aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Lundebruvegen 82 & 84!
Velkommen til Lundebruvegen 82 & 84!

ETNEDAL Lundebruvegen 82 & 84

Gammel husmannsplass i landlige og fredelige omgivelser nær elva Etna og Lunde Bru. Ca. 4,5 km til Bruflat sentrum.

 • kr 1 250 000
 • BRA 264 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 250 000
 • Omkostningerkr 50 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 300 390
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1968
 • Soverom3
 • ArealP-rom 130 m²
 • Tomt4 604.8 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,00))   50 390,- (Omkostninger totalt)   1 300 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning enebolig.
Denne gamle husmannsplassen ligger usjenert til nær Etna elv og Lundebrua, ca. 4,5 km fra Bruflat sentrum. Her er det barnevennlig og fredelig i landlige omgivelser. Med Etna som er et av Noregs største varig verna vassdrag like ved eiendommen, er det kort vei for å prøve fiskelykken eller ta et forfriskende bad. I Bruflat sentrum finner en bl.a barnehage, legekontor, bank, bensinstasjon og butikker. Til Etnedal Skule med 1. - 10. trinn er det ca. 9 km. Ved skolen ligger det en flott idrettshall som brukes flittig av Etnedals mange lag og foreninger. Eiendommen er på 4,6 daa, hvorav 1,2 daa er registrert som fulldyrket jord, 0,3 daa produktiv skog og resten som tun. Bebyggelsen består av enebolig, gamlestue, stabbur og låve. Gamlehuset og stabburet er SEFRAK-registrert.
Eiendommen ligger barnevennlig og fredelig i landlige omgivelser.

Lundebruvegen 82 & 84, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 90 kvm Arealer av kjeller er ikke medtatt da dette er under 1,9m. Målt høyde ligger like under 1,9m og derfor ikke måleverdig. Arealer av plattinger, terrasser ol. er ikke tatt med i ovenstående arealoppstilling jfr. ordinære måleregler.
  Primærrom
  1. etasje: 88 kvm Vindfang, kjøkken, stue, gang, bad og tre soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 2 kvm Trapperom til kjeller.

  Gamlestua
  Bruksareal
  1. etasje: 42 kvm Det er lagt til grunn at et rom er stue og det andre er et oppholdsrom som trolig tidligere har vært kjøkken. Areal av loft med utvendig luke på vegg er ikke målt grunnet adkomstmulighet og lav høyde.
  Primærrom
  1. etasje: 42 kvm Stue og oppholdsrom.

  Stabbur
  Bruksareal
  1. etasje: 15 kvm Areal målt for gulvnivå på begge plan. Stedvis lav høyde.
  2. etasje: 18 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 15 kvm Lager
  2. etasje: 18 kvm Lager

  Låve
  Bruksareal
  1. etasje: 99 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 99 kvm Gammelt fjøs og div lager.  Tomt
  4604.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor eiet tomt på 4,6 daa hvorav 1,2 daa er registrert som fulldyrket jord, 0,3 daa produktiv skog og resten som tun/bebyggelse. Tomta framstår tilnærmet flat med noe vegetasjon i ytterkan bak låven samt noe jord som benyttes til grasproduksjon sammen med resten av den dyrkede mark som ligger under 131/1 m.fl. Arealet er hentet fra kommunens matrikkelkart. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. For denne eiendommen er alle grensene grønne.

  Beliggenhet
  Denne gamle husmannsplassen ligger usjenert til nær Etna elv og Lundebrua, ca. 4,5 km fra Bruflat sentrum. Her er det barnevennlig og fredelig i landlige omgivelser. Med Etna som er et av Noregs største varig verna vassdrag like ved eiendommen, er det kort vei for å prøve fiskelykken eller ta et forfriskende bad. Området rundt Lunde Bru er hyggelig og godt tilrettelagt med benker, gapahuk, stier, toalett og informasjonsplakater. Her finner du også skulpturer fra bokserien om Jens Von Bustenskjold skrevet av Sigurd Lybeck fra Etnedal. Elva Etna renner gjennom brua, og er et yndet badested om sommeren. Brua har stor kulturell verdi i Etnedal, noe som gjenspeiles i kommunevåpenet. Etnedal kommune har mange naturmessige og kulturhistoriske godbiter, og dette gjør Etnedal til et attraktivt turmål for friluftsmennesker og historisk interesserte. I Bruflat og områdene rundt er det et fint turterreng sommer som vinter. Her finner en stølsveier og stier for fot- og sykkelturer, og oppkjørte skiløyper til topper med vid utsikt. For den som ønsker alpint, er det en liten slalåmbakke på Gamlestølen, samt en alpinbakke i Aurdal. Sør i Etnedal er det flere ruter for klatring. Her finner du det største klatrefeltet i Valdres, med rundt 80 definerte ruter. De mest kjente rutene går i Madslangerudberget, også kjent som Flaggfjell, eller i Jarberget. Er du ute på tur er det mange buldresteiner å prøve seg på også. Avstand til kommunesenteret på Bruflat med bl.a barnehage, legekontor, bank, bensinstasjon og butikker er ca. 4,4 km. Til Etnedal Skule med 1. - 10. trinn er det ca. 9 km. Ved skolen ligger det en flott idrettshall som brukes flittig av Etnedals mange lag og foreninger. Bygget gir mulighet for mange aktiviteter. I hovedhallen finnes kunstgressbane, sportsgulv og friidrettsanlegg. Sportsgulvet har merking for håndball, volleyball, basketball og badminton. Friidrettsanlegget har tre 60 m. løpebaner, hoppegrop for lengde/tresteg, mulighet for høydehopp og kast med liten ball. I tilbygget finnes skytehall for 12 baner med elektroniske skiver, treningsrom med nytt utstyr, fire tørrgarderober, toaletter, kjøkken/kiosk, møterom, sosiale rom og lagerrom for utstyr. Garderober med dusj befinner seg omlag 70 m. fra hallen i tilknytning til svømmebassenget og samfunnshuset. Ønsker du et større utvalg av aktivitetstilbud, serveringssteder og butikker er det ca. 36 km til Fagernes og ca. 24 km. til Dokka.

  Adkomst
  Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika, og derfra følge E16 i retning Fagernes. Når en kommer til Bagn i Valdres, kan en ta vegen over Tonsåsen til Bruflat. Fra Bruflat sentrum følger en Etnedalsvegen ca. 4,3 km. Ta av til høyre inn på Lundebruvegen og kjør 92 m. Sving deretter til høyre og en vil se eiendommen som er merket med "Aktiv - til salgs"-skilt. God tur!

  Bebyggelse
  Enebolig, gamlestua, stabbur og låve.

  Byggemåte
  Informasjonen under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Enebolig: Byggeår: 1968 Standard: Enebolig oppført i 1968 med 3 soverom og kjeller med lav høyde. Veranda ut fra gavl i begge ender og den ved hovedadkomst er takoverbygd. Vedlikehold: Det er bygd nytt bad i 2020, ellers framstår boligen etter byggeår med vedlikeholdsbehov. Tilbygg / modernisering: 2020: Modernisering: Nytt bad 2021: Modernisering: Renseanlegg for vann 1995: Modernisering: Veranda med takoverbygg ved inngangspartiet. 1984: Modernisering: Veranda ut fra stue 2020: Modernisering: Ny bereder 2018: Modernisering: Nytt inntaksskap og sikringsskap med automater i nedgang til trapp ved kjellertrapp. UTVENDIG Taket er tekt med plater av metall fra byggeår. Takrenner av metall framstår som nyere enn taktekking, men ikjent alder. Overliggere festet til takplater på oversiden. Boligen er oppført i bindingsverk som er kledd med malt trepanel. Isolering ukjent. Takkonstruksjon av tre med takstoler og kaldloft. Loft er isolert mot varm sone og det ligger matter helt ut til raft / gesimser. Boligens vinduer er fra byggeår. Enkle glass med innvendige varavinduer og isolerglass i stue datert 1967. Ytterdør og verandadør ut fra stue fra byggeår. Boligen har veranda ved adkomst som ble bygd ny i 1995 hvor det er takoverbygg som er tekt med plater av metall. Rekkverk med høyde 0,9m og trapp opp fra terreng. Konstruksjonen er pkt fundamentert med søyler. Veranda ut fra stue bygd ny i 1984. med adkomst fra terreng og stue. Rekkverk med høyde 0,75m. Konstruksjonen er pkt fundamentert med søyler. INNVENDIG: Innvendige overflater fra byggeår med belegg på gulv, malte plater og panel på vegger og plater i himlinger. Overflater framstår etter byggeår med normal slitasje. Råteskader i overflater kjellernedgang er medtatt andre steder som kostnad. Trebjelkelag med stubbeloft/himling av tre. Måling av overflater gjennom rom viser avvik opp mot 10mm gjennom rom. Det er ikke påvist fut i bjelkelag, men måling i kjeller viser forhøyede verdier slik at det kan være skjulte skader som ikke er oppdaget. Det er i kjeller observert noe sopp i himling, men så langt det lot seg vurdere så er dette muggsopp. Det er ingen kjent radonsperre eller foretatt målinger. Eiendommen ligger i et område med Radon aktsomhet - Moderat til lav. Kommunalt kart på nett viser at eiendommen ligger delvis i støysone fra tilstøtende veier. Nærhet til elven Etna tilsier at det er påregnelig med høy grunnvannstand ved flom slik at vann da kan komme inn i kjeller. Murt pipe som er pusset i overflater. Det er montert kamin i stue og vedovn i gang. Tidligere var kamin tilkoblet parafintank i kjeller, men denne er frakoblet og ovn ikke benyttet på lang tid. Vedovn plassert i nisje med luke i skap inn til kjøkken. Sotluke plassert i kjeller. Pipe har over tak heldekkende beslag. Kjeller er å anse som krypkjeller da det er høyde under 1,9m selv om kjeller har innvendig trapp for adkomst og benyttes til teknisk utstyr. Det er i kjeller støpt gulv på grunn og kjeller er avdelt med 2 store rom. Vann i kjeller medfører at den ikke er egnet til utnyttelse. Trapp innvendig til kjeller er av tre som har noe fuktskader og mangler rekkverk og håndløper. Da trapp går ned til kjeller som ikke er måleverdig så er det ikke gitt TG: Innvendige glatte behandlede dører fra byggeår. Gamlestua: Byggeår: Ca. 1800 (Opplyst byggeår ved befaring) Tilbygg / modernisering: 1975: Modernisering: Ny taktekking 1975: Modernisering: Gulv 1975: Modernisering: Del av grunnmur og nedre del av laft. Standard: Gamlestua antatt bygd rundt 1800 er oppført i laftet tømmer. Innvendig er det 2 romslige rom. Overbygd inngangsparti. Taket er tekt med bølgeblikk. Murt pipe som er sentrert i bygningen og det er 2 vedovner. Bygningen er ikke tilkoblet vann, avløp eller strøm. Luke utvendig for adkomst loft og her synes det at det ikke er undertak. Det er ingen synlig adkomst evt kjeller. Grunnnmur av naturstein og pussede overflater. Vedlikehold: Bygningen ble oppgradert rundt 1975 ved at del av grunnmur ble oppgradert, trolig nytt bjelkelag og gulv innvendig og ny taktekking. På loft er det synlig en del rester etter aktiviteter av dyr. Nedre del av konstruksjonen er lokalt fjernet og erstattet av murkonstruksjon. Generelt enkel bygning som det må påregnes oppgradering, men avhengig av hva man skal bruke bygget til. Stabbur: Byggeår: Ca. 1800 (Opplyst byggeår ved befaring) Standard: Gammelt laftet stabbur oppført over 2 plan med innvendig enkel trapp. Bygningen er fundamentert på punkt av stein. Taket tekt med bølgeblikkplater av metall med ukjent alder. Ikke undertak. Innvendig lav høyde for 1 etg og skråtak i 2 etg. Vedlikehold: Bygningen framstår som godt vedlikeholdt etter alder. Låve: Byggeår: Ca. 1800 (Opplyst byggeår ved befaring) Standard: Låve oppført i laftet tømmer og grovt bindingsverk. Utvendig kledd med behandlet trepanel og tømmer. Fundamentert på naturstein som står på terreng. Den eldste delen er oppført i laftet tømmer og trolig fra rundt 1800, mens høydelen som også er lagftet kan være noe nyere, men også den antatt fra 1800 tallet. Vedlikehold Bygningen har omfattende fukt- råteskader og mye skjevheter slik at den er å anse som kondemnabel / rivningsobjekt som er veldig kostbart å istandsette om man ønsker det.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Bad renovert 2021. Nye overflater, nye rør, nytt vatn, nytt teknisk (bereder mm.) Ikke membran. Arbeidet ble utført av snekker Åge Kleven og rørlegger Kjetil Storbråten. Forholdet er ikke byggmeldt. - Vann på kjellergulv - Lagt inn jordkabel. Arbeidet ble utført av Etna Nett. Foreligger ikke samsvarserklæring. - Det finnes ikke ladeanlegg for el-bil - Det foreligger tilstandsrapport Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Enebolig: Vindfang, kjøkken, stue, gang, bad og tre soverom. Trapperom til kjeller. Veranda ut fra gavl i begge ender, hvorav en har takoverbygg. Gamlestua: Stue og oppholdsrom. Overbygd inngangsparti. Stabbur: To plan med lager. Låve: Gammelt fjøs og div. lager.

  Standard
  Lundebruvegen 82 & 84 er en gammel husmannsplass beliggende i søndre del av Etnedal nær elva Etna og Lundebrue. Eiendommen ligger i et landbruksområde med spredt bebyggelse av gårder og noen boliger. Her er det barnevennlig, stille og rolig med stor tomt og romslig gårdstun. Eiendommen er på 4,6 daa, hvorav 1,2 daa er registrert som fulldyrket jord, 0,3 daa produktiv skog og resten som tun. Bebyggelsen består av enebolig, gamlestue, stabbur og låve. De tre eldste bygningene er svært gamle og det foreligger restriksjoner på hva en kan utføre av tiltak på disse. Gamlehuset og stabburet er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret. Boligen er løpende godt vedlikeholdt, men alder og vann i kjeller har satt sine spor slik at boligen må påregnes renovert. På boligen sine to verandaer kan en nyte solfylte dager og den fine utsikten utover området, gjerne sammen med familie, venner og kjente. Verandaen ved inngangspartiet har takoverbygg, mens den andre verandaen er åpen med adkomst fra terreng og stue. Det er også mulighet for mange fine uteplasser på tomta, og den har god plass til lek og moro for både store og små. Innvendig har boligen overflater fra byggeår med belegg på gulv, malte plater og panel på vegger og plater i himlinger. I stua er det god plass til å innrede med både stor spisegruppe og en hyggelig sofakrok. Vindusflatene bidrar til at rommet er lyst og hyggelig. En kamin var tidligere tilkoblet parafintank i kjelleren, men denne er frakoblet og ovnen er ikke benyttet på lang tid. Kjøkkenet har innredning fra byggeår hvor de malte overflatene er løpende vedlikeholdt etter behov. Innredningen har benkebeslag med oppvaskkum og utslagsvask, samt kjøleskap og komfyr. Det er ikke montert avtrekksvifte over komfyr. På kjøkkenet er det fin plass til en mindre spisegruppe hvis det er ønskelig. Boligen har tre gode soverom. Det ene soverommet er ekstra romslig og passer godt som hovedsoverom, mens de to andre rommene kan innredes etter eget ønske. Badet ble bygd nytt i 2020 med våtromsplater på vegger og belegg på gulv. Dusjnisjen er nedsenket og har dusjvegger som kan legges inn mot vegg. I tillegg har badet gulvmontert toalett og moderne servantskap med skuffer. Fra det overbygde inngangspartiet kommer en inn i liten entré, og videre inn i en gang med adkomst til alle rommene. En vedovn plassert i nisje sørger for god varme på kalde dager. Kjelleren er inndelt i to store rom, og har innvendig trapp for adkomst. På grunn av lav takhøyde og vann i kjeller benyttes den kun til teknisk utstyr som bl.a. bereder med vanninntak. Det er opplyst fra selger at vannrør fra borrehull inn til kjeller har varmekabel og at denne ble lagt ny i 2020. På tunet står det også en gamlestue, et stabbur og en liten låve, alle antatt bygd rundt 1800. Gamlestua er oppført i laftet tømmer, og er en generelt enkel bygning som det må påregnes noe oppgradering på. Siste oppgradering var rundt 1975 ved at del av grunnmur ble oppgradert, trolig nytt bjelkelag og gulv innvendig og ny taktekking. Bygningen er ikke tilkoblet vann, avløp eller strøm. Innvendig har gamlestua to romslige rom, begge med vedovn. Den har overbygd inngangsparti og luke utvendig for adkomst til loft. Stabburet er laftet og oppført over to etasjer med innvendig enkel trapp. Bygningen framstår som godt vedlikeholdt ut ifra alder. Låven er oppført i laftet tømmer og utvendig kledd med behandlet trepanel og tømmer. Her er det godt med lagringsplass til alt en trenger av utstyr, for eksempel fritidsutstyr, utemøbler eller tørr ved. ----------- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. UTVENDIG: Taktekking: TG 2 Taket er tekt med plater av metall fra byggeår. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Det er observert bulker / skader i overflater, glipper i skjøter, avflassing og stedvis noe løs innfesting som gir glipper. Overligger til takrenner er festet over plater og det medfører ofte lekaksje og begrenser levetid. Ingen tegn til lufting mellom taktekking og undertak. Konsekvens/tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det må påregnes ny taktekking selv om det ikke ble påvist lekkasjer ved befaring. Når det legges ny taktekking så anbefales det å etablere bedre ventilering da det er tegn på at det er noe ising vinterstid ut fra ytre påkjenninger. Nedløp og beslag: TG 2 Takrenner av metall framstår som nyere enn taktekking, men ikjent alder. Overliggere festet til takplater på oversiden. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Konsekvens/tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det må påregnes nye takrenner og beslag ved omlegging av taktekking. Overliggere skal festes under taktekking da slik det her er gjort vil føre til lekkasjer. Veggkonstruksjon: TG 3 Boligen er oppført i bindingsverk som er kledd med malt trepanel. Isolering ukjent. Vurdering av avvik: - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. - Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist fukt- råteskader i yttervegg innevdig ved kjellernedgang og her må det skiftes ut del av vegg. Det er okalt påvist noe fukt- råteskader i utvendig panel. Da det er høy fukt i kjeller så er det påregnelig med noe fuktskader i sviller selv om dette ikke ble påvist ved befaring grunnet himling som er ført helt ut til grunnmur. Konsekvens/tiltak: - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. - Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres. Takkonstruksjon/Loft: TG 2 Takkonstruksjon av tre med takstoler og kaldloft. Loft er isolert mot varm sone og det ligger matter helt ut til raft/gesimser. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er mot raft / gesimser lagt isolasjonsmmatter helt ut slik at lufting er begrenset til ventiler i gavler. Dette medfører at det blir noe begrenset sirkulasjon og utlufting slik at i vinterhalvåret vil det være påregnelig med noe ising. Netting foran lufteluker er slitt slik at det kommer inn vepps/fugl. Det er noe fuktskjolder i undertak ved gjennomføringer som indikerer at det her kan komme noe fukt inn selv om det ikke ble påvist fukt ved befaring. Konsekvens/tiltak: - Lufting/ventilering bør forbedres. - Det må gjøres nærmere undersøkelser. Vinduer: TG 3 Boligens vinduer er fra byggeår. Enkle glass med innvendige varavinduer og isolerglass i stue datert 1967. Vurdering av avvik: - Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Generelt slitte vinduer som alle må påregnes skiftet. Alle vinduer med isolerglass framstår som punkterte. Konsekvens/tiltak: - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører: TG 3 Ytterdør og verandadør ut fra stue fra byggeår. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Det er avvik: Verandadør som er dbl hor den ytre ikke lar seg låse og dør er vedlig slitt. Adkomstdør går noe trangt og må påregnes skiftet. Konsekvens/tiltak: Begge dører må påregnes skiftet. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: TG 2 Boligen har veranda ved adkomst som ble bygd ny i 1995 hvor det er takoverbygg som er tekt med plater av metall. Rekkverk med høyde 0,9m og trapp opp fra terreng. Konstruksjonen er pkt fundamentert med søyler. Veranda ut fra stue bygd ny i 1984. med adkomst fra terreng og stue. Rekkverk med høyde 0,75m. Konstruksjonen er pkt fundamentert med søyler. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Den eldste verandaen ut fra stue er generelt slitt og har for lavt rekkverk. Konsekvens/tiltak: - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Utvendige trapper: TG 3 Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. Konsekvens/tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Rekkverk monteres på begge sider for trapp til verande ut fra stue. Håndløper monteres for trapp ved adkomst. INNVENDIG: Etasjeskille/gulv mot grunn: TG 2 Trebjelkelag med stubbeloft/himling av tre. Måling av overflater gjennom rom viser avvik opp mot 10mm gjennom rom. Det er ikke påvist fut i bjelkelag, men måling i kjeller viser forhøyede verdier slik at det kan være skjulte skader som ikke er oppdaget. Det er i kjeller observert noe sopp i himling, men så langt det lot seg vurdere så er dette muggsopp. Vurdering av avvik: - Det er registrert symptom på sopp/råte. Det ble registrert høy fukt i himling / stubbeloft og noe som antas å være muggsopp. Ved stikktakning ble det ikke påvist råte, men det er risiko for at det kan være noe i sviller om man demonterer for å kontrollere. Det er påvist råteskader ved kjellernedgang i vegg og svill. Konsekvens/tiltak: - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - Råteskadet treverk må skiftes. Radon: TG 2 Det er ingen kjent radonsperre eller foretatt målinger. Eiendommen ligger i et område med Radon aktsomhet - Moderat til lav. Kommunalt kart på nett viser at eiendommen ligger delvis i støysone fra tilstøtende veier. Nærhet til elven Etna tilsier at det er påregnelig med høy grunnvannstand ved flom slik at vann da kan komme inn i kjeller. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Det må vurderes løpende i forhold til flom i Etna da eiendommen ligger innenfor flomområde. Pipe og ildsted: TG 2 Murt pipe som er pusset i overflater. Det er montert kamin i stue og vedovn i gang. Tidligere var kamin tilkoblet parafintank i kjeller, men denne er frakoblet og ovn ikke benyttet på lang tid. Vedovn plassert i nisje med luke i skap inn til kjøkken. Sotluke plassert i kjeller. Pipe har over tak heldekkende beslag. Vurdering av avvik: - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Tue må evt bygges om skal den benyttes og da til godkjent fyringsolje. Tank i kjeller er iht opplyst frakoblet og tømt. Pipe har på loft noen sprekker i overflater og bekkutslag samt noe skjolder i takkonstruksjon ved pipegjennomføring. Konsekvens/tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. Alder og synlig tilstand tilsier at det er påregnelig med tiltak. Kontroll anbefales. Krypkjeller: TG 3 Kjeller er å anse som krypkjeller da det er høyde under 1,9m selv om kjeller har innvendig trapp for adkomst og benyttes til teknisk utstyr. Det er i kjeller støpt gulv på grunn og kjeller er avdelt med 2 store rom. Vann i kjeller medfører at den ikke er egnet til utnyttelse. Vurdering av avvik: - Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. - Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. - Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Ved befaring sto det vann i kjeller. Kjeller er noe begrenset ventilert. Konsekvens/tiltak: - Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid. - Bedre ventilering må etableres. Det må vurderes tiltak for kjeller da det er vann i denne og pga tidvis høy grunnvannstand må tiltak vurderes. VÅTROM: BAD: Ventilasjon: TG 2 Ventil i yttervegg over dusjone. Liten spalte i dør som gir noe begrenset tilluft. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. Konsekvens/tiltak: - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Det bør etableres bedre tilluft som større spalte ved dør. KJØKKEN: Avtrekk: TG 2 Det er ikke forsert avtrekk over plass for komfyr, men det er en veggventil høyt oppe på vegg. Vurdering av avvik: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Konsekvens/tiltak: - Mekanisk avtrekk bør etableres. TEKNISKE INSTALLASJONER: Vannledninger: TG 2 Vannrør i boligen av kobber og plast. Rør er for badet skiftet ved renovering, men rør til kjøkken er fra byggeår. Vannrør fra borrehull inn til kjeller har iht opplyst varmekabel og denne ble lagt ny i 2020 iht kvittering. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør: TG 2 Avløpsrør av plast som er delvis skiftet ved bygging av nytt bad. Luke i kjeller for staking ved behov. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Lufting over tak må kobles sammen da det er uteglemt av rørlegger ved bygging av nytt bad. TOMTEFORHOLD: Drenering: TG 3 Drenering og fuktsikring med ukjent utførelse. Ingen kjent endring etter byggeår. Vurdering av avvik: - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Ved befaring sto det vannspeil i kjeller og det er tydelig at dette har vært et problem i svært mange år at det tidvis kommer inn vann. Konsekvens/tiltak: - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. Da det tidvis er høy grunnvannstand så må det vurderes større tiltak siden det er påregnelig at det blir vanskelig å bli kvitt vann. Alternativt fylle igjen kjeller og støpe gulv på hovedplan eller montere pumper under gulv for å holde vannstand lavere om det lar seg gjøre. Grunnmur og fundamenter: TG 2 Vurdering av avvik: - Det er registrert fritt eksponert isopor e.l. Konsekvens/tiltak: - Synlig isolasjon må tildekkes på forsvarlig måte. Terrengforhold: TG 2 Tomt er tilnærmet flatt rundt boligen. Ved flom i elven og store nedbørsmengder vil det kunne stå noe vann i de laveste delene av tomt. Eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområde for flom iht situasjonskart på nett. Vurdering av avvik: - Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Utvendige vann- og avløpsledninger: TG 2 Avløpsanlegg fra byggeår med 2 kummer av betong hvor det antas å være spredegrøfter. Ingen indikasjon på problemer ut fra eieres bruk av boligen som fritidseiendom senere år. Vann fra borrebrønn antatt fra 2018, men som ble tilkoblet denne bolig i 2020. Vurdering av avvik: - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak: - Foreta kontroll av brønnvann. - Vannkvalitet må dokumenteres - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Avløpsanlegget må sjekkes. Opplyst at det er tatt vannprøve og at dette viser for høye verdier for jern slik at det er montert anlegg for dette i kjeller. Septiktank: TG 2 2 Kummer i hagen av betong iht opplytst, men ukjent evt om det er synkekummer eller spredegrøfter. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Oljetank: TG 3 Oljetank i kjeller er ikke i bruk og eier opplyser at denne er tømt og frakoblet. Anbefales fjernet. Alder er ukjent, men antatt fra 1980-1990 tallet Vurdering av avvik: - Det foreligger krav om sanering av oljetank. - Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler Konsekvens/tiltak: - Oljetank må påregnes sanert. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Innbo og løsøre
  Møbler i stue, samt hvitevarer på kjøkken medfølger. Øvrige rom er umøblert. Brunevarer (tv, musikkanlegg, tv-antenner, parabolantenner, tuner, dekoder osv,) følger kun med i handelen dersom dette er angitt spesielt i salgsoppgaven. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  TV-antenne, riksTV. Ingen fiber eller bredbånd.

  Parkering
  Parkering på eget tun.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Radonmåling
  Moderat til lav forekomst av radon i området.

  Diverse
  Boligen er rengjort, og overtas slik den fremstår på visning, og vil derfor ikke bli ytterligere vasket eller ryddet før overtakelsen. Etnedal kommune opplyser om at to av bygningene på tunet er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikkje er freda etter Kulturminnelova. Både "Gamle huset" og stabburet er meldepliktig i hht Kulturminnelova §25. Se vedlegg i salgsoppgave. Høyt støynivå ihht. områdeanalyse. Verneplan for vassdrag ihht. områdeanalyse. Eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområde for flom iht situasjonskart på nett. Etnedal kommune har ingen opplysninger om branntilsyn på denne eiendommen. Se vedlegg i salgsoppgave. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Eiendommen ligger i et flott turområde hvor det kan være fristende å ta seg en skitur. Vi anbefaler alle å gå inn på www.skisporet.no for å finne oppdatert informasjon om løypenettet og kjøring av dette. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,00))   50 390,- (Omkostninger totalt)   1 300 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Strøm og vedfyring.

  Info strømforbruk
  Strøm vil variere i forhold til bruk. Forbruk i 2023: 8830 kWh Anlegget ble sist kontrollert og godkjent i 2006. Neste tilsyn i 2036. Måler nr : 7359992906572045

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2024: Feie- og tilsynsavgift: kr. 658,60 Renovasjon pr. år: kr. 3.853,75 Eiendomsskatt pr. år: kr. 1.941,-

  Formuesverdi primær
  297240

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1129513

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  I tillegg kommer kostnader til strøm og forsikring.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3450/131/24: 12.10.1967 - Dokumentnr: 3457 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3450 Gnr:131 Bnr:1 13.03.2007 - Dokumentnr: 1736 - Målebrev 13.03.2007 - Dokumentnr: 1736 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 600708 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0541 Gnr:131 Bnr:24 12.10.1967 - Dokumentnr: 3458 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3450 Gnr:131 Bnr:1

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for boligbygg datert 28.06.1969 Lovlighet: Enebolig: Byggetegninger: Det foreligger ikke tegninger. Kommentar: Tegninger ikke fremlagt eller innhentet. Brannceller: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Nyere håndverkstjenester: Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Krav for rom til varig opphold: Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Gamlestua: Byggetegninger: Det foreligger ikke tegninger. Kommentar: Bygningens alder tilsier at det ikke foreligger tegninger. Brannceller: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Nyere håndverkstjenester: Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Krav for rom til varig opphold: Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Stabbur: Byggetegninger: Det foreligger ikke tegninger. Kommentar: Bygningens alder tilsier at det ikke foreligger tegninger. Brannceller: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Nyere håndverkstjenester: Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Krav for rom til varig opphold: Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Låve: Byggetegninger: Det foreligger ikke tegninger. Kommentar: Det foreligger ikke tegninger og det var heller ikke vanlig den tid bygningen ble oppført. Brannceller: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Nyere håndverkstjenester: Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Krav for rom til varig opphold: Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Vei, vann og avløp
  Privat avkjørsel fra Lundebruvegen. Eiendommen har privat vannkilde fra brønn som er borret på andre siden av vegen. Denne brønnen ble tilkoblet boligen i 2021. Brønn ble borret for brakkerigg under bygging av ny bru slik at den er trolig fra 2018. Selger opplyser at det er høyt jerninnhold i vannet slik at det er montert renseanlegg i kjeller. Boligen har privat avløp med 2 kummer av betong og trolig spredegrøfter.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplanens arealdel, ikrafttredelse 21.11.2019. Kopi av kommuneplanens arealdel kan fås ved henvendelse til megler. Reguleringsplan: Fv. 251 Ny Lunde bru, ikrafttredelse 15.12.2016. Midlertidig bygge- og anleggsområde (utgått). LNFR område. Se vedlegg i salgsoppgave. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Boligen har ikke egen utleiedel.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at gamlehuset og stabburet er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,00))   50 390,- (Omkostninger totalt)   1 300 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  50390

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 14.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.838,- søk eiendomsregister og elektronisk signering kr. 1.490,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 500,- markedspakke kr. 20.900,- samt provisjon 3,50 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev