aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade. Lun og koselig terrasse på fremsiden. Her sitter man i le for vinden og kan nyte solen

ENGESLAND Haukomvann hytteområde 98

Flott fritidseiendom med en fantastisk utsikt. 2 soverom. Innlagt strøm. Kjørevei helt frem.

 • kr 890 000
 • BRA 55 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 890 000
 • Omkostningerkr 38 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 928 392
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 974
 • Soverom2
 • ArealP-rom 46 m²
 • Tomt90 m²
 • Eierform tomt -
 • 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 392,- (Omkostninger totalt) 928 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en stilren og koselig hytte med en fantastisk beliggenhet. Hytta har flotte uteområder med veranda og platting som kan innredes etter eget ønske. Fin plen og en helt nydelig utsikt over Haukomvannet. Hytta ligger i et rolig og flott område. Det er bom inn til hyttefeltet.

Haukomvann hytteområde 98, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Bolig
  Bruksareal
  1. etasje: 55 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 46 kvm Vindfang , Stue , Kjøkken , Toalettrom , Soverom , Soverom 2
  Sekundærrom
  1. etasje: 9 kvm Utvendig bod  Tomt
  90m²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt.

  Beliggenhet
  Hytta ligger solrikt til i et etablert hyttefelt med utsikt over Haukomvannet. Fra hytta er det kort vei til fine badeplasser med sandstrender. Det er meget gode turmuligheter i området med mye bær og sopp. I vannene rundt er det mulighet for fiske (fiskekort må kjøpes). Det er ca. 1 times kjøring fra Arendal og Kristiansand. 25 minutters kjøring fra Evje Sentrum som har alt av fasiliteter du måtte trenge. I tillegg er det en flott lokalbutikk rett i nærheten.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av fritidsbebyggelse

  Byggemåte
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon og kledd med stående og liggende falset kledning. Tilbygget bod er kledd stående kledning av type låvekledning. Taktekkingen er av pappshingel på opprinnelig del og nyere papp på tilbygget bod. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Nyere takrenner og nedløp av stål og pipe er blitt helbeslått over tak. Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere info. Tilstandsrapport avholdt 02.03.2023 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Har ikke sett/observert noen vannskade/fukt inne i hytta! Har derimot nettopp observert litt fukt i vedskjulet, og det ser ut til at det lett kan rettes opp. Mus: Det ble nevnt av forrige eier i egenerklæring, men har hatt en elektrisk "pestcontrol" stående i kontakt, og har ikke merket at det har vært mus/muselort i hytta. For øvrig heller ingen plager med insekter m.m. Veldig god avtale med grunneier ang brøyting. Godt brøytet på vinteren. Blir ordnet av Haukomvannet hyttevel, og brøyting inn til selve hytta fra vei gjøres så lenge betaling av årets fellesutgifter gjennomføres. Det er innlagt strøm, men ikke innlagt vann på hytta. Det ser ut til at tidligere eier(e) har hatt et enkelt opplegg gående, men vi har ikke rørt dette.

  Innhold
  Flott hytte på et plan med følgende innhold: Vindfang, stue, kjøkken, bad/toalettrom og 2 soverom. Utvendig bod.

  Standard
  Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en stilren og koselig hytte med en fantastisk beliggenhet. Hytta har flotte uteområder med veranda og platting som kan innredes etter eget ønske. Fin plen og en helt nydelig utsikt over Haukomvannet. Hytta ligger i et rolig og flott område. Det er bom inn til hyttefeltet. Gang med plass til å henge fra seg bekledning og sko. Stor stue som er fint innredet med god plass til sofakrok og spisebord. I stua er det både peis og ovn til oppvarming. Peisen kan nytes fra både sofakroken og spisegruppen. Kjøkken er av nyere innredning med fylling fronter. I moderne farger og med grei skap/benkeplass. 2 soverom med innebygd skap. Toalettrom med utedo og utslagsvask. Alle rom har malt furugulv og beiset panel på både tak og vegger. Det er ikke innlagt vann og avløp i hytta. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Nedløp og beslag Det er avvik: Mangler noe skvettzink i fra taket og ned i takrenne på ene siden. TIltak: Bør monteres for å unngå ekstra fuktbelastning på pannebord. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: En mindre lekkasje registrert i utvendig bod. Tiltak: tiltak må beregnes. Utvendig > Vinduer Det er avvik: Noe trekk i mellom karm og ramme må forventes på enkelte vinduer. Tiltak: Normalt vedlikehold må beregnes med enkelte utskiftninger på noe sikt på grunn av normal slitasje og elde. Over halvparten av forventet brukstid er overskredet. Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted Det er avvik: Noe liten dekkplate på gulvet under vedovn. Tiltak: Må forlenges på ene siden ved ovnsdør. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Ligger en del jordmasser inntil pillarer av lecablokker. Tiltak: Jordmasser som ligger inntil lecablokker må fjernes. Leca går lett i oppløsning ved kontakt med noe sur jord. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Kledningen er noe soltørket og værslitt på de mest utsatte steder. Tiltak: Fungerer noe til med dette avviket. Utvendig > Dører Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Tiltak: Dører må justeres. Justeres noe og eventuelt montere pakninger. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens forskriftskrav. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Gjelder i stue. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Fungerer greit med dette avviket. Sikringsskapet er plassert ene og har merkede kurser. Strøm er blitt installert i senere tid og har ingen åpenbare synlige skader/feil. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) §2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? -Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? -Ingen ting gjort i mitt eierskap 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? -Ja 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? -Ja 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? -Nei 6. Forekommer det at sikringene løses ut? -Nei 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? -Nei 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank -Nei 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? -Nei 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? -Nei 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? -Ja 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? -Nei

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkeringsplass.

  Diverse
  Det opplyses fra selger at det betales kr. 3446,- per år i festeavgift og kr. 3375,- for vei og velforening.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 392,- (Omkostninger totalt) 928 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Peis og vedovn. Ellers elektrisk.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  1925

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter feiing og hytterenovasjon. Kostnader i 2022: Feiing kr. 185,00,- Hytterenovasjon: kr. 1.740,-

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4216/167/3/7: 07.11.1974 - Dokumentnr: 5148 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 50 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 600
  BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
  MED FLERE BESTEMMELSER
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.11.1974 - Dokumentnr: 5148 - Urådighet Gjelder feste
  FORBUD MOT NÆRINGSVIRKSOMHET
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1298149 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0928 Gnr:167 Bnr:3
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.11.1974 - Dokumentnr: 5148 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:167 Bnr:3
  Bestemmelse om garasje/parkering
  Bestemmelse om vannrett
  Med flere bestemmelser


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Foreligger ikke i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Privat. Felles brønn.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 392,- (Omkostninger totalt) 928 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  38392

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,60% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16.550,- + alle utlegg.

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev