegg fra tidligere sentralfyring. Det foreligger ingen opplysninger om eventuell nedgravet oljetank.

  Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no
 • Eiertomt på ca. 2.819 m². Tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass og diverse beplantning. For øvrig naturtomt.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Parkering i garasje, samt biloppstilling på egen tomt.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig veg med private veger på tomten. Naboens adkomstveg går over eiendommen, se vedlagte kart i nabolagsprofilen.

  Privat vann og avløp. Antatt tilknyttet privat vann fra brønn på eiendommen og privat avløp med sedimenteringsanlegg og spredegrøfter. Rørforbindelse til vannpumpe er frakoblet. Det er usikkerhet rundt vann- og avløpsanlegget ved eiendommen.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020:
  Som primærbolig: kr 197.652,-.
  Som sekundærbolig: kr 658.840,-.
 • Kommunale avgifter utgjør ca. kr 2.993,-. I disse inngår eiendomsskatt, feiing og slamtømming (0-2 m3). Renovasjon utgjør kr 911,- (for hytte/fritid) og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR.

  Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Årsavgift for slamtømming er basert på tømming av tank på 0-2 m3. Oppgitte renovasjonsutgift gjelder for hytte/fritidsbolig. Ved bruk til helårsbolig må det forventes høyere renovasjonsavgift. Eiendommen er regulert til enebolig. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel det private vann- og avløpsanleddet, strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Åmot kommune har ingen opplysninger rundt siste feiing eller tilsyn av piper og ildsteder på eiendommen. I følge vedlagte tilstandsrapport fra takstmann har den åpne peisen i stuen manglende brannsikring mot gulv. Det tas forbehold om feil/mangler ved installasjoner og/eller forskriftskrav.

  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1999, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2022.

  Det er ikke montert takstige. Det er krav om takstige og eventuelt feieplattform (for skorsteiner høyere enn 120 cm). Takstige skal enten være fastmontert eller det benyttes løs stige som hektes i fastmonterte kroker. Flere kommuner har unntak fra kravet om takstige, eller kan vurdere unntak fra kravet, i de tilfeller bygningene har torvtak alternativt shingel-/papptekking med takhelling på 22 grader eller mindre. Felles for begge er at gesimshøyde (avstand fra bakke til tak) ikke er høyere enn 3,5 m. Kjøper overtar ansvaret for ovennevnte.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har således ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven med vedlegg. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra bygningskyndig.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen er ervervet ved arv. Eier har ikke bebodd eiendommen og har således liten kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven med vedlegg. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra bygningskyndig.  STANDARD
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.


  Forhold som har fått TG2:


  Taktekking:
  Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
  Påvist skade ved kloakkluftingen over tak. Synlige
  takflater med rustangrep samt deformasjoner, noe
  spikerkryping. Dels omfattende skader ved tekking
  over tilbygg mot nordøst. Vindskier/isbord med
  vedlikeholdsbehov. I følge Byggforsk byggdetaljblad er
  middels levetid for tekking med stålplater ca 35 år. Påregnelig med utskiftning av tekkematerialet i nær fremtid. Jevnlig
  kontroll av tekkingen anbefales. Takstige må monteres. Vindskier og
  isbord med vedlikeholdsbehov.

  Vinduer:
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er
  sprekker i trevirket.
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
  enkelte glass.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
  sprukne
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
  åpne/lukke.
  Vinduer med preg av skader og slitasje/elde. Påvist
  flere vinduer med glasskader. Kondens- og råteskader
  ved flere vinduer. Vannbrett med skader, et vannbrett
  løsnet ved vindu i 2.etasje. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Vinduer må justeres.
  Utskiftninger og/eller reparasjoner av samtlige vinduer må påregnes. I
  følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for vinduer normalt ca 40 år.

  Dører:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
  enkelte glass.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
  sprekker i trevirket.
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
  dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Dører med preg av skader og slitasje/elde. Ytterdør
  med justeringsbehov. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  Dører må justeres.
  Utskiftninger og/eller reparasjoner av begge dører må påregnes. I
  følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for dører normalt ca
  40 år. Normal garantitid for isolerglass mot punktering er 5-10 år.

  Balkonger, terasser og rom under balkonger:
  Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
  Overbygget terrasse med preg av elde/slitasje og vedlikeholdsbehov. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Konstruksjoner med vedlikeholdsbehov, utskiftninger må påregnes.

  Overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Overflater med preg av bruksslitasje. Overflater må utbedres eller skiftes.
  Behov for betydelige oppgraderinger ved de fleste overflater.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
  mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
  Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller
  "særlig høy" aktsomhetsgrad
  Ukjent om det er foretatt radonmålinger ved bygget
  eller i området. Det bør gjennomføres radonmålinger
  Det anbefales gjennomført radonmålinger. Evt tiltak må vurderes etter
  gjennomførte målinger.

  Pipe og ildsted:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
  Utførelse ved himlinger/gulvoverflater hvor treverk
  tildekker murkrager ved teglpiper er ikke i henhold til
  brannforskrift. (NB ikke krav mot luftekanal). Utførelse
  med påforinger, tildekkinger eller vinyltapet/strie
  foran pipevanger er ikke i henhold til regler for
  teglpiper hvor det kreves at alle 4 pipevanger skal
  være tilgjengelig for inspeksjon (NB 3 sider hvor det er
  luftekanal). Sotluke med rustskader. Provisorisk tetting
  etter røykrør med mineralull på bad. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  Det er påvist andre avvik:
  Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Utførelse ved himlinger/gulvoverflater hvor treverk tildekker
  murkrager ved teglpiper er ikke i henhold til brannforskrift. (NB ikke
  krav mot luftekanal). Utførelse med påforinger, tildekkinger eller
  vinyltapet/strie foran pipevanger er ikke i henhold til regler for
  teglpiper hvor det kreves at alle 4 pipevanger skal være tilgjengelig for
  inspeksjon (NB 3 sider hvor det er luftekanal). Sotluke med rustskader.
  Provisorisk tetting etter røykrør med mineralull på bad.

  Innvendige trapper:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
  til rekkverk i trapper. Håndløper må monteres langs hele trappa. Lave rekkverk. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens
  krav. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  Rekkverket er såpass lavt at det utifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales økning av høyde.
  Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales å lage mindre åpninger.
  Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  Håndløpere må monteres. Rekkverk bør skiftes ut av
  sikkerhetsmessige årsaker.

  Innvendige dører:
  Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Dører med preg av skader og slitasje/elde. Enkelte dører må justeres. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Utskiftninger og/eller reparasjoner av dører må påregnes. I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for dører normalt ca 40 år.

  Kjøkken:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
  utover normal slitasjegrad.
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
  bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av
  kjøkkeninnredningen.
  Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Påviste skader må utbedres.

  Varmtvannstank:
  Bereder tilkoblet veggstikk. Eldre bereder, ingen opplysninger om feil/mangler. Utskiftning av bereder bør vurderes grunnet elde. Det anbefales
  bereder med fast montering og sikkerhetsbryter.

  Vannbåren varme:
  Gjenstående radiatorer og røropplegg fra tidligere sentralfyring. Radiatorer med tilknyttet røropplegg bør fjernes.

  Elektrisk anlegg:
  Krav til bereder med fast montering og sikkerhetsbryter. Kurser
  må merkes. Kursfortegnelsen bør skiftes ut Det anbefales elsjekk
  av autorisert installatør. Det anbefales elsjekk hvert 5.år.
  Strømanlegget vurderes som underdimensjonert etter dagens
  anbefalinger. Generell oppgradering bør påregnes. Det elektriske
  anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.

  Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Synlige tegn til fuktig miljø ved kjellerrom. Ingen tegn
  til innsig av fritt vann ved befaringen. Takvann ført til terreng. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.
  Ny drenering må etableres.

  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Tildekkede grunnmurer kunne ikke besiktiges.
  Grunnmurer med noe omfang av riss og sprekker.
  Ingen observerte skader som kan settes i
  sammenheng med mangelfull fundamentering. Ingen
  indikasjoner av setninger eller jordtrykks -/teleproblematikk. Lokal utbedring må utføres. Påviste skader må utbedres.
  Grunnmurer som var tildekket eller utilgjengelige ved befaringen bør
  kontrolleres. Lokale tiltak med reparasjoner av sprekker/riss. Jevnlig
  kontroll av grunnmurer anbefales. Se også kommentarer ved rom
  under terreng.

  Terrengforhold:
  Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  Tilnærmet flatt ved synlige grunnmurer. Terrenget skal
  ha fall minst 2 cm pr. meter og minst 3,0 meter ut i fra
  grunnmur. Grunnet snøforhold var det vanskelig å
  registrere de faktiske forhold. Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Behov for noe terrengjusteringer. Terrenget skal ha fall minst 2 cm pr.
  meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur. Kontroll bør utføres ved
  snøfritt terreng.

  Septiktank:
  Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Manglende dokumentasjon vedr evt septiktank og kontroller. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Dokumentasjon på evt septiktank må fremlegges. Funksjon og tilstand vedr evt septiktank må vurderes av fagmann.

  Oljetank:
  Manglende dokumentasjon vedr oljetank og evt kontroller. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Dokumentasjon på sanering av oljetank må fremlegges.


  Forhold som har fått TG3:


  Nedløp og beslag:
  Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
  taknedløp ved grunnmur.
  Det er påvist skader i beslagløsninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
  men det var ikke krav om dette på
  byggemeldingstidspunktet.
  Ingen synlige lekkasjer. Renner med noe varierende
  fallforhold og rustskader. Nedløpsrør med noe
  frostspreng og rustskader. Nedløpsrør er ikke koblet til renner. Nye renner og nedløp må monteres. Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Utskiftninger renner/nedløp må påregnes. Takstige må monteres.
  Beslag ved pipe over tak må sjekkes. Snøfangere anbefales ved alle
  taksider. Snøfangere bør monteres ved alle takflater grunnet
  skjevbelastninger. Ytterligere kontroll bør utføres ved snøfritt tak.

  Veggkonstruksjon:
  Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
  mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Overflater med omfattende vedlikeholdsbehov,
  påvist lokalt råteskader kledning. Råteskadet trekledning må skiftes ut. Lufting/ventilering må etableres. Lokal utbedring må utføres. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. All kledning og veggisolasjon anses å måtte rives og fjernes. Skader i
  skjulte konstruksjoner kan forventes. Ifølge Byggforsk byggdetaljblad
  bør trekledninger malebehandles i intervaller på fra 6 til 12 år. For
  dekkbeis i intervaller på fra 4 til 8 år og for beis i intervaller på fra 2 til
  6 år. Normal levetid ved jevnlig vedlikehold er ca 50 år.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
  mulighet til vurdering utover alder og observasjoner
  fra underliggende etg.
  Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  Kaldtloft ble ikke besiktiget, ukjent adkomst.
  Provisorisk tetting rundt lufterør på bad. Ingen tegn
  til fuktrelaterte følgeskader ved innvendige overflater
  som kan settes i sammenheng med utett tekking
  eller kondensproblematikk ved takkonstruksjonen. Lufting/ventilering må etableres. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Påviste skader må utbedres. Innhent dokumentasjon, om mulig.
  Tilkomst til kaldtloft må etableres. Utbedringer kan forventes ved
  skjulte konstruksjoner. Kaldtloftet bør besiktiges i sin helhet.
  Etterisolering av loftet anbefales. Ytterligere ventilering bør vurderes
  av fagmann grunnet konflikt med varmluftslekkasjer og fare for kondensproblematikk.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  Det er registrert symptom på sopp/råte.
  Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde
  på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Gulvflater med betydelige ujevnheter og skjevheter,
  betydelige utbedringer må påventes. Bjelkelag og
  himlinger mot kjeller med råteskader. Påvist
  eksponert mineralull ved en kjellerhimling. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
  utbedring.
  Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Nye bjelker må settes inn.
  Råteskadet treverk må skiftes.
  Det må påventes at bjelkelaget over kjelleren må rives i sin helhet.

  Rom Under Terreng:
  Det er påvist indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i
  underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
  Det er påvist indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det er registrert typisk "kjellerlukt"
  Synlige tegn etter fuktpåvirkninger ved gulv, vegger
  og himlinger. Omfang av edderkopper og eggposer. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt
  utbedre råteskadene
  Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig
  for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
  fuktskader.
  Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging
  inn i kjeller.
  Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest
  mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.
  Råte-/soppskadet eller fuktpåvirket treverk må rives og fjernes. Evt
  nytt trevirke må fuktsikres.

  Krypkjeller:
  Det er ingen ventilering av krypkjeller.
  Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller,
  vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde.
  Det er konstatert fukt/råteskader.
  Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i
  trekonstruksjoner i krypkjeller.
  Visuelle tegn ved innvendige overflater til skader
  som kan settes i sammenheng med tradisjonell
  fuktproblematikk forbundet med krypkjellere. Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for
  tiltak, men bør observeres over tid.
  Utifra visuelle observasjoner fra lukeområdet, gir det grunnlag for å
  forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige
  områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.
  Utifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist
  unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre
  tilgjengelige områdene.
  Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
  Påviste skader må utbedres.
  Skadet treverk må skiftes.
  Bedre ventilering må etableres.
  Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  Ytterligere undersøkelser bør utføres for hele kryperommet. Det må
  antas fuktmiljø ved krypkjellere tilsvarende det som er påvist ved
  kjeller. Krypkjellere vurderes på generelt grunnlag som
  risikokonstruksjoner med høy skadefrekvens. Jevnlig kontroll av
  krypkjellere anbefales. Kostnader med nytt stubbeloft er medtatt
  under etasjeskille.

  Innvendige trapper - 2:
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Trappen har store skader.
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn
  dagens forskriftskrav.
  Det er ikke montert rekkverk. Trappen må påregnes skiftes ut.
  Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales å lage mindre åpninger.
  Kjellertrappa anses å måtte rehabiliteres i sin helhet, ny trapp bør
  vurderes.

  Bad:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  Bad:
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
  andre avvik i våtsonen.
  Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for
  skader
  Hulltaking anses ikke aktuelt. Baderommet fremstår
  med utette overflater og må totalrenoveres. Skader i
  skjulte konstruksjoner må forventes. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Kostnader medtatt grunnet forventinger om skader i skjulte konstruksjoner.

  Kjøkken:
  Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).
  Kjøkken mangler styrt tilluftsventilering.
  Det er registrert avvik med avtrekk. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Mekanisk avtrekk bør etableres.
  Det bør etableres tilluft til kjøkken.

  Vannledninger:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
  brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
  ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Røropplegg anses utdatert. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Røropplegg og installasjoner anses å måtte rives og fjernes i sin helhet.

  Avløpsrør:
  Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader. Røropplegg anses utdatert. Avløpsrøranlegget må skiftes. Røropplegg og installasjoner anses å måtte rives og fjernes i sin helhet.

  Ventilasjon:
  Det er påvist store avvik på ventilasjonsløsning i
  forhold til byggets oppføringstidspunkt.
  Kun ventilering med avtrekk via luftepipe. Ventilasjonsløsningen må utbedres.
  Om mulig må balansert ventilasjon vurderes. Det vil imidlertid
  sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en
  bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man
  vurdere balansert ventilasjon eller andre tiltak for å bedre kvaliteten
  på innemiljøet.
  Anlegget må sjekkes av fagperson.
  Veggventiler bør monteres. Avtrekksventilering må etableres ved
  kjøkken og bad.

  Branntekniske forhold:
  Brannslukningsapparat må utplasseres ved alle plan. Brannslukningsapparat i 1.etasje bør byttes ut. Røykvarsler i 1.easje må skiftes ut.

  Forstøtningsmurer:
  Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
  Omfattende skader i betongkonstruksjonene.
  Manglende rekkverk. De påviste skader må utbedres.
  Rekkverk må etableres. Forstøtningsmuren bør vurderes av fagmann,
  kostnader med ny konstruksjon må påregnes.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige på
  vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.
  Manglende dokumentasjon for vann- og
  avløpsanlegg. Normal forventet levetid på
  støpejernsrør og sementrør er ca 40 år. Avløpsanlegget må sjekkes
  Det må antas nytt vann- og avløpsanlegg. Pålegg om evt kommunal
  tilkobling og renseanlegg kan påregnes.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 1053-2/15, tinglyst den 07.05.1951. Gjelder bestemmelse om veg. For framkjøring av tømmer og ved, med flere bestemmelser.
  Dagboknr. 328-1/15, tinglyst den 12.02.1953. Gjelder erklæring/avtale. Vegvesenets betingelser vedtatt vedr legging av vannledning.
  Mulig ulempe for anlegget ved vegvesenets reparasjons- eller utbedringsarbeider er vegvesenet uvedkommende. Eieren er ansvarlig for skade som ved anlegget måtte påføres vegområdet eller tredjemann. Eieren er forpliktet til på egen kostnad å foreta de endringer med anlegget - eventuelt fjerne det - som vegvesenet seinere måtte finne nødvendig. Med flere bestemmelser.
  Dagboknr. 906658-1/15, tinglyst den 14.03.1972. Gjelder elektriske kraftlinjer over eiendommen. Rettighetshavere: Eidsvia Nett AS og Åmot Kommunale Elektrisitetsverk. Elektrisk ledning går over eiendommen.
  Dagboknr. 1038-119/200, tinglyst den 04.01.2016. Gjelder transport av rettighetshaver. Fra: Åmot Kommunale Elektrisitetsverk. Til: Eidsvia Nett AS.

  Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for 2016-2030, hvor eiendommen er regulert til spredt boligbebyggelse i LNFR-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2016 - 2030.
 • Gnr. 18 Bnr. 66 i Åmot kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  - Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
  Lekkasje på bad.
  - Byttet wc. Mont. Dusjkabinett. Utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  - Fuktmerker i kjeller.
  - Utett i tak på bod og uthus/garage.
  - Skjevt gulv i gangen b.la. Sprekk i gulv veranda.
  - Fluer i 2 etasje, mus noen ganger.
  - Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
  murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
  Byttet takplater på garage og hus.
  - Plater på tak hus og garage. Utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  - Boligen er arv, ikke kjøpt. Kjenner derfor heller ikke så godt til tilstanden til eiendommen eller hus.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 40.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.000,- per stykk), markedspakke (kr 9.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Per Simen Stenbæk
Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev