aktiv-eiendomsmegling
Fasade. Praktisk løsning med carport mellom leilighetene, for å slippe innsyn fra nabo

EVJE Biotittvegen 5A og B

Evje/Nye Oddeskogen - Prosjektert 2 mannsbolig med alt på en flate, sentral beliggenhet og gode solforhold. Carport

 • kr 3 090 000 - 3 190 000
 • Priser fra og tilkr 3 090 000 - 3 190 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 090 000 - 3 190 000
 • Omkostninger fra og tilkr 7 592 - 7 592
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 097 592 - 3 197 592
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til82.2 - 82.2 m²
 • Areal bruksareal - fra og til85.5 - 85.5 m²
 • Tomt968 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 55 BNR. 197
 • Informasjon om meglerforetaketSør-Vest Megleren AS Fiboveien 2 A 4580 Lyngdal
 • OppdragsansvarligTommy Svendsen
 • Oppdragsnummer1408235002
 • 3 090 000,- (Prisantydning) Omkostninger 6 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 250 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 592,- (Omkostninger totalt) 3 097 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding

Biotittvegen 5A og B, Agder

 • Om prosjektet
  Er du på jakt etter en ny, moderne og lettstelt bolig hvor du bare kan flytte rett inn? Med sitt klassiske/ tidløse design og innholdsrike planløsning er boligen optimal for både førstegangsetablerere,eldre, familier og dere som ønsker en lettstelt bolig- med alt på ett plan. Leilighetene inneholder to til tre soverom. Stue med åpen kjøkkenløsning, bad og vaskerom. Dette er en vertikaldelt tomannsbolig på en etasje. Leilighetene er på 85,5 kvadratmeter med utvendig bod på 11,4 kvm. samt carport på 22,6 kvm. Boligen leveres nøkkelferdig og tilpasses gjerne dine ønsker. Prisantydning Biotittvegen 5 A: kr. 3.190.000,- + omk. Prisantydning Biotittvegen 5 B: kr. 3.090.000,- + omk. Standard: Utvendig: Terrasse bord impregnert treverk fra kjøkken dør ut 3m og frem til hagestue. Betongplatting inngangsparti frem til hjørne garasje. Betongplatting foran dør vaskerom og frem til hjørne hus. Utvendige vegger: 19x148 mm. dbf grunnet hvit kledning. Gang: Ca.8 m2 med fliser på 60x60 på gulv. Resterende gulv 7 mm. Opus 1 stavs laminat, hvit pigmentert. Malte gipsplater på vegg og himling. 2stk. 100cm kombi garderobeskap. Soverom: 7 mm. opus 1 stavs laminat, hvit pigmentert. Malte gipsplater på vegg og himling. 3 stk.100 cm. kombi garderobeskap. Bad 1, wc-rom: 60 x 60 cm flis på gulv og vegger. Malte hvite gipsplater på himling. Gulvmontert WC, 90 cm servantskap i hvit høyglans, 90 cm speil med ledlys samt 90 x 90 cm dusjvegg. Garderobe: 7 mm. Opus Grå Eik laminat. Malte gipsplater på vegg og himling. Vaskerom/tekniskrom: 20 x 20 flis på gulv med varmekabler samt sokkelflis, hvite gipsplater på vegg og i himling. 200 liter OSO bereder og vaskekum på 50 cm samt komplett sikringsskap. Stue/kjøkken: 7 mm. Opus 1 stavs laminat, hvit pigmentert. Malte gipsplater på vegg og himling. Stålpipe med ventilert vedovn. Type ovn: Sargas 1 peisovn med gulvplate. Kjøkken er Aubo kjøkken og leveres med Azur iv kjøkkenbatteri med L-tut. Sportsbod/utebod: betonggulv hvor vegger og himling overleveres uinnredet. Garasje: Betonggulv med fall mot port. Himling: utvendig paneltype og vegger blir liggende 19 x 148 mm. dbf grunnet hvit kledning. Boligen blir levert med varmekabler i gang, teknisk bod og bad. Det blir levert og montert stålpipe med vedovn. Type ovn: Sargas 1 peisovn med gulvplate. Kjøkken/stue får 7 downlights mens resterende rom får lyspunkt i tak.. For nærmere beskrivelse av elektrisk anlegg se vedlagt tilbud fra Evje Elektriske AS. Dette er standard romskjema der kjøpper kan påvirke alle rom. Diverse som ikke er i leveransen uten at det er spesifisert i kontrakt: -Lettvegger og dører når disse er stiplet på tegning og annen stiplet innredning og utstyr. -Innredning eller møbler som hyller i bod og kjølerom, samt maskinerier til kjølerom, varmeovner, belysning og hvitevarer. -Inntegnende utstyr og innredninger som ikke er nevnt i leveransebeskrivelsen. -Maling/tetting av spikerhull etter montering av listverk. -Utvask av boligen før overlevering. -Utvendige trapper og plattinger i betong. -Utvendig og innvendig maling og beising.

  Priser fra og til
  kr 3090000 - 3190000

  Omkostninger fra og til
  kr 7592 - 7592

  Garasje/parkering
  Parkering på egen tomt, samt carport.

  Tomteareal
  968m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomten leveres med jordkledde arealer for plen og bepatning, med stedlige jordmasser og gruset gårdsplass. Dersom terrenget på tomtene tilsier at det vil bli høydeforskjell mellom boligene, vil det bearbeides skråninger med maksimalt 45 graders helning med stedlige masser. Med ferdigstillelse inkluderer dette ikke støttemurer.

 • Diverse
  Avgifter/gebyrer til stat og kommune og eventuelle avgifter/gebyrer ifbm. tilknytning til TV/tele/data/strøm eller lignende er ikke inkludert i prisen, og betales av kjøper selv.

  Konstruksjon
  Boligen leveres med isolerte ringmurselementer med isolasjon i gulv og støpt betongplate. Det leveres også radonsikring under betong. Evt. betongplater i carporter, garasjer, terrasseplattinger, inngangsplatting, etc leveres grovavrettet, ikke stålglattet.

  El-anlegg
  Kjøkken/stue får 7 downlights mens resterende rom får lyspunkt i tak.. For nærmere beskrivelse av elektrisk anlegg se vedlagt tilbud fra Evje Elektriske AS.

 • Info om formuesverdi
  Ikke innhentet

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4219/55/197: 02.06.2020 - Dokumentnr: 2526525 - Jordskifte Bruksordning for driftsveg og tømmeropplagsplass
  18/023607REN-JARD ODDESKOGEN
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:55 Bnr:185
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.07.2020 - Dokumentnr: 2726745 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4219 Gnr:55 Bnr:185


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det utstedes ferdigattest/midlertidig brukstilatelse før overtagelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Offentlig

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger i et regulert område.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter. Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse. Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt. Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Viktig informasjon
  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast pris på kr. 72.500,- pr. enhet.

  Kjøpekontrakt
  Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Dokumenter

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev