aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sørbråtlia 5

Espa Sørbråtlia 5

Flott enebolig med fantastisk utsikt over Mjøsa. To bad og tre soverom. Stor stue med utgang til balkong.

 • 2 990 000
 • BRA 203 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 990 000
 • OMKOSTNINGER90 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 080 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 166 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT977 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  90 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 080 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
U.et: Bad, stue, entrè, gang, soverom, soverom 2.
1.et: Bad, vaskerom, gang, soverom, kjøkken, stue.

Sørbråtlia 5, Innlandet

 • Eiendommen ligger i Sørbråtlia på Strandlykkja i Stange kommune. Området består av et mindre regulert eneboligfelt ca. 1 km overfor E6.
  Flott utsikt over Mjøsa og Skreifjellet. Flotte turmuligheter og fiske/bademuligheter i Mjøsa.
  Ca. 50 km. til Gardermoen, ca. 50 km. til Hamar, ca. 30. km til Eidsvoll og 8 mil. til Oslo.
 • Området består i hovedsak av eneboliger og fritidsboliger.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Bygningen er oppført i 1986.
 • u.et: 93 kvm Bra
  1.et: 110 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  u.et: Bad, stue, entrè, gang, soverom, soverom 2.
  1.et: Bad, vaskerom, gang, soverom, kjøkken, stue.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagt tilstandsrapport avholdt 29.11.2022.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:
  Utevendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjiktet/membran. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er tettingen/membranen på terrassedelen over garasjen som er gammel.
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Innvendig > Rom under terreng: Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater.
  Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Innvendig > Andre innvendige forhold: Det er avvik: Det er noe fuktproblematikk i vegger og tak. Det er påvist andre avvik: Det er ingen ventilasjon i garasjen.
  Våtrom > Overflater gulv > Bad: Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
  Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.

  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert skader i undertak.
  Su-plater har stedvis falt ut, de er ikke lenger i sin tiltenkte posisjon. Kostnadsestimat: Under 10.000.
  Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes får å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er svakt fall mot sluket og badet er dermed ikke godt nok sikret i forhold til lekkasjer. Det er ellers ingen tegn ti skade/svekkelser på badet. For våtrom som er eldre enn 15 år er det fare for at endret bruk av våtrommet kan føre til skade/lekkasjer. Derfor har badet fått TG3. Kostnadsestimat: 100.000 - 300.000.
  Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er svakt fall mot sluket og vaskerommet er dermed noe redusert sikret i forhold til lekkasjer. Det er ellers ingen tegn til skade/svekkelser på vaskerommet. Kostnadestimat: 100.000 - 300.000.
  Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har ingen ventilasjon. Kostnadsestimat: Under 10.000.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er montert varmepumpe av typen luft til luft i stuen i 1.etg. Vedovn på stue i 1. etasje samt U-etasje.
 • Noe skrånende tomt, opparbeidet med plen, uteareal og gruset gårdsplass.
 • Gruset gårdsplass og enkel garasje.
 • Eiendommen har vannforsyning fra egen brønn.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.
  Tilkomst via offentlig veg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 681 004 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 451 614 per 31.12.21
 • Kr. 8 223,75 pr. år 2021.

  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr. 3732,-. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Løpende kostnader består av kommunale avgifter, forsikring samt kostnad for privat vannverk. Listen er ikke uttømmende.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Det er tillatt å leie ut hele eller del av egen bolig. Det er IKKE innredet separat utleiedel.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert til boligformål.
 • Gnr. 188 Bnr. 62 i Stange kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.16 000 -, oppgjørshonorar kr.6 500 ,- og en visning kr. 2 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 8 000 ,-. Utleggene omfatter sikring samt kommunale opplysninger . Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket 35 000. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kjell Stigersand
  Torill Olsen
Fredrik Bergener

Megler

Fredrik Bergener

94 85 17 80

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev