aktiv-eiendomsmegling
Koselig boligfelt som er pent opparbeidet
Koselig boligfelt som er pent opparbeidet

EVJE Evjevegen 62

Kyrkjebygda - 8 prosjekterte eneboliger som er moderne, praktiske og familievennlige

 • kr 0 - 0
 • Priser fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt3 965 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 56 BNR. 79
 • Informasjon om meglerforetaketSør-Vest Megleren AS Fiboveien 2 A 4580 Lyngdal
 • OppdragsansvarligTommy Svendsen
 • Oppdragsnummer1408235004
 • Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) -30 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 0)) 16 112 (Omkostninger totalt) 16 112 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Bakside, enebolig D

Evjevegen 62, Agder

 • Om prosjektet
  Kyrkjebygda er en del av utbyggingen på andre siden av veien for Evje kirke. Dette er en helt ny destinasjon med 8 planlagte boliger hvor det er opparbeidet området rundt boligene, lekeplass og et steinkast fra naturen. Den perfekte beliggenhet for deg som vil bo ved fuglekvittring og turløyper, men ikke vil gå glipp av nærheten til Evje´s fasiliteter.

  Priser fra og til
  kr 0 - 0

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Generell orientering
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Garasje/parkering
  Alle boligene har garasje samt gode parkeringsmuligheter i eget tun.

  Boder
  Det vil være en sportbod i tilknytning til hver garasje, denne er på 5 kvm.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Selger tar sikte på at boligen blir ferdigstilt 2. kvartal 2024. Angitt tidspunkt er foreløpig, og ikke bindende eller dagmulktsutløsende. Så snart selger har vedtatt byggestart og opphevet forbeholdene skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Dersom selger ferdigstiller leiligheten i god tid før overtakelsesperioden beskrevet ovenfor, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før denne fristen. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om tidspunkt for overtakelse skal sendes megler.Boligen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper. Det kan ikke kreves dagmulkt i de tilfeller ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ikke foreligger ved selgers ferdigstillelse og dette skyldes forhold på kjøpers hånd. Selger skal overlevere boligen i ryddig og rengjort stand (byggvask).

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snare

  Tomteareal
  3965m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomt. Bolig A: ca. 409 kvm. (ikke oppmålt) Bolig B: ca. 405 kvm. (ikke oppmålt) Bolig C: ca. 355 kvm. (ikke oppmålt) Bolig D: ca. 360 kvm. (ikke oppmålt) Bolig E: ca. 351 kvm. (ikke oppmålt) Bolig F og G: ca. 356 kvm. (ikke oppmålt) Bolig H: ca. 353 kvm. (ikke oppmålt) Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/ fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Tomten leveres ferdig planert med stedlige masser. Oppkjørsel og gardsplass leveres ferdig gruset. Hagen opparbeides med stedlige masser. Dersom terrenget på tomtene tilsier at det vil bli høydeforskjell mellom boligene, vil det bearbeides skråninger med maksimalt 45 graders helning med stedlige masser. Med ferdigstillelse inkluderer dette ikke støttemurer. Skråningen vil bli forsøkt fordelt jevnt mellom eiendommene så langt det er praktisk mulig. Skråningen leveres etter gjeldene forskrifter. Utarbeidelse utover dette er ikke inkludert. Utvendig belysning, se vedlegg fra elektriker. Hagekran, se vedlegg fra rørlegger. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

 • Kjøkken
  Det er medregnet kjøkken, hvitevarer og garderober, valgfritt, levert av Norema kjøkken eller en samlet pris 100.000.- inkl. mva. Montering er medregnet i pris.

  Bad
  Det legges 60x60 gulvflis ihht. beskrivelse/eller valgfritt inntil 300kr pr. m2, nedsenket dusjsone med mosaikkfliser. Det monteres 60x60 veggfliser ihht. beskrivelse/eller valgfritt inntil 300kr pr. m2, i himling monteres 13mm gips som males med våtromsmaling. Anlegget får komplette sanitærinstallasjoner. Det er inkludert baderomsmøbler fra anerkjent leverandør, se beskrivelse.

  Diverse
  Ikke i leveransen uten at det er spesifisert i kontrakt; Lettvegger og dører når disse er stiplet på tegning, og annen stiplet innredning og utstyr. Innredning eller møbler som hyller i bod og kjølerom, samt maskineri til kjølerom, varmeovner, belysning og hvitevarer. Inntegnende utstyr og innredninger som ikke er nevnt i leveransebeskrivelsen. Maling/tetting av spikerhull etter montering av listverk. Utvask av boligen før overlevering. Utvendige trapper og plattinger av betong. Utvendig og innvendig maling, beising. Dokumentet er lest og forstått av kunde. Inngår som vedlegg til kjøpekontrakt. Ved avvik mellom tegninger og beskrivelsen er det beskrivelsen som skal legges til grunn. Videre følger vedlegg fra murer, rørlegger og elektriker. Det tas forbehold om skrivefeil. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre justeringer i leveransen, dersom endringene ikke kan sies å være vesentlige eller til forringelse for sluttproduktets kvalitet

  Yttertak
  Terrasse bord i impregnert 28x120, tak leveres med Skarpnes dobbelt krum edel sort og nødvendig lyrekasse og beslag, OSB plater 18mm, 48x48 lekter, vindsperre duk, takstol med sperre 198mm samt nedforing med 98mm, isolasjon 300mm, fuktsperre 0,20mm, 48x48 lekte, 50mm isolasjon, 13mm gips standard. Takrenner og nedløp blir synlig på fasade.

  Trapper
  Det leveres hvitmalt trapp. Til en verdi av 45.000 kr inkl. mva.

  Ventilasjon
  Anlegget skal bygges i henhold til gjeldende forskrifter. Boligen utstyres med et aggregat for balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Aggregatet plasseres på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis teknisk-/vaskerom eller bod i garasje.

  Brannsikring
  Ihht forskrift.

  Dører og vinduer
  Vinduer: Leveres etter krav til TEK 17/Energiberegninger, vinduene levere sorte utvendig og innvendig. Ytterdører: Sort slett dør med glassfelt, se beskrivelse fra leverandør. Innerdører: Leveres hvite slette med hvitmalt karm og type A2012 håndtak.

  Overflater og kledning
  Byggets fasader utføres med tre kledning type Royal brun19x148 Telemark tett kledning, alle slette flater i STO puss, sløyfe 23x48mm, lekte 36x48, vindtetting med GU(X) gips 9mm, vindsperre duk (sort), 48x198 reisverk, impregnert bunnsvill. 200mm isolasjon, fuktsperre 0,20mm, innvendig utlekting 48x48mm, 50mm isolasjon, 13mm gips standard. Maling: Det leveres hvitmalt på gipsvegger og himling. I nye bygg vil det normalt oppstå riss i ved skjøter og sammenføyninger, dette pga. setninger og uttørking av materialer. Det påpekes at dette ikke er reklamasjonsberettiget. Vegger: Alle veggoverflater leveres med gipsplater ferdig sparklet/malt med glatt overflate, malt i hvit, 48x98mm reisverk, 100mm isolasjon. Himling: Boligen har i hovedsak takhøyde på ca. 240 cm i hvitmalt sparklet gipshimling. Bad, gang/hall samt enkelte andre arealer leveres med nedforet og hvitmalt gipsplatehimling. Og kan få lavere takhøyde på grunn av tekniske installasjoner. Det kan også bli lokale innboksinger. Overgang mellom tak og vegg kan som følge av uttørking sprekke noe, dette er ikke reklamasjon. Listverk: Det leveres 12x58mm hvitmalte lister rundt dører og i overgang mellom gulv og vegg. Synlige hull etter innfesting. Leveres ferdig malingsbehandlet fra fabrikk i hvitt (tak leveres listefritt). vinduer leveres listefri gips mot vinduer.

  Bodløsning
  Det vil være en sportbod i tilknytning til hver garasje, denne er på 5 kvm.

  Kabel-tv/bredbånd
  Tv/data uttak leveres i stue hybel og TV stue i U. etg. TV- tilkobling/kabel tv må ordnes av kjøper. Avgifter/gebyrer til stat og kommune og evt. avgifter/gebyrer i forbindelse med tilknytning til TV/tele/data/strøm eller lignende er ikke inkludert i prisen, og betales av kjøper selv.

  El-anlegg
  Elektrisk anlegg: Anlegget bygges i henhold til gjeldende forskrifter. Sikringsskap flat type (bygger ikke ut av veggen) plasseres i teknisk rom. Installasjoner legges som skjult anlegg, men kan legges synlig der det er påkrevet. Det beregnes i hovedsak doble stikkontakter, flat type. Lyspunkt i tak på soverom, vaskerom og boder. Utvendig belysning ved inngangsdør/garasjeport og på terrasser iht nek 400. Det medtas varmekabler i gulv, ihht romskjema. Boligen blir levert med varmekabler i alle bad og entre i 1 etg. Det blir levert stålpipe startsett. Det leveres spotter i stue/kjøkken, bader/WC trapperom og gang, totalt 20 stk. Se for øvrig eget vedlegg fra det elektriske tilbudet.

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det ikke er eiendomsskatt pr. d.d i Evje og Hornnes kommune.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4219/56/79: 05.01.2023 - Dokumentnr: 18476 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Sørvest Megleren AS
  Org.nr: 914 747 929
  ----------
  Prioritetsbestemmelse
  Veket for: Pantedokument 2023/73160-1/200
  13.05.1952 - Dokumentnr: 100204 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4219 Gnr:56 Bnr:5
  25.07.1967 - Dokumentnr: 100880 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4219 Gnr:56 Bnr:111
  15.03.2004 - Dokumentnr: 4689 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1219958 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0937 Gnr:56 Bnr:79


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det utstedes ferdigattest/midlertidig brukstilatelse før overtagelse.

  Vann, vei og avløp
  Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Kommunale avgifter kommer i tillegg.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Betalingsbetingelser
  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Viktig informasjon
  Alle bud/kjøpsbekreftelser skal inngis skriftlig til megler. Benytt TryggBudgivning for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse. Ved aksept av bud anses bindende avtale om kjøp som inngått. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud. Salgsoppgave med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjon på kr. 56.250,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 5.000,-, kr. 5.000,- for oppgjør og kr. 5.000,- for kommunale opplysninger. Dette er per enhet.

  Kjøpekontrakt
  Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Dokumenter

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev